A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-06-18 Tuesday.
Üdvözöljük Arnold nevű látogatóinkat!
Holnap Gyárfás névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Húsvét 7. vasárnapja

 • A mai vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. 16:00-kor a Hitoktatókat majd 19:00 órakor a Karitász csoport tagjait várjuk a plébániára. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai is találkoznak a plébánián.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és Szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmisét ugyanerre a szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk az elsőpéntekes testvéreinket. Az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Jövő vasárnap, Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását és az Egyház születését ünnepeljük.  Az esti szentmisét 18:00-kor a Várkápolnában tartjuk. A szentmise főcelebránsa Ft. Gubala Róbert sátoraljaújhelyi apát, plébános úr lesz.
 • Pünkösdhétfőn, Szent Erzsébet szentté avatásának 784. évfordulóján az ünnepi eseményeket a Bodrog partján, a szabadtéri színpadnál készítjük elő. A találkozó házigazdája egyházmegyénk főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, meghívott vendége Pál József Csaba temesvári püspök úr lesz. 8:30-tól a Szent Erzsébet Ház bejáratánál fogadjuk az érkezőket. Kérjük, hogy mindenki ott regisztráljon és vegye át a zarándokcsomagot. 10:00 órától rózsafüzért imádkozunk a szabadtéri oltárnál. 11:00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, majd a Szent Erzsébet ereklyéjét kísérve körmenetet tartunk. Ebédidő után, 14:30-tól Szentségimádást tartunk a Szentlélek imacsoport vezetésével. Kérjük a híveket, hogy imádkozzanak a találkozóért, munkájukkal pedig segítsék az ünnep előkészítését. Szeretettel szólítsuk és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.  

Húsvét 6. vasárnapja

 • A mai vasárnap van a tömegtájékozatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán pápa ereklyéje. Közélében kérjük a Hegyvidékre, a szőlőültetvényekre, és az ott, valamint a borászatokban dolgozókra Isten áldását.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden Kanizya nővér vezetésével zarándokok indulnak Rómába. Rájuk, majd a pápalátogatásra indulókra is kérjük Isten áldását. Az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap utolsó napjaiban is, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy pünkösdhétfőn a Bodrog parton, a szabadtéri színpadnál 11:00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz. Velünk ünnepel egyházmegyénk főpásztora Ternyák Csaba érsek úr is. Imádkozzunk a találkozóért és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 5. vasárnapja

 • A mai vasárnap 29 gyermek járult először szentáldozáshoz. Tegnap a bűnbocsánat szentségében találkozhattak az irgalmas Istennel. Köszönjük nekik, a kedves családtagoknak és a felkészítésben segítőknek szeretetét. Imáitokra, Krisztust befogadó és hordozó tanúságtételetekre a jövőben is számítunk. Építsük együtt, örömmel Isten országát.
 • Ma 11:00 órakor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.   Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön 19:00-kor kezdődik az Egyházközség Képviselőtestestülete tagjainak gyűlése a plébánián.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton a Szentlélek imacsoport szervezésében evangelizációs imanapot tartunk itt a bazilikában a miskolci Szent Ferenc Kisnővérek és közösségük vezetésével. 11:30-tól-16:00 óráig tart a találkozó. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket, melyben lesz tanúságtétel, Szentségimádás, dicsőítés, közbenjáró ima.
 • Jövő vasárnap a tömegtájékoztatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán ereklyéje. Közélében kérjük a hegyvidékre, a szőlőültetvényekre és az abban dolgozókra Isten áldását.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 4. vasárnapja

 • Ma a Jó Pásztor vasárnapján papi hivatásokért imádkozunk. Szeretettel köszöntjük körünkben Barta Márton 5. éves és Szedmák Zoltán 1.éves kispapokat. Ma Ft. Juhász Ferenc érseki helynök a bérmálás szentségében részesítette egyházközségünk fiataljait.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • Kedden a Szent Erzsébet Házban a Történelmi Társaság szervezésében, Tóth Gábor füzéri plébános tart előadást, „Egy úton Szent Erzsébettel Sárospataktól Kassáig” címmel. Szeretettel várják Szent Erzsébet barátait, tisztelőit.
 • Szerdán a Teremtésvédelemhez kapcsolódva a Katolikus iskola diákjaival és tanáraival a temetőnkben fogunk dolgozni és növényeket ültetni.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk az elsőáldozókat és a szülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 9:00-kor kezdődő szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk értük. A 10:30-kor kezdődő szentmise elmarad!
 • Vasárnap 11:00-kor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és Szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét végzünk az Idősek Szociális Otthonában. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk a bérmálkozókat és a bérmaszülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében Ft. Juhász Ferenc helynök úr részesíti a bérmálás szentségében fiataljainkat. Imádkozzunk értük. (Vasárnap a 9:00-es misét megtartjuk!)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 2. vasárnapja

 • A mai vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén 17:00 órakor az „Öröm útja”, a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló, kivetített képekkel kísért elmélkedést végzünk. Az Isteni Irgalmasság ünnepén a szokásos feltételek elvégzésével teljes búcsú nyerhető. A 9:00-kor kezdődő szentmisében imádkozunk a jó termésért, „búzaszentelést” végzünk.
 • Pálházán ma 12:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság napjának rendezvénye. 17:00 órakor szentmisére várják a híveket.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián, közösségük megalakulásának 3. évfordulóját ünnepelve.
 • Kedden a szentmise után az ereklye közelében imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szerdán a szentmisében megemlékezünk Szent Józsefről, a munkásról, valamint Szent Erzsébetünk oltárra emelésének évfordulójáról (1236. május 1.).
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonokban „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy a szentségekben a feltámadt Krisztussal találkozhassanak. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton újra elindítjuk az első szombati, Fatimai imareggeleket. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallatták az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvétvasárnap

 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti szentmise elmarad. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:45-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját.
 • Pénteken az esti szentmise 17:00 órakor kezdődik. 18:00 órakor kezdődik a Bazilikában a III. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál. A szervezők szeretettel várják a kedves testvéreket. A fesztivál programja a déli kapu hirdetőjében olvasható.
 • Jövő vasárnap az isteni irgalmasság ünnepén 17:00 órakor az „Öröm útja”, a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló, kivetített képekkel kísért elmélkedést végzünk. Az Isteni Irgalmasság ünnepén a szokásos feltételek elvégzésével teljes búcsú nyerhető. A 9:00-kor kezdődő szentmisében imádkozunk a jó termésért, „búzaszentelést” végzünk.
 • Pálházán jövő vasárnap 12:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság napjának rendezvénye. 17:00 órakor szentmisére várják a híveket.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek az ünnep lelki felkészülésébe való bekapcsolódást. Köszönjük a nagylelkű adományaikat a szentsír díszítéséhez és a karitász csomagok elkészítéséhez.
 • Kérjük Istenünktől, hogy a húsvéti szent időben és cselekményekben betöltse szívüket és családjaik közösségét a feltámadt Krisztussal való találkozás öröme és békéje! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk Kedves Mindnyájuknak!

Virágvasárnap

 • Ma, Virágvasárnap 9:00-kor a Rotundánál barkát szentelünk, majd ünnepélyesen bevonulunk a bazilikába. A passiót a bazilika Laudate kórus tagjai éneklik. A 10:30-as nagymise elmarad. 17:00 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Nagyhétfőn reggel 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Nagykedden 9:00-kor a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában diákok előadják Krisztus passióját. Szeretettel várják a Testvéreket. Az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • NAGYCSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 9:00-kor olajszentelési mise kezdődik az egri székesegyházban, melyen részt vesznek a bérmálkozásra készülő fiataljaink is. A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja papi ígéreteit. ITTHON A BAZILIKÁBAN 19:00-KOR KEZDŐDIK A SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE, majd virrasztást tartunk az Olajfák hegyén imádkozó Üdvözítővel.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 9:00 órától készítjük a Szentsírt. Kérjük a kedves hívek segítségét.
 • NAGYPÉNTEKEN 15:00-KOR KEZDŐDIK AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. A szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, melyet szombaton egész nap felkereshetnek a hívek. Kérjük az imaközösségek tagjait, fiatalokat és időseket vállaljanak egy-egy óra szentsír őrzést. A kihelyezett lapra iratkozzanak fel a kedves hívek.
 • Nagypénteken 14:40-kor kezdjük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Szombaton 19:40-kor, húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • NAGYSZOMBATON reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 20:00 ÓRAKOR TŰZSZENTELÉSSEL KEZDŐDIK A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA. VÉGÉN GYERTYÁS SZENTSÉGI KÖRMENETET TARTUNK.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.
 • Akik az ünnep napjaiban szeretnének felolvasni kérjük, hogy      iratkozzanak fel a sekrestyénél kihelyezett lapon. 
 • Az ünnepi szertartásrendet tartalmazó lapokat a bejáratoknál megtalálhatják a hívek, vigyék magukkal.
 • A hét elején a Karitász csoport tagjai eljuttatják a családokhoz a húsvéti  élelmiszer csomagokat, melyeket a hívek adományából állítottak össze. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat. 617 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a kedves hívek. Isten viszonozza az adakozók jószívűségét.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak. Szertartásai hitünk mélységeibe, a feltámadt Krisztussal való élő egységre vezetnek bennünket, ugyanakkor földi életünk beteljesülését tárják föl számunkra. Ezért szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy buzgó lélekkel vegyenek részt a nagyheti szertartásokon.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • A mai vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • Hétfőtől a Bazilikában az esti szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 18:00 órától nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a Bazilikában. 17:30-tól lesz gyónási lehetőség. A szentmisét bemutatja és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Tóth István pápai káplán, Miskolc Martinkertvárosi plébános tartja. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A lelkigyakorlat az isteni kegyelem kiáradásának ideje. Szakítsunk időt a lelkigyakorlatra akik itt vagyunk és hívjuk meg ismerőseinket is. A szerdai szentmisében lehetőség lesz a betegek kenetének a felvételére. Azok részesülhetnek benne, akik valamilyen lelki-testi betegséget hordoznak és gyónással is felkészültek a szentség méltó fogadására.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek az elmúlt hónapban feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét is e szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk elsőpéntekes testvéreinket. A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise előtt 17:15-től tartjuk. A héten az Akolitusok és az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai előkészítő foglalkozásra.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat április havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kehelyezett Oltáriszentség előtt.
 • A mai szentmisék végén és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai saját készítésű, húsvéti ajándékokat kínálnak a főbejáratnál. A bevételt a csoport jótékonyságra fordítja.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig.  Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a  Szent    Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el adományaikat. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel.

Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének.

Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn Urunk fogantatásának fő ünnepén a bazilikában 17:00 órakor tartunk szentmisét. 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A jövő vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. A mai szentmisék végén a helyi Karitász csoport tagjai egy Karitász logóval ellátott műanyag táskát adnak át a Bazilikából kilépő családoknak. Kérjük a kedves testvéreket ebbe tegyék az élelmiszereket, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, a ma esti mise keretében tesznek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól  kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.