Évközi 30. vasárnap

 • Október a rózsafüzér hónapja, a Bazilikában minden nap az esti szentmisét követően 17.45-kor imádkozzuk a rózsafüzért, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
 • A Szent József kápolnában minden hétköznap reggel 7.00-kor szentmise kezdődik, 17.00-kor rózsafüzér imádság.
 • Kedden a szentmisét követően a Szent Erzsébet litániát is megtartjuk.
 • Pénteken az esti szentmise után 19 óráig tartó szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • A jövő hét napjaira szentmise szándékok még előjegyezhetők.
 • Kérjük a híveket, hogy a sírkőszentelések iránti igényüket a plébánia irodájában jelezzék.
 • Mindenszentek ünnepe, - november 1. - a Római Egyházban ismét a kötelező ünnepek közé tartozik. Az ünnep napján – kedden - szentmisék de. 9órakor és 17 órakor kezdődnek a bazilikában.
 • Eleget lehet még tenni a szentmisén való részvétel kötelezettségének az ünnep vigíliáján, hétfőn este is, az 5 órai misével.
 • A temetői imádság november 1-én, du. fél 4. órakor kezdődik a temetői kápolna előtt. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetői kápolna nyitva lesz, ahová be lehet térni imádkozni.
 • November 2-a szerda, Halottak Napja. Reggel 7 órakor a kápolnában, 17 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét megholtjainkért ajánljuk fel.

Idén kilenc éves a sárospataki bazilika

dji00050

További képek itt!

Egyházközségünk idén is megünnepelte templomunk bazilika minor rangra emelésének évfordulóját. A pápai kis bazilika (latinul bazilica minor) címet, Szent Erzsébet jubileumi szentévében, 2007-ben adományozta templomunknak XVI. Benedek pápa. Így lett a sárospataki vártemplom az Egri Főegyházmegye második bazilikája. Ennek tiszteletére minden év október 19-én ünnepi szentmisét mutat be a papság, egy-egy meghívott főcelebráns vezetésével. 2016. október 19-én, Ft. Mikolai Vince pápai prelátus kanonok úr celebrált ünnepi misét, melyben a résztvevő hívekkel közösen adott hálát a cím adományozásáért. A hívek közös imádságban kérték az Úristent, hogy a templom élő köveit, az egyházközséget áldja meg hitéletének elmélyülésében. A szentmise után a jelenlévő atyák vezetésével rózsafüzér ájtatosság zárta az ünnepi délutánt.

Évközi 28. vasárnap

 • Október a rózsafüzér hónapja, a Bazilikában minden nap az esti szentmisét követően 17.45-kor imádkozzuk a rózsafüzért, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
 • A Szent József kápolnában minden hétköznap reggel 7.00-kor szentmise kezdődik, 17.00-kor rózsafüzér imádság.
 • Kedden a szentmisét követően a Szent Erzsébet litániát is megtartjuk.
 • Szerdán ünnepeljük, hogy XVI. Benedek pápa 2007. október 19-én Bazilika címmel tüntette ki templomunkat. 17 órakor Ft. Mikolai Vince pápai prelátus kanonok úr vezetésével kezdődik az ünnepi szentmise. Azt követően a papsággal együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
 • Csütörtökön 18.30-kor a Cursillo csoport találkozója lesz a plébánián.
 • Pénteken az esti szentmise után 19 óráig tartó szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára. Kérjük a hívek nagylelkű adományát.
 • A jövő hét napjaira szentmise szándékok még előjegyezhetők.
 • Az Egyházközség őszi zarándoknapját október 22-én tartjuk. Első megállónk Nyírbátorban lesz, majd Máriapócson lesz szentmise, majd onnan a Beregbe indulunk tovább Tákos-Csaroda-Szatmárcseke-Túristvándi útvonalon haladva.(Megtekintjük Tákoson és Csarodán a középkori templomokat, Szatmárcsekén a kopjafás temetőt Kölcsey sírjával és  Túristvándin a vízimalmot). Indulás reggel 7,00-kor a Bodrog Hotel parkolójából. Jelentkezni a plébánián és a sekrestyében lehet, 2.000 Ft. útiköltség befizetésével.

Évközi 26. vasárnap

 • Pénteken az esti szentmise után 20 óráig tartó szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • Szombaton Egyházmegyei ministráns találkozó lesz Egerben, egész napos programokkal. A találkozón mi is részt veszünk.
 • Szintén szombaton lesz Nagymarosi Ifjúsági találkozó, melynek programja a hirdető táblákon olvasható! Tamás atya és Zsuzsa nővér vezetésével erre a találkozóra is várjuk a fiatalokat, egy közös utazásra és egész napos programra! Jelentkezni Tamás atyánál és Zsuzsa nővérnél lehet!
 • És még mindig szombaton, Fatimai ima délelőtt-re hívjuk a kedves híveket. 7:45-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, a szentmise 8:30-kor kezdődik.
 • Vasárnap, első vasárnap. Az esti Szentmise előtt 17 órakor a Rózsafüzér társulat számára titokcsere lesz, majd 17:30-tól Szentséges litánia.

Évközi 25. vasárnap

 • A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szeretettel vár mindenkit, hétfőn 17 órára a Szent Erzsébet házba, Kass János Kossuth díjas grafikusművész Ószövetség című kiállításának megnyitására.
 • Ferenc pápa szeptember 20-ára keddre imanapot hirdetett a békéért. Ezen a napon a Szentatya Assisiben vezeti a vallási vezetők találkozóját. Az esti rózsafüzért és az azt követő Szentmisét a békéért imádkozva ajánljuk fel. A szentmisét követően Szent Erzsébet ereklyéjénél a litániát imádkozzuk.
 • Csütörtökön a Szentmisét követően Pietrelcinai Szent Pio atyáról nézünk meg egy filmet a plébánia nagytermében. A másnap tartandó ünnepén papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Pénteken az esti szentmise után 20 óráig tartó szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • Szombat délelőtt ministránstalálkozó lesz.
 • Szombaton, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén, 17 órakor a Trintárius Kolostor udvarában rózsafüzért imádkozunk, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. 17:40-kor a Bazilika Lorettói oltáránál litániával folytatjuk az imádságot.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. Kérjük, hogy Bibliájukat hozzák magukkal. melyet minden Szentmisében megáldunk.
 • Jövő hét napjaira miseszándékok jegyezhetők.

Veni Sancte szentmise és iskolatáska megáldás a bazilikában

Az idei óvodai, iskolai tanévet elkezdve évnyitó szentmisén vettek részt a gyermekek és szüleik, valamint a hívek közössége a sárospataki bazilikában. Bereczkei Miklós plébános atya kihangsúlyozta a Szentlélek erőt adó és megvilágosító szerepét a keresztény életben, melyet nyitott szívvel kell fogadnia a gyermeknek, a szülőnek és tanárnak egyaránt. A szentmise végén az oltárhoz szólította és megáldotta az egyházközség jelenlévő hitoktatóit, majd ezt követően a kisiskolások oltár elé helyezett iskolatáskáit és természetesen a diákokat is. Az ünnepi szentmisében a hívek közössége együtt imádkozott a gyermekek szellemi, lelki fejlődéséért.

További képek itt!

Ember nagyságú feszület került a sárospataki bazilikába

2016. szeptember 15-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Ft. Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta a sárospataki bazilika újonnan elhelyezett feszületét. Az ember nagyságú kereszt a főhajó egyik oszlopára, a hívek közé került elhelyezésre, hogy ezáltal is közelebb hozza mindenkihez a megváltás művét.

„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak” (Jn 19,37)

dsc06224        dsc06230

Évközi 24. vasárnap

 • Szeptember 11-én tartjuk a józseffalvai kápolna búcsúját, Szűz Mária szent neve tiszteletére. A szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa Bakos Tamás káplán atya. A Bazilikában a 10:30-as nagymise elmarad.
 • A józseffalvai kápolnában szeptember 12-én a reggel 7 órai szentmisét követően déli 12 óráig szentségimádást tartunk, melyre szeretettel várjuk a kedves híveket.
 • Hétfőn 16 órakor hitoktatói megbeszélés lesz a plébánián.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet ereklyéjénél a litániát imádkozzuk.
 • Szerdán, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Bazilikában egy nagy feszületet helyezünk el, melyet a szentmise elején megáldunk. A szentmisét elhunyt dr. Götz Pál kanonok plébános úrért ajánljuk fel.
 • Szeptember 16-án, pénteken 17:00-tól „Kispapok az 1956-os forradalomban” címmel vetítés és utána beszélgetés lesz a Szent Erzsébet házban.
 • Pénteken az esti szentmise után 20 óráig szentségimádást várjuk a kedves híveket.
 • Jövő vasárnap a 9 órai szentmisére szeretettel várjuk a hittanosokat és a pedagógusokat. A szentmisében a Szentlélek segítségét kérjük egész évi munkájukra, valamint megáldjuk a tanulók iskolatáskáját.
 • Köszönjük a jó szívvel befizetett egyházfenntartási hozzájárulást. A későbbiek folyamán a bazilikában elhelyezett  postai csekken is megtehetik a kedves hívek.

Kettős ünnep a bazilikában

További képekért kattintson ide!

Szép számmal gyűltek össze a hívek augusztus 23-án a sárospataki bazilikába. Dr. Ternyák Csaba egri érsek papjai kíséretében ünnepi szentmisét celebrált Szent Erzsébet szülővárosában. Az eseményen jelen vol a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának generálisa, Samuela Werbinska, több mint tíz nővértársával.

Érsek atya örömmel tekintett vissza az elmúlt öt esztendőre, amióta jelen vannak a város életében a szerzetesnővérek. Karizmájukat megélve mindennap imádkoznak, betegeket látogatnak, idősek számára tartanak foglalkozásokat és természetesen a katolikus iskolában is jelen vannak. Szolgálatuk egyik kézzel fogható lelki gyümölcse az a közösség, amely köréjük szerveződött. Ők a Szent Erzsébet Apostoli Közösség. A már korábban ígéretet tett tagok még a tavalyi évben mutatkoztak be az egyházközségben, a mostani ünnepen pedig további 14 új taggal bővült létszámunk. Dr. Klinga Ágnes, Plósz Bertalanné és Vadkertiné Kőrössy Anna a nővérekkel együtt eredményesen munkálkodtak közösségük bővítésén, így augusztus 23-án az alábbi tagokkal lett gazdagabb a Szent Erzsébet Apostoli Közösség:

Bodrogközi Andrásné, Cziczer Katalin, Juhászné Nyusti Klára, Kecskeméthi Károlyné, Kissné Murányi Andrea, Lukács Józsefné, Makláry Teréz, Rusznák István, Rusznák Istvánné, Takács-Csomós Zsuzsanna, Csernátonyi Adrienn, Gál Béláné, Poncsák Ferenc, Poncsák Ferencné.

A felsorolt személyek a szentmise keretében ígéretet tettek a rend generálisának, majd ezt követően átvették a közösség szabályzatát és odatartozásuk látható jeleként átnyújtották nekik az érsek atya által megáldott és megszentelt Szent Erzsébet érmeket.

Az ünnepség a Szent Erzsébet Nővérek kolostorának új szárnyában fejeződött be, ahol Boldog Mária Lujza tiszteletére egy vendégházat áldott meg az egyházmegye főpásztora. Samuela generális-anya elmondta, hogy az épület az ideérkező nővérek elszállásolása mellett közösségi térként is szolgál majd, ahol az idősek kézműves foglalkozása mellett klubfoglalkozásra várják majd a fiatalabbakat is.

Bízunk benne, hogy az öt éve megjelent szerzetesi jelenlét továbbra is szép lelki gyümölcsöket fog teremni városunkban és tovább gyarapszik a közösség, akár világiak apostolkodásával, akár pedig új szerzetesi hivatásokkal.

Évközi 21. vasárnap

 • A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja szeretettel hívja a kedves testvéreket a kedden 11 órakor kezdődő Érseki szentmisére, melynek keretében a Szent Erzsébet Apostoli Közösség új tagjai tesznek fogadalmat. A szentmisét követően Érsek úr megáldja a Nővérek által épített Boldog Mária Lujza vendégházat.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk.
 • Csütörtökön az egri bazilikában lesz az egyházmegyei tanévnyitó a pedagógusok számára. Imáinkkal kérjük mindnyájukra Isten gazdag áldását.
 • Pénteken az esti szentmisét követően 20 óráig csendes szentségimádást tartunk.
 • A Szent Erzsébet Társaság zarándokutat szervez Szent Erzsébet nyomában, szeptember 26- 30. között. Bővebb tájékoztatót a hirdetőtáblán olvashatunk valamint a Társaság tagjaitól kaphatunk. Jelentkezni a Szent Erzsébet Házban lehet.
 • A bazilikába szeretnénk kivetítőt elhelyezni, amihez kérjük a Hívek nagylelkű adományait, amit a hátsó perselybe helyezhetnek el. Az elmúlt két héten 162 ezer forint adomány folyt be. Köszönjük szépen.
 • Már most hirdetjük, hogy augusztus 29-én tartjuk a bazilika nyár végi búcsúját Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kötődően. Erre az alkalomra meghívtuk a Zemplén-Abaúj Főesperesség papjait. 10.30-kor kezdődik a szentmise, a kedves híveket is várjuk, hogy együtt imádkozhassunk.