Kettős ünnep a bazilikában

További képekért kattintson ide!

Szép számmal gyűltek össze a hívek augusztus 23-án a sárospataki bazilikába. Dr. Ternyák Csaba egri érsek papjai kíséretében ünnepi szentmisét celebrált Szent Erzsébet szülővárosában. Az eseményen jelen vol a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának generálisa, Samuela Werbinska, több mint tíz nővértársával.

Érsek atya örömmel tekintett vissza az elmúlt öt esztendőre, amióta jelen vannak a város életében a szerzetesnővérek. Karizmájukat megélve mindennap imádkoznak, betegeket látogatnak, idősek számára tartanak foglalkozásokat és természetesen a katolikus iskolában is jelen vannak. Szolgálatuk egyik kézzel fogható lelki gyümölcse az a közösség, amely köréjük szerveződött. Ők a Szent Erzsébet Apostoli Közösség. A már korábban ígéretet tett tagok még a tavalyi évben mutatkoztak be az egyházközségben, a mostani ünnepen pedig további 14 új taggal bővült létszámunk. Dr. Klinga Ágnes, Plósz Bertalanné és Vadkertiné Kőrössy Anna a nővérekkel együtt eredményesen munkálkodtak közösségük bővítésén, így augusztus 23-án az alábbi tagokkal lett gazdagabb a Szent Erzsébet Apostoli Közösség:

Bodrogközi Andrásné, Cziczer Katalin, Juhászné Nyusti Klára, Kecskeméthi Károlyné, Kissné Murányi Andrea, Lukács Józsefné, Makláry Teréz, Rusznák István, Rusznák Istvánné, Takács-Csomós Zsuzsanna, Csernátonyi Adrienn, Gál Béláné, Poncsák Ferenc, Poncsák Ferencné.

A felsorolt személyek a szentmise keretében ígéretet tettek a rend generálisának, majd ezt követően átvették a közösség szabályzatát és odatartozásuk látható jeleként átnyújtották nekik az érsek atya által megáldott és megszentelt Szent Erzsébet érmeket.

Az ünnepség a Szent Erzsébet Nővérek kolostorának új szárnyában fejeződött be, ahol Boldog Mária Lujza tiszteletére egy vendégházat áldott meg az egyházmegye főpásztora. Samuela generális-anya elmondta, hogy az épület az ideérkező nővérek elszállásolása mellett közösségi térként is szolgál majd, ahol az idősek kézműves foglalkozása mellett klubfoglalkozásra várják majd a fiatalabbakat is.

Bízunk benne, hogy az öt éve megjelent szerzetesi jelenlét továbbra is szép lelki gyümölcsöket fog teremni városunkban és tovább gyarapszik a közösség, akár világiak apostolkodásával, akár pedig új szerzetesi hivatásokkal.

Évközi 21. vasárnap

 • A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja szeretettel hívja a kedves testvéreket a kedden 11 órakor kezdődő Érseki szentmisére, melynek keretében a Szent Erzsébet Apostoli Közösség új tagjai tesznek fogadalmat. A szentmisét követően Érsek úr megáldja a Nővérek által épített Boldog Mária Lujza vendégházat.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk.
 • Csütörtökön az egri bazilikában lesz az egyházmegyei tanévnyitó a pedagógusok számára. Imáinkkal kérjük mindnyájukra Isten gazdag áldását.
 • Pénteken az esti szentmisét követően 20 óráig csendes szentségimádást tartunk.
 • A Szent Erzsébet Társaság zarándokutat szervez Szent Erzsébet nyomában, szeptember 26- 30. között. Bővebb tájékoztatót a hirdetőtáblán olvashatunk valamint a Társaság tagjaitól kaphatunk. Jelentkezni a Szent Erzsébet Házban lehet.
 • A bazilikába szeretnénk kivetítőt elhelyezni, amihez kérjük a Hívek nagylelkű adományait, amit a hátsó perselybe helyezhetnek el. Az elmúlt két héten 162 ezer forint adomány folyt be. Köszönjük szépen.
 • Már most hirdetjük, hogy augusztus 29-én tartjuk a bazilika nyár végi búcsúját Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kötődően. Erre az alkalomra meghívtuk a Zemplén-Abaúj Főesperesség papjait. 10.30-kor kezdődik a szentmise, a kedves híveket is várjuk, hogy együtt imádkozhassunk.

Évközi 20. vasárnap

 • Augusztus 15-én ünnepeljük SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELÉT. A bazilikában 9 és 18 órakor ünnepi szentmisét tartunk. NAGYBOLDOGASSZONY napja parancsolt ünnepünk, amikor kötelező a szentmisén való részvétel.
 • Hétfőn az esti szentmisét követően a Hitoktatók találkozója lesz a plébánián.
 • A Zempléni Fesztivál rendezésében kedden és szerdán 20 órakor kórus kamarazenekar és orgonahangverseny lesz a bazilikában.
 • Augusztus 20-án Szent István királyra, Magyarország fővédőszentjére emlékezünk a 9 órakor kezdődő szentmisében.

Évközi 19. vasárnap

 • Pénteken az esti szentmisét követően 20 óráig csendes szentségimádást végzünk.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Augusztus hónapban a „BETEGEKET LÁTOGATNI” és a „BÁNTALMAKAT BÉKÉVEL TŰRNI” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • Augusztus 15-én (hétfőn) Nagyboldogasszony ünnepét tartjuk. A bazilikában délelőtt 9 és 18 órakor lesz szentmise. (Parancsolt ünnep, melyen kötelező a szentmisén való részvétel).

Évközi 18. vasárnap

 • Szűcs Gyula káplán atya augusztus 1-től Borsodbótán folytatja lelkipásztori szolgálatát. Köszönjük Gyula atya 3 éven át tartó szolgálatát, Isten áldását kérjük további munkájára.
 • Jövő vasárnapi szentmiséken mutatkozik be Bakos Tamás újmisés atya.
 • Augusztus elsején hétfőn 19 órakor képviselő testületi gyűlést tartunk.
 • Július 26-án kedden  Szent Anna és Szent Joachim Jézus nagyszüleinek ünnepén kilenced kezdődött Szent Anna tiszteletére. A kilencedet továbbra is az esti szentmise után imádkozzuk. A kilenced utolsó napja szerda. Várjuk Szent Anna tisztelőit.
 • Első csütörtök következik, mely Vianney Szent János Mária áldozó pap az isteni irgalmasságot közvetítő szent napja. 1/4 6-tól szentségimádás végzünk papi és szerzetesi hivatásokért. Ugyanazon szándékra ajánljuk fel a szentmisét.
 • Pénteken Szűz Mária római főtemplomának, Havas Boldogasszonynak ünnepét tarjuk. A római Maria Maggiore Havas Boldogasszony oltárképének másolata ékesíti főoltárunkat. Az ünnepi szentmise kezdődik 18 órakor.  
 • A ránk következő péntek egyben első péntek, Jézus Szentséges Szívének napja. Délelőtt látogatjuk meg otthonukban idős és beteg testvéreinket, amikor szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulhatnak. Az esti szentmise után a Jézus szíve litániát imádkozzuk majd szentségimádást tartunk 20 óráig.
 •  Szombaton Urunk Színeváltozásának az ünnepe, mely egyben a hónap első szombatja, a Fatimai jelenések emléknapja. A Bazilikában Fatimai imanapot tartunk,  ¾ 8-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel. A Szűzanya közbenjárását kérjük megtérésért és a világ békéjéért, majd fél 9-től szentmisét végzünk. Lehetőség van szentgyónás végzésére. Szeretettel várjuk a környékbeli híveket is.
 • A Bazilikában szeretnénk az énekek szövegének láthatását biztosító kivetítőt vásárolni. Ehhez várjuk a kedves hívek adományait. Adományaikat a hátul erre kijelölt perselybe helyezhetik el.

Évközi 17. vasárnap

 • „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7)  mottóval  július 25- 31 között Krakkóban kerül sor  az   Ifjúsági Világtalálkozóra, melyre Zsuzsa nővér vezetésével Sárospatakról is elutazik az Antiochia közösség  négy  tagja.  Az ifjúsági világtalálkozó a Katolikus Egyház által szervezett nemzetközi esemény, amelyre a világ minden tájáról érkeznek a fiatalok. A két- illetve háromévente megrendezett rendezvény középpontjában a Szentatyával való találkozás áll. Az ifjúsági világtalálkozók története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa Rómába hívta a fiatalokat, hogy együtt ünnepeljék a megváltás évének lezárását. Kérjük a kedves testvéreket imáikkal támogassák   ezt   a rendezvényt.
 • Július 26-án Szent Anna és Szent Joachim Jézus nagyszüleinek ünnepén kilenced kezdődik Szent Anna tiszteletére. A kilencedet az esti szentmise után imádkozzuk. Várjuk Szent Anna tisztelőit. A kedd esti szentmisében a nagyszülőkért imádkozunk, és ünnepélyes áldásban részesítjük őket.
 • Csütörtök az esti szentmisét követően az egyházközség közösségeinek képviselőivel Gyula atyától köszönünk el. Jövő vasárnap a kilenc órai szentmisében búcsúzik az egyházközség híveitől. Lelkipásztori szolgálatát augusztus elsejétől a borsodbótai plébánián folytatja.
 • Augusztus elsején hétfőn a szentmisét követően képviselő testületi gyűlést tartunk.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Július hónapban a „BEFOGADNI A VÁNDOROKAT” és a „MEGVIGASZTALNI A SZOMORÚAKAT” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • A jövő héten és az azt követő nyári napokon még vannak szabad misehelyek. Ne feledkezzünk meg élő és elhunyt szeretteinkért a legszentebb imát felajánlani.

Évközi 16. vasárnap

 • „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” Mt 5,7  jeligével   július 25. és 31. között Krakkóban rendezik az   Ifjúsági Világtalálkozót, melyre Zsuzsa nővér vezetésével Sárospatakról is elutazik az Antiochia közösség  néhány  tagja..  Az ifjúsági világtalálkozó a Katolikus Egyház által szervezett nemzetközi esemény, amelyre a világ minden tájáról érkeznek a fiatalok. A két- illetve háromévente megrendezett rendezvény középpontjában a Szentatyával való találkozás áll. Az ifjúsági világtalálkozók története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa Rómába hívta a fiatalokat, hogy együtt ünnepeljék a megváltás évének lezárását. Kérjük a kedves testvéreket imáikkal támogassák   ezt   a rendezvényt.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Július hónapban a „BEFOGADNI A VÁNDOROKAT” és a „MEGVIGASZTALNI A SZOMORÚAKAT” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • A jövő héten és az azt követő nyári napokon még vannak szabad misehelyek. Ne feledkezzünk meg élő és elhunyt szeretteinkért a legszentebb imát felajánlani.

Évközi 15. vasárnap

 • A római katolikus temető Petőfi utcai bejárójának építése befejeződött, már onnan is be lehet járni. Az elkészült útpadka termőfölddel való feltöltése és a kapuk készítése folyamatban van. A munkálatok befejezése még két hetet vesz igénybe. Temetőnk szent hely, rendjére vigyázzunk, megholtjaink sírjánál mindig mondjunk egy imát.
 • A károlyfalvai templom toronysisak felújítása befejeződött. A Bazilikába elhelyezett perselybe 176.400.ft adományt helyeztek a hívek. Köszönjük minden Kedves Adakozónak a jószívűségét.
 • Az elmúlt vasárnap az úgynevezett Péter-fillér gyűjtés alkalmával 115.650.ft volt a perselyadomány. A világegyházban az elmúlt vasárnap befolyt adományt a Szentatya jótékony célokra használja fel. Köszönjük nagylelkű adományaitokat.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Július hónapban a „BEFOGADNI A VÁNDOROKAT” és a „MEGVIGASZTALNI A SZOMORÚAKAT” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • A jövő héten és az azt követő nyári napokon még vannak szabad misehelyek. Ne feledkezzünk meg élő és elhunyt szeretteinkért a legszentebb felajánlani.

Évközi 14. vasárnap

 • Mai gyűjtés: Péter-fillérek
 •  A héten tartottuk a nyári napközis táborunkat. Megköszönjük a hitoktatóknak és a többi segítőnek a szolgálatát, amellyel a tábor lebonyolítását biztosították. A programokról készült képes összeállítás ide kattintva érhető el.
 • Ma vasárnap 17 órakor a rózsafüzér társulat titokcseréje és imaórája kezdődik, majd fél 6-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Csütörtökön 1/4 6-tól szentségimádás végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Lassan befejezéséhez közeledik a károlyfalvai templom tornyának felújítása, az egri főegyházmegye jelentős anyagi támogatásával. A károlyfalvai kis egyházközség megtakarítása mellett kérjük a pataki hívek adományait, melyeket a hátsó lépcsőnél elhelyezett perselybe tehetünk. A persely melletti aszaltra helyezett lapon az adományozók írják fel nevüket és címüket, hogy az ottaniak imáikba foglalhassák.  Adományok átadhatók a helyi harangozónak Karajz Margitnak is.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Július hónapban a „befogadni a vándorokat” és a „megvigasztalni a szomorúakat” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 •  A temetői Petőfi utcai bejárójának építése befejezéséig kérjük a temetőbe látogatókat, hogy a főbejáraton közlekedjenek. A temető szent hely, rendjére vigyázzunk, megholtjaink sírjánál mindig mondjunk egy imát.

Évközi 13. vasárnap

 • A temetői Petőfi utcai  bejárójának  építése befejezéséig kérjük a temetőbe látogatókat, hogy a főbejáraton közlekedjenek. A temető szent hely, rendjére vigyázzunk, megholtjaink sírjánál mindig mondjunk egy imát.
 • Június 27-én, hétfőn reggel kezdődik a nyári napközi, és július 01-én pénteken közös kirándulással zárul. Az elmúlt évekhez hasonlóan gazdag programmal várjuk a gyermeket. Szeretettel kérjük a fiatalok és felnőttek segítségét a napközi lebonyolításához, akár csak egy-egy napra is. Jelentkezni a hitoktatóknál és a plébánián lehet.
 • A ránk következő péntek, július hónap első pénteken, Jézus Szentséges Szívének napja. Az esti szentmise után a Jézus szíve litániát imádkozzuk majd szentségimádást tartunk az irgalmasság évének jegyében  20 óráig.
 • Szerdán, Péter és Pál apostolok ünnepén délelőtt 9 órakor és esete 6 órakor lesz szentmise.
 • Július 02-a első szombat, a Fatimai imanapok folytatása és a betegek szentségének kiszolgáltatása. Reggel 7 órától lesz gyónási lehetőség. A Fatimai szentóra, a közös rózsafüzér imádkozása után, a szentmise 9 órakor kezdődik, és ennek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.  Kérhetik mindazok, akik testi-lelki betegségeket hordoznak. 60 év fölött részesülhet benne mindenki, aki lélekben felkészült Isten ezen ajándékának a fogadására.
 • A következő vasárnap 17 órakor a rózsafüzér társulat titokcseréje és imaórája kezdődik, majd fél 6-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Lassan befejezéséhez közeledik a károlyfalvai templom tornyának felújítása, az egri főegyházmegye jelentős anyagi támogatásával. A károlyfalvai kis egyházközség megtakarítása mellett kérjük a pataki hívek adományait, melyeket a hátsó lépcsőnél elhelyezett perselybe tehetünk. A persely melletti aszaltra helyezett lapon az adományozók írják fel nevüket és címüket, hogy az ottaniak imáikba foglalhassák.  Adományok átadhatók a helyi harangozónak Karajz Margitnak is.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Július hónapban a „befogadni a vándorokat” és a „megvigasztalni a szomorúakat” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • A jövő héten és az azt követő nyári napokon még vannak szabad misehelyek. Ne feledkezzünk meg élő és elhunyt szeretteinkért a legszentebb imádságban megemlékezni, értük azt felajánlani.
 • Következő vasárnap un. Péter-fillérek gyűjtés lesz templomunkban.