Városi keresztút

Követve az elmúlt évek hagyományát, idén is megszervezte a Római Katolikus Egyházközség városi keresztút-járását. A bazilikából indulva, a Várkerten és a Martinovics úton haladt végig a processzió, megállva egy-egy stációnál. Az idén a Szűzanya személye emelkedett ki, aki végigkísérte Fia fájdalmas szenvedését. Felérve a Mandulás-hegy tetejére, újra a helyére került a „város keresztje”. Az ájtatosság zárásaként a hívek közösen imádkoztak Sárospatakért és az itt lakó emberekért.

További képek a Sárospataki Bazilika közösségi oldalán tekinthető meg.

Virágvasárnap

 • Ma VIRÁGVASÁRNAP 17:00 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Köszönjük, akik részt vettek a nagyböjti lelkigyakorlaton, reméljük, hogy a szentmisékben elhangzó elmélkedések segítettek mindenkit az ünnepre való készületben.
 • Április 3-tól (hétfőtől) a délutáni szentmisék 18:00-kor kezdődnek.
 • Nagyhétfőn reggel 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. A szentmise után a képviselőtestület tagjainak rövid találkozója lesz a plébánián.
 • Nagykedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • NAGYCSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 9:00-kor olajszentelési mise kezdődik az egri székesegyházban. A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja papi ígéreteit. Érsek úr meghívta az egyházmegye bérmálkozásra készülő fiataljait is. A mi fiataljaink is részt vesznek e találkozón.
 • ITTHON A BAZILIKÁBAN 19:00-KOR KEZDŐDIK A SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE.
 • Majd virrasztást tartunk az Olajfák hegyén imádkozó Üdvözítővel.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 7:00-kor a zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk.
 • NAGYPÉNTEKEN 15:00-KOR KEZDŐDIK AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. A szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, melyet szombaton egész nap felkereshetnek a hívek. Kérjük az imaközösségek tagjait, fiatalokat és időseket vállaljanak egy-egy óra szentsír őrzést. A kihelyezett lapra iratkozzanak fel a kedves hívek.
 • Nagypénteken 14:40-kor kezdjük az  ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Szombaton 19:40-kor, húsvétvasárnap és hétfőn 8:40-kor, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • NAGYSZOMBATON  reggel 7:00-kor a zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. 20:00 ÓRAKOR TŰZSZENTELÉSSEL KEZDŐDIK A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA. VÉGÉN SZENTSÉGI KÖRMENETET TARTUNK.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP  URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában ünnepi miserendet tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN  9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét. A végardói görög katolikus templomban április 23-án és 30-án reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Az elsőpéntekes idős, beteg testvéreinket április 11-én és 12-én, kedden és szerdán keressük fel otthonukban. Akkor látogatjuk meg azokat a testvéreinket is, akik nem tudnak már eljönni a templomba, de az ünnepek előtt szeretnének szentségekhez járulni. Kérjük, hogy nevüket és címüket jelezzék a plébánián vagy a sekrestyében. A jószívűség megélésére  bátorított  bennünket  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amikor arra kért, hogy tartós élelmiszerek felajánlásával támogassuk rászoruló embertársainkat. Köszönjük az adományokat. Az ünnep előtt a Karitász csoport tagjai továbbítják.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.
 • Akik az ünnep napjaiban szeretnének  felolvasni  kérjük , hogy iratkozzanak fel a kihelyezett lapon.
 • A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak. Szertartásai hitünk mélységeibe, a feltámadt Krisztussal való élő egységre vezetnek bennünket, ugyanakkor  földi életünk beteljesülését tárják föl számunkra.  Ezért szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy buzgó lélekkel vegyenek részt a nagyheti szertartásokon.

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Ma van a hónap első vasárnapja, 16 órakor a Rózsafüzér társulat április imaórája és titokcseréje kezdődik, 16.30-tól a Jézus Szíve litániát végezzük. A 17 ÓRAI SZENTMISE KERETÉBEN HELYEZZÜK EL A BAZILIKÁBAN  SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA EREKLYÉJÉT.
 • 18 ÓRAKOR EGYHÁZZENEI HANGVERSENY KEZDŐDIK. SZERETETTEL HÍVJUK A KEDVES HÍVEKET ERRE AZ ÜNNEPI DÉLUTÁNRA.
 • Köszönjük, akik részt vettek a nagyböjti lelkigyakorlaton, reméljük, hogy a szentmisékben elhangzó elmélkedések segítettek mindenkit az ünnepre való készületben.
 • Április 3-tól (hétfőtől) a délutáni szentmisék 18:00-kor kezdődnek.
 • Hétfőn reggel 8 órától 17.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Hétfőn este szentmise után bibliaóra a plébánián
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves Szentünk támogatását.
 • Csütörtökön 17:.5-kor szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére.  A Bazilikában nagyböjti péntekeken a szentmise előtt  17.15-től a Cursillo közösség vezetésével végezzük.  
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! Legyünk most buzgóbbak az imádságban is!
 • Pénteken lesz a Katolikus Iskola lelki napja, melyen részt vesznek Teréz anya Nővérei a  Szeretet Misszionáriusai. 11:00-kor kezdődik a bazilikában az iskola  szentmiséje.
 • A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznapokon minden reggel 7 órakor szentmise kezdődik, péntekenként 16 órától keresztúti ájtatosság.
 • Az elsőpéntekes idős, beteg testvéreinket április 11-én, kedden keressük fel otthonukban. Akkor látogatjuk meg azokat a testvéreinket is, akik nem tudnak már eljönni a templomba, de az ünnepek előtt szeretnének szentségekhez járulni. Kérjük, hogy nevüket és címüket jelezzék a plébánián vagy a sekrestyében.
 • SZOMBATON 13 ÓRAKOR A BAZILIKÁTÓL INDUL A VÁROSI KERESZTÚT A MANDULÁS-HEGYRE. Szeretettel hívunk mindenkit. Keresztutunkat a Városért ajánljuk fel.
 • Jövő vasárnap virágvasárnap következik, amikor megemlékezünk Urunk jeruzsálemi bevonulásáról. A Bazilikában a 9 órai szentmise ELMARAD. 10.30-kor a Rotundánál végezzük a barkaszentelést és ünnepélyesen vonulunk be a Bazilikába.
 • Virágvasárnap 17 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Már most hirdetjük a kedves híveknek, hogy nagypénteken 15 órakor kezdődik az Úr szenvedésének ünneplése.
 • A jószívűség megélésére bátorít bennünket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amikor arra kér, hogy tartós élelmiszerek felajánlásával támogassuk rászoruló embertársainkat. A bazilikában március 20 és április 2. között helyezhetjük el adományainkat Szent Erzsébet ládájába, az ereklye közelében.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.   

Városi keresztút

A hagyományokat követve idén is megszervezzük városi keresztút-járásunkat, amely a bazilikából indul a Mandulás-hegyre.

Útvonal: Bazilika - Várkert - Martinovics út - Mandulás út

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk Jézus megváltó szenvedéséről!

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást  tartunk a bazilikában. Hétfőn tartjuk Szent József liturgikus ünnepnapját. A szentmisében áldást kérünk az édesapákra. A szentmise után bibliaóra kezdődik  a plébánián. Az Apostolok Cselekedete könyvét olvasva igyekszünk megismerkedni Krisztus első követőinek az életével.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves  Szentünk  támogatását.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. A Bazilikában a nagyböjti péntekeken a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.  Pénteken a Képviselőtestület  tagjai vezetik az  elmélkedéseket.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! Legyünk most buzgóbbak az imádságban is!
 • A jószívűség megélésére bátorít  bennünket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amikor arra kér, hogy tartós élelmiszerek felajánlásával támogassuk rászoruló embertársainkat. A bazilikában március 20 és április 2. között helyezhetjük el adományainkat  Szent Erzsébet ládájába, az ereklye közelében.
 • A  józseffalvai  kápolnában  a  nagyböjt   folyamán  is  hétköznapokon  minden reggel  7  órakor szentmise kezdődik,  péntekenként  16 órától keresztúti ájtatosság.
 • Március 25-én, szombaton ünnepeljük Urunk születésének hírüladását. Reggel 7 órakor a kápolnában tarjuk az ünnepi szentmisét.
 • Szombaton  10  órakor  ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.   
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a bazilikában március 26-án és 27-én, vasárnap és hétfőn a 17 órakor kezdődő szentmise keretében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Felföldi László, a  Debrecen-Nyíregyházi  Egyházmegye  püspöki helynöke tartja. Nagy szeretettel kérjük a kedves híveket szánjanak időt a lelkigyakorlaton való részvételre. Ezeken az estéken is lesz gyónási lehetőség.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Szent II. János Pál pápa apostoli levelében a következőket írta: „Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének felbecsülhetetlen értéke van.” Jézus mindenkit szeret és mindenkit hív és vár.
 • Hétfőn a szentmise után bibliaóra kezdődik a plébánián, ahol lehetőségünk nyílik a kinyilatkoztatott tanítás elmélyült megismerésére és biblikus tapasztalataink megosztására.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves Szentünk támogatását.
 • Csütörtökön a szentmise után a Cursillo közösség találkozója lesz a plébánián.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. A Bazilikában a nagyböjti péntekeken a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.
 • Pénteken a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! A szentmisék előtt lehetőség van szentgyónás végzésére. Legyünk buzgók az imádságban és a jócselekedetek megélésével segítsük embertársainkat testi- lelki szükségleteikben.
 • A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznap minden reggel 7 órakor szentmise kezdődik.
 • Szombaton 9 órakor az elsőáldozásra majd 10-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • Nagy tisztelettel kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy temetőnkben a tavasz beköszöntével igyekezzenek elhunyt szeretteik sírját rendbe tenni. Tájékoztatásul közöljük, hogy ebben az évben urnafal épül a temetőben.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.
 • Egyházközségünk híveitől kérjük, hogy a második 1% felajánlásával támogassák a Sárospataki Bazilikáért, vagy a Sárospataki Bazilika Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási tájékoztatót a hátsó asztalon találhatnak a kedves hívek.

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • Az elmúlt vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos gyűjtéshez kapcsolódva, katolikus iskoláink javára kértük a perselyadományt, melyből 98.621. Ft gyűlt össze.  Köszönjük jó szívvel adott támogatásukat.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Egész nap lehetőségünk adódik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. Térjünk be hozzá. Hétfőn a szentmise után Miklós atyával bibliaóra indul a plébánián, amikor lehetőségünk nyílik a kinyilatkoztatott tanítás elmélyült megismerésére és biblikus tapasztalataink megosztására.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Csütörtökön a szentmise után Karitász csoport találkozója lesz a plébánián.
 • Pénteken 9.30 órakor szentmise kezdődik az Idősek Szociális Otthonában.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként a szentmise után ¾ 6-tól végezzük.  Pénteken a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetésével.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! Legyünk buzgók az imádságban és a jócselekedetek megélésével segítsük testi-lelki szükségleteikben szenvedő testvéreinket.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. 
 • Egyházközségünk híveitől kérjük, hogy a második 1% felajánlásával támogassák a Sárospataki Bazilikáért, vagy a Sárospataki Bazilika Orgonájáért alapítvány egyikét.  Felajánlási tájékoztatót a hátsó asztalon találhatnak a kedves hívek.

Évközi 8. vasárnap

 • A mai vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által  meghirdetett  országos gyűjtéshez  kapcsolódva,  katolikus iskoláink javára kértük a perselyadományt.  Köszönjük jó szívvel adott támogatásukat.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Egész nap  lehetőségünk  adódik  az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. Térjünk be hozzá.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Március 1-én, szerdán kezdődik a nagyböjt, a húsvéti előkészület szent 40 napja.  Hamvazószerdán délelőtt 9 órakor is lesz szentmisénk a Katolikus Iskola részvételével. A liturgia kezdetén hamut szentelünk, amivel megjelöljük a hívek homlokát, a bűnbánatra indítva és figyelmeztetve mulandóságunkra. A jövő vasárnapi misék végén is lesz hamvazás.
 • Csütörtökön ¼ 5-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Emlékeztetjük a kedves Híveket, hogy hamvazószerda szigorúböjti nap, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhetünk és kerülnünk kell a húseledelek fogyasztását.  A nagyböjti péntekeken is tartózkodjunk a hús fogyasztásától.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.  Pénteken a Szent Erzsébet Nővérek és a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai vezetésével.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik az elsőáldozásra, 10 órakor a bérmálkozók készülők plébániai hittanórája.
 • Jövő vasárnap 16 órától tartjuk a Rózsafüzér társulat márciusi imaóráját és titokcseréjét. 1/2 5-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi  alapítványt  támogathatnak.  Egyházközségünk   híveitől  kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét.  Felajánlási   tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek.
 • Csütörtökön a mise után a fiatal házasokat várja Miklós atya a plébániára.

Évközi 7. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Az egyházközség képviselő testületének soron következő gyűlését holnap, hétfőn    18.00 órakor tartjuk.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Következő vasárnap az országos gyűjtéshez kapcsolódva, katolikus iskoláink javára gyűjtjük a perselyadományt. Kérjük a kedves hívek nagylelkű támogatását.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.   Egyházközségünk  híveitől kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási  tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek. Az  alapítványok  kuratóriumainak tagjai nevében hálásan  köszönjük  az  elmúlt évi felajánlásokat.