Társintézményünk
Current date is 2018-08-22 Wednesday.
Üdvözöljük Menyhért nevű látogatóinkat!
Holnap Bence névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Személyi változás

Egyházmegyénk Főpásztora, Bakos Tamás káplán atyát 2018. augusztus 1-től a mezőkövesdi Szent László Plébániára helyezi papi szolgálatának folytatására. Megköszönjük Tamás atya Sárospatakon és a filiális egyházközségekben végzett szolgálatát, további papi életére Isten bőséges áldását kérjük.

A sárospataki plébánia hívei és a filiális egyházközségek nevében is szeretettel köszöntjük főtisztelendő Liga Konrád káplán atyát. Egyházmegyénk Főpásztora augusztus elsejétől küldte hozzánk. Papi életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük. Kívánjuk, hogy érezze jól magát köztünk.

Született: Eger, 1992. 07. 27.
Életút: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán; 2018.08.01-től Sárospatak, káplán)
Pappá szentelték: Mezőkövesd, 2018.01.07.
Szolgálati hely: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán 2018.08.01-től Sárospatak, káplán

Évközi 19. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében. Az esti szentmisét követően 19:00 órától a Bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk. Lehetőség lesz szentgyónásra, közös éneklésre, dicsőítésre, engesztelésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
 • Augusztus 15.-e Szűz Mária mennybevételének napja, parancsolt ünnep, amely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A Bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Pénteken Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A következő hetekre miseszándékok még jegyezhetők a bazilikába és a józseffalvai kápolnába is. Ajánljuk a kedves testvéreknek a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Hetente egy-egy alkalmat keressünk az Úrral való találkozásra.
 • Hálásan megköszönjük az idén befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat (egyházadó). Jó tudnunk, hogy mindennapi kiadásainkat a kedves hívek perselyadománya és az egyházadóból befolyt önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ezt a jövőben is kérjük, rendezésére a plébánia hivatalban és a sekrestyében van lehetőség.

Évközi 10. vasárnap

 • Vasárnap 16:00 órakor tartottuk a dorkói templom Jézus szíve búcsúját.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk.
 • Szerdán ünnepeljük Páduai Szent Antalt, tiszteletére és pártfogását kérve kilencedet kezdünk. A kilenced imádságait a szentmisék után fogjuk elvégezni.
 • Pénteken 10:00-kor kezdődik Iskolánk év végi hálaadása és a nyolcadikos diákok ballagása a Bazilikában, melyet 12:00 órakor az iskolkaépületben folytatunk. Az esti szentmise után 20:00-ig Szentégimádást tartunk.
 • Szombaton az egri bazilikában Érsek úr négy diakónust és két papot szentel. Imádkozzunk értük!
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.

Úrnapja

 • Ma 17:00-kor a Rózsafüzér Társulat imaórája és június havi titokcseréje kezdődik.
 • Hétfő 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imaórát tartunk: rózsafűzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti misében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel. 19:00-kor jótékonysági hangverseny kezdődik a Bazilikában. A részletes programot a hírdetőben olvashatjuk.
 • Pénteken 9:00-től a dorkói templomban és kertjében takarítunk, készülve a búcsúra. A búcsúi szentmise vasárnap 16:00-kor kezdődik. A munkához segítséget kérünk, majd a szentmisére várjuk a kedves testvéreket, Jézus Szíve tisztelőit. Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombatra egy közös sétát tervezünk a májusban elsőáldozáshoz járult gyermekeknek és családtagjaiknak a Bazilikától Hercegkútra. Úgy véljük, ez a gyermekek által is kényelmesen megtehető útszakasz lehetőséget kínál a családdal, hitoktatóinkkal való együttlétre, a közösségünk építésére. 9:00-kor indulunk, Hercegkúton a Gombos-hegyi pincesorhoz érkezünk. Ott a Karitász csoport tagjai harapnivalót és üdítőt szolgálnak fel mindnyájunknak. Utána elsétálunk a faluházhoz és meglátogatjuk a templomot. A részvételi szándékukat, és a családtagok létszámát kérjük a mellékelt lapon visszajuttatni, június 4.-éig.
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.

Urunk mennybebenetele

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 19:00-kor az Egyházközség képviselőtestülete gyűlést tart a plébánián.
 • Kedden Máriapócsra zarándokolnak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Kedden Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közeben. Az ott elhelyezett asztalnál leírhatjuk és elhelyezhetjük kéréseinket, melyeket Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztünk az Úr elé. Ezeket az imaszándékokat a jövő hónap első keddi misébe belefoglaljuk.
 • Pénteken Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Május minden napján az esti szentmise után imádkozzuk a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. A józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia. Mindnyájan igyekezzünk bekapcsolódni, legalább egy-egy alkalommal.
 • Jövő Vasárnap Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az esti szentmisét 18:00-kor a Várkápolnában tartjuk. A szentmise főcelebránsa Kecskés Attila főesperes, tolcsvai plébános úr lesz.
 • Pünkösdhétfőn az ünnepi eseményeket Bodrog partján a szabadtéri színpadnál készítjük elő. A találkozó házigazdája Ternyák Csaba érsek egyházmegyénk főpásztora, meghívott vendége Böcskei László nagyváradi püspök úr lesz. Kérjük a pataki híveket, már most úgy készítsék elő programjaikat, hogy részt vehessenek a Pünkösdhétfői találkozón. A részletes programot a hirdetőben és interneten is olvashatják a kedves hívek. Szeretettel kérjük, hogy az elkészítő munkába, az ide érkező zarándokok fogadásába, majd a közös imádságba, minél többen kapcsolódjanak be.

Húsvét 5. vasárnapja

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér.
 • Kedden Szent Erzsébet oltárra emelésének 783. évfordulóján tiszteletét mélyítve ima estet kezdünk, melyet minden hónap első keddjén hasonlóképpen tartunk. 17:00-tól rózsafűzér, litánia, Szentségimádás, majd szentmise. Az ereklye közelében elhelyezett asztalnál följegyezhetjük, Szent Erzsébethez szóló kéréseinket, hálaadásunkat. Ezeket az első keddi szentmise szándékába belefoglaljuk.
 • Kedden május első napján megkezdjük a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. Májusban, a Bazilikában az esti mise után a józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia.
 • Csütörtökön 17:15-kor Szentségimádást kezdünk papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanezen szándékra ajánljuk fel az esti misét.
 • Pénteken délelőtt meglátogatjuk otthonaiban elsőpéntekes idős beteg testvéreinket, az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton az elmúlt évek hagyományát követve fatimai imadélelőttöt tartunk. 7:30-tól gyóntatás, 8:00-tól Rózsafűzér elmélkedése, 9:00-kor szentmise katekézissel.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Vasárnap 17:00-kor Rózsafűzér társulat imaórája és titokcseréje kezdődik.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

Húsvét 4. vasárnapja

 • Mai vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi és szerzetesi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk azért, hogy akiket az Úr  szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. A szentmise után a Képviselőtestület gyűlése kezdődik a plébánia emeleti nagytermében. A földszinten a Szent Erzsébet teremben a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér. Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Kedden 19:00 órakor az elsőáldozásra készülők szüleinek szülői értekezletet tartunk.
 • Szerda 19:00-kor a Család közösség tagjait találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön 19:00-kor a Cursillosok találkozója.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók plébániai foglalkozása kezdődik.
 • A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KEDVES HÍVEKET A II. SÁROSPATAKI NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL ÉS A KAMARAKÓRUS 50 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEIRE. A nyitó hangverseny szombaton 16:00 órakor kezdődik a Bazilikában.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre 42 gyermek beíratását kérték szüleik. Köszönjük Intézményünk, Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek Iskolánkat és a családokat támogató imáit.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet  Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Jövő vasárnap a 9:00-es misében a jó termésért imádkozunk, búzát szentelünk. A délelőtti miséken közreműködik a Forró-i Fénymorzsák Ifjúsági Ének- és Zenekar.

494/2018. sz. FELVÉTEL A PAPNEVELŐ INTÉZETBE

 Dr. Ternyák Csaba egri érsek körleveléből

Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé.

Jelentkezési kérelmüket 2018. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (3300 Eger, Foglár György u. 6.). A kézzel írt felvételi kérelmükhöz csatolják az ugyancsak kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálásuk igazolását, szüleik házasságlevelét, érettségi bizonyítványukat, vagy ha még nincs, akkor a legutóbbi gimnáziumi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk vagy hittanáruk ajánlását.

Húsvét 3. vasárnapja

 • Húsvétvasárnaptól a délutáni szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17,30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 10:00 órakor találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagja a Nővéreknél iskolánk diákjaival. A találkozó mottója: „Verset adok szeretettel”.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk mindannyian azért, hogy akiket az Úr papi szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az elmúlt héten volt lehetőség. Nagy öröm számunkra, hogy 42 gyermek beíratását kérték szüleik iskolánkba. Köszönjük Intézményünk és Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek imáit is. Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatást Plószné Anikótól is kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Az Egyházközségi Képviselőtestület következő találkozóját április 23.-án, hétfőn 19:00 órakor tartjuk.