Társintézményünk
Current date is 2018-08-19 Sunday.
Üdvözöljük Huba nevű látogatóinkat!
Holnap Szt. István névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Húsvétvasárnap

 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvéthétfőn 8:40-kor, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • A húsvétvasárnapot követő hét napjai kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak, fényes hétnek is nevezzük. A húsvét nyolcadában végzett szent liturgia segít elmélyülni a húsvét misztériumában. Aki teheti, vegyen részt e napokon is a szentmiséken.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét.
 • A végardói görög katolikus templomban április 23-án és 30-án reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Kedden a szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön az esti mise után a bérmálkozásra készülők szüleinek tartunk megbeszélést a plébánia nagytermében. Az emeleti teremben lesz a Cursillo csoport találkozója.
 • Pénteken a szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók, 10:00-kor a bérmálkozók plébániai hittanórája kezdődik.
 • Jövő vasárnap az ISTENI IRGALMASSÁG ünnepe.
 • 17:00-kor az Öröm Útját,  a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló imádságos elmélkedést végezzük.
 • Ezúton is köszönetet mondunk a kedves híveknek az ünnepi előkészületben való buzgó részvételért,  a  nagyheti szertartásokon való találkozásokért.  Köszönjük a Bazilika Kórusa  az  Akolitusok  és a Ministránsok  szolgálatát.
 • Hálásan köszönjük a szentsír díszítéséhez nyújtott adományaikat.

Nagy szeretettel köszönjük a Boldog Mária Lujza Csoport tagjainak az új oltárterítőket.

Az Egyházközség Papjai és Képviselőtestülete nevében kívánunk áldott, örömteli húsvéti ünneplést, boldog találkozást a feltámadt Krisztussal és egymással!

 

FELTÁMADT KRISZTUS!    VALÓBAN FELTÁMADT!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Az elmúlt héten csütörtök, péntek és szombat este nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. Akik bekapcsolódtak lélekben gazdagodva készültek a húsvéti ünnepre. A szombat esti szentmisében 86-an részesültek a betegek kenetében.
 • A főbejáratnál a mai és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai által készített húsvéti ajándékokat találhatunk. A felajánlott adományokat a közösség tagjai családok támogatására fordítják.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik. Az esti mise után a Karitász csoport tagjai elkészítik a húsvéti tartós élelmiszer csomagokat.
 • Kedden 10:00 órakor Generációs találkozó kezdődik iskolánkban. Kanyzia nővér vezetésével nagyböjti elmélkedést lesz az oratóriumban, majd a 6. évfolyam bemutatja Jézus passióját. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Kedden 18:00 órakor a Szent Erzsébet Házban hallgathatjuk meg Dr.Novák István kanonok úr előadását: „Mit tanít az Egyház a közéletről?” címmel.
 • Szerdán tartjuk Iskolánk ünnep előtti lelkinapját a Szent Gyermekség Műve és a Verbita atyák közreműködésével.
 • Pénteken 13:00 órakor a Szentlélek szeminárium befejező közös „küldetési miséje” kezdődik.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Karitász csoport és a Cursillo közösség tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozók plébániai felkészítő foglalkozása kezdődik.
 • Szombaton 13:00 órakor a Bazilikától indul a városi keresztút a Mandulásra. A szenvedő Istenember nyomában járó imádságunkat városunk lakóinak lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen csatlakozzunk!
 • Jövő vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. 9:00 órakor a rotundánál barkaszenteléssel kezdetét veszi a nagyhét. Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmisében a Bazilika kórusa énekli a Passiót.
 • JÖVŐ VASÁRNAP ELMARAD A 10:30-AS NAGYMISE.
 • Virágvasárnap 16:00 órától kezdődik a gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával. Törekedjen mindenki a bűnbocsánat szentsége által, lélekben megújulva készülni a feltámadt Üdvözítővel való találkozásra.
 • A józseffalvai kápolnában hétköznap (csütörtök kivételével) 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.   
 • A 2017. évi zárszámadás a jövő héten még megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Március 15-16-17.-én (csütörtök-péntek-szombat) 17:00-kor nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. 16:30-tól gyónási lehetőség lesz a Bazilikában. A szombat esti szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét, amelyben részesülhetnek a testi-lelki betegségeket hordozók, akik felkészültek (szentgyónás, szentáldozás) a szentség vételére. Éljünk a lelkigyakorlat lehetőségével, hívjuk meg családtagjainkat, ismerőseinket is, imádkozzunk a lelkigyakorlatot vezető atyáért.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 18:00-kor a Család csoport tagjai találkoznak a plébánián a lelkigyakorlatot vezető Atyával.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Egyházközség Képviselőtestület tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek nyolcadik összejövetele kezdődik.
 • Jövő vasárnap a Világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a Szentföld javára kérjük a kedves hívek nagylelkű perselyadományát.
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • A 2017. évi zárszámadás két hétig megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap 16:00-kor a Rózsafűzér Társulat március havi imaórája és titokcseréje kezdődik, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik. 18:00-kor kezdéssel Hitoktatóink találkozója lesz a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében. 18:00-kor a Család csoport tagjait várjuk a plébániára.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik a Karitasz csoport találkozója a plébánián.
 • Péntek 9:30-kor Szentmisét tartunk az idősek otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Rózsafűzér társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:30-kor a ministránsok és az akolitusok találkozója kezdődik a plébánián, majd 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek hetedik összejövetele.
 • Jövő vasárnap 9:00 órai Szentmisében az idén házasságot kötő jegyespárokkal találkozhatunk.                           
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • Már most hirdetjük március 15-16-17.-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános vezetésével.

Hamvazószerdától – Irgalmasság vasárnapjáig

Minden hétfőn 08:00-16:30 Szentségimádás a Bazilikában. 15:45-től zenés áhítat.

Keddenként Szent Erzsébet litánia a szentmise után az ereklyénél.

Nagyböjtben péntekenként keresztúti ájtatosság 17:45-kor.

A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznapon, csütörtök kivételével, reggel 07:00 órakor szentmise kezdődik. Péntekenként 16:00 órakor keresztúti ájtatosság.

Február 14. Hamvazószerda

09:00 óra szentmise és hamuszentelés a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részvételével.

Február 17. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

14:00 Szentlélek szeminárium 4. találkozója.

Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja

Hamvazás a szentmisék végén.

Február 22. Csütörtök

17:00 Szent Péter apostol székfoglalása – Bazilikai ünnep.

18:00 A Karitász csoport találkozója.

Február 24. Szombat

9:30 Ministráns foglalkozás a plébánián.

14:00 Szentlélek szeminárium 5. találkozója.

Február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja

Gyűjtés a katolikus iskolák javára.

Március 1. Csütörtök

18:00 Egyházközségi Képviselőtestület találkozója.

Március 3. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

13:00 Szentlélek szeminárium 6. találkozója.

Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja

Tartós élelmiszergyűjtés március 18-ig.

Március 10. Szombat

14:.00 Szentlélek szeminárium 7. találkozója.

Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja

09:00 Az idén házasságot kötő jegyespárok szentmiséje.

Március 12. Hétfő

18:00 Hitoktatóink találkozója.

Március 13. Kedd

Ferenc pápa megválasztásának évfordulója (2013)

Március 15. Csütörtök

Dr.Ternyák Csaba érsek kinevezésének évfordulója

(2007.)

16:30-tól gyónási lehetőség (mindhárom napon!)

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat–Főtisztelendő Linzenbold József kisvárdai plébános atyával.

Március 16. Péntek

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat 2. este

Március 17. Szombat

14:00 Szentlélek szeminárium 8. találkozója

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat 3. este

Lelkinap fiataloknak a Szent Erzsébet Nővéreknél.

Március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja (feketevas.)

Gyűjtés a Szentföld javára.

Március 19. Hétfő

17:00 Szent József ünnepe – édesapák, nagyapák megáldása.

Március 20. Kedd  Generációs találkozó

Iskolánk növendékei és a Boldog Mária Lujza csoport találkozója. Passió előadása az aulában.

Március 21. Szerda

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lelkinapja a Szent Gyermekség Műve Verbita atyák vezetésével.

Március 23. Péntek

Egri Főegyházmegye – Teremtésvédelmi Nap.

17:00 Szentlélek szeminárium – küldetési mise.

Március 24. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

13:00 Városi keresztút a Mandulásra.

MÁRCIUS 25. VIRÁGVASÁRNAP

09:00 Barkaszentelés a rotundánál, szentmise.

A 10:30 ÓRAI SZENTMISE ELMARAD!

16:00 Gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával.

Március 29. Nagycsütörtök

09:00 Krizmaszentelési mise az Egri Bazilikában.

19:00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE.   VIRRASZTÁS ÉJFÉLIG.

Március 30. Nagypéntek (Szigorú böjti nap!)

07:00 Zsolozsma: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret.

15:00 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. Utána az Isteni irgalmasság nagykilencedének kezdete, későbbiekben a délutáni szertartások előtt 20 perccel.

Március 31. Nagyszombat

07:00 Zsolozsma: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret.   Szentsírlátogatási lehetőség egész nap.

20:00 HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA: TŰZSZENTELÉS, FELTÁMADÁSI MISE, KÖRMENET.

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP

Húsvéti ételek megáldása 08.40-től.

Ünnepi miserend: 09:00; 10:30; 18:00 !!!

Április 2. Húsvéthétfő

08:00 Szentmise a végardói görögkatolikus templomban.

A Bazilikában 09:00 és 10:30 órakor.

Az esti mise elmarad!

Április 8. Isteni Irgalmasság vasárnapja

Ünnepi miserend    09:00; 10:30; 18:00 !!!

17:00 Az Öröm útja – közös, vetítéssel kísért imádság az Úr feltámadásának  nyomában.

Április 9. Hétfő

Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Lelki adoptálás.

Szentmisék 09:00 és 18:00 órakor a Bazilikában.

SZERETETBEN IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • A mai vasárnapon az országos gyűjtéshez kapcsolódva a katolikus iskolák javára kérjük a perselyadományokat. Nagylelkűen támogassuk iskoláink fenntartását.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 16:15-kor Szentségimádás kezdődik papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisében is ezért imádkozunk.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik az Egyházközség Képviselőtestületének találkozója a plébánián.
 • Péntek délelőtt meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy a szentségi Jézussal találkozhassanak.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók foglalkozása kezdődik a plébánián, majd 13:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek hatodik találkozója.
 • Vasárnap 16:00-kor a Rózsafűzér Társulat március havi imaóráját és titokcseréjét tartjuk, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhető. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az országos gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon, Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhet el. A karitászosok húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.

Évközi 6. vasárnap

 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai a Nővéreknél. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerdán megkezdődik a húsvéti előkészület kegyelmi  ideje a nagyböjt. A húsvétot megelőző hetek nagyobb odafigyelést és erőfeszítést követelnek tőlünk. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiváló ideje.
 • Hamvazószerdán 9:00 órakor Iskolánk tanárai és diákjai részvételével szentmisét tartunk. A 17:00 órakor kezdődő szentmisében is lesz hamvazás. Aki teheti, kapcsolódjon be a közös imádságba, kérjük Isten áldását és a Szentlélek vezetését a nagyböjti napokra.
 • Ne felejtsük el, hogy hamvazószerda szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhetünk és kerülnünk kell a húseledelek fogyasztását. A nagyböjti péntekeken is tartsuk meg a böjtöt!
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Nővérek és a Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjainak a vezetésével.
 • Szombaton 9:00-kor kezdődik az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. 14:00 órakor tartjuk a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek negyedik találkozóját.
 • Jövő vasárnap a szentmiséket végén is lesz hamvazás.
 • A Józseffalvai kápolnában a mai vasárnap, 16:00 órakor kilenced kezdődik a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk.

Évközi 2. vasárnap

 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. A szentmise után a Szentlélek imacsoport tagjai a plébánián találkoznak a Hegyközi karizmatikus csoport tagjaival.
 • Kedden a Boldog Mária Lujza csoport tagjai 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Pénteken az esti mise után 19:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00 órakor kezdődik az elsőáldozásra készülő gyermekek plébániai foglalkozása.
 • Akik házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébániahivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Az újévre miseszándékok már előjegyezhetők.

Szent Család vasárnapja

 • Ma a Szent Család vasárnapja van. Ünnepi szentmise kezdődik 9:00 és 10:30 órakor, melyet családjainkért ajánlunk fel. A szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő családokat. A 17:00 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát Istennek az elmúlt esztendőért.
 • Január 1. hétfő az újév első napja, Szűz Mária Isten Anyja főünnepe és a béke világnapja. PARANCSOLT ÜNNEP, MELY SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE HÍV MINKET!
 • Csütörtökön 16:15 órától szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Pénteken elsőpéntek. Délelőtt meglátogatjuk otthonaikban, idős, beteg testvéreinket. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe az elsőpénteki szentgyónást és szentáldozást. Az esti szentmisét követően 19:00 óráig csendes szentségimádást végzünk.
 • SZOMBATON URUNK MEGJELENÉSÉT ÜNNEPELJÜK. VÍZKERESZT NAPJA PARANCSOLT ÜNNEP! A bazilikában 9:00 órakor ünnepi szentmisét tartunk és vizet szentelünk. A megszentelt vízből vihetnek haza a kedves hívek.
 • Vasárnap Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat január havi imaórája és titokcseréje, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Akik házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébániahivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Az újévre miseszándékok már előjegyezhetők.

 Isten áldásában gazdag áldott új évet kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!

Advent 4. vasárnapja

 • Karácsony ünnepén Urunk Jézus Krisztus születését ünnepeljük.
 • Karácsony első napján – a régi egyházmegyei hagyományt követve - a persely adományokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet működésének támogatására, a papnevelésre gyűjtjük.
 • Karácsony második napján is ünnepi  rend  szerint kezdődnek a szentmisék a Bazilikában.
 • Karácsony másnapján – kedden - Végardón a görög katolikus templomban római szertartású szentmisét tartunk, reggel 8 órakor.
 • Szerdán, az ünnep 3. napján szent János apostol az Egri Főegyházmegye védőszentjének ünnepe lesz. A szentmise 17:00 órakor kezdődik.  
 • Pénteken az esti szentmise után 19:00 óráig csendes szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap a Szent Család ünnepe. Ünnepi szentmise kezdődik 9:00 és 10:30 órakor, melyet családjainkért ajánlunk fel. A szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő családokat.    
 • December 31-én, vasárnap  a  17:00  órakor kezdődő szentmisében hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőért.
 • Január 1. hétfő az újév első napja, Szűz Mária Isten Anyja főünnepe és a béke világnapja. PARANCSOLT ÜNNEP, MELY SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE HÍV MINKET!
 • Hálásan köszönjük az ünnepi előkészület közös, imádságos találkozásait. A megsegítettek nevében is hálásak vagyunk azért a 350 kilogramm élelmiszer adományért, amit a hívek felajánlottak és a Karitász csoport tagjai továbbítottak rászoruló testvéreinknek. Köszönjük a fenyőfa felajánlásokat és mindazok fáradozását, akik az ünnepi előkészület munkáiba is bekapcsolódtak.

A betlehemi Istengyermekkel való örömteli találkozást, áldott, szent karácsonyt kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!