A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2020-11-29 Sunday.
Üdvözöljük Taksony nevű látogatóinkat!
Holnap András névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Virágvasárnap

 • Ma, Virágvasárnap 9:00-kor a Rotundánál barkát szentelünk, majd ünnepélyesen bevonulunk a bazilikába. A passiót a bazilika Laudate kórus tagjai éneklik. A 10:30-as nagymise elmarad. 17:00 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Nagyhétfőn reggel 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Nagykedden 9:00-kor a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában diákok előadják Krisztus passióját. Szeretettel várják a Testvéreket. Az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • NAGYCSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 9:00-kor olajszentelési mise kezdődik az egri székesegyházban, melyen részt vesznek a bérmálkozásra készülő fiataljaink is. A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja papi ígéreteit. ITTHON A BAZILIKÁBAN 19:00-KOR KEZDŐDIK A SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE, majd virrasztást tartunk az Olajfák hegyén imádkozó Üdvözítővel.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 9:00 órától készítjük a Szentsírt. Kérjük a kedves hívek segítségét.
 • NAGYPÉNTEKEN 15:00-KOR KEZDŐDIK AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. A szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, melyet szombaton egész nap felkereshetnek a hívek. Kérjük az imaközösségek tagjait, fiatalokat és időseket vállaljanak egy-egy óra szentsír őrzést. A kihelyezett lapra iratkozzanak fel a kedves hívek.
 • Nagypénteken 14:40-kor kezdjük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Szombaton 19:40-kor, húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • NAGYSZOMBATON reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 20:00 ÓRAKOR TŰZSZENTELÉSSEL KEZDŐDIK A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA. VÉGÉN GYERTYÁS SZENTSÉGI KÖRMENETET TARTUNK.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.
 • Akik az ünnep napjaiban szeretnének felolvasni kérjük, hogy      iratkozzanak fel a sekrestyénél kihelyezett lapon. 
 • Az ünnepi szertartásrendet tartalmazó lapokat a bejáratoknál megtalálhatják a hívek, vigyék magukkal.
 • A hét elején a Karitász csoport tagjai eljuttatják a családokhoz a húsvéti  élelmiszer csomagokat, melyeket a hívek adományából állítottak össze. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat. 617 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a kedves hívek. Isten viszonozza az adakozók jószívűségét.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak. Szertartásai hitünk mélységeibe, a feltámadt Krisztussal való élő egységre vezetnek bennünket, ugyanakkor földi életünk beteljesülését tárják föl számunkra. Ezért szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy buzgó lélekkel vegyenek részt a nagyheti szertartásokon.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • A mai vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • Hétfőtől a Bazilikában az esti szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 18:00 órától nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a Bazilikában. 17:30-tól lesz gyónási lehetőség. A szentmisét bemutatja és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Tóth István pápai káplán, Miskolc Martinkertvárosi plébános tartja. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A lelkigyakorlat az isteni kegyelem kiáradásának ideje. Szakítsunk időt a lelkigyakorlatra akik itt vagyunk és hívjuk meg ismerőseinket is. A szerdai szentmisében lehetőség lesz a betegek kenetének a felvételére. Azok részesülhetnek benne, akik valamilyen lelki-testi betegséget hordoznak és gyónással is felkészültek a szentség méltó fogadására.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek az elmúlt hónapban feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét is e szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk elsőpéntekes testvéreinket. A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise előtt 17:15-től tartjuk. A héten az Akolitusok és az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai előkészítő foglalkozásra.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat április havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kehelyezett Oltáriszentség előtt.
 • A mai szentmisék végén és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai saját készítésű, húsvéti ajándékokat kínálnak a főbejáratnál. A bevételt a csoport jótékonyságra fordítja.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig.  Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a  Szent    Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el adományaikat. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel.

Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének.

Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn Urunk fogantatásának fő ünnepén a bazilikában 17:00 órakor tartunk szentmisét. 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A jövő vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. A mai szentmisék végén a helyi Karitász csoport tagjai egy Karitász logóval ellátott műanyag táskát adnak át a Bazilikából kilépő családoknak. Kérjük a kedves testvéreket ebbe tegyék az élelmiszereket, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, a ma esti mise keretében tesznek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól  kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • A temetőben elkészült az urnafal. Ma (vasárnap) 16:00 órakor közös imádságban kerül sor az urnafal megáldására. Várjuk a kedves Híveket! Az elmúlt héten megkezdődött a temető kápolna és a ravatalozó tetőszerkezetének a javítása. Kérjük a temetőben nyugvók hozzátartozóit a sírok tavaszi rendbetételére. Erre hívják fel ismerőseik figyelmét is.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden lesz Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. A bazilikában az esti szentmisében az édesapákra kérjük Isten áldását. Utána az akolitusok találkoznak a plébánián. 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Rózsafüzér társulatok tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor kezdődik az elsőáldozók plébániai foglalkozása. 10:00 órára várjuk a bérmálkozásra készülőket, akik most a Szentlélek imacsoport tagjaival találkoznak a felkészítés során.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően adományaikat Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el.
 •  A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Évközi 8. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat március havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 16:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Szerdán, hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. A bazilikában 10:00 és 17:00 órakor tartunk szentmisét, amikor hamut szenteltünk, amivel a misék végén majd a jövő vasárnap keresztet rajzolunk a hívek homlokára. Ez a cselekmény bűnbánatra sarkall minket és arra indít, hogy az Istentől kapott időnket bölcsen használjuk fel. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A böjti fegyelemben ez a húseledelektől való tartózkodást és a nap folyamán háromszori mérsékelt étkezést jelent.
 • Csütörtökön 16:15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk a kihelyezett Oltáriszentség közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmise kezdődik az Idősek Szociális Otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Boldog Mária Lujza csoport tagjai vezetik az elmélkedéseket. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk a plébánia foglalkozása.

Évközi 7. vasárnap

 • A mai perselyadományokat az országos gyűjtéshez kapcsolódva a katolikus iskolák támogatására kérjük.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órától zenés áhítat kezdődik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, kapcsolódjon be és vállaljon hétfőnként szentségimádási félórát a nap folyamán.  Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  Kedd esténként 19:00-kor kezdődik a Bazilika Laudate Kórusának a próbái.  A  Kórus liturgikus szolgálata nélkülözhetetlen és lélekemelő a szent liturgiában. Fedorcsák Katalin kórusvezető várja azokat, akik szívesen énekelnének a kórusban.  Este Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik a Képviselőtestület  megbeszélése a plébánián.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonukban elsőpéntekes testvéreinket. Az esti misét követően 18:30-ig csendes szentségimádást tartunk.
 • Vasárnap 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat március havi titokcseréje majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 5. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órától zenés áhítat kezdődik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, kapcsolódjon be és vállaljon Szentségimádási félórát a nap folyamán. Ez a nap a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenésének a napja, a Betegek Világnapja. A szentmisében a betegekért, gyógyítóikért és ápolóikért imádkozunk,  majd gyertyás körmenettel átvonulunk a plébánia udvarban található lourdesi barlanghoz, s ott imádkozzuk a litániát. Utána a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Csütörtökön az esti misében ünnepeljük a Karitász Csoport alakulásának 10. évfordulóját, majd a plébánián agapét tartunk.
 • Pénteken az esti misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk, a Családokért imádkozunk.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai hittanórára.
 • Vasárnap a 9:00-es misére hívtuk az idén a bazilikában házasságot kötő jegyespárokat.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 3. vasárnap

 • A mai vasárnapon megemlékezünk Szent Balázs püspök vértanúról. A szentmisék végén Balázs-áldásban részesítettük a jelenlévőket.
 • Ma (vasárnap) 16:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat februári közös imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Az esti mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  16:00 órakor Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Rózsafüzért, majd Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk és Szentségimádást tartunk. A szentmisében különösképpen is imádkozunk azok szándékaira, akik azt az ereklye közelében feljegyezték. Erre a jövőben is lesz lehetőség.
 • Csütörtökön Szentségimádását tartunk 16:15-től papi és szerzetesi hivatásokért, majd a szentmisét erre a szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét tartunk az Idősek Otthonában. Az esti misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk. Az elsőpéntekes testvéreinket most pénteken látogatjuk meg.
 • Február 02.-án ünnepeltük Urunk templomi bemutatását. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén gyertyát szenteltünk. A kedves hívek ebből vehetnek a sekrestye közelében.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 17:00 órakor Vajdácskán imádkozunk a keresztények egységéért.
 • Az újévre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 3. vasárnap

 • Köszönjük azoknak, akik az elmúlt napokban részt vettek az ökumenikus imahét alkalmain. Köszönjük a Bazilika Laudáte Kórus tagjainak és Fedorcsák Katalin karnagy szolgálatát.
 • Köszönjük a karácsonyfák elbontásában, majd a templom takarításában nyújtott segítséget is.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:00-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Az esti mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  Az esti mise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk.
 • Pénteken a misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk. Az elsőpéntekes testvéreinket a jövő hét péntekén látogatjuk meg.
 • Szombaton február 02.-án ünnepeljük Urunk templomi bemutatását. Ez az ünnep könyörgőnap szerzetesi hivatásokért. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti misében gyertyát szentelünk. A kedves hívek hozzanak magukkal gyertyát, de a Bazilikában is kapható lesz.
 • Vasárnap megemlékezünk Szent Balázs püspök és vértanúról, a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a jelenlévőket. 16:00-kor kezdődik a Rózsafűzér Társulat február havi imaórája és a titokcseréje, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Az újévre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.