A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2018-10-23 Tuesday.
Üdvözöljük Gyöngyi nevű látogatóinkat!
Holnap Salamon névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Évközi 10. vasárnap

 • Vasárnap 16:00 órakor tartottuk a dorkói templom Jézus szíve búcsúját.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk.
 • Szerdán ünnepeljük Páduai Szent Antalt, tiszteletére és pártfogását kérve kilencedet kezdünk. A kilenced imádságait a szentmisék után fogjuk elvégezni.
 • Pénteken 10:00-kor kezdődik Iskolánk év végi hálaadása és a nyolcadikos diákok ballagása a Bazilikában, melyet 12:00 órakor az iskolkaépületben folytatunk. Az esti szentmise után 20:00-ig Szentégimádást tartunk.
 • Szombaton az egri bazilikában Érsek úr négy diakónust és két papot szentel. Imádkozzunk értük!
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.

Úrnapja

 • Ma 17:00-kor a Rózsafüzér Társulat imaórája és június havi titokcseréje kezdődik.
 • Hétfő 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imaórát tartunk: rózsafűzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti misében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel. 19:00-kor jótékonysági hangverseny kezdődik a Bazilikában. A részletes programot a hírdetőben olvashatjuk.
 • Pénteken 9:00-től a dorkói templomban és kertjében takarítunk, készülve a búcsúra. A búcsúi szentmise vasárnap 16:00-kor kezdődik. A munkához segítséget kérünk, majd a szentmisére várjuk a kedves testvéreket, Jézus Szíve tisztelőit. Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombatra egy közös sétát tervezünk a májusban elsőáldozáshoz járult gyermekeknek és családtagjaiknak a Bazilikától Hercegkútra. Úgy véljük, ez a gyermekek által is kényelmesen megtehető útszakasz lehetőséget kínál a családdal, hitoktatóinkkal való együttlétre, a közösségünk építésére. 9:00-kor indulunk, Hercegkúton a Gombos-hegyi pincesorhoz érkezünk. Ott a Karitász csoport tagjai harapnivalót és üdítőt szolgálnak fel mindnyájunknak. Utána elsétálunk a faluházhoz és meglátogatjuk a templomot. A részvételi szándékukat, és a családtagok létszámát kérjük a mellékelt lapon visszajuttatni, június 4.-éig.
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.

Urunk mennybebenetele

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 19:00-kor az Egyházközség képviselőtestülete gyűlést tart a plébánián.
 • Kedden Máriapócsra zarándokolnak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Kedden Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közeben. Az ott elhelyezett asztalnál leírhatjuk és elhelyezhetjük kéréseinket, melyeket Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztünk az Úr elé. Ezeket az imaszándékokat a jövő hónap első keddi misébe belefoglaljuk.
 • Pénteken Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Május minden napján az esti szentmise után imádkozzuk a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. A józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia. Mindnyájan igyekezzünk bekapcsolódni, legalább egy-egy alkalommal.
 • Jövő Vasárnap Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az esti szentmisét 18:00-kor a Várkápolnában tartjuk. A szentmise főcelebránsa Kecskés Attila főesperes, tolcsvai plébános úr lesz.
 • Pünkösdhétfőn az ünnepi eseményeket Bodrog partján a szabadtéri színpadnál készítjük elő. A találkozó házigazdája Ternyák Csaba érsek egyházmegyénk főpásztora, meghívott vendége Böcskei László nagyváradi püspök úr lesz. Kérjük a pataki híveket, már most úgy készítsék elő programjaikat, hogy részt vehessenek a Pünkösdhétfői találkozón. A részletes programot a hirdetőben és interneten is olvashatják a kedves hívek. Szeretettel kérjük, hogy az elkészítő munkába, az ide érkező zarándokok fogadásába, majd a közös imádságba, minél többen kapcsolódjanak be.

Húsvét 5. vasárnapja

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér.
 • Kedden Szent Erzsébet oltárra emelésének 783. évfordulóján tiszteletét mélyítve ima estet kezdünk, melyet minden hónap első keddjén hasonlóképpen tartunk. 17:00-tól rózsafűzér, litánia, Szentségimádás, majd szentmise. Az ereklye közelében elhelyezett asztalnál följegyezhetjük, Szent Erzsébethez szóló kéréseinket, hálaadásunkat. Ezeket az első keddi szentmise szándékába belefoglaljuk.
 • Kedden május első napján megkezdjük a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. Májusban, a Bazilikában az esti mise után a józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia.
 • Csütörtökön 17:15-kor Szentségimádást kezdünk papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanezen szándékra ajánljuk fel az esti misét.
 • Pénteken délelőtt meglátogatjuk otthonaiban elsőpéntekes idős beteg testvéreinket, az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton az elmúlt évek hagyományát követve fatimai imadélelőttöt tartunk. 7:30-tól gyóntatás, 8:00-tól Rózsafűzér elmélkedése, 9:00-kor szentmise katekézissel.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Vasárnap 17:00-kor Rózsafűzér társulat imaórája és titokcseréje kezdődik.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

Húsvét 4. vasárnapja

 • Mai vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi és szerzetesi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk azért, hogy akiket az Úr  szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. A szentmise után a Képviselőtestület gyűlése kezdődik a plébánia emeleti nagytermében. A földszinten a Szent Erzsébet teremben a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér. Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Kedden 19:00 órakor az elsőáldozásra készülők szüleinek szülői értekezletet tartunk.
 • Szerda 19:00-kor a Család közösség tagjait találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön 19:00-kor a Cursillosok találkozója.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók plébániai foglalkozása kezdődik.
 • A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KEDVES HÍVEKET A II. SÁROSPATAKI NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL ÉS A KAMARAKÓRUS 50 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEIRE. A nyitó hangverseny szombaton 16:00 órakor kezdődik a Bazilikában.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre 42 gyermek beíratását kérték szüleik. Köszönjük Intézményünk, Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek Iskolánkat és a családokat támogató imáit.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet  Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Jövő vasárnap a 9:00-es misében a jó termésért imádkozunk, búzát szentelünk. A délelőtti miséken közreműködik a Forró-i Fénymorzsák Ifjúsági Ének- és Zenekar.

494/2018. sz. FELVÉTEL A PAPNEVELŐ INTÉZETBE

 Dr. Ternyák Csaba egri érsek körleveléből

Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé.

Jelentkezési kérelmüket 2018. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (3300 Eger, Foglár György u. 6.). A kézzel írt felvételi kérelmükhöz csatolják az ugyancsak kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálásuk igazolását, szüleik házasságlevelét, érettségi bizonyítványukat, vagy ha még nincs, akkor a legutóbbi gimnáziumi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk vagy hittanáruk ajánlását.

Húsvét 3. vasárnapja

 • Húsvétvasárnaptól a délutáni szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17,30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 10:00 órakor találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagja a Nővéreknél iskolánk diákjaival. A találkozó mottója: „Verset adok szeretettel”.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk mindannyian azért, hogy akiket az Úr papi szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az elmúlt héten volt lehetőség. Nagy öröm számunkra, hogy 42 gyermek beíratását kérték szüleik iskolánkba. Köszönjük Intézményünk és Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek imáit is. Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatást Plószné Anikótól is kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Az Egyházközségi Képviselőtestület következő találkozóját április 23.-án, hétfőn 19:00 órakor tartjuk.

Húsvétvasárnap

 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvéthétfőn 8:40-kor, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • A húsvétvasárnapot követő hét napjai kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak, fényes hétnek is nevezzük. A húsvét nyolcadában végzett szent liturgia segít elmélyülni a húsvét misztériumában. Aki teheti, vegyen részt e napokon is a szentmiséken.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét.
 • A végardói görög katolikus templomban április 23-án és 30-án reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Kedden a szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön az esti mise után a bérmálkozásra készülők szüleinek tartunk megbeszélést a plébánia nagytermében. Az emeleti teremben lesz a Cursillo csoport találkozója.
 • Pénteken a szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók, 10:00-kor a bérmálkozók plébániai hittanórája kezdődik.
 • Jövő vasárnap az ISTENI IRGALMASSÁG ünnepe.
 • 17:00-kor az Öröm Útját,  a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló imádságos elmélkedést végezzük.
 • Ezúton is köszönetet mondunk a kedves híveknek az ünnepi előkészületben való buzgó részvételért,  a  nagyheti szertartásokon való találkozásokért.  Köszönjük a Bazilika Kórusa  az  Akolitusok  és a Ministránsok  szolgálatát.
 • Hálásan köszönjük a szentsír díszítéséhez nyújtott adományaikat.

Nagy szeretettel köszönjük a Boldog Mária Lujza Csoport tagjainak az új oltárterítőket.

Az Egyházközség Papjai és Képviselőtestülete nevében kívánunk áldott, örömteli húsvéti ünneplést, boldog találkozást a feltámadt Krisztussal és egymással!

 

FELTÁMADT KRISZTUS!    VALÓBAN FELTÁMADT!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Az elmúlt héten csütörtök, péntek és szombat este nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. Akik bekapcsolódtak lélekben gazdagodva készültek a húsvéti ünnepre. A szombat esti szentmisében 86-an részesültek a betegek kenetében.
 • A főbejáratnál a mai és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai által készített húsvéti ajándékokat találhatunk. A felajánlott adományokat a közösség tagjai családok támogatására fordítják.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik. Az esti mise után a Karitász csoport tagjai elkészítik a húsvéti tartós élelmiszer csomagokat.
 • Kedden 10:00 órakor Generációs találkozó kezdődik iskolánkban. Kanyzia nővér vezetésével nagyböjti elmélkedést lesz az oratóriumban, majd a 6. évfolyam bemutatja Jézus passióját. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Kedden 18:00 órakor a Szent Erzsébet Házban hallgathatjuk meg Dr.Novák István kanonok úr előadását: „Mit tanít az Egyház a közéletről?” címmel.
 • Szerdán tartjuk Iskolánk ünnep előtti lelkinapját a Szent Gyermekség Műve és a Verbita atyák közreműködésével.
 • Pénteken 13:00 órakor a Szentlélek szeminárium befejező közös „küldetési miséje” kezdődik.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Karitász csoport és a Cursillo közösség tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozók plébániai felkészítő foglalkozása kezdődik.
 • Szombaton 13:00 órakor a Bazilikától indul a városi keresztút a Mandulásra. A szenvedő Istenember nyomában járó imádságunkat városunk lakóinak lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen csatlakozzunk!
 • Jövő vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. 9:00 órakor a rotundánál barkaszenteléssel kezdetét veszi a nagyhét. Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmisében a Bazilika kórusa énekli a Passiót.
 • JÖVŐ VASÁRNAP ELMARAD A 10:30-AS NAGYMISE.
 • Virágvasárnap 16:00 órától kezdődik a gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával. Törekedjen mindenki a bűnbocsánat szentsége által, lélekben megújulva készülni a feltámadt Üdvözítővel való találkozásra.
 • A józseffalvai kápolnában hétköznap (csütörtök kivételével) 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.   
 • A 2017. évi zárszámadás a jövő héten még megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.