A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-08-09 Tuesday.
Üdvözöljük Emőd nevű látogatóinkat!
Holnap Lőrinc névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Hirdetések

Szűz Mária szent nevének ünnepén

További képek itt!

Szeptember 15-én, gyönyörű szép idővel kísérve gyűltek össze Sárospatak Józseffalvi városrészén mindazok, akik hagyományaikat megtartva megünnepelték a kis kápolna búcsúját. Ft. Bereczkei Miklós plébános atya meghívására Ft. Polyák József kenézlői plébános, esperes látogatott el Sárospatakra és imádkozott együtt a legszentebb áldozatban az itt élőkért és elhunyt elődeikért. Szentbeszédében kiemelte Szűz Mária szerepét, sajátos viszonyát az Anyaszentegyházhoz, valamint Magyarország felett gyakorolt pártfogói szerepét. Mint Istenanya és egyházunk anyja, különleges tiszteletben tartjuk, akihez bármily baj van, nyugodtan fohászkodhatunk.

Veni Sancte és Te Deum a bazilikában

További képek itt!

A mai szentmisén évnyitó közös imádságra hívtuk a plébánia valamennyi hittanos gyermekét, hogy szüleikkel, tanáraikkal közösen kérjük a jó Isten áldását a napokkal ezelőtt elintult új iskolai tanévre. Folytatva az előző évek hagyományát, megkértük őket, hogy iskolatáskájukat is hozzák el erre az alkalomra, amit az oltár köré helyeztek el a gyermekek, majd a szentmise végén Ft. Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta a tanulmányokat jelképező táskákat. Közösen elénekeltük a "Jöjj Szentlélek Úristen" kezdetű éneket, kérve a hét ajándék Lelkét, főként a gyermekek, de mindannyiunk életére is.

A Lélek hívás mellett hálát is adtunk az Úristennek Zsuzsa nővér eddigi szolgálatáért, akit rendi elöljárója Bolíviába disponált, ezért itt hagyja a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának sárospataki rendházát. Nővértársai, a Szent Erzsébet Nővérek Apostoli Közössége, a plébánia imacsoportjai és hívei, kicsik és nagyok, együtt énekelték a szentmise végén, hogy "Áldjon meg téged az Úr". Hálatelt szívvel köszönte meg mindenki Zsuzsa nővér áldozatos munkáját, és egy-egy személyes üzenettel, bátorítással köszöntek el tőle.

Három napos nyári tábor kirándulással egybekötve

A tanulók keresztény katolikus szellemben történő nevelése hosszú és sokrétű feladat, amit nagy odafigyeléssel és türelemmel kell végezni. A napközis tábor lehetőséget adott arra, hogy a gyermekek bibliai történeteken keresztül, játékos módon tapasztalják meg Isten jelenlétét, gondoskodását, a Szent Erzsébet nővérek, atyák, hitoktatók által. A tábor célja, a gyermekek lelki fejlődése, közösségépítése volt. Közös imával, kirándulással, városlátogatással és a játékos feladatok végrehajtásával a megélt élményeket haza tudták vinni és meg tudták osztani a családjaikban, baráti körükben.

A kirándulás első napja 2019. augusztus 29. (csütörtök).

-  Szentmise a bazilikában Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja.

- Zarándoklat a Sátoraljaújhelyi Kálváriára: keresztút elvégzése a Nemzeti Összetartozás jegyében, emlékezve az elcsatolt területekre.

- A Szár-hegyen játékos-ügyességi versenyek szervezése.

A kirándulás második napja 2019. augusztus 30. (péntek).

Az útvonal: Sárospatak- Varranó: szentmise, Boldog Anna Kolesárová emlékhelyének meglátogatása, előadás a tisztaság értékéről.  – Eperjes: kulturális program- Kassa: Szent Erzsébet dóm meglátogatása.

A kirándulás harmadik napja 2019. augusztus 31. (szombat).

Az útvonal: Sárospatak- Mezőkövesd: templomlátogatás, szentmise; Tiszafüred.

A napközis tábor eredménye, hogy az evangelizálás által a gyerekek közebb kerültek Istenhez, egymáshoz, a nővérekhez, atyákhoz. A tábor alatt barátságok szövődtek. A játékok, imák, kirándulások, biblia történetek feldolgozása által megtapasztalhatták Isten jelenlétét, szeretetét és a közösséghez való tartozás pozitív élményét.

IMG 20190830 133808 IMG 20190830 102324 IMG 20190830 160233 IMG 20190831 102155

Úrnapja

 • A MAI VASÁRNAP ÚRNAPJA, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE ÜNNEPE. A bazilikában 9:00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet szentségi, úrnapi körmenettel folytatunk. Megköszönjük az Úrnapi oltárok készítését a Nővéreknek, Iskolánk tanárainak, a Szent Erzsébet Ház dolgozóinak, a Szentlélek imacsoport, a Képviselőtestület, és a Karitász csoport tagjainak. A gyermekeknek a közös ünneplést az oltár körüli szolgálatot és a körmeneten a virágszirom hintést. MA A NAGYMISE ELMARAD!
 • Hétfőn egész napos Szentségimádást tartunk 8:00 órától. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk.
 • Pénteken Jézus Szentséges Szíve főünnepe az esti szentmisét követően a Jézus Szíve litániát imádkozzuk, majd csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton Szent Péter és Szent Pál főapostolokra az esti szentmisében emlékezünk.
 • Jövő vasárnap lesz a dorkói templom Jézus Szíve búcsúja. Az ünnepi szentmise 15:00 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk a dorkói templomhoz kötődő testvéreket és Jézus Szíve tisztelőit.
 • A jövő vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Római Szentszék javára kérjük. Az úgynevezett „Péter-fillér” gyűjtés bevételét a Szentatya jótékonysági célokra használja fel.
 • A nyári napokra lehet még szentmise szándékokat bejegyeztetni. Szentmisét kérhetünk és ajánlhatunk fel e világban élő és az élet másik oldalán lakó szeretteinkért.

Húsvét 7. vasárnapja

 • A mai vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. 16:00-kor a Hitoktatókat majd 19:00 órakor a Karitász csoport tagjait várjuk a plébániára. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai is találkoznak a plébánián.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és Szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmisét ugyanerre a szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk az elsőpéntekes testvéreinket. Az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Jövő vasárnap, Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását és az Egyház születését ünnepeljük.  Az esti szentmisét 18:00-kor a Várkápolnában tartjuk. A szentmise főcelebránsa Ft. Gubala Róbert sátoraljaújhelyi apát, plébános úr lesz.
 • Pünkösdhétfőn, Szent Erzsébet szentté avatásának 784. évfordulóján az ünnepi eseményeket a Bodrog partján, a szabadtéri színpadnál készítjük elő. A találkozó házigazdája egyházmegyénk főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, meghívott vendége Pál József Csaba temesvári püspök úr lesz. 8:30-tól a Szent Erzsébet Ház bejáratánál fogadjuk az érkezőket. Kérjük, hogy mindenki ott regisztráljon és vegye át a zarándokcsomagot. 10:00 órától rózsafüzért imádkozunk a szabadtéri oltárnál. 11:00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, majd a Szent Erzsébet ereklyéjét kísérve körmenetet tartunk. Ebédidő után, 14:30-tól Szentségimádást tartunk a Szentlélek imacsoport vezetésével. Kérjük a híveket, hogy imádkozzanak a találkozóért, munkájukkal pedig segítsék az ünnep előkészítését. Szeretettel szólítsuk és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.  

Húsvét 6. vasárnapja

 • A mai vasárnap van a tömegtájékozatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán pápa ereklyéje. Közélében kérjük a Hegyvidékre, a szőlőültetvényekre, és az ott, valamint a borászatokban dolgozókra Isten áldását.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden Kanizya nővér vezetésével zarándokok indulnak Rómába. Rájuk, majd a pápalátogatásra indulókra is kérjük Isten áldását. Az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap utolsó napjaiban is, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy pünkösdhétfőn a Bodrog parton, a szabadtéri színpadnál 11:00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz. Velünk ünnepel egyházmegyénk főpásztora Ternyák Csaba érsek úr is. Imádkozzunk a találkozóért és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 5. vasárnapja

 • A mai vasárnap 29 gyermek járult először szentáldozáshoz. Tegnap a bűnbocsánat szentségében találkozhattak az irgalmas Istennel. Köszönjük nekik, a kedves családtagoknak és a felkészítésben segítőknek szeretetét. Imáitokra, Krisztust befogadó és hordozó tanúságtételetekre a jövőben is számítunk. Építsük együtt, örömmel Isten országát.
 • Ma 11:00 órakor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.   Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön 19:00-kor kezdődik az Egyházközség Képviselőtestestülete tagjainak gyűlése a plébánián.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton a Szentlélek imacsoport szervezésében evangelizációs imanapot tartunk itt a bazilikában a miskolci Szent Ferenc Kisnővérek és közösségük vezetésével. 11:30-tól-16:00 óráig tart a találkozó. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket, melyben lesz tanúságtétel, Szentségimádás, dicsőítés, közbenjáró ima.
 • Jövő vasárnap a tömegtájékoztatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán ereklyéje. Közélében kérjük a hegyvidékre, a szőlőültetvényekre és az abban dolgozókra Isten áldását.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 4. vasárnapja

 • Ma a Jó Pásztor vasárnapján papi hivatásokért imádkozunk. Szeretettel köszöntjük körünkben Barta Márton 5. éves és Szedmák Zoltán 1.éves kispapokat. Ma Ft. Juhász Ferenc érseki helynök a bérmálás szentségében részesítette egyházközségünk fiataljait.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • Kedden a Szent Erzsébet Házban a Történelmi Társaság szervezésében, Tóth Gábor füzéri plébános tart előadást, „Egy úton Szent Erzsébettel Sárospataktól Kassáig” címmel. Szeretettel várják Szent Erzsébet barátait, tisztelőit.
 • Szerdán a Teremtésvédelemhez kapcsolódva a Katolikus iskola diákjaival és tanáraival a temetőnkben fogunk dolgozni és növényeket ültetni.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk az elsőáldozókat és a szülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 9:00-kor kezdődő szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk értük. A 10:30-kor kezdődő szentmise elmarad!
 • Vasárnap 11:00-kor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és Szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét végzünk az Idősek Szociális Otthonában. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk a bérmálkozókat és a bérmaszülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében Ft. Juhász Ferenc helynök úr részesíti a bérmálás szentségében fiataljainkat. Imádkozzunk értük. (Vasárnap a 9:00-es misét megtartjuk!)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 2. vasárnapja

 • A mai vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén 17:00 órakor az „Öröm útja”, a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló, kivetített képekkel kísért elmélkedést végzünk. Az Isteni Irgalmasság ünnepén a szokásos feltételek elvégzésével teljes búcsú nyerhető. A 9:00-kor kezdődő szentmisében imádkozunk a jó termésért, „búzaszentelést” végzünk.
 • Pálházán ma 12:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság napjának rendezvénye. 17:00 órakor szentmisére várják a híveket.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián, közösségük megalakulásának 3. évfordulóját ünnepelve.
 • Kedden a szentmise után az ereklye közelében imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szerdán a szentmisében megemlékezünk Szent Józsefről, a munkásról, valamint Szent Erzsébetünk oltárra emelésének évfordulójáról (1236. május 1.).
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonokban „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy a szentségekben a feltámadt Krisztussal találkozhassanak. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton újra elindítjuk az első szombati, Fatimai imareggeleket. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallatták az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.