A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2019-07-22 Monday.
Üdvözöljük Magdolna nevű látogatóinkat!
Holnap Lenke névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Hirdetések

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn Urunk fogantatásának fő ünnepén a bazilikában 17:00 órakor tartunk szentmisét. 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A jövő vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. A mai szentmisék végén a helyi Karitász csoport tagjai egy Karitász logóval ellátott műanyag táskát adnak át a Bazilikából kilépő családoknak. Kérjük a kedves testvéreket ebbe tegyék az élelmiszereket, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, a ma esti mise keretében tesznek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól  kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • A temetőben elkészült az urnafal. Ma (vasárnap) 16:00 órakor közös imádságban kerül sor az urnafal megáldására. Várjuk a kedves Híveket! Az elmúlt héten megkezdődött a temető kápolna és a ravatalozó tetőszerkezetének a javítása. Kérjük a temetőben nyugvók hozzátartozóit a sírok tavaszi rendbetételére. Erre hívják fel ismerőseik figyelmét is.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden lesz Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. A bazilikában az esti szentmisében az édesapákra kérjük Isten áldását. Utána az akolitusok találkoznak a plébánián. 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Rózsafüzér társulatok tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor kezdődik az elsőáldozók plébániai foglalkozása. 10:00 órára várjuk a bérmálkozásra készülőket, akik most a Szentlélek imacsoport tagjaival találkoznak a felkészítés során.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően adományaikat Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el.
 •  A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Évközi 8. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat március havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 16:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Szerdán, hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. A bazilikában 10:00 és 17:00 órakor tartunk szentmisét, amikor hamut szenteltünk, amivel a misék végén majd a jövő vasárnap keresztet rajzolunk a hívek homlokára. Ez a cselekmény bűnbánatra sarkall minket és arra indít, hogy az Istentől kapott időnket bölcsen használjuk fel. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A böjti fegyelemben ez a húseledelektől való tartózkodást és a nap folyamán háromszori mérsékelt étkezést jelent.
 • Csütörtökön 16:15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk a kihelyezett Oltáriszentség közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmise kezdődik az Idősek Szociális Otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Boldog Mária Lujza csoport tagjai vezetik az elmélkedéseket. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk a plébánia foglalkozása.

Évközi 7. vasárnap

 • A mai perselyadományokat az országos gyűjtéshez kapcsolódva a katolikus iskolák támogatására kérjük.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órától zenés áhítat kezdődik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, kapcsolódjon be és vállaljon hétfőnként szentségimádási félórát a nap folyamán.  Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  Kedd esténként 19:00-kor kezdődik a Bazilika Laudate Kórusának a próbái.  A  Kórus liturgikus szolgálata nélkülözhetetlen és lélekemelő a szent liturgiában. Fedorcsák Katalin kórusvezető várja azokat, akik szívesen énekelnének a kórusban.  Este Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik a Képviselőtestület  megbeszélése a plébánián.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonukban elsőpéntekes testvéreinket. Az esti misét követően 18:30-ig csendes szentségimádást tartunk.
 • Vasárnap 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat március havi titokcseréje majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 5. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órától zenés áhítat kezdődik. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, kapcsolódjon be és vállaljon Szentségimádási félórát a nap folyamán. Ez a nap a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenésének a napja, a Betegek Világnapja. A szentmisében a betegekért, gyógyítóikért és ápolóikért imádkozunk,  majd gyertyás körmenettel átvonulunk a plébánia udvarban található lourdesi barlanghoz, s ott imádkozzuk a litániát. Utána a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Csütörtökön az esti misében ünnepeljük a Karitász Csoport alakulásának 10. évfordulóját, majd a plébánián agapét tartunk.
 • Pénteken az esti misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk, a Családokért imádkozunk.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai hittanórára.
 • Vasárnap a 9:00-es misére hívtuk az idén a bazilikában házasságot kötő jegyespárokat.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 3. vasárnap

 • A mai vasárnapon megemlékezünk Szent Balázs püspök vértanúról. A szentmisék végén Balázs-áldásban részesítettük a jelenlévőket.
 • Ma (vasárnap) 16:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat februári közös imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Az esti mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  16:00 órakor Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Rózsafüzért, majd Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk és Szentségimádást tartunk. A szentmisében különösképpen is imádkozunk azok szándékaira, akik azt az ereklye közelében feljegyezték. Erre a jövőben is lesz lehetőség.
 • Csütörtökön Szentségimádását tartunk 16:15-től papi és szerzetesi hivatásokért, majd a szentmisét erre a szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét tartunk az Idősek Otthonában. Az esti misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk. Az elsőpéntekes testvéreinket most pénteken látogatjuk meg.
 • Február 02.-án ünnepeltük Urunk templomi bemutatását. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén gyertyát szenteltünk. A kedves hívek ebből vehetnek a sekrestye közelében.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 17:00 órakor Vajdácskán imádkozunk a keresztények egységéért.
 • Az újévre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 3. vasárnap

 • Köszönjük azoknak, akik az elmúlt napokban részt vettek az ökumenikus imahét alkalmain. Köszönjük a Bazilika Laudáte Kórus tagjainak és Fedorcsák Katalin karnagy szolgálatát.
 • Köszönjük a karácsonyfák elbontásában, majd a templom takarításában nyújtott segítséget is.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:00-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Az esti mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.  Az esti mise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk.
 • Pénteken a misét követően 18:30-ig Szentségimádást tartunk. Az elsőpéntekes testvéreinket a jövő hét péntekén látogatjuk meg.
 • Szombaton február 02.-án ünnepeljük Urunk templomi bemutatását. Ez az ünnep könyörgőnap szerzetesi hivatásokért. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti misében gyertyát szentelünk. A kedves hívek hozzanak magukkal gyertyát, de a Bazilikában is kapható lesz.
 • Vasárnap megemlékezünk Szent Balázs püspök és vértanúról, a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a jelenlévőket. 16:00-kor kezdődik a Rózsafűzér Társulat február havi imaórája és a titokcseréje, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Az újévre szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtökön kivételével tartunk szentmisét. Miseszándékok ott is kérhetők.

Évközi 2. vasárnap

 • A mai nap az elvándorlók és menekültek világnapja.
 • A mai vasárnappal megkezdődik az Ökumenikus Imahét, amikor együtt imádkozunk keresztény testvéreinkkel Krisztus követőinek egységéért. A városban január 21-25.-e között, hétfőtől péntekig, 17:00 órai kezdettel tartjuk a közös imaalkalmakat. Hétfőn és szerdán a sárospataki Szent József utcai görögkatolikus, kedden a bodroghalászi református, csütörtökön a városi református templomba, pénteken ide a bazilikába várjuk a kedves híveket. Részletes program a hirdető táblákon olvasható.
 • A jövő héten hétfőtől-péntekig a bazilikában reggel 07:00-kor kezdődnek a szentmisék. A józseffalvai kápolnában hétfőn és csütörtökön reggel nem tartunk szentmisét.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:00-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Szombaton 09:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk a plébániára. 08:00 órától kérjük a kedves hívek segítséget a karácsonyfák  elbontásához és utána a templom takarításához.   
 • Szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban. Élő és elhunyt szeretteinket a szentmisében bízhatjuk leginkább a gondviselő Istenre.

Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására (beszámoló)

Budapestre a Pálos rend által működtetett Sziklatemplomba, az ott működő József Szövetségtől kaptunk meghívót, ami „Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására” kezdeményezést kívánja terjeszteni, nyilvánossá tenni. A rendezvényre 2018.december 1-én, szombaton 14 órakor került sor, címe:  „Advent a megfogant élet védelmében”.

P. Puskás Antal szerzetes, pap köszöntött bennünket, majd 15 perces szentségimádással készültünk az előadásokra. A szentségimádás alatt két dicsőítés között elénekeltük a szabadulás/szabadítás   rózsafüzér egy tizedét, ami ott és akkor nagyon nagy hatással volt ránk. „Jézus szabadíts meg!

 Jézus könyörülj rajtam!

 Jézus gyógyíts meg!

 Jézus szabadíts meg!”

Azután bemutatkozott a József Szövetség két alapító tagja. Olaj Dávid elmondta, hogy igény volt arra, hogy legyen egy szervezet, ahová bárki csatlakozhat, aki az élet védelmét fontosnak tartja és akar is tenni annak érdekében.  Az életvédelméhez szorosan hozzátartozik a családok védelme, és ezen belül nagyon fontos, meg nem oldott kérdés a „posztabortusz szindróma” gyógyítása, az abortuszon átesett nők, anyák és az apák segítése, a trauma feldolgozására. Ezt a témát Olaj Rabóczky Anett fejtette ki tanúságtételében. Volt még egy tanúságtétel, Panna részéről, aki a negyedik gyermekét várja.

Wieslawa Kowalska lengyel írónő „Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhétől” című könyv bemutatására került sor, ahol az írónő szenvedélyes előadásában mutatta be azokat az élethelyzeteket és megoldásokat, tanúságtételeket, amelyek segítenek azoknak, akik ilyen problémával küszködnek. A könyv valós történeteken és az élet védelme mögött húzódó szellemi harc feltárásán keresztül mutatja be az abortusztól sebzettek, meddők számára nagy segítséget nyújtó lelki adoptálást. Az írónő 24 éve tart szemináriumokat, lelkigyakorlatokat iskolákban, közösségekben. Tanúja a gyógyító Isten sok csodájának, kegyelmének, amelyek a családokban végzett lelki adoptálás imádáság gyümölcsei.

Még egy lengyel fiatal művésznő tett tanúságot, arról hogy ő hogyan találkozott a lelki adoptálással és milyen pozitív hatása van az életére, művészetére. Sokan voltak, akik itt és most, tettek fogadalmat. Rózsafüzér imádság és Szentmise zárta a napot.

A mi egyházközségünkből négyen vettünk részt ezen a szép rendezvényen. Jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, akik tenni akarnak az élet védelméért, akik kilenc hónapon keresztül, minden nap imádkoznak egy magzatért, szüleiért, hogy szeretni és vállalni tudják gyermeküket.

Könyv és kis ismertető van nálunk és Bereczkei Miklós plébános atyánál. Ha valaki szeretne többet megtudni, nyugodtan keressen bennünket!

Plószné Anikó