A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2019-01-18 Friday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Hirdetések

Évközi 25. vasárnap

 • Az elmúlt vasárnap volt a józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére. Hálásan köszönjük az ünnepet előkészítők imáit és fáradozását.
 • Ma a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek támogatását kérjük az új iskolai és hittanos évben a diákokra és tanáraikra, majd megáldjuk az iskolatáskákat és a tanszereket.
 • Ma Fogolykiváltó Boldogasszony napjához kötődve 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklye közelében.
 • Szerda délután Bíró László püspök úr vezetésével a Büntetésvégrehajtó intézetek lelkigondozói látogatnak a bazilikába. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága és a Tanácsosok Testülete kihelyezett ülése lesz a plébánián. A találkozó tárgya a pataki egyházi felújítások. 16:30-kor hitoktatók találkozója a plébánián.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton Egerben lesz az egyházmegyei Karitász találkozó,  melyen a helyi csoport tagjai is részt vesznek. Október 6.-án ministráns találkozót tartanak Egerben, melyen részt vesznek a bazilika ministránsai is. Szombaton 9:30-kor ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.  Várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat is, akik szeretnének csatlakozni.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 24. vasárnap

 • A józseffalvai kápolna búcsúját, Szűz Mária szent neve tiszteletére ma, szeptember 16.-án, 11:00-kor tartjuk. A bazilikában a nagymise elmarad!
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére kezdjük el a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban mindig lesz szentmise, az Oltáriszentségről szóló tanítás és Szentségimádás. Az első találkozást szeptember 17.-én, hétfőn 18:00 órakor tartjuk a bazilikában, majd hétfőnként folytatjuk december 3.-áig. Jelentkezni lehet a sekrestye közelében kihelyezett lapokon, valamint a plébánia hivatalban.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Vasárnap a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek kiáradását kérjük az új iskolai és hittanos évre. A szentmisében imádkozunk a diákokért és tanáraikért majd megáldjuk az iskolatáskákat és tanszereket.
 • Vasárnap Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről. Szeretettel várjuk a híveket.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 23. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 11:30-kor lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja.
 • A józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére következő vasárnap, szeptember 16.-án, 11:00-kor kezdődik. A jövő vasárnap a bazilikában a nagymise elmarad!
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt helyezték el Szent Erzsébet ereklyéjét a Sárospataki Bazilikában. Ma délután 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk. Szeretettel várjuk Szent Erzsébet tisztelőit.
 • Az új iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődött a hitoktatás. Várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán a józseffalvai kápolnában a reggeli misét követően Szentségimádást tartunk 12:00 óráig.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét mutatunk be az Idősek Otthonában.
 • Pénteken a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, az esti szentmisében kihelyezzük templomunk Szent Kereszt ereklyéjét hódolatra, majd 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.

Évközi 22. vasárnap

 • Szeretettel köszöntjük a Sárospataki Egyházközségben Resch Tamás diakónus testvérünket. Érsek úr júniusban szentelte diakónussá. Szeptember 1-től január közepéig nálunk tölti a lelkipásztori felkészülés gyakorlati idejét. Imáinkkal és testvéri szeretetünkkel támogassuk őt. Isten hozta!
 • Ma (vasárnap) 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat szeptember havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozzuk.
 • Hétfőn 10:00 órakor kezdődik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséje. Szeretettel várjuk a kedves híveket, hogy együtt kérjük Isten áldását az új tanévre, iskolánk diákjaira és tanáraira. Az iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődik a hitoktatás is, szeretettel várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 11:15-től Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik, 17:30-kor lesz Szentségbetétel. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: rózsafüzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, majd erre a szándékra ajánljuk fel a szentmisét.
 • Pénteken elsőpéntek, otthonukban meglátogatjuk idős, beteg testvéreinket, hogy a szentségekben Krisztussal találkozhassanak. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, valamint a nagykilenced végzését Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt érkezett Sárospatakra Szent Erzsébet ereklyéje. Szeretnénk ezért hálát adni. Jövő vasárnap, szeptember 9.-én 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk.
 • Jövő vasárnap lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja, majd következő vasárnap 16.-án a Józseffalvai Kápolna búcsúja. (Akkor a bazilikában a nagymise elmarad.)

Évközi 20. vasárnap

 • Hétfőn, augusztus 20.-án Szent István király, Magyarország fővédőszentjének az ünnepét tartjuk. Ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik. A bazilikába 9:00 órakor érkezik a Szent Korona mása, mely egész nap megtekinthető. 16:45-kor ünnepi körmenetben kísérjük a Rákóczi Vár udvarába. Ott a 17:00 órakor kezdődő rendezvényen ökumenikus szertartás keretében kerül sor az új kenyér megáldása. HÉTFŐN A BAZILIKAI SZENTSÉGIMÁDÁS ELMARAD.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Pénteken az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A Nagyboldogasszony napja előtti éjszakát virrasztással töltöttük a bazilikába. Hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért imádkoztunk. Köszönjük azoknak, akik bekapcsolódtak, különösképpen az egész éjszakát átimádkozóknak.
 • A Bazilika nyár végi búcsúját Keresztelő János vértanúságának előestéjén, augusztus 28.-án, kedden tartjuk. Az ünnepi szentmise 18:00 órakor kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai részvételével. A szentmise főcelebránsa Drahos Dávid újmisés atya lesz, a szentbeszédet tartja Török László teológiai tanár, a mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa. Vele együtt adnak hálát a Főesperesség ezüstmisései, Eperjesi István,  Kovács László és Szarvas István plébános atyák. Úgy készüljünk, hogy részesei lehessünk az ünnepi találkozásnak.

Személyi változás

Egyházmegyénk Főpásztora, Bakos Tamás káplán atyát 2018. augusztus 1-től a mezőkövesdi Szent László Plébániára helyezi papi szolgálatának folytatására. Megköszönjük Tamás atya Sárospatakon és a filiális egyházközségekben végzett szolgálatát, további papi életére Isten bőséges áldását kérjük.

A sárospataki plébánia hívei és a filiális egyházközségek nevében is szeretettel köszöntjük főtisztelendő Liga Konrád káplán atyát. Egyházmegyénk Főpásztora augusztus elsejétől küldte hozzánk. Papi életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük. Kívánjuk, hogy érezze jól magát köztünk.

Született: Eger, 1992. 07. 27.
Életút: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán; 2018.08.01-től Sárospatak, káplán)
Pappá szentelték: Mezőkövesd, 2018.01.07.
Szolgálati hely: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán 2018.08.01-től Sárospatak, káplán

Évközi 19. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében. Az esti szentmisét követően 19:00 órától a Bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk. Lehetőség lesz szentgyónásra, közös éneklésre, dicsőítésre, engesztelésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
 • Augusztus 15.-e Szűz Mária mennybevételének napja, parancsolt ünnep, amely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A Bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Pénteken Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A következő hetekre miseszándékok még jegyezhetők a bazilikába és a józseffalvai kápolnába is. Ajánljuk a kedves testvéreknek a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Hetente egy-egy alkalmat keressünk az Úrral való találkozásra.
 • Hálásan megköszönjük az idén befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat (egyházadó). Jó tudnunk, hogy mindennapi kiadásainkat a kedves hívek perselyadománya és az egyházadóból befolyt önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ezt a jövőben is kérjük, rendezésére a plébánia hivatalban és a sekrestyében van lehetőség.

Évközi 10. vasárnap

 • Vasárnap 16:00 órakor tartottuk a dorkói templom Jézus szíve búcsúját.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk.
 • Szerdán ünnepeljük Páduai Szent Antalt, tiszteletére és pártfogását kérve kilencedet kezdünk. A kilenced imádságait a szentmisék után fogjuk elvégezni.
 • Pénteken 10:00-kor kezdődik Iskolánk év végi hálaadása és a nyolcadikos diákok ballagása a Bazilikában, melyet 12:00 órakor az iskolkaépületben folytatunk. Az esti szentmise után 20:00-ig Szentégimádást tartunk.
 • Szombaton az egri bazilikában Érsek úr négy diakónust és két papot szentel. Imádkozzunk értük!
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.

Úrnapja

 • Ma 17:00-kor a Rózsafüzér Társulat imaórája és június havi titokcseréje kezdődik.
 • Hétfő 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imaórát tartunk: rózsafűzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti misében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel. 19:00-kor jótékonysági hangverseny kezdődik a Bazilikában. A részletes programot a hírdetőben olvashatjuk.
 • Pénteken 9:00-től a dorkói templomban és kertjében takarítunk, készülve a búcsúra. A búcsúi szentmise vasárnap 16:00-kor kezdődik. A munkához segítséget kérünk, majd a szentmisére várjuk a kedves testvéreket, Jézus Szíve tisztelőit. Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombatra egy közös sétát tervezünk a májusban elsőáldozáshoz járult gyermekeknek és családtagjaiknak a Bazilikától Hercegkútra. Úgy véljük, ez a gyermekek által is kényelmesen megtehető útszakasz lehetőséget kínál a családdal, hitoktatóinkkal való együttlétre, a közösségünk építésére. 9:00-kor indulunk, Hercegkúton a Gombos-hegyi pincesorhoz érkezünk. Ott a Karitász csoport tagjai harapnivalót és üdítőt szolgálnak fel mindnyájunknak. Utána elsétálunk a faluházhoz és meglátogatjuk a templomot. A részvételi szándékukat, és a családtagok létszámát kérjük a mellékelt lapon visszajuttatni, június 4.-éig.
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.