A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2019-07-22 Monday.
Üdvözöljük Magdolna nevű látogatóinkat!
Holnap Lenke névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Hirdetések

Advent 1. vasárnapja

 • Advent első vasárnapjától a délutáni szentmisék 17:00órakor kezdődnek.
 • A mai nappal megkezdődött az Advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlására és a segítő szeretet megélésére. A Bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6:00 órakor. A roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét is imádkozzuk. Adventi hétköznapokon csak szombaton tartunk délutáni szentmisét. Minden nap lesz gyónási lehetőség a szentmisék előtt. A vasárnapi otthoni gyertyagyújtáshoz a szentmisék végén imalapot adunk a testvéreknek. Lelkiekben bővelkedő adventi napokat kívánunk, imádsággal segítsük egymást!
 • A Józseffalvai kápolnában az adventi időben kedden, pénteken és szombaton tartunk szentmisét reggel 7:00 órakor.
 • Ma 16:00 órakor tartjuk a Rózsafüzér Társulat december havi titokcseréjét, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-17:00-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. A 17:00-kor kezdődő szentmisével folytatjuk a Szentségimádás iskoláját, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás. Mivel ez a befejező alkalom, a plébánián közös beszélgetésben megosztjuk tapasztalatainkat és agapét tartunk.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai. A hajnali szentmisében Szent Erzsébet elsőkeddi imaalkalmat tartunk: Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán 19:00-kor a Szentlélek Imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön a szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonaikban idős és beteg „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy szentségekhez járulhassanak.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • A Bazilika téli búcsúját, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepéhez kötődően,  jövő vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A 9:00-ES MISE ELMARAD!A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, hogy egyházközségünket közösen ajánljuk a Szűz Anya oltalmába.
 • A plébániai Karitász csoport tartós élelmiszer gyűjtést hirdet december 16-ig a rászorulók megsegítésére. A jó szívvel hozott adományokat Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhetjük el.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok decemberre és már a jövő évre is jegyezhetők.
 • A sekrestye közelében található jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint karácsonyi képeslapok, betlehemek, imakönyvek.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánl a Bazilikába, jelezze a plébánián.

Elindult a szentségi felkészítő a plébánián

2018. november 17-én elindult plébániánkon az elsőáldozásra, valamint a bérmálkozásra történő szentségi felkészítés. Csoportonként közel 30 gyermek készül, hogy részesüljön májusban  egyházunk beavató szentségeiben. A felkészítőt Ft. Liga Konrád atya, valamint az egyházközség hitoktatói tartják.

Évközi 33. vasárnap

 • A mai vasárnap az országos Karitász gyűjtéshez kapcsolódva, kérjük a hívek nagylelkű perselyadományát.
 • HÉTFŐ SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE A MAGYAR EGYHÁZBAN, EZ A NAP AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN A SÁROSPATAKI PLÉBÁNIA SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJA. 8:00 ÓRAKOR KIHELYEZZÜK AZ OLTÁRISZENTSÉGET. KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY A NAP FOLYAMÁN KERESSÉK FEL AZ EUCHARISZTIÁBAN KÖZTÜNK ÉLŐ KRISZTUST, IMÁDKOZZUNK AZ EGÉSZ EGYHÁZMEGYÉÉRT. 17:15-KOR LESZ SZENTSÉGBETÉTEL. Napközben diákjaink „Szent Erzsébet missziós járása” lesz a városban. 13:00-kor Szent Erzsébet felolvasóverseny kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség Katolikus Iskolái részvételével a Szent Erzsébet Házban. 17:40 Gyertyás processzió indul a bazilikától Szent Erzsébet ereklyéjével a várkápolnába, ahol 18:00-kor kezdődik a szentmise, melynek főcelebránsa: Ft. Kormos Csaba c. esperes, gesztelyi plébános.
 • Kedd este mise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját, majd folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A tizedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Szerdán 19:00-kor a Szentlélek Imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön este Dr. Novák István tb. kanonok, iskolai főigazgató mutatja be a szentmisét, majd a Szent Erzsébet Házban előadást tart, “Mitől katolikus az Iskola?” címmel.
 • Péntek az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombat 17:00-tól 18:00-ig bekapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszusra előkészítő VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA.
 • Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA FŐÜNNEPE, AMIKOR HÁLÁT ADUNK AZ ELMÚLT EGYHÁZI ÉVÉRT. A szentmisék végén a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a felajánló imával.     9:30-kor tartjuk a Nagyhomoki Egyházközség búcsú ünnepét, 11:00-kor a Vajdácskai Egyházközség búcsúját.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a karácsonyig hátralévő időszakban gyűjtést hirdetett, „Az üldözött keresztények megsegítésére”. Adományok átutalhatók az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank Zrt. 11100104-18181490-14000003. Adományok ugyanerre szándékra elhelyezhetők a bazilika e célra kihelyezett perselyében.
 • A plébániai Karitász csoport tartós élelmiszer gyűjtést hirdet, november 20–december 16.-a között. Az adományokat Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhetjük el.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok ez évre még jegyezhetők.

Évközi 31. vasárnap

 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy Főtisztelendő Jaskó László nyugalmazott plébános október 26.-án elhunyt. Temetése november 6.-án, kedden lesz. 10:30-kor szentmisét ajánlunk fel érte a károlyfalvai plébánia templomban, majd onnan a helyi temetőbe kísérjük elhunyt paptestvérünket. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat!
 • Ma (vasárnap) 17:00-kor kezdődik a Rózsafűzér Társulat november havi imaórája és a titokcsere. 17:30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfő este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A nyolcadik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: litániát majd rózsafüzért és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön 19:00-kor gyűlést tart az Egyházközség Képviselőtestülete.
 • Pénteken 9:30-kor szentmise kezdődik az idősek otthonában. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • Szombaton tartja Iskolánk a Szent Erzsébet családi estet, jótékonysági bált. Szeretettel hívjuk a kedves híveket. Belépőjegyek az Iskolában vásárolhatók.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok ez évre még jegyezhetők.

Évközi 30. vasárnap

 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy Főtisztelendő Jaskó László nyugalmazott plébános pénteken reggel elhunyt. Temetése november 6.-án, kedden lesz. 10:30-kor kezdődik a szentmise a károlyfalvai plébánia templomban, majd onnan a helyi temetőbe kísérjük elhunyt paptestvérünket. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat!
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfő este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A hetedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai.
 • Szerdán, október utolsó estéjén, 17:30-kor ünnepélyesen imádkozzuk a Rózsafüzért, mise után a plébánián találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER ELSEJE, MINDENSZENTEK ÜNNEPE. PARANCSOLT ÜNNEP, MELY SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE KÖTELEZ MINKET. A BAZILIKÁBAN 09:00-KOR LESZ ÜNNEPI SZENTMISE. AZ ESTI SZENTMISE ELMARAD. A TEMETŐBEN  A KÁPOLNÁNÁL 16:00-KOR KEZDŐDIK AZ ELHUNYTAKÉRT VALÓ KÖZÖS IMÁDSÁG, UTÁNA LEHETŐSÉG LESZ SÍREMLÉKEK MEGÁLDÁSÁRA.
 • PÉNTEK HALOTTAK NAPJA 18:00-kor a megholtakért ajánljuk fel a szentmisét, utána a halottak litániáját imádkozzuk, és 20:00 óráig Szentségimádást végzünk. Elhunyt testvéreink számára ezekben a napokban teljes búcsút nyerhetünk az előírt feltételekkel, amit a hirdetőtáblán elolvashatnak.
 • Péntek délelőtt meglátogatjuk otthonukban elsőpéntekes testvéreinket, hogy szentségekhez járulhassanak.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat november havi imaórája és a titokcsere. 17:30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmiseszándékok ez évre még jegyezhetők.
 • Tiszacsermelyen október 30.-án, kedden lesz az Egyházmegyei Szentségimádási nap. 09:00-kor szentmise kezdődik majd Szentségimádás 12:00 óráig.
 • november 10.-ére szervezi Iskolánk a Szent Erzsébet Családi Estet – Jótékonysági bált. Szeretettel várjuk a kedves híveket. Belépőjegyek az Iskolában vásárolhatók.

Évközi 29. vasárnap

 • A mai vasárnap a missziók vasárnapja, amikor együtt imádkozunk az evangélium terjedéséért és a misszióban szolgálókért. A szentmise perselyadományát a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a missziók támogatására kérjük.
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására bátorít minket, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk az „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője” és „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • HÉTFŐN A PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLATON RÉSZTVEVŐKET, 6:30-RA VÁRJUK A BODROG HOTEL PARKOLÓJÁBA. A sekrestyénél találhatnak az útra vonatkozó tájékoztató lapot.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • A szokásos hétfő estétől eltérően, a héten kedden este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A hatodik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Szerda este találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • Pénteken a szentmisét követően 20:00 óráig Szentségimádást végzünk.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be.

Évközi 28. vasárnap

 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására bátorít minket, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk az „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője” és „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A ötödik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerda este találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • Csütörtökön az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva, magyarországi idő szerint 9:00 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Iskolánk diákjai is bekapcsolódnak, 9:00 órakor a Bazilikában imádkozzuk a rózsafüzért. 17:00-kor a Szent Erzsébet Házban „Az iszlám és a kereszténység kapcsolata” címmel, előadást tart Gyöngyösi Csilla iszlámkutató.
 • Pénteken az esti szentmisében hálát adunk, hogy XVI. Benedek pápa Bazilika címmel ékesítette templomunkat. A szentmisét követően 20:00 óráig Szentségimádást végzünk.
 • Jövő vasárnap a missziók vasárnapja, amikor együtt imádkozunk az evangélium terjedéséért és a misszióban szolgálókért. A szentmise perselyadományát a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a missziók támogatására kérjük.
 • Kérjük a szülőket, hogy az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülők jelentkezési lapjait juttassák el a hitoktatókhoz.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig. Az autóbusz 6:30-kor indul a Bodrog Hotel parkolójából.

 OKTÓBER HÓNAPBAN A RÓZSAFÜZÉRT VEZETŐ KÖZÖSSÉGEK:

HÉTFŐN:  

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI  ÉS DOLGOZÓI ÉS A HITOKTATÓK

KEDDEN:

KÉPVISELŐTESTÜLET, BAZILIKA KÓRUSA

SZERDÁN:

SZENTLÉLEK IMAKÖZÖSSÉG, KARITÁSZ CSOPORT

CSÜTÖRTÖKÖN:

BOLDOG MÁRIA LUJZA CSOPORT, CURSILLO

PÉNTEKEN:

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT 2.

SZOMBATON:

IFJÚSÁGI HITTANOSOK, CSALÁD CSOPORT

VASÁRNAP

SZENT ERZSÉBET NŐVÉREK ÉS AZ APOSTOLI KÖZÖSSÉG

PAPSÁG, AKOLITUSOK

Évközi 27. vasárnap

 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk  az „Oltalmad alá futunk , Istennek Szent Szülője” és  „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • Ma, vasárnap 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat október havi imaórája és titokcseréje, a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, majd a rózsafüzért. Bátorítjuk a kedves híveket a Rózsafüzér Társulatba való belépésre. Köszönjük a Társulatnak a Bazilika számára vásárolt tömjénezőt és tömjén tartót, valamint a kézmosó ampolnát.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Ezen napon tartjuk Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya főünnepét.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A negyedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 16:30 órától „A gyógyító Szent Erzsébet” címmel a Szent Erzsébet Házban előadást tart Lastóczkiné Kájel Gabriella, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerdán Károlyfalván lesz az egyházmegyei Szentségimádási nap 8:00–tól 16:00 óráig. Itthon 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken 9:30-kor az Idősek Szociális Otthonában szentmisét mutatunk be. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig.

Évközi 26. vasárnap

 • Ma szeptember utolsó vasárnapján világszerte a Szentírás ünnepét tartjuk, amely könyv hitünk szerint Isten hozzánk szóló, kinyilatkoztatott üzenetét tartalmazza. Ajánljuk a hívek figyelmébe a Szentírás napi olvasását.
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: litániát majd rózsafüzért és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön 8:00-10:00-ig gyóntatás lesz a bazilikában. 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, majd erre a szándékra ajánljuk fel a szentmisét.

19:00 órakor a plébánián kezdődik a Képviselőtestület gyűlése.

 •  Pénteken elsőpéntek, otthonukban meglátogatjuk idős, beteg testvéreinket. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, valamint a nagykilenced végzését Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk. 
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére. 7:30-tól lesz gyónási lehetőség, 8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel, 9:00-kor kezdődik a szentmise.

10:00 órakor a Szent József utcai görögkatolikus templomtól indul a város körüli gyalogos zarándoklat az itt élők lelki megújulásáért. Az útvonalról és más tudnivalókról a hirdetőben valamint a szervezőktől tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk a híveket.

 • Szombaton október 6.-án, ministráns találkozó lesz Egerben, melyen részt vesznek a Bazilika ministránsai is. A jövőben is várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat, akik szeretnének csatlakozni.
 • Vasárnap 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat október havi imaórája és titokcseréje, a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, majd a rózsafüzért imádkozzuk.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig.

Évközi 25. vasárnap

 • Az elmúlt vasárnap volt a józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére. Hálásan köszönjük az ünnepet előkészítők imáit és fáradozását.
 • Ma a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek támogatását kérjük az új iskolai és hittanos évben a diákokra és tanáraikra, majd megáldjuk az iskolatáskákat és a tanszereket.
 • Ma Fogolykiváltó Boldogasszony napjához kötődve 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklye közelében.
 • Szerda délután Bíró László püspök úr vezetésével a Büntetésvégrehajtó intézetek lelkigondozói látogatnak a bazilikába. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága és a Tanácsosok Testülete kihelyezett ülése lesz a plébánián. A találkozó tárgya a pataki egyházi felújítások. 16:30-kor hitoktatók találkozója a plébánián.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton Egerben lesz az egyházmegyei Karitász találkozó,  melyen a helyi csoport tagjai is részt vesznek. Október 6.-án ministráns találkozót tartanak Egerben, melyen részt vesznek a bazilika ministránsai is. Szombaton 9:30-kor ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.  Várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat is, akik szeretnének csatlakozni.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.