A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2020-11-29 Sunday.
Üdvözöljük Taksony nevű látogatóinkat!
Holnap András névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Hirdetések

Évközi 2. vasárnap

 • A mai nap az elvándorlók és menekültek világnapja.
 • A mai vasárnappal megkezdődik az Ökumenikus Imahét, amikor együtt imádkozunk keresztény testvéreinkkel Krisztus követőinek egységéért. A városban január 21-25.-e között, hétfőtől péntekig, 17:00 órai kezdettel tartjuk a közös imaalkalmakat. Hétfőn és szerdán a sárospataki Szent József utcai görögkatolikus, kedden a bodroghalászi református, csütörtökön a városi református templomba, pénteken ide a bazilikába várjuk a kedves híveket. Részletes program a hirdető táblákon olvasható.
 • A jövő héten hétfőtől-péntekig a bazilikában reggel 07:00-kor kezdődnek a szentmisék. A józseffalvai kápolnában hétfőn és csütörtökön reggel nem tartunk szentmisét.
 • Hétfőn 8:00-tól 16:00-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Szombaton 09:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk a plébániára. 08:00 órától kérjük a kedves hívek segítséget a karácsonyfák  elbontásához és utána a templom takarításához.   
 • Szentmise szándékok előjegyezhetők a templomban és a plébánia hivatalban. Élő és elhunyt szeretteinket a szentmisében bízhatjuk leginkább a gondviselő Istenre.

Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására (beszámoló)

Budapestre a Pálos rend által működtetett Sziklatemplomba, az ott működő József Szövetségtől kaptunk meghívót, ami „Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására” kezdeményezést kívánja terjeszteni, nyilvánossá tenni. A rendezvényre 2018.december 1-én, szombaton 14 órakor került sor, címe:  „Advent a megfogant élet védelmében”.

P. Puskás Antal szerzetes, pap köszöntött bennünket, majd 15 perces szentségimádással készültünk az előadásokra. A szentségimádás alatt két dicsőítés között elénekeltük a szabadulás/szabadítás   rózsafüzér egy tizedét, ami ott és akkor nagyon nagy hatással volt ránk. „Jézus szabadíts meg!

 Jézus könyörülj rajtam!

 Jézus gyógyíts meg!

 Jézus szabadíts meg!”

Azután bemutatkozott a József Szövetség két alapító tagja. Olaj Dávid elmondta, hogy igény volt arra, hogy legyen egy szervezet, ahová bárki csatlakozhat, aki az élet védelmét fontosnak tartja és akar is tenni annak érdekében.  Az életvédelméhez szorosan hozzátartozik a családok védelme, és ezen belül nagyon fontos, meg nem oldott kérdés a „posztabortusz szindróma” gyógyítása, az abortuszon átesett nők, anyák és az apák segítése, a trauma feldolgozására. Ezt a témát Olaj Rabóczky Anett fejtette ki tanúságtételében. Volt még egy tanúságtétel, Panna részéről, aki a negyedik gyermekét várja.

Wieslawa Kowalska lengyel írónő „Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhétől” című könyv bemutatására került sor, ahol az írónő szenvedélyes előadásában mutatta be azokat az élethelyzeteket és megoldásokat, tanúságtételeket, amelyek segítenek azoknak, akik ilyen problémával küszködnek. A könyv valós történeteken és az élet védelme mögött húzódó szellemi harc feltárásán keresztül mutatja be az abortusztól sebzettek, meddők számára nagy segítséget nyújtó lelki adoptálást. Az írónő 24 éve tart szemináriumokat, lelkigyakorlatokat iskolákban, közösségekben. Tanúja a gyógyító Isten sok csodájának, kegyelmének, amelyek a családokban végzett lelki adoptálás imádáság gyümölcsei.

Még egy lengyel fiatal művésznő tett tanúságot, arról hogy ő hogyan találkozott a lelki adoptálással és milyen pozitív hatása van az életére, művészetére. Sokan voltak, akik itt és most, tettek fogadalmat. Rózsafüzér imádság és Szentmise zárta a napot.

A mi egyházközségünkből négyen vettünk részt ezen a szép rendezvényen. Jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, akik tenni akarnak az élet védelméért, akik kilenc hónapon keresztül, minden nap imádkoznak egy magzatért, szüleiért, hogy szeretni és vállalni tudják gyermeküket.

Könyv és kis ismertető van nálunk és Bereczkei Miklós plébános atyánál. Ha valaki szeretne többet megtudni, nyugodtan keressen bennünket!

Plószné Anikó

Advent 1. vasárnapja

 • Advent első vasárnapjától a délutáni szentmisék 17:00órakor kezdődnek.
 • A mai nappal megkezdődött az Advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlására és a segítő szeretet megélésére. A Bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6:00 órakor. A roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét is imádkozzuk. Adventi hétköznapokon csak szombaton tartunk délutáni szentmisét. Minden nap lesz gyónási lehetőség a szentmisék előtt. A vasárnapi otthoni gyertyagyújtáshoz a szentmisék végén imalapot adunk a testvéreknek. Lelkiekben bővelkedő adventi napokat kívánunk, imádsággal segítsük egymást!
 • A Józseffalvai kápolnában az adventi időben kedden, pénteken és szombaton tartunk szentmisét reggel 7:00 órakor.
 • Ma 16:00 órakor tartjuk a Rózsafüzér Társulat december havi titokcseréjét, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-17:00-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. A 17:00-kor kezdődő szentmisével folytatjuk a Szentségimádás iskoláját, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás. Mivel ez a befejező alkalom, a plébánián közös beszélgetésben megosztjuk tapasztalatainkat és agapét tartunk.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai. A hajnali szentmisében Szent Erzsébet elsőkeddi imaalkalmat tartunk: Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán 19:00-kor a Szentlélek Imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön a szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonaikban idős és beteg „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy szentségekhez járulhassanak.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • A Bazilika téli búcsúját, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepéhez kötődően,  jövő vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A 9:00-ES MISE ELMARAD!A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, hogy egyházközségünket közösen ajánljuk a Szűz Anya oltalmába.
 • A plébániai Karitász csoport tartós élelmiszer gyűjtést hirdet december 16-ig a rászorulók megsegítésére. A jó szívvel hozott adományokat Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhetjük el.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok decemberre és már a jövő évre is jegyezhetők.
 • A sekrestye közelében található jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint karácsonyi képeslapok, betlehemek, imakönyvek.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánl a Bazilikába, jelezze a plébánián.

Elindult a szentségi felkészítő a plébánián

2018. november 17-én elindult plébániánkon az elsőáldozásra, valamint a bérmálkozásra történő szentségi felkészítés. Csoportonként közel 30 gyermek készül, hogy részesüljön májusban  egyházunk beavató szentségeiben. A felkészítőt Ft. Liga Konrád atya, valamint az egyházközség hitoktatói tartják.

Évközi 33. vasárnap

 • A mai vasárnap az országos Karitász gyűjtéshez kapcsolódva, kérjük a hívek nagylelkű perselyadományát.
 • HÉTFŐ SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE A MAGYAR EGYHÁZBAN, EZ A NAP AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN A SÁROSPATAKI PLÉBÁNIA SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJA. 8:00 ÓRAKOR KIHELYEZZÜK AZ OLTÁRISZENTSÉGET. KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY A NAP FOLYAMÁN KERESSÉK FEL AZ EUCHARISZTIÁBAN KÖZTÜNK ÉLŐ KRISZTUST, IMÁDKOZZUNK AZ EGÉSZ EGYHÁZMEGYÉÉRT. 17:15-KOR LESZ SZENTSÉGBETÉTEL. Napközben diákjaink „Szent Erzsébet missziós járása” lesz a városban. 13:00-kor Szent Erzsébet felolvasóverseny kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség Katolikus Iskolái részvételével a Szent Erzsébet Házban. 17:40 Gyertyás processzió indul a bazilikától Szent Erzsébet ereklyéjével a várkápolnába, ahol 18:00-kor kezdődik a szentmise, melynek főcelebránsa: Ft. Kormos Csaba c. esperes, gesztelyi plébános.
 • Kedd este mise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját, majd folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A tizedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Szerdán 19:00-kor a Szentlélek Imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön este Dr. Novák István tb. kanonok, iskolai főigazgató mutatja be a szentmisét, majd a Szent Erzsébet Házban előadást tart, “Mitől katolikus az Iskola?” címmel.
 • Péntek az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombat 17:00-tól 18:00-ig bekapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszusra előkészítő VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁSBA.
 • Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA FŐÜNNEPE, AMIKOR HÁLÁT ADUNK AZ ELMÚLT EGYHÁZI ÉVÉRT. A szentmisék végén a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a felajánló imával.     9:30-kor tartjuk a Nagyhomoki Egyházközség búcsú ünnepét, 11:00-kor a Vajdácskai Egyházközség búcsúját.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a karácsonyig hátralévő időszakban gyűjtést hirdetett, „Az üldözött keresztények megsegítésére”. Adományok átutalhatók az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank Zrt. 11100104-18181490-14000003. Adományok ugyanerre szándékra elhelyezhetők a bazilika e célra kihelyezett perselyében.
 • A plébániai Karitász csoport tartós élelmiszer gyűjtést hirdet, november 20–december 16.-a között. Az adományokat Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhetjük el.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok ez évre még jegyezhetők.

Évközi 31. vasárnap

 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy Főtisztelendő Jaskó László nyugalmazott plébános október 26.-án elhunyt. Temetése november 6.-án, kedden lesz. 10:30-kor szentmisét ajánlunk fel érte a károlyfalvai plébánia templomban, majd onnan a helyi temetőbe kísérjük elhunyt paptestvérünket. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat!
 • Ma (vasárnap) 17:00-kor kezdődik a Rózsafűzér Társulat november havi imaórája és a titokcsere. 17:30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfő este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A nyolcadik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: litániát majd rózsafüzért és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön 19:00-kor gyűlést tart az Egyházközség Képviselőtestülete.
 • Pénteken 9:30-kor szentmise kezdődik az idősek otthonában. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • Szombaton tartja Iskolánk a Szent Erzsébet családi estet, jótékonysági bált. Szeretettel hívjuk a kedves híveket. Belépőjegyek az Iskolában vásárolhatók.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok ez évre még jegyezhetők.

Évközi 30. vasárnap

 • Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy Főtisztelendő Jaskó László nyugalmazott plébános pénteken reggel elhunyt. Temetése november 6.-án, kedden lesz. 10:30-kor kezdődik a szentmise a károlyfalvai plébánia templomban, majd onnan a helyi temetőbe kísérjük elhunyt paptestvérünket. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat!
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfő este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A hetedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai.
 • Szerdán, október utolsó estéjén, 17:30-kor ünnepélyesen imádkozzuk a Rózsafüzért, mise után a plébánián találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER ELSEJE, MINDENSZENTEK ÜNNEPE. PARANCSOLT ÜNNEP, MELY SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE KÖTELEZ MINKET. A BAZILIKÁBAN 09:00-KOR LESZ ÜNNEPI SZENTMISE. AZ ESTI SZENTMISE ELMARAD. A TEMETŐBEN  A KÁPOLNÁNÁL 16:00-KOR KEZDŐDIK AZ ELHUNYTAKÉRT VALÓ KÖZÖS IMÁDSÁG, UTÁNA LEHETŐSÉG LESZ SÍREMLÉKEK MEGÁLDÁSÁRA.
 • PÉNTEK HALOTTAK NAPJA 18:00-kor a megholtakért ajánljuk fel a szentmisét, utána a halottak litániáját imádkozzuk, és 20:00 óráig Szentségimádást végzünk. Elhunyt testvéreink számára ezekben a napokban teljes búcsút nyerhetünk az előírt feltételekkel, amit a hirdetőtáblán elolvashatnak.
 • Péntek délelőtt meglátogatjuk otthonukban elsőpéntekes testvéreinket, hogy szentségekhez járulhassanak.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat november havi imaórája és a titokcsere. 17:30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmiseszándékok ez évre még jegyezhetők.
 • Tiszacsermelyen október 30.-án, kedden lesz az Egyházmegyei Szentségimádási nap. 09:00-kor szentmise kezdődik majd Szentségimádás 12:00 óráig.
 • november 10.-ére szervezi Iskolánk a Szent Erzsébet Családi Estet – Jótékonysági bált. Szeretettel várjuk a kedves híveket. Belépőjegyek az Iskolában vásárolhatók.

Évközi 29. vasárnap

 • A mai vasárnap a missziók vasárnapja, amikor együtt imádkozunk az evangélium terjedéséért és a misszióban szolgálókért. A szentmise perselyadományát a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a missziók támogatására kérjük.
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására bátorít minket, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk az „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője” és „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • HÉTFŐN A PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLATON RÉSZTVEVŐKET, 6:30-RA VÁRJUK A BODROG HOTEL PARKOLÓJÁBA. A sekrestyénél találhatnak az útra vonatkozó tájékoztató lapot.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • A szokásos hétfő estétől eltérően, a héten kedden este folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A hatodik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Szerda este találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • Pénteken a szentmisét követően 20:00 óráig Szentségimádást végzünk.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be.

Évközi 28. vasárnap

 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására bátorít minket, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk az „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője” és „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A ötödik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerda este találkoznak a Szentlélek imacsoport tagjai.
 • Csütörtökön az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva, magyarországi idő szerint 9:00 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Iskolánk diákjai is bekapcsolódnak, 9:00 órakor a Bazilikában imádkozzuk a rózsafüzért. 17:00-kor a Szent Erzsébet Házban „Az iszlám és a kereszténység kapcsolata” címmel, előadást tart Gyöngyösi Csilla iszlámkutató.
 • Pénteken az esti szentmisében hálát adunk, hogy XVI. Benedek pápa Bazilika címmel ékesítette templomunkat. A szentmisét követően 20:00 óráig Szentségimádást végzünk.
 • Jövő vasárnap a missziók vasárnapja, amikor együtt imádkozunk az evangélium terjedéséért és a misszióban szolgálókért. A szentmise perselyadományát a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a missziók támogatására kérjük.
 • Kérjük a szülőket, hogy az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülők jelentkezési lapjait juttassák el a hitoktatókhoz.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig. Az autóbusz 6:30-kor indul a Bodrog Hotel parkolójából.

 OKTÓBER HÓNAPBAN A RÓZSAFÜZÉRT VEZETŐ KÖZÖSSÉGEK:

HÉTFŐN:  

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI  ÉS DOLGOZÓI ÉS A HITOKTATÓK

KEDDEN:

KÉPVISELŐTESTÜLET, BAZILIKA KÓRUSA

SZERDÁN:

SZENTLÉLEK IMAKÖZÖSSÉG, KARITÁSZ CSOPORT

CSÜTÖRTÖKÖN:

BOLDOG MÁRIA LUJZA CSOPORT, CURSILLO

PÉNTEKEN:

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT 2.

SZOMBATON:

IFJÚSÁGI HITTANOSOK, CSALÁD CSOPORT

VASÁRNAP

SZENT ERZSÉBET NŐVÉREK ÉS AZ APOSTOLI KÖZÖSSÉG

PAPSÁG, AKOLITUSOK

Évközi 27. vasárnap

 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk  az „Oltalmad alá futunk , Istennek Szent Szülője” és  „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • Ma, vasárnap 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat október havi imaórája és titokcseréje, a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, majd a rózsafüzért. Bátorítjuk a kedves híveket a Rózsafüzér Társulatba való belépésre. Köszönjük a Társulatnak a Bazilika számára vásárolt tömjénezőt és tömjén tartót, valamint a kézmosó ampolnát.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Ezen napon tartjuk Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya főünnepét.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A negyedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 16:30 órától „A gyógyító Szent Erzsébet” címmel a Szent Erzsébet Házban előadást tart Lastóczkiné Kájel Gabriella, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerdán Károlyfalván lesz az egyházmegyei Szentségimádási nap 8:00–tól 16:00 óráig. Itthon 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken 9:30-kor az Idősek Szociális Otthonában szentmisét mutatunk be. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig.