A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: február 2015

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.
 • Nyílt tanítási órák lesznek az ősszel első osztályt kezdő gyermekek és szüleik számára szerdán délelőtt 8-tól 12-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, vagyis most Szent Erzsébet u. 16. szám alatti épületben – szemben a plébániaházzal, a volt zárda és Karolina óvoda épületében. Szeretettel várják a leendő elsősöket, és szüleiket.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskolaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket (óvodát, iskolát) előnybe részesíteni, így is törekedve betartani a gyermekek katolikus nevelésére vonatkozó ígéreteiket.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • A Máriapócsi Szűz Mária Kegykép érkezésére készülve, február 28-án, szombaton városi imazarándoklat lesz, vagyis egész napos gyalogos zarándoklat, amely körül öleli Sárospatak városát. Igazi nagyböjti alkalom ez, hogy a Szűz Anya közbenjárásával megkérleljük Urunkat, a magunk és a mieink megtérésért könyörögve. Találkozás és kezdőima reggel fél 8-kor a városi görög katolikus templomban. Útközben is lehet csatlakozni. Részletes program a hirdetőtáblán, illetve kérésre el is küldjük a programot.  Szeretettel buzdítunk mindenkit, ha csak rövid időre is, csatlakozzon a városunkért való imazarándoklathoz. Rossz idő esetén egy héttel később lesz a zarándoklat.
 • Hála Istennek, sokan tudtak részt venni Hamvazószerdán a nagyböjt kezdő napján szentmisén, és így a hamvazás bűnbánati szertartásán is. Akiknek ez minden igyekezetük ellenére sem sikerült, alkalmat adunk, hogy a szentmise áldása után hamvazkodhasson.

Évközi 6. vasárnap

 • A mai napon római katolikus Anyaszentegyházunkban könyörgő imanapot tartunk a világ éhezőiért. Napi személyes imánkban is emlékezzünk meg szükséget szenvedő embertársainkról. Kérjük Istentől a kegyelmet a felelősök, tisztségviselők számára, hogy az Istentől kapott javak egyetemes rendeltetése elvének figyelembevételével hozzák meg döntéseiket az éhezők javára, és jusson elegendő kenyér minden család asztalára.
 • Kedden véget ér a farsang, ezzel a báli idény is. Kedden este a mise után helyezzük fel az oltár elé a lila leplet. Kérjük a hívek segítségét.
 • A héten hamvazószerda lesz. Kezdődik a nagyböjt. Célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 hétköznapot, péntekenként a böjt a húsételtől való megtartóztatást jelenti. Ilyenkor visszaemlékezünk keresztségünkre, és bűnbánatot tartunk, különös odaadással végezzük állapotbeli kötelességeinket. A bűnbánat lelkülete töltsön el bennünket, tartózkodjunk minden olyan tevékenységtől, amely ezzel ellentétes. Vállaljunk önként külön is bűnbánati cselekedeteteket, imákat, önmegtagadásokat. Hamvazószerdán szigorú böjti napot tartunk.
 • Hamvazószerdán a hamuszentelést és a hamvazás bűnbánati szertartását végezzük a bazilikában de. 9. órakor. A bazilikában este 6-kor is lesz szentmise. Elfoglaltságtól függően válasszuk a reggeli vagy az esti szentmisén való részvételt. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy a húsvétra való készületet az első napon – hamvazószerdán kezdjék el, úgy hogy részt vesznek a hamvazás bűnbánati liturgiáján.
 • Cursillos összejövetel lesz csütörtökön este a plébánián.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt. Az első nagyböjti keresztúti ájtatosság imádsága pénteken ¼ 6-tól lesz itt a Bazilikában.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Mához egy hétre a perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk gyűjteni.
 • A máriapócsi kegyképet hozzák el márciusban Sárospatakra. Előkészületi imaesteket tartanak a görög katolikus templomban hétfőn, és csütörtökön este 6. órától.
 

Évközi 5. vasárnap

 • Ma a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Szerdán Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lesz, amely egyben a betegekért való könyörgő imanap az Egyházban. Az esti bazilikai szentmisét a betegekért ajánljuk fel, utána rövid szentségimádás lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Ezekben a napokban különösen ajánljuk a plébánia udvarán lévő Lourdes-i barlang felkeresését.
 • Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére kezdődik szentkilenced a józseffalvi kápolnában szerdán délután 4. órától.
 • Csütörtökön az esti szentmise után karitász gyűlés lesz. A karitász csoport 6 éve működik az önkéntesség alapján egyházközségünkben. A szentmisére, és utána a közösségi összejövetelre, szeretettel várunk érdeklődőket is, akik szívesen bekapcsolódnának a karitász közösségbe.
 • Ezekben a napokban tartják a Házasság hete programjait. Mottója: „Megtartó hűség”. A Házasság hete mozgalom néhány éve indult társadalmi szerveződésként, a keresztény egyházak támogatásával. Célja, hogy hangsúlyozottan a közvélemény figyelmébe ajánlja a házasságot, hiszen pl. Magyarországon már a népesség fele él csak házasságban. Nagyon sok a válás, egyre több az együttélés, ideiglenes kapcsolat. Ezek a jelenségek súlyos sebek a társadalom életében.
 • A héten szerdától lehet megtekinteni a plébánia irodájában a 2014-es számadást, és a 2015-ös költségvetést, 3 hét időtartamban.

Évközi 4. vasárnap

 • Ma délután 5-től rózsafüzér imádság lesz, utána fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Katolikus Anyaszentegyházunkban ezen az ünnepen könyörgő imanapot tartunk a szerzetesekért, szerzetesi hivatásokért. Az ünnepi szentmise és gyertyaszentelés délelőtt 9. órától lesz a Bazilikában.
 • Kedden Szent Balázs püspök napján, a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni. A gyermekük megkeresztelését kérő szülők annak idején vállalták a gyermek keresztény nevelését. Ennek alkalmas eszköze a katolikus oktatási intézmény. Ehhez a felhíváshoz kötődik a következő hirdetés.
 • Az ősszel első osztályt kezdő gyermekek szülei számára lesz szülői tájékoztató értekezlet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezésében. Helyszín: itt a Szentnegyedben, a régi zárda – Karolina épületében. Időpont: szerdán du. 5-órától. Szeretettel várják a leendő elsősök szüleit. Gyermekfelügyeletről gondoskodnak a pedagógusok.
 • Csütörtökön 1/4 6-tól elsőcsütörtöki szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A héten elsőpénteken a betegeket látogatjuk a szokásos rend szerint. Az esti szentmisében házas és családos hivatásokért könyörgünk Jézus Szentséges Szívéhez.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, és 12-én.