A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: március 2015

Virágvasárnap

 • Kérjük, hogy minden kedves testvérünk, aki teljes szentségi közösségben van az Egyházzal, végezze el nagyböjti szentgyónását! Erre ma Virágvasárnap du. 5-től itt a Bazilikában lehetőség lesz, a sárospataki kerület papsága gyóntat.
 • Az idősebb hívek keddi közössége – a Boldog Mária Lujza nevét viselő közösség - az elmúlt hónapokban egyszerű használati eszközöket készített, az idén húsvéti jellegű díszítéssel ellátott poháralátéteket. A szokás szerint a mai mise után lehetséges ezekből a templom előtt kapni, az adományokból a nálunknál szegényebbeket támogatja majd a közösség.
 • A hét első három napján Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán a szentmisék a Bazilikában reggel 7-kor kezdődnek, nem este! /A vidéki gyóntatások miatt!/
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasással szolgálni a Szentháromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel, előre.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban olajszentelési szentmise lesz, amelyen részt vesz a főegyházmegye papsága az Érsekfőpásztor vezetésével. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön este 7-től az Utolsó Vacsora emlékmiséjét végezzük itt a Bazilikában, utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy nagypénteken szigorú böjt van, igyekezzünk odafigyelni, és a szenvedés útját járó, kereszthalált értünk szenvedő Krisztus iránti szeretetből megtartani a böjtöt.
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel nyolckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken a keresztúti imát tartunk a bazilikában de. 10. órától. Az imádságot a Rózsafüzér Társulat vezeti.
 • Az Isteni Irgalmasság kilencedet a józseffalvi kápolnában végezzük nagypéntektől du. 3. órakor minden nap. Ezen ima kilencedet mintegy kegyelmi előkészületnek is szánjuk a december 8-án kezdődő Irgalmasság szentévére.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése este 7-kor kezdődik.
 • Nagyszombaton reggel 8-kor lesz a főoltárt takaró imalepel leengedése, amelyhez kérjük a hívek segítségét.
 • Nagyszombaton de. 9-től 12.-ig csendes szentsír-látogatás lehetséges. Szánjunk rá magunkat, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása este 8-kor kezdődik.
 • Nagypénteken és nagyszombaton a bazilikában reggel 7. órától a szent zsolozsmát imádkozzuk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Figyelmes, szeretetteljes, áldott nagyhetet kívánunk, és buzdítunk minden testvért, hogy a Szentháromnapon buzgón jöjjenek el a templomba, és a szent liturgiában ünnepeljük együtt üdvösségünk szent titkát, Jézus Krisztus megváltó húsvéti misztériumát!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • A héten szerdán Urunk születése hírüladásának ünnepe lesz. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6-kor lesz.
 • A leendő első osztályosok számára játékos iskola-előkészítőfoglalkozás lesz Március 26-án, csütörtökön, du. 5. órától a volt – zárda – Karolina épületében. Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket!
 • Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mutatják be passiójáték keretében a Szent Erzsébet katolikus Iskola tanulói, a héten, pénteken de. 10. órától a Művelődés Háza nagytermében. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket is az előadásra!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk az esti szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az egyházközségi képviselőtestület fogja vezetni.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztúti ájtatosságot. Az imádság szombaton 13. órakor kezdődik a Bazilikából indulva. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra.
 • Mához egy hétre virágvasárnap lesz, a nagyhét kezdete.
 • A húsvéti ünnepre való készület jegyében a közös gyóntatás mához egy hétre virágvasárnap du. 5. órakor kezdődik.
 • A szentsír virágaira és a húsvéti virágdíszítésre adományokat a sekrestyében lehet befizetni.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Nemzeti ünnepünkön imádkozzunk magyar népünkért!
 • A mai perselyt a háborús fenyegetettségtől súlyos helyzetbe került kárpátaljai honfitársaink javára gyűjtjük.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot kezdünk ma itt a bazilikában az esti szentmise keretében, a húsvéti ünnepre való felkészülés jegyében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió elnöke mondja ma - vasárnap, hétfőn és kedden este. Akik ma délelőtt részt vettek szentmisén, biztatjuk, hogy az esti misén hallgassák meg a lelkigyakorlatos szentbeszédet, illetve hétfőn és kedden vegyenek részt rajta.
 • A Szent István Rádiót szívesen hallgató hívek, és mindenki más figyelmébe is ajánljuk, hogy közönségtalálkozó lesz kedden délután 4. órától a Szent Erzsébet Házban. A du. 4-kor kezdődő kulturális műsor után Szarvas István atyával, és a rádió más munkatársaival lesz lehetőség találkozni, beszélgetni. Szeretettel hívjuk a híveket erre az alkalomra is. A közönségtalálkozó után lesz este 6. órától a lelkigyakorlat befejező szentbeszéde, itt a bazilikában.
 • A héten, csütörtökön lesz Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, az Anyaszentegyház fővédőszentjének az ünnepe. Az ünnepi szentmisét este 6. órakor tartjuk, utána elimádkozzuk a Szent József litániát.
 • Csütörtökön este a szentmise után lesz a cursillósok találkozója a plébánián.
 • Pénteken ¼ 6-tól a keresztúti ájtatosságot a plébánia karitászcsoportja fogja vezetni.
 • Szombaton de. fél 10-től az elsőáldozásra készülők hittanórája lesz. A bérmálkozók foglalkozása délután fél 3-kor kezdődik a plébánián!
 • A szentsír virágaira adományt elfogadunk.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Ma du. 5. órától rózsafüzérima és titokcsere lesz a társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn este 6. órától egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián.
 • Csütörtökön du. ¼ 6-tól papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, az imaórában, és utána a szentmisében is.
 • Jézus Szíve elsőpénteken délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét és utána a litániát a házasokért, családosokért, ajánljuk fel.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az idősek keddi délelőtti csoportja, a Boldog Mária Lujzáról nevezett közösség tagjai fogják vezetni.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Március 8-án Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr, egyházmegyénk főpásztora tesz látogatás egyházközségünkben. Ő fogja végezni a fél 11-es szentmisét hálaadásul az elvégzett templomfelújításért. Szeretettel hívjuk a kedves híveket az érseki szentmisére, hogy együtt adjunk hálát a Mindenható Istennek, a bazilikán eddig elvégzett munkálatokért.
 • A felolvasott körlevél szerinti nagyböjti élelmiszergyűjtés a jövő vasárnaptól kezdődik (illetve a szombati előesti szentmisétől) és az azt követő vasárnapig tart. A szokás szerint a Szent Erzsébet ereklyetartó mellett lehet majd elhelyezni az adományokat a szentmisék előtt vagy után. Kéjük a karitászcsoport önkénteseit, hogy segítsenek majd ebben. Szeretettel kérjük, hogy minden család ajánljon fel 1 kg tartós élelmiszert a nálánál nagyobb szükségben lévők számára. Az adományok felajánlásánál legyünk figyelmesek, lejárt szavatosságú élelmiszert nem tudunk tovább adni.