A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: szeptember 2015

Évközi 26. vasárnap

 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól  jelentkezhetnek.
 • Kedden a Főangyalok ünnepe lesz este 6 órakor kezdődik szentmise a Szent Főangyalok tiszteletére.
 • A héten, csütörtökön október első napja, a rózsafüzér hónapja kezdődik. Október hónapban minden nap ¼ 6 órától a rózsafűzért imádkozzuk. Most csütörtökön, papi és szerzetesi hivatásokért végezzük ezt az ájtatosságot, és ugyanerre a szándékra lesz a szentmise is aznap este 6-kor.
 • A héten Jézus Szíve elsőpéntek lesz. Délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel, erre a szándékra végezzük a szentmise utáni Jézus Szíve litániát is. Utána este 8-ig csendes szentségimádás lesz. Buzdítjuk a híveket az első pénteki szentgyónás elvégzésére. Ezek a napok jó alkalmat adnak a lelkünk megújulására is.
 • Október 03.-én, szombaton Fatimai imatalálkozó - elsőszombati ájtatosság lesz a bazilikában. Reggel ¾ 8-tól rózsafüzérima lesz elmélkedéssel. Majd ½ 9-kor szentmisét végzünk a Szűz Anya tiszteletére és közbenjárását kérve.
 • Jövő héten vasárnap du. 5-től titokcsere lesz a rózsafüzér társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litániát végzünk
 • Jövő vasárnap a 9 órai szentmisében terménymegáldást végzünk. Kérjük, a híveket hozzanak magukkal otthonról a kiskertjükben termelt zöldségekből, gyümölcsökből és a szentmise kezdte előtt helyezzék azokat az oltár elé.
 • Kedden a Főangyalok ünnepe lesz este 6 órakor lesz szentmise a Szent Főangyalok tiszteletére.
 • Egyházközségünk október 23-án péntekre egy napos zarándoklatot szervez. Mátraverebély-Szentkútra, a megújított Nemzeti Kegyhelyünkre. A zarándoklatra a sekrestyében vagy a plébánia irodájában lehet jelentkezni. Részvételi díj személyenként 3500 Ft.
 • Tájékoztatásul közlöm, hogy az egyházközség személyi és dologi kiadásit, a persely adomány és az egyházi adó biztosítja. Ezért Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a 2015 évi egyházfenntartási hozzájárulásukat (egyházi adó) aki még nem fizette be, szíveskedjen, rendezi. . Ezúton is köszönöm a jó szívvel adott adományokat.
 • Kalendáriumok, jövő évi naptárak már megérkeztek, a sekrestyében megvásárolható.

Évközi 25. vasárnap

 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól lehet jelentkezni.
 • Csütörtökön Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe. Az ő közbenjárásával a mai kor rabjaiért, a szenvedélybetegekért és családjaikért imádkozunk. A mai kor rabságai: alkoholizmus, játékszenvedély, kábítószer, nikotinfüggőség, testiség - sok személyt, sok családot tesznek tönkre, sokaknak okoznak nagy-nagy szenvedéseket. Szeretettel hívjuk közös imára mindazokat, akik erre a szándékra szeretnének imádkozni. Csütörtökön délután 3/4 5. órakor lesz a találkozó a várkertben, az egykori Trinitárius kolostor előtt, majd 5. órától a kolostor udvarán elimádkozzuk a szent rózsafüzért. Utána együtt vonulunk a bazilikába, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepi szentmiséjére. Szent a Gellért püspök és vértanú a pedagógusok védő szentje, ezért szertettel hívjuk és várjuk a pedagógusokat erre az ünnepre.
 • Jövő vasárnap szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja lesz. Kérjük, a híveket hozzák magukkal a Bibliájukat, melyeket a szentmise végén megáldunk.
 • Egyházközségünk október 23-án péntekre egy napos zarándoklatot szervez. Mátraverebély-Szentkútra, a megújított Nemzeti Kegyhelyünkre. A zarándoklatra a sekrestyében vagy a plébánia irodájában lehet jelentkezni. Részvételi díj személyenként 3500 Ft.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a 2015 évi egyházfenntartási hozzájárulásukat (egyházi adó) aki még nem fizette be, szíveskedjen, rendezi.
 • Pénteken este a szentmise után csendes szentségimádás lesz a szentmise után este 8. óráig.
 • A héten még több napra lehet szentmise szándékra feliratkozni.

Józseffalvi búcsú

2015. szeptember 13-án Sárospatak-Józseffalván ismét megtartották kápolnájuk búcsúját a józseffalvi hívek. A Szűz Mária nevenapjára felszentelt kápolna köré szép számmal összegyűltek a falu lakói, az elszármazottak és az egyházközség pataki hívei. Áhítattal vettek részt a hívek a szentmisén, amit Ft. Bereczkei Miklós plébános atya celebrált. Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek mindig döntések előtt állnak, mint ahogy Szűz Mária is, amikor vállalta anyaságát: a Megváltó istenanyja lett. Megemlékezett a betelepült svábokról, akik magukkal hozták a Szűz Máriához való ragaszkodásukat, mely a kápolna megépülésében valósult meg. Megköszönte a józseffalvi hívek mindennapi imádságát.  Isten áldása mindenkinek a munkájára, aki  segített abban, hogy ebben az ünnepi szentmisében megerősödhettünk hitünkben.

Dudás Lászlóné Matisz Éva

További képek:

Évközi 24. vasárnap

 • Jövő héten hétfőn 14-én Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. Szentmise azon a napon délelőtt 9 órakor lesz, este 18.oo kor szentmise nem lesz. Erre a napra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos imanapot hirdetett meg. A szentmiséken közösen imádkozzuk a kiadott engesztelő imádságot.
 • A jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisében a Szentlélek segítségét kérjük az új iskolai és hitoktatási évre, melyre szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket.
 • A jövő hétvégén tartják a Monoki kálváriabúcsút a szokásos rend szerint. A vasárnapi ünnepi szentmise de. fél 11 órakor kezdődik, melyre 10 órakor indul a processzió a templomtól. A búcsúról bővebben olvashatnak a hirdető táblán.
 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a plébánia irodájában és a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól lehet jelentkezni.
 • Csütörtökön cursillos csoport tagjainak találkozása lesz a szentmise után.