A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: november 2015

Krisztus Király ünnepe

 • Ma Krisztus Király vasárnapján a karitász, a katolikus szeretetszolgálat intézményeinek fenntartására tartjuk a perselyadományok gyűjtését. A perselyezést a karitász csoport tagjai végzik.
 • Ma Krisztus Király ünnepén minden szentmisén elvégezzük a Jézus Szíve litániát és a felajánló imát. Akik ezen az ájtatosságon is részt vesznek a szokott feltételekkel (szentgyónás, áldozás, ima a pápa szándékára) teljes búcsút nyerhetnek.
 • Szombaton délelőtt fél 10-től az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők hittanórája lesz a plébánián.
 • Mához egy hétre advent 1. vasárnapja lesz, a karácsonyi ünnepekre való készület kezdete.
 • A jó Isten jutalmazza meg evilági és örök javakkal minden kedves testvérünket, akik az Őszi Szent Erzsébet Napok alkalmával a szervezésében, programjaiban munkájukkal, adományaikkal részt vettek, vagy imádságaikkal támogatták.

Évközi 33. vasárnap

 • A héten ünnepeljük városunk világszerte ismert szentjének Árpád-házi Szent Erzsébetnek halála és temetése évfordulóját a Sárospataki Őszi Szent Erzsébet Napok keretében. A részletes program olvasható a hirdető táblán.
 • Ma van a vajdácskai búcsú. Az ünnepi szentmise de. 11.30-kor kezdődik
 • Kedden November 17.-én – Szent Erzsébet halálának – mennyei születésnapjának világegyházbeli ünnepnapja van. 9.00-16.00 Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász zarándoklata lelki napja. Este Ünnepi szentmise lesz 6. órától a bazilikában.
 • November 18. szerda a bazilika cím kihirdetésének 8. évfordulója. 18.00 Hálaadó szentmise a bazilikában.
 • Csütörtökön november 19-én lesz Szent Erzsébet magyarországi ünnepe. November 19. a sárospataki hívek régi egyházmegyei szentségimádási napja, amikor is együtt imádkozzunk a főpásztorért, a papságért, a szerzetesekért, a családokért és az összes hívekért. A szentségimádás reggel 7. órakor kezdődik.

7 óra: A karitász csoport imaórája a betegekért, szegényekért, elesettekért.

8 óra: A cursillos csoport apostoli imaórája az újevangelizációért.

9 óra: Rózsafüzér Társulat imaórája az Egyházért.

 • Az ünnepi szentmise a Bazilikában de. fél 11. órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja és homíliát mond: Ft. Juhász Ferenc pápai káplán, esperes, gyöngyös-felsővárosi plébános. Délután fél 5. órakor a Bazilikából indul a gyertyás processzió a várbeli Szent Erzsébet Kápolnához, ahol 5. órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Ft. Linzenbold József esperes, kisvárdai plébános. A Kedves Hívek a processzióhoz fáklyát, gyertyát hozzanak magukkal. November 19-én a Szent Erzsébet Katolikus Iskola is egész napos programmal ünnepli védőszentjét
 • November 20. péntek este itt a bazilikában szentmise nem lesz. 17.30 Szentliturgia Szent Erzsébet tiszteletére a sárospataki Szent Péter és Szent Pál görögkatolikus templomban. A szertartást vezeti és homíliát mond: Dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök. Karitász díj: „A szeretet bora” átadás
 • November 22. vasárnap reggel 8.00 a 15 éve felújított cigándi Szent Erzsébet templom búcsúja.

Évközi 32. vasárnap

 • Az Őszi Szent Erzsébet Napok kezdéseként szombaton délelőtt ünnepi szentmise kezdődik 10.30-kor a Bazilikában a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja társalapítója és első rendfőnöke Boldog Mária Lujza tiszteletére, melyre a Nővérek is szeretettel hívják a kedves testvéreket.
 • Mához egy hétre vasárnap lesz a vajdácskai Szent Erzsébet búcsú. Az ünnepi szentmise de. fél 12-kor kezdődik.
 • Az Őszi Szent Erzsébet Napok részletes programja a hirdetőtáblán már olvasható.
 • Tájékoztatjuk a kedves testvéreket az esti szentmisék időpontját megváltoztatjuk. November 21-től szombattól 18.oo óra helyett mindennap a szentmisék este 17. oo órakor kezdődnek.

Évközi 31. vasárnap

 • November 2-án hétfőn, halottak napján a bazilikában az egyházközségi összes elhunytakért mondott szentmise este 6 órakor kezdődik.

HALOTTAK-NAPI BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELEI

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 - 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

 • Egyháztanácsgyűlés lesz hétfőn este 6-tól, a plébánián.
 • Csütörtökön szent Imre herceg – a magyar ifjúság égi pártfogója ünnepe. Imádkozzunk a szent közbenjárásával a fiatalokért
 • Csütörtökön karitászgyűlés lesz a plébánián a szentmise után.
 • Papi és szerzetesi hivatásokért lesz közös imádság csütörtökön este negyed 6-tól.
 • Jézus Szíve elsőpéntek következik. Délelőtt betegek látogatása lesz. Jézus Szíve elsőpéntekének bűnbánati napján buzdítjuk a híveket a szentgyónás elvégzésére. Este a szentmise után Jézus Szíve litánia ájtatosság, majd csendes szentségimádás tartunk este 8. óráig.
 • Folytatódnak a plébániai hittanfoglalkozások: Elsőáldozásra készülők és a bérmálkozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától kezdődik.
 • A jövő hétre, több napra is lehet szentmisére adakozni
 • az éves egyházi anyagi hozzájárulás. más néven egyházi adó befizetésére lehetőség van a sekrestyében és hivatali időben, a plébánia irodában.