A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: december 2015

Karácsony hete

 • December 31.-én este 5. órakor a polgári év befejezése alkalmából az esti szentmise keretében év végi hálaadást tartunk.
 • Január 1.-én, Újév napján a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepét tartjuk. Az ünnepnap szentmisén való részvétel szempontjából a parancsolt ünnepek közé tartozik. Vasárnapi miserend lesz. Ez a nap, a Béke Világnapja.
 • Január 03. a következő vasárnap a hónap első vasárnapja. A Rózsafüzér Társulat tagjai 4. órától rózsafüzért imádkoznak, és titokcserét tartanak. Fél 5-től litánia lesz.
 • Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitotta a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik belépnek az irgalmasság kapuján a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek. A szent kaput az irgalmasság évében csak bejövetelre használhatjuk. A bazilikából a főajtón keresztül távozzunk.
 • Az irgalmasság évének kezdetén útnak indítunk egy Irgalmas Jézus képet, melyet vasárnapról vasárnapra a 9 óra szentmisét követően adunk tovább. Kérjük, hogy aki örömmel fogadja otthonába egy hétre az Irgalmas Jézus képet, a mécses tartónál elhelyezett, lapon iratkozzon fel. A képhez imalapot adunk, melyet lehetőleg a házban a lakók naponta közösen imádkozzák el.
 • Akik házunkat szeretnénk megszenteltetni, kérjük a sekrestyében vagy az irodában jelezni. A házszentelés időpontját a megadott telefonszám segítségével.

Advent 4. vasárnapja

 • Adventi időszak hétköznapjain minden reggel rorate mise kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is imádkozzuk.
 • Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában. Kérjük a kedves híveket, hogy az ünnepre készülve végezzék el a szentgyónásukat.
 • Szállást keres a Szent Család ájtatosságot végzünk a józseffalvi kápolnában délutánonként 4 órától. Kérjük az imádkozókat, hogy a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot a hajléktalan, otthon nélküli, kiszolgáltatott családokért ajánlják fel.
 • Urunk születése ünnepe alkalmából a sárospataki bazilikában ünnepi szentmise lesz csütörtökön december 24.-én éjjel 24.00 órakor
 • Vasárnapi miserend lesz december 25-én karácsony 1. és 26-án csütörtökön, karácsony 2. napján a bazilikában és a vidéken is, illetve 26-án reggel 8. órakor római mise lesz a végardói templomban.
 • Karácsony első napján – a szokás szerint - a persely adományokat az Egri Érsek Papnevelő Intézet javára fogjuk gyűjteni.
 • Mához egy hétre Szent Család vasárnapja lesz.
 • Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitotta a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik belépnek az irgalmasság kapuján a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek. A szent kaput az irgalmasság évében csak bejövetelre használhatjuk. A bazilikából a főajtón keresztül távozzunk.
 • Az irgalmasság évének kezdetén útnak indítunk egy Irgalmas Jézus képet, melyet vasárnapról vasárnapra a 9 óra szentmisét követően adunk tovább. Kérjük, hogy aki örömmel fogadja otthonába egy hétre az Irgalmas Jézus képet, a mécses tartónál elhelyezett, lapon iratkozzon fel. A képhez imalapot adunk, melyet lehetőleg a házban a lakók naponta közösen imádkozzák el.
 • Kérjük a plébániahivatal vagy a sekrestyében jelezni azokat a beteg idős testvéreket, akik az ünnep előtt otthonaikban szeretnének meggyónni és szentáldozáshoz járulni, hogy az ünnep előtt meglátogatassuk őket.
 • Az adventi időszakban tartós élelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartós élelmiszer adományaikat továbbra is a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládába kérjük elhelyezni.
 • Közeledik a z évvége kérjük a kedves testvéreket az évi egyházközségi hozzájárulás (más nevén egyházadó) befizetésére. Erre lehetőség van a plébániahivatalban vagy a sekrestyében.

Advent 3. vasárnapja

 • Szeretettel hívjuk híveinket hétfőn december 14-én a Szent Erzsébet házban 16.30 órakor kezdõdõ, a Folia Collecta sorozat elsõ kiadványának, Demeter István: Éveim c. önéletírásának könyvbemutatójára A kötetet bemutatja: Ft. Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Demeter István egykori káplánja, illetve Dr. Barna Gábor néprajzkutató professzor, tanszékvezető, a kötet szerkesztője.
 • Adventi időszak hétköznapjain minden reggel rorate mise kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is imádkozzuk. A hajnali szentmisék előtt fél 6-tól van lehetőség a szentgyónás elvégzésére a szentmise végéig.
 • Ma a szentmisék után a bazilika nyugati kapujánál ajándékcsomagokat lehet vásárolni, amiket az idősebb hívek készítettek a kedd délelőttönkénti találkozásaik alkalmával. A csomagokért felajánlott adományokból a rászoruló gyermekek részére készítenek karácsonyi ajándékot.
 • Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában. Kérjük a kedves híveket, hogy az ünnepre készülve végezzék el a szentgyónásukat.
 • Szállást keres a Szent Család ájtatosság kezdődik december 15-től a józseffalvai kápolnában délutánonként 4 órától. Kérjük az imádkozókat, hogy a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot a hajléktalan, otthon nélküli, kiszolgáltatott családokért ajánlják fel.
 • December 17-én csütörtökön, este fél hatkor Cursillo-kiscsoport találkozó lesz a plébánián.
 • A héten december 19-én szombaton reggel 8 órától lesz a templomban a karácsonyfák beállítása és díszítése, majd a bazilika ünnep előtti nagytakarítására kerül sor. Ehhez kérjük a hívek segítségét.
 • Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitotta a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik belépnek az irgalmasság kapuján a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek. A szent kaput az irgalmasság évében csak bejövetelre használhatjuk. A bazilikából a főajtón keresztül távozzunk.
 • Hálásan köszönjük mindazok fáradozását, akik a keddi ünnephez imáikkal, munkájukkal és liturgikus szolgálatukkal hozzájárultak. Köszönjük az ünnepi liturgián való buzgó részvételt. Ennek emlékére a mise végén fogadjanak szeretettel egy emlékképet.
 • Az irgalmasság évének kezdetén útnak indítunk egy Irgalmas Jézus képet, melyet vasárnapról vasárnapra a 9 óra szentmisét követően adunk tovább. Kérjük, hogy aki örömmel fogadja otthonába egy hétre az Irgalmas Jézus képet, a mécses tartónál elhelyezett, lapon iratkozzon fel. A képhez imalapot adunk, melyet lehetőleg a házban a lakók naponta közösen imádkozzák el.
 • Kérjük a plébániahivatal vagy a sekrestyében jelezni azokat a beteg idős testvéreket, akik az ünnep előtt otthonaikban szeretnének meggyónni és szentáldozáshoz járulni, hogy az ünnep előtt meglátogathassuk őket.
 • Az adventi időszakban tartósélelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartósélelmiszer adományaikat továbbra is a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládába kérjük elhelyezni.
 • Közeledik a z évvége kérjük a kedves testvéreket az évi egyházközségi hozzájárulás (más nevén egyházadó) befizetésére. Erre lehetőség van a plébániahivatalban vagy a sekrestyében.

Advent 2. vasárnapja

 •  Adventi időszak hétköznapjain minden reggel   rorate mise   kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is  imádkozzuk. A hajnali szentmisék előtt fél 6-tól van lehetőség a szentgyónás elvégzésére a szentmise végéig.  
 • Szentatyánk, Ferenc pápa a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullájával meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét. Ez a jubileumi év 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik. Egyházközségünkben ez a nap egyben a sárospataki bazilika téli búcsú ünnepe is. Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitja a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik elzarándokolnak Sárospatakra és az irgalmasság kapuján áthaladva lépnek be a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek.
 • A sárospataki bazilika szentévi kapujának megnyitására 2015. december 8-án kerül sor, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében.  Erre az alkalomra  szeretettel hívjuk a kedves híveket.
 • Advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisén kerül sor az elsőáldozók és bérmálkozok bemutatására.
 • Jövő vasárnap 9-es szentmise után a bazilika nyugati kapujánál ajándékcsomagokat lehet vásárolni, amiket az idősebb hívek készítettek a kedd délelőttönkénti találkozásaik alkalmával. A csomagokért felajánlott adományokból a szegényebb gyermekek részére fognak karácsonyi csomagot készíteni.
 •  Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában
 • Az adventi időszakban tartós élelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartós élelmiszer adományaikat a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládában gyűjtjük.    
 • Megérkeztek a karácsonyi képeslapok, melyek a sekrestyében megvásárolhatóak.
 •  A templom karácsonyi díszítéséhez nagyméretű fenyőfákat szívesen fogadunk. Kérjük felajánlásukat a sekrestyében jelezzék.

Advent 1. vasárnapja

 • Adventi időszak hétköznapjain minden reggel rorate mise kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is fogjuk imádkozni. A hajnali szentmisék előtt fél 6-tól van lehetőség a szentgyónás elvégzésére a szentmise végéig. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket a hajnali misékre.
 • Jézus Szíve elsőpénteken a betegek látogatása a szokásos rend szerint lesz.
 • Szombaton délelőtt fél 10-től az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők hittanórája lesz a plébánián.
 • Vasárnap december 6-án lesz a bazilika téli búcsúja a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása tiszteletére. Az ünnepi szentmise de. fél 11-kor kezdődik, amelyet Szabó László piarista atya celebrál. Azon a vasárnapon a 9 órai szentmise elmarad.
 • Kedden dec.8-án délután 17 órakor Dr. Ternyák Csaba egri érsek, ünnepi szentmise keretében nyitja meg az Irgalmasság Évét bazilikánkban.tarjuk meg az ünnepi szentmiséket.
 • Csütörtökön karitászgyűlés lesz a plébánián a fél 6-tól.
 • Az adventi időszakban tartósélelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartósélelmiszer adományaikat a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládában gyűjtjük.
 • Jövő vasárnap este 4 órától titokcsere és rózsafüzér imádság lesz.
 • A templom karácsonyi díszítéséhez nagyméretű fenyőfákat szívesen fogadunk. Kérjük felajánlásukat a sekrestyében jelezzék.