A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: március 2016

Virágvasárnap

 • A Plébános úr tájékoztatásul  közli a kedves hívekkel, hogy a Bazilika állandó nyitvatartása  és ellátása végett március 9-től   személyi változások történtek.
 • Az egyházközség nevében is hálásan köszönjük Heinrich Sándor sekrestyésünk
 • közel 15 éves hűséges szolgálatát. További életére Isten gazdag áldását kérjük.
 • Hálásan köszönjük Gál József tanár úrnak is az elmúlt években a temetések alkalmával  végzet szolgálatát.
 • Ezúton megköszönjük Kis Zoltánnénak Kerülő Zoltánnénak a bazilika takarítását.
 • A jövőben a  sekrestyési teendőket és a Bazilika  liturgikus cselekményeire előkészítő feladatokat  Ágnes nővér vezetésével,  Nagy István és Pelyhe Gábor Erik látják el. Kérjük a testvéreket segítsék munkájukat.
 • Ez elmúlt vasárnap, a szentföldi keresztények megsegítésére kértük a perselyadományokat. 91.700 Ft folyt be.
 • Ma Virágvasárnap 16.00 órakor kezdődik a Húsvétra felkészítő közös gyóntatás, melyben a környékbeli atyák is közreműködnek. 
 • Kedden lesz a betegek, a templomba eljönni nem tudó idősek gyóntatása. A sekrestyében vagy a plébánia irodában kérjük jelezni.
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasni a Húsvéti Szent Háromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban krizmaszentelési mise lesz, amelyen az Érsek főpásztor vezetésével vesz  részt a főegyházmegye papsága. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön 19 órától az Utolsó Vacsorára az Oltáriszentség alapítására emlékezünk. Utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap.   
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel kilenckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken  15 órakor a keresztúti ájtatosságot végzünk.  
 • Nagypéntektől április 03-ig az Irgalmasság vasárnapjáig végezzük az Isteni irgalmasság nagy kilencedét, melyet e napokon az esti  szertartások előtt 20 perccel kezdünk.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése 19 órakor kezdődik.
 • Nagyszombaton a Bazilika egész nap nyitva lesz, szentsírlátogatásra buzdítjuk a kedves híveket. Ezen a napon szánjunk időt arra, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása 20 órakor kezdődik tűz szenteléssel. A szentmise végén gyertyás körmenetet tartunk. Kérjük gyertyát hozzanak magukkal.
 • Nagypénteken és szombaton reggel 7 órakor zsolozsmát imádkozunk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint kezdődnek  a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Húsvét vasárnapjától az esti szentmisék ideje megváltozik,  17-ről 18 órára.
 •  Áldott nagyhetet kívánunk, és kérünk mindenkit, hogy a Szent háromnapon buzgón vegyenek részt a Nagyheti szertartásokon, ünnepeljünk együtt, hogy részesei lehessünk Jézus Krisztus húsvéti misztériumának!
 • A szentsír virágaihoz továbbra is kérjük a kedves hívek adományait, melyet a hátsó perselybe helyezhetnek elé.

Nagyböjt 5. varárnapja

 • A plébános úr tájékoztatásul  közli a kedves hívekkel, hogy a Bazilika állandó nyitvatartása  és ellátása végett március 9-től   személyi változások történtek.
 • Az egyházközség nevében is hálásan köszönjük Heinrich Sándor sekrestyésünk
 • közel 15 éves hűséges szolgálatát. További életére Isten gazdag áldását kérjük.
 • Hálásan köszönjük Gál József tanár úrnak is az elmúlt években a temetések alkalmával  végzet szolgálatát.
 • Ezúton megköszönjük Kis Zoltánnénak Kerülő Zoltánnénak a bazilika takarítását.
 • A jövőben a  sekrestyési teendőket és a Bazilika  liturgikus cselekményeire előkészítő feladatokat  Ágnes nővér vezetésével,  Nagy István és Pelyhe Gábor Erik látják el. Kérjük a testvéreket segítsék munkájukat.
 • Az elmúlt héten nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk Hidász Ferenc ferences   atya vezetésével. Hálával gondolunk szolgálatára és köszönjük mindazoknak akik a lelkigyakorlaton részt vettek.
 • A mai szentmiséket követően a főbejáratnál  a Boldog Mária Lujza csoport tagjai saját készítésű  húsvéti ajándékokat kínálnak. Cserébe  szívesen elfogadnak adományokat, melyet  a rászorulók  megsegítésére fordítanak.
 • Csütörtökön este a szentmise után a Cursillo csoport találkozója lesz a plébánián.
 • Pénteken az 5 órakor kezdődő keresztúti ájtatosságot a Cursillo és Karitász csoport tagjai vezetik.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztutat.
 • 13 órakor a Bazilikától indulunk a mandulás hegyre. A KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT VÁROSUNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT AJÁNLJUK FEL. SZERETETTEL HÍVUNK MINDENKIT.
 • Mához egy hétre Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapján délelőtt  fél 11-kor a Rotundánál barkaszenteléssel kezdjük ünneplésünket, majd az Irgalmasság kapuján át vonulunk a Bazilikába. A kórus Jézus Krisztus szenvedésének  történetét énekli  a szentmisében. A 9 órai szentmise elmarad.
 •  Virágvasárnap 16.00 órakor kezdődik a Húsvétra felkészítő közös gyóntatás, melyben a környékbeli atyák is közreműködnek.
 • Bazilikánkban folytatódik a Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés. Adományaikat a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetik el, melyben a karitász csoport tagjai segítenek.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idén is kéri a hívek nagylelkűségét, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat. A második egy 1 % felajánlásával támogassák a Bazilikáért vagy a Bazilika Orgonájáért létrehozott alapítványainkat. Hátul találják a kihelyezett tájékoztató lapokat.
 •  A Szentsír virágaira kérjük a kedves hívek adományát, melyet a hátsó lépcsőnél kihelyezett perselybe és a sekrestyében adhatják át.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtöttünk: 113.600 Forintot.
 • Az iskolánk diákjai és pedagógusai újra birtokba vették a felújított iskolaépületet. Az Egri Főegyházmegye 550 millió forintos pályázati felújítást végzett az intézményen.
 • A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szeretettel várja a leendő elsősöket.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a Bazilikában csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órai kezdettel, melyet Hidász Ferenc ferences rendi szerzetes tartja. A három estén 17 órától gyónási lehetőség lesz. A lelkigyakorlatot vezető atya is gyóntat. Ittléte alatt igény szerint lehetőség van az atyával való lelki beszélgetésre, életgyónásra.
 • Pénteken az 5 órakór kezdődő keresztúti ájtatosságot iskolánk dolgozói és diákjai vezetik.
 • Szombaton „A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Alapítvány és a Bazilika kórusa szeretettel hívja és várja a kedves híveket 17 órára a Bazilikába a Laudate Énekegyüttes „ Isten tenyerén” című műsorára.
 • A mai naptól nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. Adományaikat a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetik el. A karitász csoport önkéntesei segítenek ebben.
 • Mához egy hétre vasárnap a világegyház gyűjtésébe kapcsolódva a perselyadományokat a Szentföldön élő keresztény testvéreink megsegítésére gyűjtjük.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idén is kéri a hívek nagylelkűségét, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat. A második egy 1 % felajánlásával támogassák a Bazilikáért vagy a Bazilika Orgonájáért létrehozott alapítványainkat. Hátul találják a kihelyezett tájékoztató lapokat.
 • A Szentsír virágaira a kihelyezett perselybe és a sekrestyében adhatják le adományaikat.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Csütörtökön 1/4 5-tól elsőcsütörtöki szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A héten első pénteken az idős, beteg testvéreinket látogatjuk a szokásos rend szerint. A szentmise után keresztúti ájtatosságot végzünk 17.45-től, melyet a Hitoktatóink és az Anthiocia közösség fiataljai vezetnek. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
 • Jövő vasárnap első vasárnap du. 4 órától titokcsere és rózsafüzér imádkozása majd Jézus Szíve litánia .
 • Köszönjük a mai perselyadományokat, melyet a katolikus iskolák javára gyűjtöttük.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idén is kéri a hívek nagylelkűségét, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat. A második egy 1 % felajánlásával támogassák a Bazilikáért vagy a Bazilika Orgonájáért létrehozott alapítványainkat.
 • Az nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 10. 11. 12 között, melyet Hidász Ferenc ferences rendi szerzetes atya fog vezetni. Ezeken a napokon 17 órától gyóntatunk majd 18 órától szentmise.