A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: május 2016

Visszatért bazilikánkba Szent Erzsébet ereklyéje

A pünkösdhétfői ünnepet követően nemcsak a zarándokok indultak el a Szent Erzsébet útra, hanem Szent Erzsébet ereklyéje is hosszú útra indult. Böjte Csaba ferences szerzetes kérésére Dr. Ternyák Csaba egri érsek és Bereczkei Miklós plébános atya Nagyváradra vitték el városunk szentjének ereklyéjét, ahol ünnepi szentmise keretében fogadta az Nagyváradi Egyházmegye vezetősége. Innen több mint húsz települést látogatott végig Csaba testvér kíséretében a szeretet szentjének ereklyéje, találkozva árvákkal, szegényekkel, rászorulókkal. Mindenki tisztelettel és szeretettel fogadta jelenlétét legyen az akár katolikus, akár protestáns. Böjte Csaba atya az Irgalmasság Szentévében kiemelt jelentőséget tulajdonít az ereklye Erdélybe érkezésének, amely által még közelebb kerülhetett, a mindennap irgalmasságot gyakorló magyar asszony életpéldája a ma emberéhez. A körút végén visszakísérte az ereklyét a sárospataki bazilikába, ahol ünnepi szentmise keretében adtak hálát a zarándoklat kegyelmeiért.

Elsőáldozás és úrnapi körmenet Sárospatakon

DSC04740Egyházközségünk életében programokban gazdag hónap volt az idei május.  Korábban már hírt adtunk fiataljaink bérmálkozásáról, ezt követte az Irgalmasság Szentévében meghirdetett pünkösdi zarándoknap, május 29-én pedig első szentáldozáshoz járultak a szentségi felkészítőn részt vett gyermekek. A város általános iskoláiból 23 részesültek e beavató szentségben és találkoztak az Úr Jézus testével és vérével. Tovább emelte az ünnep fényét a szentmise végén megtartott úrnapi körmenet, ahol az elhaladó szentségmutatót végigkísérték útján az elsőáldozók. Bízunk benne, hogy e szép nap maradandó nyomot hagy gyermeki lelkükben és továbbra is vágyakozni fognak az Oltáriszentség gyakori vételére.

 

Szentháromság vasárnapja

 • Hálásan köszönjük mindazok imáit és segítő munkáit, akik a pünkösdhétfői zarándoklat előkészületében és lebonyolításában részt- vettek.
 • Május a Szűzanya hónapja. Minden nap az esti szentmise után a Lorettói Szűzanya oltáránál litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére.
 • Május 22-én vasárnap fél 12 órára érkezik Bazilikánkba Szent Orbán ereklyéje. Szent Orbán a szőlőművelők és szőlők védőszentje. A nagy misét e napon szőlőművelőkért és borászokért ajánljuk fel. A szentmise végén fogadjuk az ereklyét és elimádkozzuk, az Irgalmasság litániáját majd az ereklyét tovább viszik. A szentmisén részt vesznek Erdélyből Oroszfalva plébánosa és hívei.
 • Szent Erzsébet ereklyénk kedden Nagyváradra érkezett. A héten a gyulafehérvári egyházmegye több templomába látogat el. Az ereklyénk május 30 érkezik újra haza.
 • Hétfőn 16 órakor az elsőáldozásra készülők találkozója lesz a plébánián
 • Szombaton 9 órától lesz az elsőáldozók gyóntatása és próbája.
 • A józsefffalvai kápolnában hétköznapokon reggel 7 órakor szentmise kezdődik. Május napjaiban délután 5 órától a Lorettói litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére.
 • Május 29-én vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapja. A Bazilikában délelőtt 9 órakor lesz az ünnepi szentmise, amely egyben az elsőáldozás napja. A szentmisét követően tartjuk az Úrnapi körmenetet.  Kérjük a híveink segítségét az úrnapi oltárok előkészítéséhez és díszítéséhez.

Bérmálás a bazilikában

sp_bermalas

Urunk mennybemenetelének ünnepén Dr. Seregély István ny. egri érsek látogatott el bazilikánkba. A főpásztor szívesen fogadta egyházközségünk meghívását, hiszen korábban minden pünkösdi ünnepen visszatérő vendége volt a városnak. S bár látogatása idén megelőzte a Pünkösdöt, a szentmisében a Szentlélek kiáradásáért és ajándékaiért imádkozott a hívekkel egyetemben. Tette mindezt azért, mert 24 fiatal kérte a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. Bízunk benne, hogy a végzős általános iskolás diákok, a Lélek erejével eltelve, építő kövei lesznek az egyháznak. Ahogy a nyugalmazott főpásztor a szentmisében kérte a hívek imáját, úgy buzdítok minden kedves olvasót, hogy ezekben a hetekben kísérjük imáinkkal az egyházmegye bérmálkozóit. S egyben köszönjük a lelkipásztorok és katekéták áldozatos munkáját a fiatalok szentségre készítésében. A sárospataki bérmálkozók felkészítésében Léka Andrea hitoktató és Vadászi László káplán atya vett részt.

Bérmálkozóink névsora:

Balogh András, Balogh Lilla Ágnes, Batta Gergő, Boros Bálint, Braun Ádám, Braun Bence, Burger Virág, Emri Stefánia, Éva Gábor, Gál Panna, Galgovics Ivett, Galgovics Nikolett, Hardon Réka, Hochvárt Benjámin, Homolya Boglárka, Homolya Kamilla, Homolya Margaréta, Kiss László Kornél, Kondor Dániel, Matisz Blanka, Molnár Enikő, Tóth Fanni, Veréb Szabolcs, Vinkler Viktória Katalin.

Pünkösdhétfői program – helyszínváltozás!!!

Dr. Ternyák Csaba érsek úr az Irgalmasság szentévében pünkösdhétfőn Sárospatakra hívja és várja az egyházmegye híveit és papjait.

Helyszín: Vizikapu (a plébánia alatti terület a Bodrog-folyó felé)

Pünkösdhétfőn a sárospataki zarándoklat programja

  08.15 Regisztráció (bazilikánál), gyóntatás kezdete 08.30 Rózsafüzér imádság 09.00  Zarándokok fogadása, Ft. Bereczkei Miklós plébános 09.30 Napközi imaóra 09.45 Katekézis, Ft. Szabó József spirituális 10.10 Irgalmasság litániája 10.30 Előadás, Dr. Szabó Irén, gyűjteményvezető 10.55 Ének 11.00 Érseki szentmise - körmenet a Szent Erzsébet ereklyével – a Szent Erzsébet útra induló zarándokok megáldása 12.30 Ebéd 14.00 Fényesség útja 14.45 Szentségimádás 15.00 Irgalmasság rózsafüzére, kegytárgyak megáldása 15.30 Zarándokok elbocsájtása

Megközelíthetőség: gyalogosan a plébániaépület mellett elhaladva, macskaköves úton a Bodrog-folyó felé. Autóbuszokkal és személygépkocsival a volt malom területére lehet parkolni.

Helyszín a google térképen:

Parkolási hely google térképen:

Urunk mennybemenetele

 • Május a Szűzanya hónapja. Minden nap az esti szentmise után a Lorettói Szűzanya oltáránál litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére.
 • Hétfőn 19 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.
 • Kedden 18.30.kor A Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki esperesi kerületek összevont gyűlése lesz a plébánián.
 • Szerdán 19 órakor a Karitász csoportnak találkozója a plébánián.
 • A következő vasárnap Pünkösd napja: az éltető és megszentelő Szentlélek Isten kiáradásának ünnepe.
 • Pünkösdkor ünnepeljük Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának évfordulóját is. Az idén 781. éve annak, hogy 1235. pünkösdjén IX. Gergely pápa az itáliai Perugia városában szentté avatta, és az egész katolikus világ számára a felebaráti szeretet példaképének állította Patak szülöttét, Erzsébetet – II. András magyar király leányát, a türingiai IV. Lajos őrgróf özvegyét.
 • A bazilikában 9 és 10.30-kor lesznek a szentmisék. 18 órakor  szentmise lesz  a Rákóczi Vár kápolnájában. Ezért vasárnap este itt a Bazilikában nem lesz szentmise, a híveket a Várkápolnába várjuk.
 • Pünkösdvasárnap délután kerül sor a Szent Erzsébet életét megjelenítő történelmi játékra. A program délután 15 órakor a Vár kapujában kezdődik. Lehetőség van bekapcsolódni a történelmi menetbe

Dr. Ternyák Csaba érsek úr az Irgalmasság szentévében pünkösdhétfőn Sárospatakra hívja és várja az egyházmegye híveit és papjait.

Helyszín: Vizikapu (plébánia alatti terület a Bodrog-folyó felé)

     Pünkösdhétfőn   a sárospataki zarándoklat programja

08.15 Regisztráció, gyóntatás kezdete 08.30 Rózsafüzér imádság 09.00  Zarándokok fogadása, Ft. Bereczkei Miklós plébános 09.30 Napközi imaóra 09.45 Katekézis, Ft. Szabó József spirituális 10.10 Irgalmasság litániája 10.30 Előadás, Dr. Szabó Irén, gyűjteményvezető 10.55 Ének 11.00 Érseki szentmise - Körmenet a Szent Erzsébet ereklyével, majd a Szent Erzsébet útra induló zarándokok megáldása 12.30 Ebéd 14.00 Fényesség útja 14.45 Szentségimádás 15.00 Irgalmasság rózsafüzére, kegytárgyak megáldása 15.30 Zarándokok elbocsájtása

Az egri főegyházmegye területéről nagy számban érkeznek zarándokok. Fogadásukhoz és napközbeni szolgálatukhoz kérjük a kedves hívek segítségét. Családtagjaikkal együtt igyekezzenek buzgón bekapcsolódni a pünkösdi eseményekbe.

Húsvét 6. vasárnapja

 •  Május a Szűzanya hónapja. Minden nap az esti szentmise után a Lorettói Szűzanya oltáránál litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére.
 • 2017-ben  lesz a Fatimai jelenések 100. évfordulója. A Bazilikában tovább folytatjuk májustól októberig, minden hónap első szombatján a Fatimai ájtatosságot. ¾ 8-tól rózsafüzér imádkozunk elmélkedéssel, majd fél 9-től szentmisét végzünk a Fatimai Szűzanya tiszteletére. Lehetőség van szentgyónás végzésére. Szeretettel várjuk a környékbeli híveket is.
 •  Szerdán 17 órakor a plébánián az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek megbeszélést tartunk.
 •  Csütörtökön 1/4 6-tól szentségimádás végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 •  Péntek első péntek a templomba járni nem tudó betegeinket  látogatjuk meg. A szentmise után csendes szentségimádást tartunk 20.00 óráig. 
 • Május elsején vasárnap 17 órakor a rózsafüzér társulat titokcseréje és imaórája következik, és fél 6-tól szentséges litánia.
 • Az irgalmasság évében áprilistól októberig 1-1 hónapot szentelünk az irgalmasság 7 testi és lelki cselekedetei megismerésének és követésének. Május hónapban az „A SZOMJAZÓKNAK ITALT ADNI” és „A TUDATLANOKAT TANÍTANI” cselekedetekre fordítsuk figyelmünket.
 • Május 8.-án Dr. Seregély István nyugalmazott érsek úr a 10.30-kor kezdődő szentmisében 24 fiatalt részesít a bérmálás szentségében. Imádkozzunk értük. 
 • Szombaton fél 10-től-az elsőáldozásra készülőknek felkészítő hittan foglakozása lesz a plébánián.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a személyi jövedelemadó első egy százalékáról rendelkezzenek a katolikus egyház javára, a második 1%-ról pedig lehetőség van a sárospataki bazilikai alapítvány javára rendelkezni, ezzel is támogatva a templomunk és a plébánia működését.

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT

2016. május 7-én, szombaton az egri Bazilikában, a Bazilika felszentelésének ünnepén és május 16-án, Pünkösd hétfőjén a sárospataki Bazilikában Egyházmegyei zarándoklatot tartunk az Irgalmasság Szentévében. Dr. Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja és várja a Paptestvéreket és a híveket.