A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: november 2016

Advent 1. vasárnapja

 • A mai vasárnappal megkezdődött az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére. A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!)
 • Advent folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Az elmúlt vasárnap a Karitász javára kértük a perselyadományokat. 113.600,- forint folyt be. Köszönjük a jó szívvel adott támogatást.
 • Hálásan köszönjük mindazok imáját, adományait és munkáját, akik a Szent Erzsébet heti rendezvények előkészítését és alkalmait támogatták és segítették. Isten mindnyájukat áldja meg fáradozásaikért.
 • Elkészült a templomi énekrendet kivetítő rendszer, 384 ezer forint beruházással. Nagyon köszönjük az adományokat.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Csütörtökön a szentmisét papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.
 • Pénteken december hónap első péntekén, a délelőtt folyamán meglátogatjuk otthonukban idős beteg testvéreinket, hogy a szentségekben részesülhessenek.
 • Advent 2. vasárnapján a 9 órai szentmisében lesz az elsőáldozásra készülők bemutatása.
 • 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér társulat december havi imaórája és a titokcsere, 16.30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy a bazilika téli búcsúját a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén, december 8-án, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyház fenntartási hozzájárulások rendezését.

Évközi 34. vasárnap

 • A mai vasárnap a Karitász javára kértük a perselyadományokat, köszönjük a jó szívvel adott támogatást.
 • Hálásan köszönjük mindazok imáját, adományait és munkáját, akik az elmúlt Szent Erzsébet heti rendezvények előkészítését és alkalmait támogatták és segítették. Isten mindnyájukat áldja meg fáradozásaikért.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában 16.30-kor lesz a Szentségbetétel.
 • Kedden az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Csütörtök 18 órakor a Cursillo csoport találkozója kezdődik. Ugyanazon 18 órakor a Hitoktatók is találkoznak.
 • Pénteken a szentmise után 19 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és az Egyházközség szervezésében 19 órakor Családi est kezdődik az iskola aulájában. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Nagy szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Belépőjegyek az iskolában és a plébánián kaphatók.
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év. Kérjük, hogy az otthonra készített adventi koszorúkat hozzák el a szentmisére. A vasárnapi szentmiséken megáldjuk az adventi koszorúkat.
 • A kegytárgyárus asztalnál már vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Hálásan köszönjük a kedves hívek nagylelkű adományait, amelyből megvalósíthattuk bazilikánk új kivetítő rendszerét. Ezáltal még jobban bekapcsolódhatunk a liturgiák imádságaiba és énekeibe.
 • Az elsőáldozók és bérmálkozók következő felkészítő foglalkozása november 26-án (szombaton) lesz délelőtt 9 órai kezdettel. A közös foglalkozáson adventi koszorút fogunk készíteni, amelyhez kérünk mindenkit, hogy hozzon magával 4 db gyertyát (lehetőleg 3 lilát és egy rózsaszínt). Az elkészült koszorúkat vasárnap szentmise keretében megáldjuk.

Évközi 33. vasárnap

 • A héten ünnepeljük városunk világszerte ismert szentjének Árpád-házi Szent Erzsébetnek halála és temetése évfordulóját a Sárospataki Őszi Szent Erzsébet Napok keretében. A részletes program olvasható a hirdető táblán.
 • Ma van a vajdácskai búcsú. Az ünnepi szentmise de. 11.30-kor kezdődik.
 • Hétfőn November -én – A Szent Erzsébet Nővérek Kongregáció alapítója, Boldog Mária Merkert emléknapját ünnepeljük. 16.15-kor rózsafüzért imádkozunk, majd kihelyezzük a szent ereklyéjét és litániáját imádkozzuk.
 • Szerdán, November 16-án Szent Erzsébet halálának – mennyei születésnapjának világegyházbeli ünnepnapja van. 17.30-kor a Szent Péter és Szent Pál görögkatolikus templomban Szent Liturgia. a betegek kenetének kiszolgáltatása és vecsernye Szent Erzsébet tiszteletére.

Ezen az estén a bazilikában nem lesz szentmise.

 • Csütörtök, November 17-én a Szent Erzsébet Katolikus Iskola is egész napos programmal ünnepli védőszentjét.
  • 10.30-kor Ünnepi szentmise a bazilikában iskolánk diákjai és tanárai részvételével.
  • 17.30-kor a Bazilikából indul a gyertyás processzió a várbeli Szent Erzsébet Kápolnához, ahol 18.00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet a Szent Erzsébet Társaság 20. jubileumán a tagságért és a támogatóikért végzünk. A Kedves Hívek a processzióhoz fáklyát, gyertyát hozzanak magukkal.
 • Pénteken, november 18-án lesz a bazilika cím kihirdetésének 9. évfordulója. 17 órakor hálaadó lesz szentmise a bazilikában ebből az alkalomból.
 • Szombaton, november 19-én lesz Szent Erzsébet magyarországi ünnepe. Ez ősi sárospataki ünnep, melyen az egész magyar katolikus egyházzal együtt köszöntjük szentünket. Az idén ezen a napon zárul az Irgalmasság rendkívüli szentéve városunkban.
  • November 19 a sárospataki hívek régi egyházmegyei szentségimádási napja, amikor együtt imádkozunk a főpásztorért, a papságért, a szerzetesekért, a családokért és az összes hívekért. A szentségimádás reggel 7. órakor kezdődik.
   • 7 óra: A karitász csoport imaórája
   • 8 óra: A cursillos csoport és a rózsafüzér társulat imaórája
   • 9.15 óra: Szent Erzsébet ereklyéjének kihelyezése
   • 9.30 óra: Dr. Krakonperger Zoltán, püspöki irodaigazgató katekézise az irgalmasságról
   • 10.15 óra: Az irgalmasság rózsafüzérének közös elimádkozása
   • 10.30 óra: Ünnepi szentmise Dr. Ternyák Csaba egri érsek vezetésével
   • 14.00 órakor a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Fráter Kórusának hangversenye
   • 14.45 óra Szent Erzsébet litániája, majd ezt követően Érseki áldás és elbocsátás.
   • 16.00 órakor Érseki szentmise a károlyfalvai templomban. A felújított templomtorony megáldása.

Szombat este a bazilikában nem lesz szentmise!

 • A jövő vasárnap, Krisztus király ünnepe lesz. Az idei karitász gyűjtést a jövő vasárnap fogjuk tartani. Kérjük a hívek nagylelkű adományait.
 • A jövő vasárnap tartjuk a nagyhomoki egyházközség búcsúünnepét, a 9.30-kor kezdődő szentmise keretében.