A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: december 2016

Karácsony, Újév

 • Január elseje az  új év első napja, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe és a béke világnapja. Isten előtti hálaadásunkkal zártuk az óévet és ma vele kezdjük az újat.
 • Ma délután 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat imaórája és január havi titokcseréje, majd 16,30-tól  a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16,30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Csütörtökön a szentmise előtt 16,15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken Vízkereszt ünnepe lesz. Az egyházi naptárban ez a nap parancsolt ünnep, melyet szentmisén való részvétellel kell megszentelni. Reggel 8 órakor kezdődik az nap az első szentmise, melyen részt vesznek iskolánk tanulói és tanárai is. Délután 17 órakor is lesz szentmise. A vízszentelés szertartását a reggeli misében végezzük. A megszentelt vízből vihetnek haza a kedves hívek. Az esti misét követően Szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Pénteken otthonukban meglátogatjuk elsőpéntekes idős, beteg testvéreinket.
 • Szombaton plébániai hittanórát tartunk az elsőáldozásra készülőknek 9 órától, a bérmálkozóknak 10 órától.
 • Mához egy hétre Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
 • Aki házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Január 9-én, hétfőn 18 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.
Áldott új évet kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!

Advent 4. vasárnapja

 • Az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Az advent utolsó negyedik hetébe léptünk. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére.
 • A bazilikában pénteken lesz az utolsó hajnali mise. A 6 órakor kezdődő roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Ma vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több Atya is érkezik, hogy a kedves hívek a kellő felkészülést követően elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, amely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.
 • Advent utolsó hetében is folytatódik a Karitász csoport közreműködésével a tartós élelmiszerek gyűjtése, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek. Az eddig beérkezett adományokat pénteken a karitász tagok eljuttatták a családokhoz. Ugyanaznap ellátogattunk az idősek otthonába ahol karácsonyváró imádságos műsorral és ajándékkal köszöntöttük az idős lakókat.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16,30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Szerdán lesz a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lelki napja. 10,30-kor a bazilikában szentmise kezdődik iskolánk diákjai és tanárai részvételével.
 • Urunk születése ünnepe alkalmából december 24-én, szombaton éjjel 12 órakor ünnepi szentmisét tartunk.
 • Karácsony első és második napján, december 24-én és 25-én vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék a bazilikában. A vidéki templomainkban is a vasárnapi rend szerint kezdődnek az ünnepi szentmisék.
 • Karácsony második napján, december 26-án, reggel 8 órakor római mise kezdődik a végardói templomban.
 • Karácsony első napján – a régi egyházmegyei hagyományt követve – a persely adományokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet javára fogjuk gyűjteni.
 • A bazilikában tegnap, szombaton állítottuk fel a karácsonyfákat. Hálásan köszönjük a felajánlott fenyőfákat és mindazok munkáját, akik tegnap itt szorgoskodtak.
 • Advent utolsó napjaiban is szívesen meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük a hozzátartozókat, hogy a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg azok címét, akik szeretnének meggyónni és áldozni.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését. Az eddig is jó szívvel nyújtott adományokat köszönjük. Isten örök javakkal fizessen érte.

Advent 3. vasárnapja

 • Az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére. A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!) Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Jövő vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több Atya is érkezik, hogy a kedves hívek elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, amely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.
 • Advent folyamán a Karitász csoport közreműködésével tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz. 17 órakor a Karitász csoport találkozója kezdődik a plébánián.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • A bazilikában szombaton 8 órától lesz a karácsonyfák állítása és díszítése, amihez elsősorban a férfiak segítségét kérjük. Azt követően a takarításhoz várjuk az asszonyokat.
 • Advent harmadik hetében meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük a hozzátartozókat, hogy  a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg adják meg azok  címét, akik szeretnének meggyónni és áldozni.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését. Az eddig is jó szívvel nyújtott adományokat köszönjük. Isten örök javakkal fizessen érte.

Advent 2. vasárnapja

 • Az elmúlt vasárnappal megkezdődött az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére.
 • A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!) Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Ma 16 órakor kezdődik a rózsafüzér társulat december havi imaórája majd 16.30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk Szentségkitétellel.
 • Advent folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Kedden 18 órakor az egyházközség képviselőtestületének megbeszélése lesz a plébánián.
 • A bazilika téli búcsúját a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján a 18 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondja Ft. Bordás Péter c. kanonok, törökszentmiklósi plébános. 17 órától gyóntatás lesz, 17.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, hogy egyházközségünket együtt ajánljuk a Szűz Anya oltalmába.
 • Advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisében lesz a bérmálkozásra készülők bemutatása.
 • Advent harmadik hetében meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük, hogy a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg adják meg címüket.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését.