A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: február 2017

Évközi 8. vasárnap

 • A mai vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által  meghirdetett  országos gyűjtéshez  kapcsolódva,  katolikus iskoláink javára kértük a perselyadományt.  Köszönjük jó szívvel adott támogatásukat.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Egész nap  lehetőségünk  adódik  az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. Térjünk be hozzá.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Március 1-én, szerdán kezdődik a nagyböjt, a húsvéti előkészület szent 40 napja.  Hamvazószerdán délelőtt 9 órakor is lesz szentmisénk a Katolikus Iskola részvételével. A liturgia kezdetén hamut szentelünk, amivel megjelöljük a hívek homlokát, a bűnbánatra indítva és figyelmeztetve mulandóságunkra. A jövő vasárnapi misék végén is lesz hamvazás.
 • Csütörtökön ¼ 5-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Emlékeztetjük a kedves Híveket, hogy hamvazószerda szigorúböjti nap, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhetünk és kerülnünk kell a húseledelek fogyasztását.  A nagyböjti péntekeken is tartózkodjunk a hús fogyasztásától.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.  Pénteken a Szent Erzsébet Nővérek és a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai vezetésével.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik az elsőáldozásra, 10 órakor a bérmálkozók készülők plébániai hittanórája.
 • Jövő vasárnap 16 órától tartjuk a Rózsafüzér társulat márciusi imaóráját és titokcseréjét. 1/2 5-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi  alapítványt  támogathatnak.  Egyházközségünk   híveitől  kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét.  Felajánlási   tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek.
 • Csütörtökön a mise után a fiatal házasokat várja Miklós atya a plébániára.

Évközi 7. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Az egyházközség képviselő testületének soron következő gyűlését holnap, hétfőn    18.00 órakor tartjuk.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Következő vasárnap az országos gyűjtéshez kapcsolódva, katolikus iskoláink javára gyűjtjük a perselyadományt. Kérjük a kedves hívek nagylelkű támogatását.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.   Egyházközségünk  híveitől kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási  tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek. Az  alapítványok  kuratóriumainak tagjai nevében hálásan  köszönjük  az  elmúlt évi felajánlásokat.

Évközi 6. vasárnap

  • Magyarországon idén tizedik alkalommal rendezik meg a ma kezdődő Házasság Hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint arra, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
  • A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
  • A bazilikában a péntek esti szentmisét a házasságra készülőkért és a családokért ajánljuk fel. Utána Szentségi Jézus közelében imádkozunk a családokkal 18.30-ig.
  • Jövő vasárnap a 9.00-kor kezdődő szentmisében ebben az évben a bazilikában házasságot kötő jegyespárokkal találkozunk. Szeretettel hívjuk kedves testvéreket, hogy együtt imádkozva kérjük Isten áldását a házasságra készülőkre.
  • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
  • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
  • Csütörtök este a szentmisét követően Cursillo csoport találkozója lesz a plébánián.
  • A Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének napján február 11-én szombaton 16 órakor kilenced kezdődik a józseffalvai kápolnában, melyre február 19-ig minden nap ugyanabban az időben várjuk a kedves híveket. A kápolnában minden hétköznap reggel 7 órakor szentmisét tartunk.
  • Az egyházközség képviselő testületének soron következő gyűlését február 20-án hétfőn 18.00-kor tartjuk.

Évközi 5. vasárnap

 • Pénteken volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Egyházunkban ő a segítő szentek egyike, akinek közbenjárását kérjük, hogy Isten a torokbajtól és minden más bajtól őrizzen meg bennünket. A mai vasárnap, a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a kedves testvéreket.
 • Ma 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér társulat imaórája és február havi titokcseréje. 16.30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Csütörtökön a szentmise után a Karitász csoport találkozója kezdődik a plébánián.
 • Pénteken a szentmisét követően Szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Szombaton lesz a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária megjelenésének emléknapja, mely a betegek világnapja. A szentmisében imádkozunk a betegekért és a segítőikért. A szentmisét követően gyertyás körmenettel vonulunk a plébánia udvaron lévő lourdes-i barlanghoz, ahol énekkel, imádsággal köszöntjük a Szűz Anyát.
 • Szombaton 16 órakor lourdes-i kilenced kezdődik a józseffalvai kápolnában, melyre kilenc napon át ugyanabban az időben várjuk a kedves híveket. A kápolnában minden hétköznap reggel 7 órakor szentmisét tartunk.
 • Hálásan köszönjük a január hónapban befizetett egyházfenntartási hozzájárulást. Külön is köszönjük, hogy a kedves hívek nagylelkűen, a korábbi évektől eltérően, jövedelmükhöz viszonyítva támogatják egyházközségünket.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSA

Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át. Nyomatékosan kérem, hogy a vasárnapi szentmisék hirdetéseiben február-március hónapban hirdessék az adófelajánláshoz szükséges információt:

„Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Főegyházmegyénk híveitől azt kérem, hogy támogassák a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt a 18578726-2-10 adószámon.

Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani.

Nagylelkűségükért köszönetet mond:

Dr. Ternyák Csaba egri érsek