A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: március 2017

Városi keresztút

A hagyományokat követve idén is megszervezzük városi keresztút-járásunkat, amely a bazilikából indul a Mandulás-hegyre.

Útvonal: Bazilika - Várkert - Martinovics út - Mandulás út

Szeretettel hívunk mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk Jézus megváltó szenvedéséről!

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást  tartunk a bazilikában. Hétfőn tartjuk Szent József liturgikus ünnepnapját. A szentmisében áldást kérünk az édesapákra. A szentmise után bibliaóra kezdődik  a plébánián. Az Apostolok Cselekedete könyvét olvasva igyekszünk megismerkedni Krisztus első követőinek az életével.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves  Szentünk  támogatását.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. A Bazilikában a nagyböjti péntekeken a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.  Pénteken a Képviselőtestület  tagjai vezetik az  elmélkedéseket.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! Legyünk most buzgóbbak az imádságban is!
 • A jószívűség megélésére bátorít  bennünket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amikor arra kér, hogy tartós élelmiszerek felajánlásával támogassuk rászoruló embertársainkat. A bazilikában március 20 és április 2. között helyezhetjük el adományainkat  Szent Erzsébet ládájába, az ereklye közelében.
 • A  józseffalvai  kápolnában  a  nagyböjt   folyamán  is  hétköznapokon  minden reggel  7  órakor szentmise kezdődik,  péntekenként  16 órától keresztúti ájtatosság.
 • Március 25-én, szombaton ünnepeljük Urunk születésének hírüladását. Reggel 7 órakor a kápolnában tarjuk az ünnepi szentmisét.
 • Szombaton  10  órakor  ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.   
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a bazilikában március 26-án és 27-én, vasárnap és hétfőn a 17 órakor kezdődő szentmise keretében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Felföldi László, a  Debrecen-Nyíregyházi  Egyházmegye  püspöki helynöke tartja. Nagy szeretettel kérjük a kedves híveket szánjanak időt a lelkigyakorlaton való részvételre. Ezeken az estéken is lesz gyónási lehetőség.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Szent II. János Pál pápa apostoli levelében a következőket írta: „Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének felbecsülhetetlen értéke van.” Jézus mindenkit szeret és mindenkit hív és vár.
 • Hétfőn a szentmise után bibliaóra kezdődik a plébánián, ahol lehetőségünk nyílik a kinyilatkoztatott tanítás elmélyült megismerésére és biblikus tapasztalataink megosztására.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél. Bizalommal kérjük kedves Szentünk támogatását.
 • Csütörtökön a szentmise után a Cursillo közösség találkozója lesz a plébánián.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság, amely segíti a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. A Bazilikában a nagyböjti péntekeken a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.
 • Pénteken a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! A szentmisék előtt lehetőség van szentgyónás végzésére. Legyünk buzgók az imádságban és a jócselekedetek megélésével segítsük embertársainkat testi- lelki szükségleteikben.
 • A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznap minden reggel 7 órakor szentmise kezdődik.
 • Szombaton 9 órakor az elsőáldozásra majd 10-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • Nagy tisztelettel kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy temetőnkben a tavasz beköszöntével igyekezzenek elhunyt szeretteik sírját rendbe tenni. Tájékoztatásul közöljük, hogy ebben az évben urnafal épül a temetőben.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.
 • Egyházközségünk híveitől kérjük, hogy a második 1% felajánlásával támogassák a Sárospataki Bazilikáért, vagy a Sárospataki Bazilika Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási tájékoztatót a hátsó asztalon találhatnak a kedves hívek.

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • Az elmúlt vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos gyűjtéshez kapcsolódva, katolikus iskoláink javára kértük a perselyadományt, melyből 98.621. Ft gyűlt össze.  Köszönjük jó szívvel adott támogatásukat.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Egész nap lehetőségünk adódik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. Térjünk be hozzá. Hétfőn a szentmise után Miklós atyával bibliaóra indul a plébánián, amikor lehetőségünk nyílik a kinyilatkoztatott tanítás elmélyült megismerésére és biblikus tapasztalataink megosztására.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Csütörtökön a szentmise után Karitász csoport találkozója lesz a plébánián.
 • Pénteken 9.30 órakor szentmise kezdődik az Idősek Szociális Otthonában.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként a szentmise után ¾ 6-tól végezzük.  Pénteken a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetésével.
 • A nagyböjti időben ne feledkezzünk el a pénteki böjtről! Legyünk buzgók az imádságban és a jócselekedetek megélésével segítsük testi-lelki szükségleteikben szenvedő testvéreinket.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. 
 • Egyházközségünk híveitől kérjük, hogy a második 1% felajánlásával támogassák a Sárospataki Bazilikáért, vagy a Sárospataki Bazilika Orgonájáért alapítvány egyikét.  Felajánlási tájékoztatót a hátsó asztalon találhatnak a kedves hívek.