A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: március 2018

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Az elmúlt héten csütörtök, péntek és szombat este nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. Akik bekapcsolódtak lélekben gazdagodva készültek a húsvéti ünnepre. A szombat esti szentmisében 86-an részesültek a betegek kenetében.
 • A főbejáratnál a mai és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai által készített húsvéti ajándékokat találhatunk. A felajánlott adományokat a közösség tagjai családok támogatására fordítják.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik. Az esti mise után a Karitász csoport tagjai elkészítik a húsvéti tartós élelmiszer csomagokat.
 • Kedden 10:00 órakor Generációs találkozó kezdődik iskolánkban. Kanyzia nővér vezetésével nagyböjti elmélkedést lesz az oratóriumban, majd a 6. évfolyam bemutatja Jézus passióját. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Kedden 18:00 órakor a Szent Erzsébet Házban hallgathatjuk meg Dr.Novák István kanonok úr előadását: „Mit tanít az Egyház a közéletről?” címmel.
 • Szerdán tartjuk Iskolánk ünnep előtti lelkinapját a Szent Gyermekség Műve és a Verbita atyák közreműködésével.
 • Pénteken 13:00 órakor a Szentlélek szeminárium befejező közös „küldetési miséje” kezdődik.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Karitász csoport és a Cursillo közösség tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozók plébániai felkészítő foglalkozása kezdődik.
 • Szombaton 13:00 órakor a Bazilikától indul a városi keresztút a Mandulásra. A szenvedő Istenember nyomában járó imádságunkat városunk lakóinak lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen csatlakozzunk!
 • Jövő vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. 9:00 órakor a rotundánál barkaszenteléssel kezdetét veszi a nagyhét. Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmisében a Bazilika kórusa énekli a Passiót.
 • JÖVŐ VASÁRNAP ELMARAD A 10:30-AS NAGYMISE.
 • Virágvasárnap 16:00 órától kezdődik a gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával. Törekedjen mindenki a bűnbocsánat szentsége által, lélekben megújulva készülni a feltámadt Üdvözítővel való találkozásra.
 • A józseffalvai kápolnában hétköznap (csütörtök kivételével) 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.   
 • A 2017. évi zárszámadás a jövő héten még megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Március 15-16-17.-én (csütörtök-péntek-szombat) 17:00-kor nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. 16:30-tól gyónási lehetőség lesz a Bazilikában. A szombat esti szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét, amelyben részesülhetnek a testi-lelki betegségeket hordozók, akik felkészültek (szentgyónás, szentáldozás) a szentség vételére. Éljünk a lelkigyakorlat lehetőségével, hívjuk meg családtagjainkat, ismerőseinket is, imádkozzunk a lelkigyakorlatot vezető atyáért.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 18:00-kor a Család csoport tagjai találkoznak a plébánián a lelkigyakorlatot vezető Atyával.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Egyházközség Képviselőtestület tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek nyolcadik összejövetele kezdődik.
 • Jövő vasárnap a Világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a Szentföld javára kérjük a kedves hívek nagylelkű perselyadományát.
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • A 2017. évi zárszámadás két hétig megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap 16:00-kor a Rózsafűzér Társulat március havi imaórája és titokcseréje kezdődik, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik. 18:00-kor kezdéssel Hitoktatóink találkozója lesz a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében. 18:00-kor a Család csoport tagjait várjuk a plébániára.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik a Karitasz csoport találkozója a plébánián.
 • Péntek 9:30-kor Szentmisét tartunk az idősek otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Rózsafűzér társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:30-kor a ministránsok és az akolitusok találkozója kezdődik a plébánián, majd 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek hetedik összejövetele.
 • Jövő vasárnap 9:00 órai Szentmisében az idén házasságot kötő jegyespárokkal találkozhatunk.                           
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • Már most hirdetjük március 15-16-17.-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános vezetésével.