A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: április 2018

Húsvét 4. vasárnapja

 • Mai vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi és szerzetesi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk azért, hogy akiket az Úr  szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. A szentmise után a Képviselőtestület gyűlése kezdődik a plébánia emeleti nagytermében. A földszinten a Szent Erzsébet teremben a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér. Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Kedden 19:00 órakor az elsőáldozásra készülők szüleinek szülői értekezletet tartunk.
 • Szerda 19:00-kor a Család közösség tagjait találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön 19:00-kor a Cursillosok találkozója.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók plébániai foglalkozása kezdődik.
 • A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KEDVES HÍVEKET A II. SÁROSPATAKI NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL ÉS A KAMARAKÓRUS 50 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEIRE. A nyitó hangverseny szombaton 16:00 órakor kezdődik a Bazilikában.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre 42 gyermek beíratását kérték szüleik. Köszönjük Intézményünk, Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek Iskolánkat és a családokat támogató imáit.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet  Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Jövő vasárnap a 9:00-es misében a jó termésért imádkozunk, búzát szentelünk. A délelőtti miséken közreműködik a Forró-i Fénymorzsák Ifjúsági Ének- és Zenekar.

494/2018. sz. FELVÉTEL A PAPNEVELŐ INTÉZETBE

 Dr. Ternyák Csaba egri érsek körleveléből

Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé.

Jelentkezési kérelmüket 2018. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (3300 Eger, Foglár György u. 6.). A kézzel írt felvételi kérelmükhöz csatolják az ugyancsak kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálásuk igazolását, szüleik házasságlevelét, érettségi bizonyítványukat, vagy ha még nincs, akkor a legutóbbi gimnáziumi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk vagy hittanáruk ajánlását.

Húsvét 3. vasárnapja

 • Húsvétvasárnaptól a délutáni szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17,30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 10:00 órakor találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagja a Nővéreknél iskolánk diákjaival. A találkozó mottója: „Verset adok szeretettel”.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk mindannyian azért, hogy akiket az Úr papi szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az elmúlt héten volt lehetőség. Nagy öröm számunkra, hogy 42 gyermek beíratását kérték szüleik iskolánkba. Köszönjük Intézményünk és Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek imáit is. Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatást Plószné Anikótól is kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Az Egyházközségi Képviselőtestület következő találkozóját április 23.-án, hétfőn 19:00 órakor tartjuk.

Húsvétvasárnap

 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvéthétfőn 8:40-kor, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • A húsvétvasárnapot követő hét napjai kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak, fényes hétnek is nevezzük. A húsvét nyolcadában végzett szent liturgia segít elmélyülni a húsvét misztériumában. Aki teheti, vegyen részt e napokon is a szentmiséken.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét.
 • A végardói görög katolikus templomban április 23-án és 30-án reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Kedden a szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön az esti mise után a bérmálkozásra készülők szüleinek tartunk megbeszélést a plébánia nagytermében. Az emeleti teremben lesz a Cursillo csoport találkozója.
 • Pénteken a szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók, 10:00-kor a bérmálkozók plébániai hittanórája kezdődik.
 • Jövő vasárnap az ISTENI IRGALMASSÁG ünnepe.
 • 17:00-kor az Öröm Útját,  a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló imádságos elmélkedést végezzük.
 • Ezúton is köszönetet mondunk a kedves híveknek az ünnepi előkészületben való buzgó részvételért,  a  nagyheti szertartásokon való találkozásokért.  Köszönjük a Bazilika Kórusa  az  Akolitusok  és a Ministránsok  szolgálatát.
 • Hálásan köszönjük a szentsír díszítéséhez nyújtott adományaikat.

Nagy szeretettel köszönjük a Boldog Mária Lujza Csoport tagjainak az új oltárterítőket.

Az Egyházközség Papjai és Képviselőtestülete nevében kívánunk áldott, örömteli húsvéti ünneplést, boldog találkozást a feltámadt Krisztussal és egymással!

 

FELTÁMADT KRISZTUS!    VALÓBAN FELTÁMADT!