A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: augusztus 2018

Évközi 20. vasárnap

 • Hétfőn, augusztus 20.-án Szent István király, Magyarország fővédőszentjének az ünnepét tartjuk. Ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik. A bazilikába 9:00 órakor érkezik a Szent Korona mása, mely egész nap megtekinthető. 16:45-kor ünnepi körmenetben kísérjük a Rákóczi Vár udvarába. Ott a 17:00 órakor kezdődő rendezvényen ökumenikus szertartás keretében kerül sor az új kenyér megáldása. HÉTFŐN A BAZILIKAI SZENTSÉGIMÁDÁS ELMARAD.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Pénteken az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A Nagyboldogasszony napja előtti éjszakát virrasztással töltöttük a bazilikába. Hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért imádkoztunk. Köszönjük azoknak, akik bekapcsolódtak, különösképpen az egész éjszakát átimádkozóknak.
 • A Bazilika nyár végi búcsúját Keresztelő János vértanúságának előestéjén, augusztus 28.-án, kedden tartjuk. Az ünnepi szentmise 18:00 órakor kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai részvételével. A szentmise főcelebránsa Drahos Dávid újmisés atya lesz, a szentbeszédet tartja Török László teológiai tanár, a mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa. Vele együtt adnak hálát a Főesperesség ezüstmisései, Eperjesi István,  Kovács László és Szarvas István plébános atyák. Úgy készüljünk, hogy részesei lehessünk az ünnepi találkozásnak.

Személyi változás

Egyházmegyénk Főpásztora, Bakos Tamás káplán atyát 2018. augusztus 1-től a mezőkövesdi Szent László Plébániára helyezi papi szolgálatának folytatására. Megköszönjük Tamás atya Sárospatakon és a filiális egyházközségekben végzett szolgálatát, további papi életére Isten bőséges áldását kérjük.

A sárospataki plébánia hívei és a filiális egyházközségek nevében is szeretettel köszöntjük főtisztelendő Liga Konrád káplán atyát. Egyházmegyénk Főpásztora augusztus elsejétől küldte hozzánk. Papi életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük. Kívánjuk, hogy érezze jól magát köztünk.

Született: Eger, 1992. 07. 27.
Életút: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán; 2018.08.01-től Sárospatak, káplán)
Pappá szentelték: Mezőkövesd, 2018.01.07.
Szolgálati hely: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán 2018.08.01-től Sárospatak, káplán

Évközi 19. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében. Az esti szentmisét követően 19:00 órától a Bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk. Lehetőség lesz szentgyónásra, közös éneklésre, dicsőítésre, engesztelésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
 • Augusztus 15.-e Szűz Mária mennybevételének napja, parancsolt ünnep, amely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A Bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Pénteken Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A következő hetekre miseszándékok még jegyezhetők a bazilikába és a józseffalvai kápolnába is. Ajánljuk a kedves testvéreknek a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Hetente egy-egy alkalmat keressünk az Úrral való találkozásra.
 • Hálásan megköszönjük az idén befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat (egyházadó). Jó tudnunk, hogy mindennapi kiadásainkat a kedves hívek perselyadománya és az egyházadóból befolyt önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ezt a jövőben is kérjük, rendezésére a plébánia hivatalban és a sekrestyében van lehetőség.