A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: szeptember 2018

Évközi 25. vasárnap

 • Az elmúlt vasárnap volt a józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére. Hálásan köszönjük az ünnepet előkészítők imáit és fáradozását.
 • Ma a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek támogatását kérjük az új iskolai és hittanos évben a diákokra és tanáraikra, majd megáldjuk az iskolatáskákat és a tanszereket.
 • Ma Fogolykiváltó Boldogasszony napjához kötődve 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklye közelében.
 • Szerda délután Bíró László püspök úr vezetésével a Büntetésvégrehajtó intézetek lelkigondozói látogatnak a bazilikába. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága és a Tanácsosok Testülete kihelyezett ülése lesz a plébánián. A találkozó tárgya a pataki egyházi felújítások. 16:30-kor hitoktatók találkozója a plébánián.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton Egerben lesz az egyházmegyei Karitász találkozó,  melyen a helyi csoport tagjai is részt vesznek. Október 6.-án ministráns találkozót tartanak Egerben, melyen részt vesznek a bazilika ministránsai is. Szombaton 9:30-kor ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.  Várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat is, akik szeretnének csatlakozni.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 24. vasárnap

 • A józseffalvai kápolna búcsúját, Szűz Mária szent neve tiszteletére ma, szeptember 16.-án, 11:00-kor tartjuk. A bazilikában a nagymise elmarad!
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére kezdjük el a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban mindig lesz szentmise, az Oltáriszentségről szóló tanítás és Szentségimádás. Az első találkozást szeptember 17.-én, hétfőn 18:00 órakor tartjuk a bazilikában, majd hétfőnként folytatjuk december 3.-áig. Jelentkezni lehet a sekrestye közelében kihelyezett lapokon, valamint a plébánia hivatalban.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Vasárnap a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek kiáradását kérjük az új iskolai és hittanos évre. A szentmisében imádkozunk a diákokért és tanáraikért majd megáldjuk az iskolatáskákat és tanszereket.
 • Vasárnap Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről. Szeretettel várjuk a híveket.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 23. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 11:30-kor lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja.
 • A józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére következő vasárnap, szeptember 16.-án, 11:00-kor kezdődik. A jövő vasárnap a bazilikában a nagymise elmarad!
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt helyezték el Szent Erzsébet ereklyéjét a Sárospataki Bazilikában. Ma délután 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk. Szeretettel várjuk Szent Erzsébet tisztelőit.
 • Az új iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődött a hitoktatás. Várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán a józseffalvai kápolnában a reggeli misét követően Szentségimádást tartunk 12:00 óráig.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét mutatunk be az Idősek Otthonában.
 • Pénteken a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, az esti szentmisében kihelyezzük templomunk Szent Kereszt ereklyéjét hódolatra, majd 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.

Évközi 22. vasárnap

 • Szeretettel köszöntjük a Sárospataki Egyházközségben Resch Tamás diakónus testvérünket. Érsek úr júniusban szentelte diakónussá. Szeptember 1-től január közepéig nálunk tölti a lelkipásztori felkészülés gyakorlati idejét. Imáinkkal és testvéri szeretetünkkel támogassuk őt. Isten hozta!
 • Ma (vasárnap) 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat szeptember havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozzuk.
 • Hétfőn 10:00 órakor kezdődik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséje. Szeretettel várjuk a kedves híveket, hogy együtt kérjük Isten áldását az új tanévre, iskolánk diákjaira és tanáraira. Az iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődik a hitoktatás is, szeretettel várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 11:15-től Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik, 17:30-kor lesz Szentségbetétel. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: rózsafüzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, majd erre a szándékra ajánljuk fel a szentmisét.
 • Pénteken elsőpéntek, otthonukban meglátogatjuk idős, beteg testvéreinket, hogy a szentségekben Krisztussal találkozhassanak. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, valamint a nagykilenced végzését Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt érkezett Sárospatakra Szent Erzsébet ereklyéje. Szeretnénk ezért hálát adni. Jövő vasárnap, szeptember 9.-én 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk.
 • Jövő vasárnap lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja, majd következő vasárnap 16.-án a Józseffalvai Kápolna búcsúja. (Akkor a bazilikában a nagymise elmarad.)