A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: december 2018

Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására (beszámoló)

Budapestre a Pálos rend által működtetett Sziklatemplomba, az ott működő József Szövetségtől kaptunk meghívót, ami „Szeminárium az abortusz pusztításának megállítására” kezdeményezést kívánja terjeszteni, nyilvánossá tenni. A rendezvényre 2018.december 1-én, szombaton 14 órakor került sor, címe:  „Advent a megfogant élet védelmében”.

P. Puskás Antal szerzetes, pap köszöntött bennünket, majd 15 perces szentségimádással készültünk az előadásokra. A szentségimádás alatt két dicsőítés között elénekeltük a szabadulás/szabadítás   rózsafüzér egy tizedét, ami ott és akkor nagyon nagy hatással volt ránk. „Jézus szabadíts meg!

 Jézus könyörülj rajtam!

 Jézus gyógyíts meg!

 Jézus szabadíts meg!”

Azután bemutatkozott a József Szövetség két alapító tagja. Olaj Dávid elmondta, hogy igény volt arra, hogy legyen egy szervezet, ahová bárki csatlakozhat, aki az élet védelmét fontosnak tartja és akar is tenni annak érdekében.  Az életvédelméhez szorosan hozzátartozik a családok védelme, és ezen belül nagyon fontos, meg nem oldott kérdés a „posztabortusz szindróma” gyógyítása, az abortuszon átesett nők, anyák és az apák segítése, a trauma feldolgozására. Ezt a témát Olaj Rabóczky Anett fejtette ki tanúságtételében. Volt még egy tanúságtétel, Panna részéről, aki a negyedik gyermekét várja.

Wieslawa Kowalska lengyel írónő „Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhétől” című könyv bemutatására került sor, ahol az írónő szenvedélyes előadásában mutatta be azokat az élethelyzeteket és megoldásokat, tanúságtételeket, amelyek segítenek azoknak, akik ilyen problémával küszködnek. A könyv valós történeteken és az élet védelme mögött húzódó szellemi harc feltárásán keresztül mutatja be az abortusztól sebzettek, meddők számára nagy segítséget nyújtó lelki adoptálást. Az írónő 24 éve tart szemináriumokat, lelkigyakorlatokat iskolákban, közösségekben. Tanúja a gyógyító Isten sok csodájának, kegyelmének, amelyek a családokban végzett lelki adoptálás imádáság gyümölcsei.

Még egy lengyel fiatal művésznő tett tanúságot, arról hogy ő hogyan találkozott a lelki adoptálással és milyen pozitív hatása van az életére, művészetére. Sokan voltak, akik itt és most, tettek fogadalmat. Rózsafüzér imádság és Szentmise zárta a napot.

A mi egyházközségünkből négyen vettünk részt ezen a szép rendezvényen. Jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, akik tenni akarnak az élet védelméért, akik kilenc hónapon keresztül, minden nap imádkoznak egy magzatért, szüleiért, hogy szeretni és vállalni tudják gyermeküket.

Könyv és kis ismertető van nálunk és Bereczkei Miklós plébános atyánál. Ha valaki szeretne többet megtudni, nyugodtan keressen bennünket!

Plószné Anikó

Advent 1. vasárnapja

 • Advent első vasárnapjától a délutáni szentmisék 17:00órakor kezdődnek.
 • A mai nappal megkezdődött az Advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlására és a segítő szeretet megélésére. A Bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6:00 órakor. A roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét is imádkozzuk. Adventi hétköznapokon csak szombaton tartunk délutáni szentmisét. Minden nap lesz gyónási lehetőség a szentmisék előtt. A vasárnapi otthoni gyertyagyújtáshoz a szentmisék végén imalapot adunk a testvéreknek. Lelkiekben bővelkedő adventi napokat kívánunk, imádsággal segítsük egymást!
 • A Józseffalvai kápolnában az adventi időben kedden, pénteken és szombaton tartunk szentmisét reggel 7:00 órakor.
 • Ma 16:00 órakor tartjuk a Rózsafüzér Társulat december havi titokcseréjét, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00-17:00-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. A 17:00-kor kezdődő szentmisével folytatjuk a Szentségimádás iskoláját, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás. Mivel ez a befejező alkalom, a plébánián közös beszélgetésben megosztjuk tapasztalatainkat és agapét tartunk.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai. A hajnali szentmisében Szent Erzsébet elsőkeddi imaalkalmat tartunk: Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán 19:00-kor a Szentlélek Imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön a szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonaikban idős és beteg „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy szentségekhez járulhassanak.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája kezdődik.
 • A Bazilika téli búcsúját, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepéhez kötődően,  jövő vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében tartjuk. A 9:00-ES MISE ELMARAD!A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, hogy egyházközségünket közösen ajánljuk a Szűz Anya oltalmába.
 • A plébániai Karitász csoport tartós élelmiszer gyűjtést hirdet december 16-ig a rászorulók megsegítésére. A jó szívvel hozott adományokat Szent Erzsébet ereklyéje közelében helyezhetjük el.
 • Köszönjük az eddig befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat. Kérjük a kedves híveket, hogy valamennyien hordozzák szívükön egyházközségünket, imádsággal, szolgálattal és lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is. Az egyházadót a jövőben is a plébánia hivatalban és a sekrestyében fizethetik be. Szentmise szándékok decemberre és már a jövő évre is jegyezhetők.
 • A sekrestye közelében található jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint karácsonyi képeslapok, betlehemek, imakönyvek.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánl a Bazilikába, jelezze a plébánián.