A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: március 2019

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Hétfőn Urunk fogantatásának fő ünnepén a bazilikában 17:00 órakor tartunk szentmisét. 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A jövő vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. A mai szentmisék végén a helyi Karitász csoport tagjai egy Karitász logóval ellátott műanyag táskát adnak át a Bazilikából kilépő családoknak. Kérjük a kedves testvéreket ebbe tegyék az élelmiszereket, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, a ma esti mise keretében tesznek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól  kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • A temetőben elkészült az urnafal. Ma (vasárnap) 16:00 órakor közös imádságban kerül sor az urnafal megáldására. Várjuk a kedves Híveket! Az elmúlt héten megkezdődött a temető kápolna és a ravatalozó tetőszerkezetének a javítása. Kérjük a temetőben nyugvók hozzátartozóit a sírok tavaszi rendbetételére. Erre hívják fel ismerőseik figyelmét is.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden lesz Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. A bazilikában az esti szentmisében az édesapákra kérjük Isten áldását. Utána az akolitusok találkoznak a plébánián. 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Rózsafüzér társulatok tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor kezdődik az elsőáldozók plébániai foglalkozása. 10:00 órára várjuk a bérmálkozásra készülőket, akik most a Szentlélek imacsoport tagjaival találkoznak a felkészítés során.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően adományaikat Szent Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el.
 •  A sekrestye közelében az elmúlt évhez hasonlóan újra elhelyeztünk egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További szándéka az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Március 24.-én, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére, vagyis a lelki adoptálásra. Tájékoztatást Plószné Anikótól kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel. Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének. Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.

Évközi 8. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat március havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 16:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Szerdán, hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. A bazilikában 10:00 és 17:00 órakor tartunk szentmisét, amikor hamut szenteltünk, amivel a misék végén majd a jövő vasárnap keresztet rajzolunk a hívek homlokára. Ez a cselekmény bűnbánatra sarkall minket és arra indít, hogy az Istentől kapott időnket bölcsen használjuk fel. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A böjti fegyelemben ez a húseledelektől való tartózkodást és a nap folyamán háromszori mérsékelt étkezést jelent.
 • Csütörtökön 16:15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk a kihelyezett Oltáriszentség közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmise kezdődik az Idősek Szociális Otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Boldog Mária Lujza csoport tagjai vezetik az elmélkedéseket. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk a plébánia foglalkozása.