A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: április 2019

Húsvét 2. vasárnapja

 • A mai vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén 17:00 órakor az „Öröm útja”, a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló, kivetített képekkel kísért elmélkedést végzünk. Az Isteni Irgalmasság ünnepén a szokásos feltételek elvégzésével teljes búcsú nyerhető. A 9:00-kor kezdődő szentmisében imádkozunk a jó termésért, „búzaszentelést” végzünk.
 • Pálházán ma 12:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság napjának rendezvénye. 17:00 órakor szentmisére várják a híveket.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián, közösségük megalakulásának 3. évfordulóját ünnepelve.
 • Kedden a szentmise után az ereklye közelében imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szerdán a szentmisében megemlékezünk Szent Józsefről, a munkásról, valamint Szent Erzsébetünk oltárra emelésének évfordulójáról (1236. május 1.).
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Pénteken meglátogatjuk otthonokban „elsőpéntekes” testvéreinket, hogy a szentségekben a feltámadt Krisztussal találkozhassanak. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton újra elindítjuk az első szombati, Fatimai imareggeleket. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallatták az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvétvasárnap

 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti szentmise elmarad. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:45-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját.
 • Pénteken az esti szentmise 17:00 órakor kezdődik. 18:00 órakor kezdődik a Bazilikában a III. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál. A szervezők szeretettel várják a kedves testvéreket. A fesztivál programja a déli kapu hirdetőjében olvasható.
 • Jövő vasárnap az isteni irgalmasság ünnepén 17:00 órakor az „Öröm útja”, a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló, kivetített képekkel kísért elmélkedést végzünk. Az Isteni Irgalmasság ünnepén a szokásos feltételek elvégzésével teljes búcsú nyerhető. A 9:00-kor kezdődő szentmisében imádkozunk a jó termésért, „búzaszentelést” végzünk.
 • Pálházán jövő vasárnap 12:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság napjának rendezvénye. 17:00 órakor szentmisére várják a híveket.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek az ünnep lelki felkészülésébe való bekapcsolódást. Köszönjük a nagylelkű adományaikat a szentsír díszítéséhez és a karitász csomagok elkészítéséhez.
 • Kérjük Istenünktől, hogy a húsvéti szent időben és cselekményekben betöltse szívüket és családjaik közösségét a feltámadt Krisztussal való találkozás öröme és békéje! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk Kedves Mindnyájuknak!

Virágvasárnap

 • Ma, Virágvasárnap 9:00-kor a Rotundánál barkát szentelünk, majd ünnepélyesen bevonulunk a bazilikába. A passiót a bazilika Laudate kórus tagjai éneklik. A 10:30-as nagymise elmarad. 17:00 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Nagyhétfőn reggel 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Nagykedden 9:00-kor a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában diákok előadják Krisztus passióját. Szeretettel várják a Testvéreket. Az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • NAGYCSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 9:00-kor olajszentelési mise kezdődik az egri székesegyházban, melyen részt vesznek a bérmálkozásra készülő fiataljaink is. A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja papi ígéreteit. ITTHON A BAZILIKÁBAN 19:00-KOR KEZDŐDIK A SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE, majd virrasztást tartunk az Olajfák hegyén imádkozó Üdvözítővel.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 9:00 órától készítjük a Szentsírt. Kérjük a kedves hívek segítségét.
 • NAGYPÉNTEKEN 15:00-KOR KEZDŐDIK AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. A szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, melyet szombaton egész nap felkereshetnek a hívek. Kérjük az imaközösségek tagjait, fiatalokat és időseket vállaljanak egy-egy óra szentsír őrzést. A kihelyezett lapra iratkozzanak fel a kedves hívek.
 • Nagypénteken 14:40-kor kezdjük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Szombaton 19:40-kor, húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • NAGYSZOMBATON reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 20:00 ÓRAKOR TŰZSZENTELÉSSEL KEZDŐDIK A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA. VÉGÉN GYERTYÁS SZENTSÉGI KÖRMENETET TARTUNK.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.
 • Akik az ünnep napjaiban szeretnének felolvasni kérjük, hogy      iratkozzanak fel a sekrestyénél kihelyezett lapon. 
 • Az ünnepi szertartásrendet tartalmazó lapokat a bejáratoknál megtalálhatják a hívek, vigyék magukkal.
 • A hét elején a Karitász csoport tagjai eljuttatják a családokhoz a húsvéti  élelmiszer csomagokat, melyeket a hívek adományából állítottak össze. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat. 617 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a kedves hívek. Isten viszonozza az adakozók jószívűségét.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak. Szertartásai hitünk mélységeibe, a feltámadt Krisztussal való élő egységre vezetnek bennünket, ugyanakkor földi életünk beteljesülését tárják föl számunkra. Ezért szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy buzgó lélekkel vegyenek részt a nagyheti szertartásokon.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • A mai vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • Hétfőtől a Bazilikában az esti szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 18:00 órától nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a Bazilikában. 17:30-tól lesz gyónási lehetőség. A szentmisét bemutatja és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Tóth István pápai káplán, Miskolc Martinkertvárosi plébános tartja. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A lelkigyakorlat az isteni kegyelem kiáradásának ideje. Szakítsunk időt a lelkigyakorlatra akik itt vagyunk és hívjuk meg ismerőseinket is. A szerdai szentmisében lehetőség lesz a betegek kenetének a felvételére. Azok részesülhetnek benne, akik valamilyen lelki-testi betegséget hordoznak és gyónással is felkészültek a szentség méltó fogadására.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek az elmúlt hónapban feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét is e szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk elsőpéntekes testvéreinket. A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise előtt 17:15-től tartjuk. A héten az Akolitusok és az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai előkészítő foglalkozásra.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat április havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kehelyezett Oltáriszentség előtt.
 • A mai szentmisék végén és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai saját készítésű, húsvéti ajándékokat kínálnak a főbejáratnál. A bevételt a csoport jótékonyságra fordítja.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig.  Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a  Szent    Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el adományaikat. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel.

Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének.

Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.