A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: május 2019

Húsvét 6. vasárnapja

 • A mai vasárnap van a tömegtájékozatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán pápa ereklyéje. Közélében kérjük a Hegyvidékre, a szőlőültetvényekre, és az ott, valamint a borászatokban dolgozókra Isten áldását.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden Kanizya nővér vezetésével zarándokok indulnak Rómába. Rájuk, majd a pápalátogatásra indulókra is kérjük Isten áldását. Az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap utolsó napjaiban is, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy pünkösdhétfőn a Bodrog parton, a szabadtéri színpadnál 11:00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz. Velünk ünnepel egyházmegyénk főpásztora Ternyák Csaba érsek úr is. Imádkozzunk a találkozóért és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 5. vasárnapja

 • A mai vasárnap 29 gyermek járult először szentáldozáshoz. Tegnap a bűnbocsánat szentségében találkozhattak az irgalmas Istennel. Köszönjük nekik, a kedves családtagoknak és a felkészítésben segítőknek szeretetét. Imáitokra, Krisztust befogadó és hordozó tanúságtételetekre a jövőben is számítunk. Építsük együtt, örömmel Isten országát.
 • Ma 11:00 órakor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.   Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön 19:00-kor kezdődik az Egyházközség Képviselőtestestülete tagjainak gyűlése a plébánián.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton a Szentlélek imacsoport szervezésében evangelizációs imanapot tartunk itt a bazilikában a miskolci Szent Ferenc Kisnővérek és közösségük vezetésével. 11:30-tól-16:00 óráig tart a találkozó. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket, melyben lesz tanúságtétel, Szentségimádás, dicsőítés, közbenjáró ima.
 • Jövő vasárnap a tömegtájékoztatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán ereklyéje. Közélében kérjük a hegyvidékre, a szőlőültetvényekre és az abban dolgozókra Isten áldását.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 4. vasárnapja

 • Ma a Jó Pásztor vasárnapján papi hivatásokért imádkozunk. Szeretettel köszöntjük körünkben Barta Márton 5. éves és Szedmák Zoltán 1.éves kispapokat. Ma Ft. Juhász Ferenc érseki helynök a bérmálás szentségében részesítette egyházközségünk fiataljait.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • Kedden a Szent Erzsébet Házban a Történelmi Társaság szervezésében, Tóth Gábor füzéri plébános tart előadást, „Egy úton Szent Erzsébettel Sárospataktól Kassáig” címmel. Szeretettel várják Szent Erzsébet barátait, tisztelőit.
 • Szerdán a Teremtésvédelemhez kapcsolódva a Katolikus iskola diákjaival és tanáraival a temetőnkben fogunk dolgozni és növényeket ültetni.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk az elsőáldozókat és a szülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 9:00-kor kezdődő szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk értük. A 10:30-kor kezdődő szentmise elmarad!
 • Vasárnap 11:00-kor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.

Húsvét 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap, Anyák napján szeretettel köszöntjük és imáinkba foglaljuk az Édesanyákat. 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat májusi imaórája és a titokcsere. 17:30-tól imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai.
 • 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és Szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét végzünk az Idősek Szociális Otthonában. Az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton 9:00 órára várjuk a bérmálkozókat és a bérmaszülőket a bazilikába a szentségkiszolgáltatás előtti próbára, majd szentgyónásra.
 • Vasárnap a 10:30-kor kezdődő szentmisében Ft. Juhász Ferenc helynök úr részesíti a bérmálás szentségében fiataljainkat. Imádkozzunk értük. (Vasárnap a 9:00-es misét megtartjuk!)
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.