A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2022-07-06 Wednesday.
Üdvözöljük Csaba nevű látogatóinkat!
Holnap Apollónia névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Monthly Archives: szeptember 2019

Szűz Mária szent nevének ünnepén

További képek itt!

Szeptember 15-én, gyönyörű szép idővel kísérve gyűltek össze Sárospatak Józseffalvi városrészén mindazok, akik hagyományaikat megtartva megünnepelték a kis kápolna búcsúját. Ft. Bereczkei Miklós plébános atya meghívására Ft. Polyák József kenézlői plébános, esperes látogatott el Sárospatakra és imádkozott együtt a legszentebb áldozatban az itt élőkért és elhunyt elődeikért. Szentbeszédében kiemelte Szűz Mária szerepét, sajátos viszonyát az Anyaszentegyházhoz, valamint Magyarország felett gyakorolt pártfogói szerepét. Mint Istenanya és egyházunk anyja, különleges tiszteletben tartjuk, akihez bármily baj van, nyugodtan fohászkodhatunk.

Veni Sancte és Te Deum a bazilikában

További képek itt!

A mai szentmisén évnyitó közös imádságra hívtuk a plébánia valamennyi hittanos gyermekét, hogy szüleikkel, tanáraikkal közösen kérjük a jó Isten áldását a napokkal ezelőtt elintult új iskolai tanévre. Folytatva az előző évek hagyományát, megkértük őket, hogy iskolatáskájukat is hozzák el erre az alkalomra, amit az oltár köré helyeztek el a gyermekek, majd a szentmise végén Ft. Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta a tanulmányokat jelképező táskákat. Közösen elénekeltük a "Jöjj Szentlélek Úristen" kezdetű éneket, kérve a hét ajándék Lelkét, főként a gyermekek, de mindannyiunk életére is.

A Lélek hívás mellett hálát is adtunk az Úristennek Zsuzsa nővér eddigi szolgálatáért, akit rendi elöljárója Bolíviába disponált, ezért itt hagyja a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációjának sárospataki rendházát. Nővértársai, a Szent Erzsébet Nővérek Apostoli Közössége, a plébánia imacsoportjai és hívei, kicsik és nagyok, együtt énekelték a szentmise végén, hogy "Áldjon meg téged az Úr". Hálatelt szívvel köszönte meg mindenki Zsuzsa nővér áldozatos munkáját, és egy-egy személyes üzenettel, bátorítással köszöntek el tőle.

Három napos nyári tábor kirándulással egybekötve

A tanulók keresztény katolikus szellemben történő nevelése hosszú és sokrétű feladat, amit nagy odafigyeléssel és türelemmel kell végezni. A napközis tábor lehetőséget adott arra, hogy a gyermekek bibliai történeteken keresztül, játékos módon tapasztalják meg Isten jelenlétét, gondoskodását, a Szent Erzsébet nővérek, atyák, hitoktatók által. A tábor célja, a gyermekek lelki fejlődése, közösségépítése volt. Közös imával, kirándulással, városlátogatással és a játékos feladatok végrehajtásával a megélt élményeket haza tudták vinni és meg tudták osztani a családjaikban, baráti körükben.

A kirándulás első napja 2019. augusztus 29. (csütörtök).

-  Szentmise a bazilikában Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja.

- Zarándoklat a Sátoraljaújhelyi Kálváriára: keresztút elvégzése a Nemzeti Összetartozás jegyében, emlékezve az elcsatolt területekre.

- A Szár-hegyen játékos-ügyességi versenyek szervezése.

A kirándulás második napja 2019. augusztus 30. (péntek).

Az útvonal: Sárospatak- Varranó: szentmise, Boldog Anna Kolesárová emlékhelyének meglátogatása, előadás a tisztaság értékéről.  – Eperjes: kulturális program- Kassa: Szent Erzsébet dóm meglátogatása.

A kirándulás harmadik napja 2019. augusztus 31. (szombat).

Az útvonal: Sárospatak- Mezőkövesd: templomlátogatás, szentmise; Tiszafüred.

A napközis tábor eredménye, hogy az evangelizálás által a gyerekek közebb kerültek Istenhez, egymáshoz, a nővérekhez, atyákhoz. A tábor alatt barátságok szövődtek. A játékok, imák, kirándulások, biblia történetek feldolgozása által megtapasztalhatták Isten jelenlétét, szeretetét és a közösséghez való tartozás pozitív élményét.

IMG 20190830 133808 IMG 20190830 102324 IMG 20190830 160233 IMG 20190831 102155