A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-18 Monday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Virágvasárnap

 • Kérjük, hogy minden kedves testvérünk, aki teljes szentségi közösségben van az Egyházzal, végezze el nagyböjti szentgyónását! Erre ma Virágvasárnap du. 5-től itt a Bazilikában lehetőség lesz, a sárospataki kerület papsága gyóntat.
 • Az idősebb hívek keddi közössége – a Boldog Mária Lujza nevét viselő közösség - az elmúlt hónapokban egyszerű használati eszközöket készített, az idén húsvéti jellegű díszítéssel ellátott poháralátéteket. A szokás szerint a mai mise után lehetséges ezekből a templom előtt kapni, az adományokból a nálunknál szegényebbeket támogatja majd a közösség.
 • A hét első három napján Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán a szentmisék a Bazilikában reggel 7-kor kezdődnek, nem este! /A vidéki gyóntatások miatt!/
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasással szolgálni a Szentháromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel, előre.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban olajszentelési szentmise lesz, amelyen részt vesz a főegyházmegye papsága az Érsekfőpásztor vezetésével. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön este 7-től az Utolsó Vacsora emlékmiséjét végezzük itt a Bazilikában, utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy nagypénteken szigorú böjt van, igyekezzünk odafigyelni, és a szenvedés útját járó, kereszthalált értünk szenvedő Krisztus iránti szeretetből megtartani a böjtöt.
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel nyolckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken a keresztúti imát tartunk a bazilikában de. 10. órától. Az imádságot a Rózsafüzér Társulat vezeti.
 • Az Isteni Irgalmasság kilencedet a józseffalvi kápolnában végezzük nagypéntektől du. 3. órakor minden nap. Ezen ima kilencedet mintegy kegyelmi előkészületnek is szánjuk a december 8-án kezdődő Irgalmasság szentévére.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése este 7-kor kezdődik.
 • Nagyszombaton reggel 8-kor lesz a főoltárt takaró imalepel leengedése, amelyhez kérjük a hívek segítségét.
 • Nagyszombaton de. 9-től 12.-ig csendes szentsír-látogatás lehetséges. Szánjunk rá magunkat, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása este 8-kor kezdődik.
 • Nagypénteken és nagyszombaton a bazilikában reggel 7. órától a szent zsolozsmát imádkozzuk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Figyelmes, szeretetteljes, áldott nagyhetet kívánunk, és buzdítunk minden testvért, hogy a Szentháromnapon buzgón jöjjenek el a templomba, és a szent liturgiában ünnepeljük együtt üdvösségünk szent titkát, Jézus Krisztus megváltó húsvéti misztériumát!