A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-21 Thursday.
Üdvözöljük Ágnes nevű látogatóinkat!
Holnap Vince névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 26. vasárnap

 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól  jelentkezhetnek.
 • Kedden a Főangyalok ünnepe lesz este 6 órakor kezdődik szentmise a Szent Főangyalok tiszteletére.
 • A héten, csütörtökön október első napja, a rózsafüzér hónapja kezdődik. Október hónapban minden nap ¼ 6 órától a rózsafűzért imádkozzuk. Most csütörtökön, papi és szerzetesi hivatásokért végezzük ezt az ájtatosságot, és ugyanerre a szándékra lesz a szentmise is aznap este 6-kor.
 • A héten Jézus Szíve elsőpéntek lesz. Délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel, erre a szándékra végezzük a szentmise utáni Jézus Szíve litániát is. Utána este 8-ig csendes szentségimádás lesz. Buzdítjuk a híveket az első pénteki szentgyónás elvégzésére. Ezek a napok jó alkalmat adnak a lelkünk megújulására is.
 • Október 03.-én, szombaton Fatimai imatalálkozó - elsőszombati ájtatosság lesz a bazilikában. Reggel ¾ 8-tól rózsafüzérima lesz elmélkedéssel. Majd ½ 9-kor szentmisét végzünk a Szűz Anya tiszteletére és közbenjárását kérve.
 • Jövő héten vasárnap du. 5-től titokcsere lesz a rózsafüzér társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litániát végzünk
 • Jövő vasárnap a 9 órai szentmisében terménymegáldást végzünk. Kérjük, a híveket hozzanak magukkal otthonról a kiskertjükben termelt zöldségekből, gyümölcsökből és a szentmise kezdte előtt helyezzék azokat az oltár elé.
 • Kedden a Főangyalok ünnepe lesz este 6 órakor lesz szentmise a Szent Főangyalok tiszteletére.
 • Egyházközségünk október 23-án péntekre egy napos zarándoklatot szervez. Mátraverebély-Szentkútra, a megújított Nemzeti Kegyhelyünkre. A zarándoklatra a sekrestyében vagy a plébánia irodájában lehet jelentkezni. Részvételi díj személyenként 3500 Ft.
 • Tájékoztatásul közlöm, hogy az egyházközség személyi és dologi kiadásit, a persely adomány és az egyházi adó biztosítja. Ezért Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a 2015 évi egyházfenntartási hozzájárulásukat (egyházi adó) aki még nem fizette be, szíveskedjen, rendezi. . Ezúton is köszönöm a jó szívvel adott adományokat.
 • Kalendáriumok, jövő évi naptárak már megérkeztek, a sekrestyében megvásárolható.