A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 31. vasárnap

  • November 2-án hétfőn, halottak napján a bazilikában az egyházközségi összes elhunytakért mondott szentmise este 6 órakor kezdődik.

HALOTTAK-NAPI BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELEI

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 - 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

  • Egyháztanácsgyűlés lesz hétfőn este 6-tól, a plébánián.
  • Csütörtökön szent Imre herceg – a magyar ifjúság égi pártfogója ünnepe. Imádkozzunk a szent közbenjárásával a fiatalokért
  • Csütörtökön karitászgyűlés lesz a plébánián a szentmise után.
  • Papi és szerzetesi hivatásokért lesz közös imádság csütörtökön este negyed 6-tól.
  • Jézus Szíve elsőpéntek következik. Délelőtt betegek látogatása lesz. Jézus Szíve elsőpéntekének bűnbánati napján buzdítjuk a híveket a szentgyónás elvégzésére. Este a szentmise után Jézus Szíve litánia ájtatosság, majd csendes szentségimádás tartunk este 8. óráig.
  • Folytatódnak a plébániai hittanfoglalkozások: Elsőáldozásra készülők és a bérmálkozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától kezdődik.
  • A jövő hétre, több napra is lehet szentmisére adakozni
  • az éves egyházi anyagi hozzájárulás. más néven egyházi adó befizetésére lehetőség van a sekrestyében és hivatali időben, a plébánia irodában.