A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-04-13 Tuesday.
Üdvözöljük Ida nevű látogatóinkat!
Holnap Tibor névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Advent 2. vasárnapja

  •  Adventi időszak hétköznapjain minden reggel   rorate mise   kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is  imádkozzuk. A hajnali szentmisék előtt fél 6-tól van lehetőség a szentgyónás elvégzésére a szentmise végéig.  
  • Szentatyánk, Ferenc pápa a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullájával meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét. Ez a jubileumi év 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik. Egyházközségünkben ez a nap egyben a sárospataki bazilika téli búcsú ünnepe is. Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitja a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik elzarándokolnak Sárospatakra és az irgalmasság kapuján áthaladva lépnek be a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek.
  • A sárospataki bazilika szentévi kapujának megnyitására 2015. december 8-án kerül sor, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében.  Erre az alkalomra  szeretettel hívjuk a kedves híveket.
  • Advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisén kerül sor az elsőáldozók és bérmálkozok bemutatására.
  • Jövő vasárnap 9-es szentmise után a bazilika nyugati kapujánál ajándékcsomagokat lehet vásárolni, amiket az idősebb hívek készítettek a kedd délelőttönkénti találkozásaik alkalmával. A csomagokért felajánlott adományokból a szegényebb gyermekek részére fognak karácsonyi csomagot készíteni.
  •  Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában
  • Az adventi időszakban tartós élelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartós élelmiszer adományaikat a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládában gyűjtjük.    
  • Megérkeztek a karácsonyi képeslapok, melyek a sekrestyében megvásárolhatóak.
  •  A templom karácsonyi díszítéséhez nagyméretű fenyőfákat szívesen fogadunk. Kérjük felajánlásukat a sekrestyében jelezzék.