A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-04-13 Tuesday.
Üdvözöljük Ida nevű látogatóinkat!
Holnap Tibor névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Advent 3. vasárnapja

 • Szeretettel hívjuk híveinket hétfőn december 14-én a Szent Erzsébet házban 16.30 órakor kezdõdõ, a Folia Collecta sorozat elsõ kiadványának, Demeter István: Éveim c. önéletírásának könyvbemutatójára A kötetet bemutatja: Ft. Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Demeter István egykori káplánja, illetve Dr. Barna Gábor néprajzkutató professzor, tanszékvezető, a kötet szerkesztője.
 • Adventi időszak hétköznapjain minden reggel rorate mise kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is imádkozzuk. A hajnali szentmisék előtt fél 6-tól van lehetőség a szentgyónás elvégzésére a szentmise végéig.
 • Ma a szentmisék után a bazilika nyugati kapujánál ajándékcsomagokat lehet vásárolni, amiket az idősebb hívek készítettek a kedd délelőttönkénti találkozásaik alkalmával. A csomagokért felajánlott adományokból a rászoruló gyermekek részére készítenek karácsonyi ajándékot.
 • Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában. Kérjük a kedves híveket, hogy az ünnepre készülve végezzék el a szentgyónásukat.
 • Szállást keres a Szent Család ájtatosság kezdődik december 15-től a józseffalvai kápolnában délutánonként 4 órától. Kérjük az imádkozókat, hogy a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot a hajléktalan, otthon nélküli, kiszolgáltatott családokért ajánlják fel.
 • December 17-én csütörtökön, este fél hatkor Cursillo-kiscsoport találkozó lesz a plébánián.
 • A héten december 19-én szombaton reggel 8 órától lesz a templomban a karácsonyfák beállítása és díszítése, majd a bazilika ünnep előtti nagytakarítására kerül sor. Ehhez kérjük a hívek segítségét.
 • Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitotta a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik belépnek az irgalmasság kapuján a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek. A szent kaput az irgalmasság évében csak bejövetelre használhatjuk. A bazilikából a főajtón keresztül távozzunk.
 • Hálásan köszönjük mindazok fáradozását, akik a keddi ünnephez imáikkal, munkájukkal és liturgikus szolgálatukkal hozzájárultak. Köszönjük az ünnepi liturgián való buzgó részvételt. Ennek emlékére a mise végén fogadjanak szeretettel egy emlékképet.
 • Az irgalmasság évének kezdetén útnak indítunk egy Irgalmas Jézus képet, melyet vasárnapról vasárnapra a 9 óra szentmisét követően adunk tovább. Kérjük, hogy aki örömmel fogadja otthonába egy hétre az Irgalmas Jézus képet, a mécses tartónál elhelyezett, lapon iratkozzon fel. A képhez imalapot adunk, melyet lehetőleg a házban a lakók naponta közösen imádkozzák el.
 • Kérjük a plébániahivatal vagy a sekrestyében jelezni azokat a beteg idős testvéreket, akik az ünnep előtt otthonaikban szeretnének meggyónni és szentáldozáshoz járulni, hogy az ünnep előtt meglátogathassuk őket.
 • Az adventi időszakban tartósélelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartósélelmiszer adományaikat továbbra is a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládába kérjük elhelyezni.
 • Közeledik a z évvége kérjük a kedves testvéreket az évi egyházközségi hozzájárulás (más nevén egyházadó) befizetésére. Erre lehetőség van a plébániahivatalban vagy a sekrestyében.