A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-04-13 Tuesday.
Üdvözöljük Ida nevű látogatóinkat!
Holnap Tibor névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Advent 4. vasárnapja

 • Adventi időszak hétköznapjain minden reggel rorate mise kezdődik reggel 6 órakor. A rorate miséken a szent zsolozsmát is imádkozzuk.
 • Advent 4. vasárnapján dec. 20-án du. 4. órától adventi gyóntatás lesz itt a bazilikában, amikor a környékbeli atyák is részt vesznek a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásában. Kérjük a kedves híveket, hogy az ünnepre készülve végezzék el a szentgyónásukat.
 • Szállást keres a Szent Család ájtatosságot végzünk a józseffalvi kápolnában délutánonként 4 órától. Kérjük az imádkozókat, hogy a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot a hajléktalan, otthon nélküli, kiszolgáltatott családokért ajánlják fel.
 • Urunk születése ünnepe alkalmából a sárospataki bazilikában ünnepi szentmise lesz csütörtökön december 24.-én éjjel 24.00 órakor
 • Vasárnapi miserend lesz december 25-én karácsony 1. és 26-án csütörtökön, karácsony 2. napján a bazilikában és a vidéken is, illetve 26-án reggel 8. órakor római mise lesz a végardói templomban.
 • Karácsony első napján – a szokás szerint - a persely adományokat az Egri Érsek Papnevelő Intézet javára fogjuk gyűjteni.
 • Mához egy hétre Szent Család vasárnapja lesz.
 • Dr. Ternyák Csaba érsek úr Főegyházmegyénkben az egri bazilika mellett a sárospataki bazilikában is megnyitotta a szent kaput, ahol az Irgalmasság Évében mindazok, akik belépnek az irgalmasság kapuján a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek. A szent kaput az irgalmasság évében csak bejövetelre használhatjuk. A bazilikából a főajtón keresztül távozzunk.
 • Az irgalmasság évének kezdetén útnak indítunk egy Irgalmas Jézus képet, melyet vasárnapról vasárnapra a 9 óra szentmisét követően adunk tovább. Kérjük, hogy aki örömmel fogadja otthonába egy hétre az Irgalmas Jézus képet, a mécses tartónál elhelyezett, lapon iratkozzon fel. A képhez imalapot adunk, melyet lehetőleg a házban a lakók naponta közösen imádkozzák el.
 • Kérjük a plébániahivatal vagy a sekrestyében jelezni azokat a beteg idős testvéreket, akik az ünnep előtt otthonaikban szeretnének meggyónni és szentáldozáshoz járulni, hogy az ünnep előtt meglátogatassuk őket.
 • Az adventi időszakban tartós élelmiszer gyűjtést szervez a Karitász csoport a rászoruló családok részére. Tartós élelmiszer adományaikat továbbra is a Szent Erzsébet ereklye mellet elhelyezett ládába kérjük elhelyezni.
 • Közeledik a z évvége kérjük a kedves testvéreket az évi egyházközségi hozzájárulás (más nevén egyházadó) befizetésére. Erre lehetőség van a plébániahivatalban vagy a sekrestyében.