A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-18 Monday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 5. varárnapja

 • A plébános úr tájékoztatásul  közli a kedves hívekkel, hogy a Bazilika állandó nyitvatartása  és ellátása végett március 9-től   személyi változások történtek.
 • Az egyházközség nevében is hálásan köszönjük Heinrich Sándor sekrestyésünk
 • közel 15 éves hűséges szolgálatát. További életére Isten gazdag áldását kérjük.
 • Hálásan köszönjük Gál József tanár úrnak is az elmúlt években a temetések alkalmával  végzet szolgálatát.
 • Ezúton megköszönjük Kis Zoltánnénak Kerülő Zoltánnénak a bazilika takarítását.
 • A jövőben a  sekrestyési teendőket és a Bazilika  liturgikus cselekményeire előkészítő feladatokat  Ágnes nővér vezetésével,  Nagy István és Pelyhe Gábor Erik látják el. Kérjük a testvéreket segítsék munkájukat.
 • Az elmúlt héten nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk Hidász Ferenc ferences   atya vezetésével. Hálával gondolunk szolgálatára és köszönjük mindazoknak akik a lelkigyakorlaton részt vettek.
 • A mai szentmiséket követően a főbejáratnál  a Boldog Mária Lujza csoport tagjai saját készítésű  húsvéti ajándékokat kínálnak. Cserébe  szívesen elfogadnak adományokat, melyet  a rászorulók  megsegítésére fordítanak.
 • Csütörtökön este a szentmise után a Cursillo csoport találkozója lesz a plébánián.
 • Pénteken az 5 órakor kezdődő keresztúti ájtatosságot a Cursillo és Karitász csoport tagjai vezetik.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztutat.
 • 13 órakor a Bazilikától indulunk a mandulás hegyre. A KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT VÁROSUNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT AJÁNLJUK FEL. SZERETETTEL HÍVUNK MINDENKIT.
 • Mához egy hétre Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapján délelőtt  fél 11-kor a Rotundánál barkaszenteléssel kezdjük ünneplésünket, majd az Irgalmasság kapuján át vonulunk a Bazilikába. A kórus Jézus Krisztus szenvedésének  történetét énekli  a szentmisében. A 9 órai szentmise elmarad.
 •  Virágvasárnap 16.00 órakor kezdődik a Húsvétra felkészítő közös gyóntatás, melyben a környékbeli atyák is közreműködnek.
 • Bazilikánkban folytatódik a Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés. Adományaikat a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetik el, melyben a karitász csoport tagjai segítenek.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idén is kéri a hívek nagylelkűségét, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat. A második egy 1 % felajánlásával támogassák a Bazilikáért vagy a Bazilika Orgonájáért létrehozott alapítványainkat. Hátul találják a kihelyezett tájékoztató lapokat.
 •  A Szentsír virágaira kérjük a kedves hívek adományát, melyet a hátsó lépcsőnél kihelyezett perselybe és a sekrestyében adhatják át.