A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Virágvasárnap

 • A Plébános úr tájékoztatásul  közli a kedves hívekkel, hogy a Bazilika állandó nyitvatartása  és ellátása végett március 9-től   személyi változások történtek.
 • Az egyházközség nevében is hálásan köszönjük Heinrich Sándor sekrestyésünk
 • közel 15 éves hűséges szolgálatát. További életére Isten gazdag áldását kérjük.
 • Hálásan köszönjük Gál József tanár úrnak is az elmúlt években a temetések alkalmával  végzet szolgálatát.
 • Ezúton megköszönjük Kis Zoltánnénak Kerülő Zoltánnénak a bazilika takarítását.
 • A jövőben a  sekrestyési teendőket és a Bazilika  liturgikus cselekményeire előkészítő feladatokat  Ágnes nővér vezetésével,  Nagy István és Pelyhe Gábor Erik látják el. Kérjük a testvéreket segítsék munkájukat.
 • Ez elmúlt vasárnap, a szentföldi keresztények megsegítésére kértük a perselyadományokat. 91.700 Ft folyt be.
 • Ma Virágvasárnap 16.00 órakor kezdődik a Húsvétra felkészítő közös gyóntatás, melyben a környékbeli atyák is közreműködnek. 
 • Kedden lesz a betegek, a templomba eljönni nem tudó idősek gyóntatása. A sekrestyében vagy a plébánia irodában kérjük jelezni.
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasni a Húsvéti Szent Háromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban krizmaszentelési mise lesz, amelyen az Érsek főpásztor vezetésével vesz  részt a főegyházmegye papsága. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön 19 órától az Utolsó Vacsorára az Oltáriszentség alapítására emlékezünk. Utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap.   
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel kilenckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken  15 órakor a keresztúti ájtatosságot végzünk.  
 • Nagypéntektől április 03-ig az Irgalmasság vasárnapjáig végezzük az Isteni irgalmasság nagy kilencedét, melyet e napokon az esti  szertartások előtt 20 perccel kezdünk.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése 19 órakor kezdődik.
 • Nagyszombaton a Bazilika egész nap nyitva lesz, szentsírlátogatásra buzdítjuk a kedves híveket. Ezen a napon szánjunk időt arra, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása 20 órakor kezdődik tűz szenteléssel. A szentmise végén gyertyás körmenetet tartunk. Kérjük gyertyát hozzanak magukkal.
 • Nagypénteken és szombaton reggel 7 órakor zsolozsmát imádkozunk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint kezdődnek  a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Húsvét vasárnapjától az esti szentmisék ideje megváltozik,  17-ről 18 órára.
 •  Áldott nagyhetet kívánunk, és kérünk mindenkit, hogy a Szent háromnapon buzgón vegyenek részt a Nagyheti szertartásokon, ünnepeljünk együtt, hogy részesei lehessünk Jézus Krisztus húsvéti misztériumának!
 • A szentsír virágaihoz továbbra is kérjük a kedves hívek adományait, melyet a hátsó perselybe helyezhetnek elé.