A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-18 Monday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Advent 4. vasárnapja

 • Az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Az advent utolsó negyedik hetébe léptünk. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére.
 • A bazilikában pénteken lesz az utolsó hajnali mise. A 6 órakor kezdődő roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Ma vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több Atya is érkezik, hogy a kedves hívek a kellő felkészülést követően elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, amely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.
 • Advent utolsó hetében is folytatódik a Karitász csoport közreműködésével a tartós élelmiszerek gyűjtése, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek. Az eddig beérkezett adományokat pénteken a karitász tagok eljuttatták a családokhoz. Ugyanaznap ellátogattunk az idősek otthonába ahol karácsonyváró imádságos műsorral és ajándékkal köszöntöttük az idős lakókat.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16,30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Szerdán lesz a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lelki napja. 10,30-kor a bazilikában szentmise kezdődik iskolánk diákjai és tanárai részvételével.
 • Urunk születése ünnepe alkalmából december 24-én, szombaton éjjel 12 órakor ünnepi szentmisét tartunk.
 • Karácsony első és második napján, december 24-én és 25-én vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék a bazilikában. A vidéki templomainkban is a vasárnapi rend szerint kezdődnek az ünnepi szentmisék.
 • Karácsony második napján, december 26-án, reggel 8 órakor római mise kezdődik a végardói templomban.
 • Karácsony első napján – a régi egyházmegyei hagyományt követve – a persely adományokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet javára fogjuk gyűjteni.
 • A bazilikában tegnap, szombaton állítottuk fel a karácsonyfákat. Hálásan köszönjük a felajánlott fenyőfákat és mindazok munkáját, akik tegnap itt szorgoskodtak.
 • Advent utolsó napjaiban is szívesen meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük a hozzátartozókat, hogy a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg azok címét, akik szeretnének meggyónni és áldozni.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését. Az eddig is jó szívvel nyújtott adományokat köszönjük. Isten örök javakkal fizessen érte.