A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-04-13 Tuesday.
Üdvözöljük Ida nevű látogatóinkat!
Holnap Tibor névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 30. vasárnap

 • A Szent Erzsébet Nővérek sárospataki közösségbe új nővér érkezett. Az egyházközség hívei nevében szeretettel köszöntöm Paulina Mozeiko nővért, aki Fehéroroszországban született,  Litván állampolgár és a nővérek potzdani kolostorából érkezett. Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje további életét, érezze otthon magát Szent Erzsébet szülővárosában.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn 16:00 órától a görög katolikus egyházközség megemlékezést tart Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanúról. A bazilika hívei is meghívást kaptak erre az alkalomra, Páll Miklós parochus úrtól. A bazilika hívei vezetik 19:00 órától a rózsafüzért elmélkedéssel, majd szentségimádást végzünk a Szent Péter és Szent Pál görög katolikus templomban.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél tartják a Boldog Mária Lujza csoport találkozóját. Kanyzia nővér várja a közösség tagjait.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Szerdán, Mindenszentek ünnepén 9:00 órakor lesz a Bazilikában szentmise. Mindenszentek napja parancsolt ünnep, mely szentmisén való részvételre kötelez minket. Szerdán az esti szentmise elmarad. A temetőben 16:00 órakor kezdődik közös imádság.
 • Csütörtökön Halottak napja. Az esti szentmisében megemlékezünk minden elhunyt testvérünkről, lelki üdvükért imádkozunk.
 • Pénteken elsőpéntek következik.  A délelőtt folyamán otthonukban meglátogatjuk idős,  beteg testvéreinket. Az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • Vasárnap 16:00 órától a Rózsafüzér Társulat titokcseréje kezdődik. 16:30 órakor  Szentséges litániát végzünk Jézus Szíve tiszteletére.
 • November 12-én, szombaton indul az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. Az elsőáldozásra  a  harmadik  osztályba  járók készülnek, de nagyobbak is jelentkezhetnek, akik még nem áldoztak. A gyermekek a hitoktatóiktól kapják meg a jelentkezési lapot, amit a szülők által kitöltve kérünk visszajuttatni.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék  a egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.

Teljes búcsú elnyerése Mindenszentek nyolcadában november 1–8  között

Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-tól 8-ig bezárólag teljes búcsút nyerhet,melyet egy elhunytért ajánlhat fel ( mind a nyolc napon elnyerhető a teljes búcsú). Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet kell imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra,ha megőrizzük a kegyelmi állapotot.) Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is.