A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 4. vasárnapja

  • Március 15-16-17.-én (csütörtök-péntek-szombat) 17:00-kor nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. 16:30-tól gyónási lehetőség lesz a Bazilikában. A szombat esti szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét, amelyben részesülhetnek a testi-lelki betegségeket hordozók, akik felkészültek (szentgyónás, szentáldozás) a szentség vételére. Éljünk a lelkigyakorlat lehetőségével, hívjuk meg családtagjainkat, ismerőseinket is, imádkozzunk a lelkigyakorlatot vezető atyáért.
  • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
  • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
  • Csütörtökön 18:00-kor a Család csoport tagjai találkoznak a plébánián a lelkigyakorlatot vezető Atyával.
  • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Egyházközség Képviselőtestület tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
  • Szombaton 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek nyolcadik összejövetele kezdődik.
  • Jövő vasárnap a Világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a Szentföld javára kérjük a kedves hívek nagylelkű perselyadományát.
  • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
  • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
  • A 2017. évi zárszámadás két hétig megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.