A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Az elmúlt héten csütörtök, péntek és szombat este nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. Akik bekapcsolódtak lélekben gazdagodva készültek a húsvéti ünnepre. A szombat esti szentmisében 86-an részesültek a betegek kenetében.
 • A főbejáratnál a mai és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai által készített húsvéti ajándékokat találhatunk. A felajánlott adományokat a közösség tagjai családok támogatására fordítják.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik. Az esti mise után a Karitász csoport tagjai elkészítik a húsvéti tartós élelmiszer csomagokat.
 • Kedden 10:00 órakor Generációs találkozó kezdődik iskolánkban. Kanyzia nővér vezetésével nagyböjti elmélkedést lesz az oratóriumban, majd a 6. évfolyam bemutatja Jézus passióját. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Kedden 18:00 órakor a Szent Erzsébet Házban hallgathatjuk meg Dr.Novák István kanonok úr előadását: „Mit tanít az Egyház a közéletről?” címmel.
 • Szerdán tartjuk Iskolánk ünnep előtti lelkinapját a Szent Gyermekség Műve és a Verbita atyák közreműködésével.
 • Pénteken 13:00 órakor a Szentlélek szeminárium befejező közös „küldetési miséje” kezdődik.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Karitász csoport és a Cursillo közösség tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozók plébániai felkészítő foglalkozása kezdődik.
 • Szombaton 13:00 órakor a Bazilikától indul a városi keresztút a Mandulásra. A szenvedő Istenember nyomában járó imádságunkat városunk lakóinak lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen csatlakozzunk!
 • Jövő vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. 9:00 órakor a rotundánál barkaszenteléssel kezdetét veszi a nagyhét. Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmisében a Bazilika kórusa énekli a Passiót.
 • JÖVŐ VASÁRNAP ELMARAD A 10:30-AS NAGYMISE.
 • Virágvasárnap 16:00 órától kezdődik a gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával. Törekedjen mindenki a bűnbocsánat szentsége által, lélekben megújulva készülni a feltámadt Üdvözítővel való találkozásra.
 • A józseffalvai kápolnában hétköznap (csütörtök kivételével) 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.   
 • A 2017. évi zárszámadás a jövő héten még megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.