A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-18 Monday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 19. vasárnap

  • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
  • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében. Az esti szentmisét követően 19:00 órától a Bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk. Lehetőség lesz szentgyónásra, közös éneklésre, dicsőítésre, engesztelésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
  • Augusztus 15.-e Szűz Mária mennybevételének napja, parancsolt ünnep, amely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A Bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
  • Pénteken Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
  • A következő hetekre miseszándékok még jegyezhetők a bazilikába és a józseffalvai kápolnába is. Ajánljuk a kedves testvéreknek a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Hetente egy-egy alkalmat keressünk az Úrral való találkozásra.
  • Hálásan megköszönjük az idén befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat (egyházadó). Jó tudnunk, hogy mindennapi kiadásainkat a kedves hívek perselyadománya és az egyházadóból befolyt önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ezt a jövőben is kérjük, rendezésére a plébánia hivatalban és a sekrestyében van lehetőség.