A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 25. vasárnap

 • Az elmúlt vasárnap volt a józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére. Hálásan köszönjük az ünnepet előkészítők imáit és fáradozását.
 • Ma a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek támogatását kérjük az új iskolai és hittanos évben a diákokra és tanáraikra, majd megáldjuk az iskolatáskákat és a tanszereket.
 • Ma Fogolykiváltó Boldogasszony napjához kötődve 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklye közelében.
 • Szerda délután Bíró László püspök úr vezetésével a Büntetésvégrehajtó intézetek lelkigondozói látogatnak a bazilikába. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága és a Tanácsosok Testülete kihelyezett ülése lesz a plébánián. A találkozó tárgya a pataki egyházi felújítások. 16:30-kor hitoktatók találkozója a plébánián.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton Egerben lesz az egyházmegyei Karitász találkozó,  melyen a helyi csoport tagjai is részt vesznek. Október 6.-án ministráns találkozót tartanak Egerben, melyen részt vesznek a bazilika ministránsai is. Szombaton 9:30-kor ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.  Várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat is, akik szeretnének csatlakozni.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.