A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-25 Monday.
Üdvözöljük Pál nevű látogatóinkat!
Holnap Vanda névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • A mai vasárnapi perselyadományokat a világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva a Szentföldön élő keresztények támogatására kérjük. Jó szívvel adakozzunk.
 • Hétfőtől a Bazilikában az esti szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn, kedden és szerdán 18:00 órától nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk a Bazilikában. 17:30-tól lesz gyónási lehetőség. A szentmisét bemutatja és a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Tóth István pápai káplán, Miskolc Martinkertvárosi plébános tartja. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A lelkigyakorlat az isteni kegyelem kiáradásának ideje. Szakítsunk időt a lelkigyakorlatra akik itt vagyunk és hívjuk meg ismerőseinket is. A szerdai szentmisében lehetőség lesz a betegek kenetének a felvételére. Azok részesülhetnek benne, akik valamilyen lelki-testi betegséget hordoznak és gyónással is felkészültek a szentség méltó fogadására.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk. Kihelyezzük az Ereklyét, majd rózsafüzért, litániát és szentségimádást végzünk. A szentmisében kedves Szentünk pártfogásával terjesztjük Isten elé azokat a szándékokat, amit a hívek az elmúlt hónapban feljegyeztek az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, a szentmisét is e szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken meglátogatjuk elsőpéntekes testvéreinket. A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A bazilikában péntekenként az esti mise előtt 17:15-től tartjuk. A héten az Akolitusok és az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai vezetik az elmélkedéseket. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a hívek minél többen. Ne feledkezzünk el a pénteki böjtölésről sem!
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozásra, 10:00-kor a bérmálkozásra készülőket várjuk plébániai előkészítő foglalkozásra.
 • Vasárnap 17:00-kor kezdődik a Rózsafüzér Társulat április havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kehelyezett Oltáriszentség előtt.
 • A mai szentmisék végén és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai saját készítésű, húsvéti ajándékokat kínálnak a főbejáratnál. A bevételt a csoport jótékonyságra fordítja.
 • A józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosság kezdődik.
 •  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk március 24.-étól április 7.-éig.  Kérjük a kedves testvéreket, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a  Szent    Erzsébet ereklye közelében, Szentünk „kötényében” helyezzék el adományaikat. A megsegítendők nevében már most köszönjük.  
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

A húsvétot megelőző böjti napok a magunkba szállás ideje, amikor szolgálatunk „szokott mértékén felül” törődünk Istennel és a lelkünkkel.

Törekedjünk az egész egyházzal együtt elmélyülni Istennek értünk véghezvitt megváltó szeretetében, adjuk át magunkat a közösség szolgálatának, az elmélkedés és az imádság erejének.

Töredelmes bűnbánatban bocsássuk életünket az irgalmas Isten rendelkezésére. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának kiemelkedő ideje.