A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2021-01-18 Monday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

Virágvasárnap

 • Ma, Virágvasárnap 9:00-kor a Rotundánál barkát szentelünk, majd ünnepélyesen bevonulunk a bazilikába. A passiót a bazilika Laudate kórus tagjai éneklik. A 10:30-as nagymise elmarad. 17:00 órától kezdődik a húsvéti gyóntatás, a környékbeli Atyák bevonásával. Buzdítjuk a Híveket húsvéti szentgyónásuk elvégzésére.
 • Nagyhétfőn reggel 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Nagykedden 9:00-kor a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában diákok előadják Krisztus passióját. Szeretettel várják a Testvéreket. Az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • NAGYCSÜTÖRTÖKÖN délelőtt 9:00-kor olajszentelési mise kezdődik az egri székesegyházban, melyen részt vesznek a bérmálkozásra készülő fiataljaink is. A szentmise keretében az egyházmegye papsága megújítja papi ígéreteit. ITTHON A BAZILIKÁBAN 19:00-KOR KEZDŐDIK A SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE, majd virrasztást tartunk az Olajfák hegyén imádkozó Üdvözítővel.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 9:00 órától készítjük a Szentsírt. Kérjük a kedves hívek segítségét.
 • NAGYPÉNTEKEN 15:00-KOR KEZDŐDIK AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. A szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, melyet szombaton egész nap felkereshetnek a hívek. Kérjük az imaközösségek tagjait, fiatalokat és időseket vállaljanak egy-egy óra szentsír őrzést. A kihelyezett lapra iratkozzanak fel a kedves hívek.
 • Nagypénteken 14:40-kor kezdjük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Szombaton 19:40-kor, húsvétvasárnap és hétfőn a 9:00-es mise után, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • NAGYSZOMBATON reggel 7:00-kor a zsolozsmából az olvasmányos imaórát és a reggeli dicséretet imádkozzuk. 20:00 ÓRAKOR TŰZSZENTELÉSSEL KEZDŐDIK A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA. VÉGÉN GYERTYÁS SZENTSÉGI KÖRMENETET TARTUNK.
 • HÚSVÉTVASÁRNAP URUNK  FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPELJÜK. 8:40-kor megáldjuk a húsvéti ételeket. A Bazilikában 9:00 és 10:30-kor és 18:00-kor ünnepi szentmisét tartunk.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét. A végardói görögkatolikus templomban reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • A szentsír díszítéséhez kérjük a hívek adományait, amelyet a hátsó perselybe tehetnek.
 • Akik az ünnep napjaiban szeretnének felolvasni kérjük, hogy      iratkozzanak fel a sekrestyénél kihelyezett lapon. 
 • Az ünnepi szertartásrendet tartalmazó lapokat a bejáratoknál megtalálhatják a hívek, vigyék magukkal.
 • A hét elején a Karitász csoport tagjai eljuttatják a családokhoz a húsvéti  élelmiszer csomagokat, melyeket a hívek adományából állítottak össze. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat. 617 kg tartós élelmiszert ajánlottak fel a kedves hívek. Isten viszonozza az adakozók jószívűségét.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.
 • A Húsvéti Szent Háromnap kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak. Szertartásai hitünk mélységeibe, a feltámadt Krisztussal való élő egységre vezetnek bennünket, ugyanakkor földi életünk beteljesülését tárják föl számunkra. Ezért szeretettel kérjük a kedves Híveket, hogy buzgó lélekkel vegyenek részt a nagyheti szertartásokon.