Hirdetések

Húsvét 5. vasárnapja

 • A mai vasárnap 29 gyermek járult először szentáldozáshoz. Tegnap a bűnbocsánat szentségében találkozhattak az irgalmas Istennel. Köszönjük nekik, a kedves családtagoknak és a felkészítésben segítőknek szeretetét. Imáitokra, Krisztust befogadó és hordozó tanúságtételetekre a jövőben is számítunk. Építsük együtt, örömmel Isten országát.
 • Ma 11:00 órakor kezdődik a károlyfalvai búcsúi szentmise, Nepomuki Szent János ünnepéhez kötődően. A károlyfalvai hívek szeretettel várják a pataki testvéreket! (Ők sokszor itt vannak velünk a bazilikába.)
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik.   Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön 19:00-kor kezdődik az Egyházközség Képviselőtestestülete tagjainak gyűlése a plébánián.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Szombaton a Szentlélek imacsoport szervezésében evangelizációs imanapot tartunk itt a bazilikában a miskolci Szent Ferenc Kisnővérek és közösségük vezetésével. 11:30-tól-16:00 óráig tart a találkozó. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket, melyben lesz tanúságtétel, Szentségimádás, dicsőítés, közbenjáró ima.
 • Jövő vasárnap a tömegtájékoztatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán ereklyéje. Közélében kérjük a hegyvidékre, a szőlőültetvényekre és az abban dolgozókra Isten áldását.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap minden estéjén, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.