Hirdetések

Húsvét 6. vasárnapja

 • A mai vasárnap van a tömegtájékozatás világnapja. A nagymisére érkezik Szent Orbán pápa ereklyéje. Közélében kérjük a Hegyvidékre, a szőlőültetvényekre, és az ott, valamint a borászatokban dolgozókra Isten áldását.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk. 17:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián.
 • Kedden Kanizya nővér vezetésével zarándokok indulnak Rómába. Rájuk, majd a pápalátogatásra indulókra is kérjük Isten áldását. Az esti szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes Szentségimádást tartunk 20:00 óráig.
 • Májusban, a Szűzanyának szentelt hónap utolsó napjaiban is, az esti szentmise után imádkozzuk a májusi, Loretói litániát. Szeretettel hívjuk a kedves híveket!
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk. 8:00-kor rózsafüzért imádkozunk elmélkedésekkel, majd szentmise kezdődik a Fatimai Szűz Mária tiszteltére és közbenjárását kérve. Gyónási lehetőség is lesz. Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli híveket.
 • Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat júniusi imaórája és a titokcsere. 17:30-től a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy pünkösdhétfőn a Bodrog parton, a szabadtéri színpadnál 11:00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz. Velünk ünnepel egyházmegyénk főpásztora Ternyák Csaba érsek úr is. Imádkozzunk a találkozóért és hívjuk meg erre az alkalomra ismerőseinket is.
 • A Boldog Mária Lujza Csoport egy piros miseruhát és 15 lila gyóntató stólát ajándékozott a Bazilikának. Hálásan köszönjük a közösség templomunkra való odafigyelését és adományukat.
 • Egyházmegyénk Főpásztora, Ternyák Csaba érsek úr, szeretettel hívja azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2019. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki papnevelő Intézet címére.
 • Az idei személyi jövedelemadó kétszer 1%-ával az idén is támogathatják a hívek egyházunkat és alapítványainkat. Kérjük az első 1% felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat, a második 1%-kot a „Sárospataki Bazilikáért” vagy a „Bazilika Orgonájáért” alapítványnak is ajánlhatják. Tájékoztató a sekrestye közelében.