Mi ez az út?

A házaspárok útja a Hegyalján, Bodrogolaszi község közepén, a Lónyai kastély parkjában található. A Családok évében (2011.) Abaúj és Zemplén római katolikus papsága szorgalmazta létrejöttét, ezzel is támogatva a hívek lelki javát.

A kápolnától induló és ide visszavezető másfél kilométer hosszú - részben - erdei sétaút 15 állomást érint, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg.

Az Ozsvári Imri grafikusművésznő munkája nyomán Jakab Gábor sárospataki keramikus által készített táblákon látható képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Egy kísérőfüzet segítheti az elmélyülést – Bíró László püspök ajánlásával –, amely minden állomással kapcsolatban egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült nehézségek sikeres megoldáshoz nyújt segítséget.

A házaspárok útja lehetőséget ad arra, hogy végigjárhassa bárki, pl. egy zempléni nyaralás után egy kirándulás keretében, sárospataki zarándoklat alkalmával, az itt élőknek pedig lehet lelki ajándék házassági évfordulón vagy egy vallomás: fontos vagy számomra.

Ma, amikor a házasságban sokan élnek át válságot, a Házaspárok útja által segítséget szeretnénk nyújtani, hogy a párok tudatosan ápolják kapcsolatukat, életútjukon újra és újra egymásra találjanak, felfedezzék közös hivatásukat, gyermekeiket helyesen neveljék és otthonaikban boldog családi életet éljenek.

Nagy segítséget jelent, hogy itt társakra lehet találni, akikkel erősítjük egymást. A magányos fát a hegy tetején – még ha erős is – könnyen kicsavarja a viharos szél. A liget fái védelmet nyújtanak egymásnak, így erősebben állnak. Tapasztaljuk, hogy egyedül nem könnyű ellenállni a korszellem káros áramlatainak sem felnőtteknek, sem gyermekeknek, könnyebben elbizonytalanodunk, sodródunk, alkalmazkodunk a többséghez. Összekapaszkodva erőink megsokszorozódnak, és közösen nagyobb örömmel haladunk ugyanazon cél felé.

Szeretnénk, hogy ez az út Istenhez, az igaz és örök szeretet forrásához vezesse a családokat, Akiben megerősödve újra vállalják a házasok küldetését.

Szeretnénk, hogy a Házaspárok útja az Egri Főegyházmegyében, Észak-Magyarországon is „oázissá” váljon a családok számára, ahol a párok megpihenhetnek, erőt meríthetnek a közös imákból, és tapasztalataikkal gazdagíthatják egymást. A látogatók betérhetnek a falu románkori római katolikus templomába is imádkozni.

A Magyar Schönstatt Mozgalom (http://csaladok.schoenstatt.hu), mint „ötletgazda”, szívesen járult hozzá a Házaspárok útjának Bodrogolasziban való elkészítéséhez.

Kovács József polgármester úr személyesen is sokat fáradozott a mű magvalósulásáért. Bodrogolaszi község lakói is örülnek a lelki útnak.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság tulajdonában lévő Lónyai kastélyt és parkját a Chemin Neuf Katolikus Közösség gondozza. A közösség befogadta és támogatja a Házaspárok útját. A közösség tagjai fiataloknak és házaspároknak tartanak rendszeresen lelkinapokat, lelkigyakorlatokat, és örömmel várják a vendégeket, hogy a Házasok útján végig sétáljanak.

Elérhetőség: www.chemin-neuf.hu - +36 (20) 828 9570; +36 (30) 570 4340. Cím: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1. Útvonal pl. Budapestről: Autóval: M3 - M30 - 37-es főút. Vonattal: közvetlen gyorsvonat indul Budapest Keleti pályaudvarról (a vonat Bodrogolasziban is megáll).

Sárospatak, Római Katolikus Plébánia, Szent Erzsébet u. 15. - 47-311-183