A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-12-05 Thursday.
Üdvözöljük Vilma nevű látogatóinkat!
Holnap Miklós névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Szentháromság vasárnapja

 • Az elmúlt héten ünnepeltük a XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet. Ezúton is megköszönjük minden testvérünknek a segítséget, a munkát, az adományokat, a szervezésben, a liturgiában, a körmenetben való részvételüket, szolgálattevőként való közreműködésüket, a háttérben való munkálkodást. A Szent Erzsébet ünnepen is úgy kell szolgálnunk Szent Erzsébet lelkületével a zarándokokat, hogy közben az egyházközségi kötödések, hittestvéri kapcsolatok megerősödjenek, elmélyüljenek, tanúságtevő szeretetté formálódjanak, plébániánk népe pedig ’Erzsébetes’ lelkületű szeretetközösséggé legyen.
 • A héten lesz az Oltáriszentség ünnepe - Úrnapja. Figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatát, valamint a Patakin kívüli vasárnapi vidéki kötelezettségeinket, tájékoztatjuk a híveket, hogy az Úrnapi szentmisét és körmenetet a napján, azaz a héten csütörtökön tartjuk meg, hasonlóan az elmúlt 4 évhez. Az ünnepi szentmise kezdete tehát csütörtökön este 6. óra, és utána a körmenet. Jó idő esetén, a templomon kívül lesz a körmenet. Szeretettel várjuk a híveket az Oltáriszentség iránti tiszteletünk tanúságtevő kinyilvánítására.
 • Elsőpéntek következik. A betegek látogatása a szokásos rend szerint lesz. Pénteken este a szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel.
 • A héten, Június első szombatján reggel Fatimai ájtatosságot tartunk. A rózsafüzér reggel ¾ 8-kor kezdődik, utána fél 9-kor lesz a szentmise.
 • Ismertetjük Ternyák érsek úr felhívását: „Az Egri Főegyházmegye főpásztoraként szeretettel várom azoknak a nőtlen, ifjú férfiaknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban, és különleges kihívásnak tekintik azt, hogy az Egri Főegyházmegyében - az ország leghátrányosabb régiójában teljesítsenek papi szolgálatot.” A jelentkezést a plébánián keresztül kell eljutatni az Egri Papnevelő Intézet rektorához.
 • A nyári plébániai napközi a hittanos gyerekek számára július 20.-tól lesz megtartva. Jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébániairodában lehet. Segítők jelentkezését is várjuk.

Pünkösdvasárnap

 • Ma, pünkösd ünnepével, a feltámadást követő ötvenedik napon zárul a húsvéti idő. A harmadik isteni személy, a Szentlélek kiáradását és az Egyház megszületését ünnepeljük. Pünkösdkor három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka is ekkor vette kezdetét.
 • Pünkösdkor ünnepeljük Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatásának évfordulóját is. Az idén 780. éve annak, hogy 1235. pünkösdjén IX. Gergely pápa az itáliai Perugia városában szentté avatta, és az egész katolikus világ számára a felebaráti szeretet példaképének állította Patak szülöttét, Erzsébetet – II. András magyar király leányát, a türingiai IV. Lajos őrgróf özvegyét.
  • Pünkösdhétfőn a Szent Erzsébet ereklyét reggel 9-kor helyezzük ki az ereklyetartóra. A szentmisét megelőzően 9-től fél 11-ig közös imádság, éneklés lesz az ereklye előtt.
  • A pünkösdhétfői ünnepi szentmise a Bazilikában lesz fél 11.-kor. Az ünnepi szentmisét és körmenetet vezeti: Dr. Seregély István érsek úr, akit pappá szentelése gyémánt jubileuma alkalmából is köszöntünk.
  • A szentmise után kerül sor – alkalmas idő esetén – a körmenetre. A pünkösdhétfői bazilikai ünnepség hétfőn délután 3.-kor litániával ér majd véget.
  • Pünkösdhétfőn délután 5-kor lesz szentmise a szokás szerint a várbeli Szent Erzsébet kápolnában.
 • Pénteken este a szentmise után csendes szentségimádás lesz este 8-ig.
 • Szeretetláng lelkinapot tartanak a héten, szombaton, Hollóházán a Szent László templomban, de. 9. órától. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

Urunk mennybemenetele

 • A héten több napra is lehet szentmisére adakozni.
 • Májusban minden nap litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére az esti szentmise után: a Loretói Szűzanya oltáránál elénekeljük a májusi litániát.
 • A héten, csütörtökön a szentmise után a cursillósok Szent Pál Közössége tartja összejövetelét a plébánián.
 • Pénteken a szentmise után csendes szentségimádás lesz este 8-ig.
 • Pünkösd ünnepének előestéjén, szombaton este a szentmise után Szentlélekváró virrasztás és imaóra lesz este 9-ig.
 • A következő vasárnap Pünkösd napja: az éltető és megszentelő Szentlélek Isten kiáradását ünnepli Anyaszentegyházunk.
 • A pünkösdhétfői Szent Erzsébet búcsú és zarándoknap programja a hirdetőtáblán olvasható.
 • A plébániai nyári napközi a hittanos gyerekek számára július 20-31. között lesz megtartva. Jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébániairodában lehet.

Húsvét 6. vasárnapja

 • A plébánián ma bérmálásra készülünk/ ma bérmálás volt. Kérjük a hívek mindennapi imáját a fiatalokért.
 • A mai napon Anyaszentegyházunkban ima és könyörgő napot tartunk a tömegtájékoztatási eszközök helyes, Isten törvénye szerinti használatért.
 • Csütörtökön este a litánia után karitászgyűlés lesz a plébánián.
 • Pénteken a szentmise után csendes szentségimádás lesz este 8-ig a szentségi Jézus előtt.
 • Segítséget kérünk a szentsír elbontásához a héten, szombaton reggel 8. órára.
 • Májusban minden nap litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére az esti szentmise után: a Loretói Szűzanya oltáránál elénekeljük a májusi litániát.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a személyi jövedelemadó első egy százalékáról rendelkezzenek a katolikus egyház javára, a második 1%-ról pedig lehetőség van a sárospataki bazilikai alapítvány, vagy az orgona alapítvány javára rendelkezni, ezzel is támogatva a templomunk és a plébánia működését. Érdeklődni a sekrestyében és a plébániai irodában lehet. Ezúton is köszönjük a testvéreknek, akik a tavalyi évben az alapítvány számára rendelkeztek. Az első egy százalékról azok a hívek is rendelkezzenek a katolikus egyház javára, akiknek konkrétan nincs adó-befizetési kötelezettségük, de az adóbevallást be kell nyújtaniuk.

Húsvét 5. vasárnapja

 • Szent Mónika, a keresztény édesanyák példaképe és védőszentje régi liturgikus ünnepnapjához kötődve, május első vasárnapján - Anyák napján szeretettel köszöntjük az édesanyákat. A Szűz Anya és Szent Mónika legyen példaképük és közbenjárójuk az Istentől kapott felelősségteljes anyai hivatás megélésében.
 • Ma / vasárnap este 5. órától rózsafüzérima és titokcsere lesz a társulati tagoknak. Fél 6-től Jézus Szíve litánia.
 • Mindszenty József bíboros úr halálának 40. évfordulójára emlékezünk május 6.-án szerdán. Ebből az alkalomból az esti szentmisét Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért fogjuk felajánlani.
 • A héten csütörtökön papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. 5. órától imaórát végzünk erre a szándékra.
 • Pénteken a szentmise után csendes szentségimádás lesz este 8-ig a szentségi Jézus előtt.
 • A plébánián bérmálásra készülünk. Kérjük a hívek mindennapi imáját a jelöltekért. Szombaton de. 9. órától lesz a bérmálandók és hozzátartozóik gyónása, és a szertartás próbája a bazilikában.
 • Mához egy hétre vasárnap a fél 11-es szentmisében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Palánki Ferenc püspök atya.
 • Májusban minden nap litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére az esti szentmise után: a Loretói Szűzanya oltáránál elénekeljük a májusi litániát.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a személyi jövedelemadó első egy százalékáról rendelkezzenek a katolikus egyház javára, a második 1%-ról pedig lehetőség van a sárospataki bazilikai alapítvány, vagy az orgona alapítvány javára rendelkezni, ezzel is támogatva a templomunk és a plébánia működését. Érdeklődni a sekrestyében és a plébániai irodában lehet. Ezúton is köszönjük a testvéreknek, akik a tavalyi évben az alapítvány számára rendelkeztek. Az első egy százalékról azok a hívek is rendelkezzenek a katolikus egyház javára, akiknek konkrétan nincs adó-befizetési kötelezettségük, de az adóbevallást be kell nyújtaniuk.

Húsvét 4. vasárnapja – Hivatások vasárnapja

 • A héten több napra lehet szentmisére adakozni.
 • Ma van / volt a 9. órai szentmisében a gyermekek első szentáldozása. Imádkozzunk értük, hogy a szentségi Jézussal való kapcsolatukban hűségesek legyenek egész életükben.
 • Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. A megszentelt élet éve alkalmából különösen is imádkozzunk a szerzetesi hivatásokért, és a Szent Erzsébet nővérekért.
 • Mai napon búzaszentelést végezve, imádkozzunk a jó termésért, hogy elegendő kenyér jusson minden család asztalára.
 • Orgonaavató hangverseny lesz ma a bazilikában vasárnap du. 4. órától. Közreműködik Fassang László orgonaművész és a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórus.
 • Hétfőn este 6-tól egyháztanácsgyűlés lesz a plébániaházban.
 • Péntektől vasárnap délutánig (május 1-3 között) lelkigyakorlat lesz a fűzéri templomban, a belső gyógyulásért imádkozva. A részletek a hirdetőtáblán olvashatóak.
 • Jézus Szíve elsőpénteken – május 1-én - délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét és utána a litániát a házasokért, családosokért, ajánljuk fel.
 • Fatimai ájtatosságot tartunk szombaton: reggel ¾ 8-tól rózsafüzér lesz, fél 9-től szentmise.
 • Májusban minden nap litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére az esti szentmise után: a Loretói Szűzanya oltáránál elénekeljük a májusi litániát.
 • Május 1.-én, és 2.-án emlékezünk Árpád-házi Szent Erzsébet oltárra emelésének 779. évfordulójára.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a személyi jövedelemadó első egy százalékáról rendelkezzenek a katolikus egyház javára, a második 1%-ról pedig lehetőség van a sárospataki bazilikai alapítvány, vagy az orgona alapítvány javára rendelkezni, ezzel is támogatva a templomunk és a plébánia működését. Érdeklődni a sekrestyében és a plébániai irodában lehet. Ezúton is köszönjük a testvéreknek, akik a tavalyi évben az alapítvány számára rendelkeztek. Az első egy százalékról azok a hívek is rendelkezzenek a katolikus egyház javára, akiknek konkréten nincs adó-befizetési kötelezettségük, de az adóbevallást be kell nyújtaniuk.

Irgalmasság vasárnapja

 • Ma, az Isten Irgalmasság vasárnapja van. Tegnap este tették közé az idén, december 8.-án kezdődő rendkívüli szentév témáját meghirdető pápai iratot. Ferenc pápa a rendkívüli szentévet az Isten irgalmasságának szenteli. Ma a szentmise végén mi is ajánljuk Szűz Mária, az Egyház Anyja oltalmába a szentévet, elénekelve a Mennyek királynéja kezdetű himnuszt, ahogyan azt ma Rómában is megteszik.
 • Az orgona felújításáról lesz előadás, és a hangszer bemutatására is kerül sor a héten, kedden délután 5. órától a bazilikában. Szeretettel várjuk a híveket. Részletes program a hirdetőtáblákon található.
 • A cursillos csoport találkozója lesz csütörtökön este a szentmise után a plébániaházban.
 • Szombaton de. fél 10-től az elsőáldozásra készülőknek, 11-től a bérmálkozásra készülőknek lesz hittanórája a plébániaházban.

Húsvétvasárnap

 • Áldott, kegyelemteljes ünnepet kívánunk a kedves híveknek!
 • A jó Isten jutalmazza meg mindazokat, akik munkájukkal, és adományaikkal, és a liturgiában való tevékeny részvételükkel, szolgálatukkal hozzájárultak az egyházközségben húsvéti ünneplésünk szebbé tételéhez!
 • Húsvétvasárnap/Ma délben a Duna TV közvetíti Ferenc pápa húsvéti üzenetét és áldását 12. órakor! Kísérjük figyelemmel és fogadjuk a Szentatya áldását!
 • Húsvéthétfőn a végardói görög katolikus templomban a római szertartás szerint lesz a szentmise reggel 8. órakor, a Bazilikában szokás szerint csak de. 9-kor és fél 11-kor lesznek szentmisék, az esti mise nem lesz.
 • Húsvét harmadik napján, kedden még délelőtt 9-kor lesz a szentmise, a hét többi napján pedig este 6. órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Húsvét hetében - nyolcadában a liturgiában ünnepnek számít minden nap. A keleti katolikusok „Fényes hét”-nek nevezik. Engedjük magunkban hordozni az ünnep üzentét, mint világosságot.
 • Csütörtökön este a szentmisét a karitász szándéka szerint a szükséget szenvedőkért ajánljuk fel, a szentmise után a plébánián karitászgyűlés lesz.

Virágvasárnap

 • Kérjük, hogy minden kedves testvérünk, aki teljes szentségi közösségben van az Egyházzal, végezze el nagyböjti szentgyónását! Erre ma Virágvasárnap du. 5-től itt a Bazilikában lehetőség lesz, a sárospataki kerület papsága gyóntat.
 • Az idősebb hívek keddi közössége – a Boldog Mária Lujza nevét viselő közösség - az elmúlt hónapokban egyszerű használati eszközöket készített, az idén húsvéti jellegű díszítéssel ellátott poháralátéteket. A szokás szerint a mai mise után lehetséges ezekből a templom előtt kapni, az adományokból a nálunknál szegényebbeket támogatja majd a közösség.
 • A hét első három napján Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán a szentmisék a Bazilikában reggel 7-kor kezdődnek, nem este! /A vidéki gyóntatások miatt!/
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasással szolgálni a Szentháromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel, előre.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban olajszentelési szentmise lesz, amelyen részt vesz a főegyházmegye papsága az Érsekfőpásztor vezetésével. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön este 7-től az Utolsó Vacsora emlékmiséjét végezzük itt a Bazilikában, utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy nagypénteken szigorú böjt van, igyekezzünk odafigyelni, és a szenvedés útját járó, kereszthalált értünk szenvedő Krisztus iránti szeretetből megtartani a böjtöt.
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel nyolckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken a keresztúti imát tartunk a bazilikában de. 10. órától. Az imádságot a Rózsafüzér Társulat vezeti.
 • Az Isteni Irgalmasság kilencedet a józseffalvi kápolnában végezzük nagypéntektől du. 3. órakor minden nap. Ezen ima kilencedet mintegy kegyelmi előkészületnek is szánjuk a december 8-án kezdődő Irgalmasság szentévére.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése este 7-kor kezdődik.
 • Nagyszombaton reggel 8-kor lesz a főoltárt takaró imalepel leengedése, amelyhez kérjük a hívek segítségét.
 • Nagyszombaton de. 9-től 12.-ig csendes szentsír-látogatás lehetséges. Szánjunk rá magunkat, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása este 8-kor kezdődik.
 • Nagypénteken és nagyszombaton a bazilikában reggel 7. órától a szent zsolozsmát imádkozzuk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Figyelmes, szeretetteljes, áldott nagyhetet kívánunk, és buzdítunk minden testvért, hogy a Szentháromnapon buzgón jöjjenek el a templomba, és a szent liturgiában ünnepeljük együtt üdvösségünk szent titkát, Jézus Krisztus megváltó húsvéti misztériumát!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • A héten szerdán Urunk születése hírüladásának ünnepe lesz. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6-kor lesz.
 • A leendő első osztályosok számára játékos iskola-előkészítőfoglalkozás lesz Március 26-án, csütörtökön, du. 5. órától a volt – zárda – Karolina épületében. Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket!
 • Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mutatják be passiójáték keretében a Szent Erzsébet katolikus Iskola tanulói, a héten, pénteken de. 10. órától a Művelődés Háza nagytermében. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket is az előadásra!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk az esti szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az egyházközségi képviselőtestület fogja vezetni.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztúti ájtatosságot. Az imádság szombaton 13. órakor kezdődik a Bazilikából indulva. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra.
 • Mához egy hétre virágvasárnap lesz, a nagyhét kezdete.
 • A húsvéti ünnepre való készület jegyében a közös gyóntatás mához egy hétre virágvasárnap du. 5. órakor kezdődik.
 • A szentsír virágaira és a húsvéti virágdíszítésre adományokat a sekrestyében lehet befizetni.