A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-04-24 Wednesday.
Üdvözöljük György nevű látogatóinkat!
Holnap Márk névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • A héten szerdán Urunk születése hírüladásának ünnepe lesz. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6-kor lesz.
 • A leendő első osztályosok számára játékos iskola-előkészítőfoglalkozás lesz Március 26-án, csütörtökön, du. 5. órától a volt – zárda – Karolina épületében. Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket!
 • Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mutatják be passiójáték keretében a Szent Erzsébet katolikus Iskola tanulói, a héten, pénteken de. 10. órától a Művelődés Háza nagytermében. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket is az előadásra!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk az esti szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az egyházközségi képviselőtestület fogja vezetni.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztúti ájtatosságot. Az imádság szombaton 13. órakor kezdődik a Bazilikából indulva. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra.
 • Mához egy hétre virágvasárnap lesz, a nagyhét kezdete.
 • A húsvéti ünnepre való készület jegyében a közös gyóntatás mához egy hétre virágvasárnap du. 5. órakor kezdődik.
 • A szentsír virágaira és a húsvéti virágdíszítésre adományokat a sekrestyében lehet befizetni.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Nemzeti ünnepünkön imádkozzunk magyar népünkért!
 • A mai perselyt a háborús fenyegetettségtől súlyos helyzetbe került kárpátaljai honfitársaink javára gyűjtjük.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot kezdünk ma itt a bazilikában az esti szentmise keretében, a húsvéti ünnepre való felkészülés jegyében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió elnöke mondja ma - vasárnap, hétfőn és kedden este. Akik ma délelőtt részt vettek szentmisén, biztatjuk, hogy az esti misén hallgassák meg a lelkigyakorlatos szentbeszédet, illetve hétfőn és kedden vegyenek részt rajta.
 • A Szent István Rádiót szívesen hallgató hívek, és mindenki más figyelmébe is ajánljuk, hogy közönségtalálkozó lesz kedden délután 4. órától a Szent Erzsébet Házban. A du. 4-kor kezdődő kulturális műsor után Szarvas István atyával, és a rádió más munkatársaival lesz lehetőség találkozni, beszélgetni. Szeretettel hívjuk a híveket erre az alkalomra is. A közönségtalálkozó után lesz este 6. órától a lelkigyakorlat befejező szentbeszéde, itt a bazilikában.
 • A héten, csütörtökön lesz Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, az Anyaszentegyház fővédőszentjének az ünnepe. Az ünnepi szentmisét este 6. órakor tartjuk, utána elimádkozzuk a Szent József litániát.
 • Csütörtökön este a szentmise után lesz a cursillósok találkozója a plébánián.
 • Pénteken ¼ 6-tól a keresztúti ájtatosságot a plébánia karitászcsoportja fogja vezetni.
 • Szombaton de. fél 10-től az elsőáldozásra készülők hittanórája lesz. A bérmálkozók foglalkozása délután fél 3-kor kezdődik a plébánián!
 • A szentsír virágaira adományt elfogadunk.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Ma du. 5. órától rózsafüzérima és titokcsere lesz a társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn este 6. órától egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián.
 • Csütörtökön du. ¼ 6-tól papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, az imaórában, és utána a szentmisében is.
 • Jézus Szíve elsőpénteken délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét és utána a litániát a házasokért, családosokért, ajánljuk fel.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az idősek keddi délelőtti csoportja, a Boldog Mária Lujzáról nevezett közösség tagjai fogják vezetni.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Március 8-án Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr, egyházmegyénk főpásztora tesz látogatás egyházközségünkben. Ő fogja végezni a fél 11-es szentmisét hálaadásul az elvégzett templomfelújításért. Szeretettel hívjuk a kedves híveket az érseki szentmisére, hogy együtt adjunk hálát a Mindenható Istennek, a bazilikán eddig elvégzett munkálatokért.
 • A felolvasott körlevél szerinti nagyböjti élelmiszergyűjtés a jövő vasárnaptól kezdődik (illetve a szombati előesti szentmisétől) és az azt követő vasárnapig tart. A szokás szerint a Szent Erzsébet ereklyetartó mellett lehet majd elhelyezni az adományokat a szentmisék előtt vagy után. Kéjük a karitászcsoport önkénteseit, hogy segítsenek majd ebben. Szeretettel kérjük, hogy minden család ajánljon fel 1 kg tartós élelmiszert a nálánál nagyobb szükségben lévők számára. Az adományok felajánlásánál legyünk figyelmesek, lejárt szavatosságú élelmiszert nem tudunk tovább adni.

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.
 • Nyílt tanítási órák lesznek az ősszel első osztályt kezdő gyermekek és szüleik számára szerdán délelőtt 8-tól 12-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, vagyis most Szent Erzsébet u. 16. szám alatti épületben – szemben a plébániaházzal, a volt zárda és Karolina óvoda épületében. Szeretettel várják a leendő elsősöket, és szüleiket.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskolaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket (óvodát, iskolát) előnybe részesíteni, így is törekedve betartani a gyermekek katolikus nevelésére vonatkozó ígéreteiket.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • A Máriapócsi Szűz Mária Kegykép érkezésére készülve, február 28-án, szombaton városi imazarándoklat lesz, vagyis egész napos gyalogos zarándoklat, amely körül öleli Sárospatak városát. Igazi nagyböjti alkalom ez, hogy a Szűz Anya közbenjárásával megkérleljük Urunkat, a magunk és a mieink megtérésért könyörögve. Találkozás és kezdőima reggel fél 8-kor a városi görög katolikus templomban. Útközben is lehet csatlakozni. Részletes program a hirdetőtáblán, illetve kérésre el is küldjük a programot.  Szeretettel buzdítunk mindenkit, ha csak rövid időre is, csatlakozzon a városunkért való imazarándoklathoz. Rossz idő esetén egy héttel később lesz a zarándoklat.
 • Hála Istennek, sokan tudtak részt venni Hamvazószerdán a nagyböjt kezdő napján szentmisén, és így a hamvazás bűnbánati szertartásán is. Akiknek ez minden igyekezetük ellenére sem sikerült, alkalmat adunk, hogy a szentmise áldása után hamvazkodhasson.

Évközi 6. vasárnap

 • A mai napon római katolikus Anyaszentegyházunkban könyörgő imanapot tartunk a világ éhezőiért. Napi személyes imánkban is emlékezzünk meg szükséget szenvedő embertársainkról. Kérjük Istentől a kegyelmet a felelősök, tisztségviselők számára, hogy az Istentől kapott javak egyetemes rendeltetése elvének figyelembevételével hozzák meg döntéseiket az éhezők javára, és jusson elegendő kenyér minden család asztalára.
 • Kedden véget ér a farsang, ezzel a báli idény is. Kedden este a mise után helyezzük fel az oltár elé a lila leplet. Kérjük a hívek segítségét.
 • A héten hamvazószerda lesz. Kezdődik a nagyböjt. Célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 hétköznapot, péntekenként a böjt a húsételtől való megtartóztatást jelenti. Ilyenkor visszaemlékezünk keresztségünkre, és bűnbánatot tartunk, különös odaadással végezzük állapotbeli kötelességeinket. A bűnbánat lelkülete töltsön el bennünket, tartózkodjunk minden olyan tevékenységtől, amely ezzel ellentétes. Vállaljunk önként külön is bűnbánati cselekedeteteket, imákat, önmegtagadásokat. Hamvazószerdán szigorú böjti napot tartunk.
 • Hamvazószerdán a hamuszentelést és a hamvazás bűnbánati szertartását végezzük a bazilikában de. 9. órakor. A bazilikában este 6-kor is lesz szentmise. Elfoglaltságtól függően válasszuk a reggeli vagy az esti szentmisén való részvételt. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy a húsvétra való készületet az első napon – hamvazószerdán kezdjék el, úgy hogy részt vesznek a hamvazás bűnbánati liturgiáján.
 • Cursillos összejövetel lesz csütörtökön este a plébánián.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt. Az első nagyböjti keresztúti ájtatosság imádsága pénteken ¼ 6-tól lesz itt a Bazilikában.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Mához egy hétre a perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk gyűjteni.
 • A máriapócsi kegyképet hozzák el márciusban Sárospatakra. Előkészületi imaesteket tartanak a görög katolikus templomban hétfőn, és csütörtökön este 6. órától.
 

Évközi 5. vasárnap

 • Ma a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Szerdán Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lesz, amely egyben a betegekért való könyörgő imanap az Egyházban. Az esti bazilikai szentmisét a betegekért ajánljuk fel, utána rövid szentségimádás lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Ezekben a napokban különösen ajánljuk a plébánia udvarán lévő Lourdes-i barlang felkeresését.
 • Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére kezdődik szentkilenced a józseffalvi kápolnában szerdán délután 4. órától.
 • Csütörtökön az esti szentmise után karitász gyűlés lesz. A karitász csoport 6 éve működik az önkéntesség alapján egyházközségünkben. A szentmisére, és utána a közösségi összejövetelre, szeretettel várunk érdeklődőket is, akik szívesen bekapcsolódnának a karitász közösségbe.
 • Ezekben a napokban tartják a Házasság hete programjait. Mottója: „Megtartó hűség”. A Házasság hete mozgalom néhány éve indult társadalmi szerveződésként, a keresztény egyházak támogatásával. Célja, hogy hangsúlyozottan a közvélemény figyelmébe ajánlja a házasságot, hiszen pl. Magyarországon már a népesség fele él csak házasságban. Nagyon sok a válás, egyre több az együttélés, ideiglenes kapcsolat. Ezek a jelenségek súlyos sebek a társadalom életében.
 • A héten szerdától lehet megtekinteni a plébánia irodájában a 2014-es számadást, és a 2015-ös költségvetést, 3 hét időtartamban.

Évközi 4. vasárnap

 • Ma délután 5-től rózsafüzér imádság lesz, utána fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Katolikus Anyaszentegyházunkban ezen az ünnepen könyörgő imanapot tartunk a szerzetesekért, szerzetesi hivatásokért. Az ünnepi szentmise és gyertyaszentelés délelőtt 9. órától lesz a Bazilikában.
 • Kedden Szent Balázs püspök napján, a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni. A gyermekük megkeresztelését kérő szülők annak idején vállalták a gyermek keresztény nevelését. Ennek alkalmas eszköze a katolikus oktatási intézmény. Ehhez a felhíváshoz kötődik a következő hirdetés.
 • Az ősszel első osztályt kezdő gyermekek szülei számára lesz szülői tájékoztató értekezlet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezésében. Helyszín: itt a Szentnegyedben, a régi zárda – Karolina épületében. Időpont: szerdán du. 5-órától. Szeretettel várják a leendő elsősök szüleit. Gyermekfelügyeletről gondoskodnak a pedagógusok.
 • Csütörtökön 1/4 6-tól elsőcsütörtöki szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A héten elsőpénteken a betegeket látogatjuk a szokásos rend szerint. Az esti szentmisében házas és családos hivatásokért könyörgünk Jézus Szentséges Szívéhez.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, és 12-én.

Évközi 3. vasárnap

 • Egyháztanácsgyűlés lesz hétfőn este fél 6-tól, a plébánián.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Szombaton kerül sor a bazilika karácsonyi díszítésének elbontására, és templomtakarításra. Kérjük a segítőket, hogy reggel 8. órára jöjjenek.
 • A görög katolikus egyházközség farsangi jótékonysági bált rendez a héten, szombaton január 31.-n, este fél 7-től. A bál helyszíne az Árpád Vezér Gimnázium aulája. Belépő a bálra a parókián és az énekkari tagoknál vásárolható, 3500 Ft-os áron, mely egy egytálételes vacsorát is tartalmaz. Iskolásoknak a belépés vacsorajegy áron.
 • Szívesen fogadják tombolatárgyak felajánlását, támogatói jegyek vásárlását, ezzel is segítsék a jótékonysági bál célkitűzését, a görög katolikus templom felújítását.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, az első könnyezés 300. évfordulója alkalmából.

Évközi 2. vasárnap

 • A katolikus egyházban ma könyörgő imanapot tartunk az elvándorlókért és a menekültekért.
 • A héten lesz a szokásos januári imahét a keresztény egységért. Az imahét kezdete Végardón lesz hétfőn este 5.-kor. Itt a Bazilikában pénteken este 5. órakor lesz a záró alkalom. A részletes program a hirdetőtáblán.
 • Az imahét miatt a hétköznapi szentmisék péntekkel bezárólag reggelenként 7. órakor kezdődnek itt a Bazilikában.
 • A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Bartók Béla utcai épületének felújításáról lesz tájékoztató és lakossági fórum a helyszínen (Bartók B. u. 2.), a héten csütörtökön du. fél 3-tól. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.

Urunk megkeresztelése

 • Mai nappal lezárul a karácsonyi időszak. Az Úr felmutatás utáni imát illetően a most következő évközi időre visszatérünk az első formulához. Szíveskedjen mindenki utána nézni az imakönyvében!
 • A Kossuth Rádióban héten kétszer, a déli harangszóként a sárospataki bazilika jelenlegi nagyharangja szól majd. Az adás hétfőn, és szombaton délben 11.56-kor kezdődik.
 • Ferenc pápa hétfőn indul apostoli útra Ázsiába, a Fülöp-szigetek és Srí Lanka katolikus közösségeit látogatja meg a pápa. A sárospataki pápai bazilika hívei imádságunkkal kísérjük őt ezekben a napokban.
 • Csütörtökön este szentmise után lesz a cursillos csoport összejövetele a plébánián.
 • Pénteken este az egyházközség betegeiért lesz szentmise, utána rövid szentségimádás, és szentségi áldás a betegekre.
 • Szombaton hittanóra lesz az elsőáldozásra készülő gyermekek számára de. fél 10-től.
 • Akik házukat szeretnénk megszenteltetni, kérjük a sekrestyében vagy az irodában jelezni. A házszentelés időpontját a megadott telefonszám segítségével egyeztetjük.
 • Kérjük a jegyespárokat, hogy az erre az évre tervezett házasságkötéseket szíveskedjenek bejelenteni a plébániahivatalban.
Kérjük azon római katolikus jegyeseket is, akik nem katolikus templomban tervezik házasságot kötni: jöjjenek be a plébániára, hogy a szükséges engedélyt és katolikus házasságkötési forma alóli felmentést meg tudjuk kérni az egyházmegye vezetőjétől