A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-04-24 Wednesday.
Üdvözöljük György nevű látogatóinkat!
Holnap Márk névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 27. vasárnap

 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság. Szeptember 29.-én a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat, – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Ezért a rózsafüzér imádság végén, a Szentatya kérésére imádkozzuk  az „Oltalmad alá futunk , Istennek Szent Szülője” és  „Szent Mihály arkangyal” kezdetű imádságot. Az utóbbi imát kihelyeztük, magukkal vihetik a kedves hívek.
 • Ma, vasárnap 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat október havi imaórája és titokcseréje, a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, majd a rózsafüzért. Bátorítjuk a kedves híveket a Rózsafüzér Társulatba való belépésre. Köszönjük a Társulatnak a Bazilika számára vásárolt tömjénezőt és tömjén tartót, valamint a kézmosó ampolnát.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Ezen napon tartjuk Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya főünnepét.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. A negyedik találkozó 18:00 órakor szentmisével kezdődik, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 16:30 órától „A gyógyító Szent Erzsébet” címmel a Szent Erzsébet Házban előadást tart Lastóczkiné Kájel Gabriella, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke.
 • Kedden 9:00-kor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai. Az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Szerdán Károlyfalván lesz az egyházmegyei Szentségimádási nap 8:00–tól 16:00 óráig. Itthon 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken 9:30-kor az Idősek Szociális Otthonában szentmisét mutatunk be. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig.

Évközi 26. vasárnap

 • Ma szeptember utolsó vasárnapján világszerte a Szentírás ünnepét tartjuk, amely könyv hitünk szerint Isten hozzánk szóló, kinyilatkoztatott üzenetét tartalmazza. Ajánljuk a hívek figyelmébe a Szentírás napi olvasását.
 • Október a Rózsafüzér hónapja, a közös imádság minden nap 17:30-kor kezdődik. A napi rózsafüzért a hirdetőtáblán kiírt csoportok vezetik. A józseffalvai kápolnában 16:00-kor kezdődik a rózsafüzér imádság.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: litániát majd rózsafüzért és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön 8:00-10:00-ig gyóntatás lesz a bazilikában. 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, majd erre a szándékra ajánljuk fel a szentmisét.

19:00 órakor a plébánián kezdődik a Képviselőtestület gyűlése.

 •  Pénteken elsőpéntek, otthonukban meglátogatjuk idős, beteg testvéreinket. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, valamint a nagykilenced végzését Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk. 
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére. 7:30-tól lesz gyónási lehetőség, 8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel, 9:00-kor kezdődik a szentmise.

10:00 órakor a Szent József utcai görögkatolikus templomtól indul a város körüli gyalogos zarándoklat az itt élők lelki megújulásáért. Az útvonalról és más tudnivalókról a hirdetőben valamint a szervezőktől tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk a híveket.

 • Szombaton október 6.-án, ministráns találkozó lesz Egerben, melyen részt vesznek a Bazilika ministránsai is. A jövőben is várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat, akik szeretnének csatlakozni.
 • Vasárnap 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat október havi imaórája és titokcseréje, a Jézus Szíve litániát imádkozzuk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, majd a rózsafüzért imádkozzuk.
 • Október 22.-én, hétfőn lesz a plébánia őszi zarándoklata a Felvidékre, Magasrév, Eperjes és Kassa útvonalon. Jelentkezni a plébánián lehet az utazási költség, 2.500 forint befizetésével, október 16-ig.

Évközi 25. vasárnap

 • Az elmúlt vasárnap volt a józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére. Hálásan köszönjük az ünnepet előkészítők imáit és fáradozását.
 • Ma a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek támogatását kérjük az új iskolai és hittanos évben a diákokra és tanáraikra, majd megáldjuk az iskolatáskákat és a tanszereket.
 • Ma Fogolykiváltó Boldogasszony napjához kötődve 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, és a Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére folytatjuk a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban 18:00 órakor kezdődik a szentmise, majd következik az Oltáriszentségről szóló tanítás és a Szentségimádás.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklye közelében.
 • Szerda délután Bíró László püspök úr vezetésével a Büntetésvégrehajtó intézetek lelkigondozói látogatnak a bazilikába. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Csütörtökön az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága és a Tanácsosok Testülete kihelyezett ülése lesz a plébánián. A találkozó tárgya a pataki egyházi felújítások. 16:30-kor hitoktatók találkozója a plébánián.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton Egerben lesz az egyházmegyei Karitász találkozó,  melyen a helyi csoport tagjai is részt vesznek. Október 6.-án ministráns találkozót tartanak Egerben, melyen részt vesznek a bazilika ministránsai is. Szombaton 9:30-kor ministráns foglalkozás kezdődik a plébánián.  Várjuk azokat a fiúkat, akik már szolgálnak az oltár körül és azokat is, akik szeretnének csatlakozni.
 • Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 24. vasárnap

 • A józseffalvai kápolna búcsúját, Szűz Mária szent neve tiszteletére ma, szeptember 16.-án, 11:00-kor tartjuk. A bazilikában a nagymise elmarad!
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn este a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Krisztussal való kapcsolatunk elmélyítésére kezdjük el a Szentségimádás iskoláját. Ebben a 12 alkalomból álló sorozatban mindig lesz szentmise, az Oltáriszentségről szóló tanítás és Szentségimádás. Az első találkozást szeptember 17.-én, hétfőn 18:00 órakor tartjuk a bazilikában, majd hétfőnként folytatjuk december 3.-áig. Jelentkezni lehet a sekrestye közelében kihelyezett lapokon, valamint a plébánia hivatalban.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Pénteken, az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Vasárnap a 9:00 órai szentmisében a Szentlélek kiáradását kérjük az új iskolai és hittanos évre. A szentmisében imádkozunk a diákokért és tanáraikért majd megáldjuk az iskolatáskákat és tanszereket.
 • Vasárnap Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva a Rákóczi Vár Trinitárius udvarában 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk, melyet a szenvedélybetegekért ajánlunk fel. Az esti szentmisében megemlékezünk az egykor itt élt szerzetesekről. Szeretettel várjuk a híveket.
 • A következő hetekre szentmise szándékok előjegyezhetők a plébánián vagy a sekrestyében. Akik az idei egyházadójukat még nem rendezték, ugyanezen a helyeken megtehetik.

Évközi 23. vasárnap

 • Ma (vasárnap) 11:30-kor lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja.
 • A józseffalvai kápolna búcsúja, Szűz Mária szent neve tiszteletére következő vasárnap, szeptember 16.-án, 11:00-kor kezdődik. A jövő vasárnap a bazilikában a nagymise elmarad!
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt helyezték el Szent Erzsébet ereklyéjét a Sárospataki Bazilikában. Ma délután 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk. Szeretettel várjuk Szent Erzsébet tisztelőit.
 • Az új iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődött a hitoktatás. Várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 08:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk, az ereklyéje közelében.
 • Szerdán a józseffalvai kápolnában a reggeli misét követően Szentségimádást tartunk 12:00 óráig.
 • Pénteken 9:30-kor szentmisét mutatunk be az Idősek Otthonában.
 • Pénteken a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, az esti szentmisében kihelyezzük templomunk Szent Kereszt ereklyéjét hódolatra, majd 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.

Évközi 22. vasárnap

 • Szeretettel köszöntjük a Sárospataki Egyházközségben Resch Tamás diakónus testvérünket. Érsek úr júniusban szentelte diakónussá. Szeptember 1-től január közepéig nálunk tölti a lelkipásztori felkészülés gyakorlati idejét. Imáinkkal és testvéri szeretetünkkel támogassuk őt. Isten hozta!
 • Ma (vasárnap) 17:00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat szeptember havi imaórája és a titokcsere, majd a Jézus Szíve litániát a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozzuk.
 • Hétfőn 10:00 órakor kezdődik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséje. Szeretettel várjuk a kedves híveket, hogy együtt kérjük Isten áldását az új tanévre, iskolánk diákjaira és tanáraira. Az iskolai évvel valamennyi óvodában és iskolában megkezdődik a hitoktatás is, szeretettel várjuk a gyermekeket a hittanórákra és a szentmiséken való találkozásra.
 • Hétfőn 11:15-től Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik, 17:30-kor lesz Szentségbetétel. Az esti szentmisét követően 19:00 órakor kezdődik a Szentlélek imacsoport találkozója.
 • Kedden 17:00 órától Szent Erzsébet elsőkeddi imadélutánt tartunk: rózsafüzért imádkozunk, majd litániát és Szentségimádást végzünk. Az esti szentmisében Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztjük Isten elé azokat a kéréseket és szándékokat, amelyeket az elmúlt hónapban az ereklye közelében helyeztek el a kedves hívek. (Erre a jövőben is lesz lehetőség.)
 • Csütörtökön 17:15-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért, majd erre a szándékra ajánljuk fel a szentmisét.
 • Pénteken elsőpéntek, otthonukban meglátogatjuk idős, beteg testvéreinket, hogy a szentségekben Krisztussal találkozhassanak. A kedves hívek figyelmébe ajánljuk az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, valamint a nagykilenced végzését Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • szeptember 8.-án, 30 évvel ezelőtt érkezett Sárospatakra Szent Erzsébet ereklyéje. Szeretnénk ezért hálát adni. Jövő vasárnap, szeptember 9.-én 17:00 órakor Dr. Szabó Irén az ereklyéről tart előadást itt a bazilikában. Majd a szentmise előtt a kihelyezett ereklye közelében köszöntjük Szent Erzsébetet és azért imádkozunk, hogy Istennek átadott és felebarátai között szétosztott életét követni tudjuk.
 • Jövő vasárnap lesz a Hercegkúti Egyházközség búcsúja, majd következő vasárnap 16.-án a Józseffalvai Kápolna búcsúja. (Akkor a bazilikában a nagymise elmarad.)

Évközi 20. vasárnap

 • Hétfőn, augusztus 20.-án Szent István király, Magyarország fővédőszentjének az ünnepét tartjuk. Ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik. A bazilikába 9:00 órakor érkezik a Szent Korona mása, mely egész nap megtekinthető. 16:45-kor ünnepi körmenetben kísérjük a Rákóczi Vár udvarába. Ott a 17:00 órakor kezdődő rendezvényen ökumenikus szertartás keretében kerül sor az új kenyér megáldása. HÉTFŐN A BAZILIKAI SZENTSÉGIMÁDÁS ELMARAD.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Pénteken az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A Nagyboldogasszony napja előtti éjszakát virrasztással töltöttük a bazilikába. Hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért imádkoztunk. Köszönjük azoknak, akik bekapcsolódtak, különösképpen az egész éjszakát átimádkozóknak.
 • A Bazilika nyár végi búcsúját Keresztelő János vértanúságának előestéjén, augusztus 28.-án, kedden tartjuk. Az ünnepi szentmise 18:00 órakor kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai részvételével. A szentmise főcelebránsa Drahos Dávid újmisés atya lesz, a szentbeszédet tartja Török László teológiai tanár, a mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa. Vele együtt adnak hálát a Főesperesség ezüstmisései, Eperjesi István,  Kovács László és Szarvas István plébános atyák. Úgy készüljünk, hogy részesei lehessünk az ünnepi találkozásnak.

Személyi változás

Egyházmegyénk Főpásztora, Bakos Tamás káplán atyát 2018. augusztus 1-től a mezőkövesdi Szent László Plébániára helyezi papi szolgálatának folytatására. Megköszönjük Tamás atya Sárospatakon és a filiális egyházközségekben végzett szolgálatát, további papi életére Isten bőséges áldását kérjük.

A sárospataki plébánia hívei és a filiális egyházközségek nevében is szeretettel köszöntjük főtisztelendő Liga Konrád káplán atyát. Egyházmegyénk Főpásztora augusztus elsejétől küldte hozzánk. Papi életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük. Kívánjuk, hogy érezze jól magát köztünk.

Született: Eger, 1992. 07. 27.
Életút: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán; 2018.08.01-től Sárospatak, káplán)
Pappá szentelték: Mezőkövesd, 2018.01.07.
Szolgálati hely: 2018-2018. Mezőkövesd I., káplán 2018.08.01-től Sárospatak, káplán

Évközi 19. vasárnap

 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében. Az esti szentmisét követően 19:00 órától a Bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk. Lehetőség lesz szentgyónásra, közös éneklésre, dicsőítésre, engesztelésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
 • Augusztus 15.-e Szűz Mária mennybevételének napja, parancsolt ünnep, amely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A Bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Pénteken Az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást végzünk.
 • A következő hetekre miseszándékok még jegyezhetők a bazilikába és a józseffalvai kápolnába is. Ajánljuk a kedves testvéreknek a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Hetente egy-egy alkalmat keressünk az Úrral való találkozásra.
 • Hálásan megköszönjük az idén befizetett egyházfenntartási hozzájárulásokat (egyházadó). Jó tudnunk, hogy mindennapi kiadásainkat a kedves hívek perselyadománya és az egyházadóból befolyt önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ezt a jövőben is kérjük, rendezésére a plébánia hivatalban és a sekrestyében van lehetőség.

Évközi 10. vasárnap

 • Vasárnap 16:00 órakor tartottuk a dorkói templom Jézus szíve búcsúját.
 • Hétfőn 8:00-tól 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 9:00-kor a Boldog Mária Lujza Csoport tagjait várja Kanizja nővér. A közösség egy fehér palástot ajándékozott a bazilika számára, melyet hálásan köszönünk.
 • Szerdán ünnepeljük Páduai Szent Antalt, tiszteletére és pártfogását kérve kilencedet kezdünk. A kilenced imádságait a szentmisék után fogjuk elvégezni.
 • Pénteken 10:00-kor kezdődik Iskolánk év végi hálaadása és a nyolcadikos diákok ballagása a Bazilikában, melyet 12:00 órakor az iskolkaépületben folytatunk. Az esti szentmise után 20:00-ig Szentégimádást tartunk.
 • Szombaton az egri bazilikában Érsek úr négy diakónust és két papot szentel. Imádkozzunk értük!
 • Várjuk a gyermekeket a nyári, plébániai napközis táborba, június 18-22.-e között. Jelentkezni itt a templomban is lehet, valamint a plébánián és az iskolában.