A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-01-18 Friday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Urunk mennybebenetele

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 19:00-kor az Egyházközség képviselőtestülete gyűlést tart a plébánián.
 • Kedden Máriapócsra zarándokolnak a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Kedden Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közeben. Az ott elhelyezett asztalnál leírhatjuk és elhelyezhetjük kéréseinket, melyeket Szent Erzsébet közbenjárását kérve terjesztünk az Úr elé. Ezeket az imaszándékokat a jövő hónap első keddi misébe belefoglaljuk.
 • Pénteken Az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Május minden napján az esti szentmise után imádkozzuk a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. A józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia. Mindnyájan igyekezzünk bekapcsolódni, legalább egy-egy alkalommal.
 • Jövő Vasárnap Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az esti szentmisét 18:00-kor a Várkápolnában tartjuk. A szentmise főcelebránsa Kecskés Attila főesperes, tolcsvai plébános úr lesz.
 • Pünkösdhétfőn az ünnepi eseményeket Bodrog partján a szabadtéri színpadnál készítjük elő. A találkozó házigazdája Ternyák Csaba érsek egyházmegyénk főpásztora, meghívott vendége Böcskei László nagyváradi püspök úr lesz. Kérjük a pataki híveket, már most úgy készítsék elő programjaikat, hogy részt vehessenek a Pünkösdhétfői találkozón. A részletes programot a hirdetőben és interneten is olvashatják a kedves hívek. Szeretettel kérjük, hogy az elkészítő munkába, az ide érkező zarándokok fogadásába, majd a közös imádságba, minél többen kapcsolódjanak be.

Húsvét 5. vasárnapja

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér.
 • Kedden Szent Erzsébet oltárra emelésének 783. évfordulóján tiszteletét mélyítve ima estet kezdünk, melyet minden hónap első keddjén hasonlóképpen tartunk. 17:00-tól rózsafűzér, litánia, Szentségimádás, majd szentmise. Az ereklye közelében elhelyezett asztalnál följegyezhetjük, Szent Erzsébethez szóló kéréseinket, hálaadásunkat. Ezeket az első keddi szentmise szándékába belefoglaljuk.
 • Kedden május első napján megkezdjük a Loretói litániát, melyben kifejezzük Szűz Mária iránti szeretetünket. Májusban, a Bazilikában az esti mise után a józseffalvai kápolnában 17:00-kor kezdődik a litánia.
 • Csütörtökön 17:15-kor Szentségimádást kezdünk papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanezen szándékra ajánljuk fel az esti misét.
 • Pénteken délelőtt meglátogatjuk otthonaiban elsőpéntekes idős beteg testvéreinket, az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton az elmúlt évek hagyományát követve fatimai imadélelőttöt tartunk. 7:30-tól gyóntatás, 8:00-tól Rózsafűzér elmélkedése, 9:00-kor szentmise katekézissel.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Vasárnap 17:00-kor Rózsafűzér társulat imaórája és titokcseréje kezdődik.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!

Húsvét 4. vasárnapja

 • Mai vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi és szerzetesi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk azért, hogy akiket az Úr  szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. A szentmise után a Képviselőtestület gyűlése kezdődik a plébánia emeleti nagytermében. A földszinten a Szent Erzsébet teremben a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak.
 • Kedden 09:00 órakor a Boldog Mária Lujza csoportot várja Kanizja nővér. Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Kedden 19:00 órakor az elsőáldozásra készülők szüleinek szülői értekezletet tartunk.
 • Szerda 19:00-kor a Család közösség tagjait találkoznak a plébánián.
 • Csütörtökön 19:00-kor a Cursillosok találkozója.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók plébániai foglalkozása kezdődik.
 • A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KEDVES HÍVEKET A II. SÁROSPATAKI NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL ÉS A KAMARAKÓRUS 50 ÉVES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEIRE. A nyitó hangverseny szombaton 16:00 órakor kezdődik a Bazilikában.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre 42 gyermek beíratását kérték szüleik. Köszönjük Intézményünk, Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek Iskolánkat és a családokat támogató imáit.
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „LELKI ADOPTÁLÁS” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További küldetése az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatás kérhető és az imaközösségbe jelentkezni lehet  Plószné Anikónál (aniko@gmail.com; +36 30 665 72 80).
 •  Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Jövő vasárnap a 9:00-es misében a jó termésért imádkozunk, búzát szentelünk. A délelőtti miséken közreműködik a Forró-i Fénymorzsák Ifjúsági Ének- és Zenekar.

494/2018. sz. FELVÉTEL A PAPNEVELŐ INTÉZETBE

 Dr. Ternyák Csaba egri érsek körleveléből

Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé.

Jelentkezési kérelmüket 2018. május 30-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (3300 Eger, Foglár György u. 6.). A kézzel írt felvételi kérelmükhöz csatolják az ugyancsak kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálásuk igazolását, szüleik házasságlevelét, érettségi bizonyítványukat, vagy ha még nincs, akkor a legutóbbi gimnáziumi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk vagy hittanáruk ajánlását.

Húsvét 3. vasárnapja

 • Húsvétvasárnaptól a délutáni szentmisék 18:00 órakor kezdődnek.
 • Hétfőn 8:00 órától 17,30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden 10:00 órakor találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagja a Nővéreknél iskolánk diákjaival. A találkozó mottója: „Verset adok szeretettel”.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet ereklyéje közelében imádkozzuk litániáját. Napi életünk sokféle helyzetében bizalommal kérjük Szent Erzsébetünk közbenjárását.
 • Pénteken az esti misét követően 20:00 óráig szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap, a Jó Pásztor ünnepén, anyaszentegyházunk tagjai világszerte papi hivatásokért könyörögnek. Imádkozzunk mindannyian azért, hogy akiket az Úr papi szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni életük átadásával, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.
 • Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolánkban a 2018/19-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az elmúlt héten volt lehetőség. Nagy öröm számunkra, hogy 42 gyermek beíratását kérték szüleik iskolánkba. Köszönjük Intézményünk és Tanáraink és a Fenntartó iránti bizalmukat. Köszönjük a kedves hívek imáit is. Nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!
 • A sekrestye közelében helyeztünk el egy felhívást, „Lelki adoptálás” címen. Ennek elsődleges célja egy megfogant élet megmentése, imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. A kihelyezett tájékoztató lapok elvihetők, rajta a szükséges ismeretek megtalálhatók. Május 6.-án, vasárnap az esti mise keretében tehetnek ünnepélyes fogadalmat azok, akik vállalkoznak egy-egy megfogant élet védelmére. Tájékoztatást Plószné Anikótól is kérhetnek az érdeklődők.
 • Az év előttünk álló időszakára szentmise szándékok még kérhetők. Erre, valamint az egyházfenntartási hozzájárulás rendezésére lehetőség van a plébánia hivatalban és a templomban is. Köszönjük az eddig jó szívvel adott támogatásukat!
 • Az Egyházközségi Képviselőtestület következő találkozóját április 23.-án, hétfőn 19:00 órakor tartjuk.

Húsvétvasárnap

 • Nagypénteken megkezdtük az ISTENI  IRGALMASSÁG NAGYKILENCEDÉT. Húsvéthétfőn 8:40-kor, a fényes hét további napjaiban az esti szentmise előtt 17:40-kor végezzük az irgalmasság rózsafüzérét és imáit.
 • A húsvétvasárnapot követő hét napjai kiemelkedő ünnepi időszaka egyházunknak, fényes hétnek is nevezzük. A húsvét nyolcadában végzett szent liturgia segít elmélyülni a húsvét misztériumában. Aki teheti, vegyen részt e napokon is a szentmiséken.
 • HÚSVÉTHÉTFŐN 9:00 és 10:30 órakor tartunk szentmisét.
 • A végardói görög katolikus templomban április 23-án és 30-án reggel 8:00-kor tartunk római misét.
 • Kedden a szentmise után imádkozzuk Szent Erzsébet litániáját.
 • Csütörtökön az esti mise után a bérmálkozásra készülők szüleinek tartunk megbeszélést a plébánia nagytermében. Az emeleti teremben lesz a Cursillo csoport találkozója.
 • Pénteken a szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 9:00-kor az elsőáldozók, 10:00-kor a bérmálkozók plébániai hittanórája kezdődik.
 • Jövő vasárnap az ISTENI IRGALMASSÁG ünnepe.
 • 17:00-kor az Öröm Útját,  a feltámadt Üdvözítő megjelenéseiről és találkozásairól szóló imádságos elmélkedést végezzük.
 • Ezúton is köszönetet mondunk a kedves híveknek az ünnepi előkészületben való buzgó részvételért,  a  nagyheti szertartásokon való találkozásokért.  Köszönjük a Bazilika Kórusa  az  Akolitusok  és a Ministránsok  szolgálatát.
 • Hálásan köszönjük a szentsír díszítéséhez nyújtott adományaikat.

Nagy szeretettel köszönjük a Boldog Mária Lujza Csoport tagjainak az új oltárterítőket.

Az Egyházközség Papjai és Képviselőtestülete nevében kívánunk áldott, örömteli húsvéti ünneplést, boldog találkozást a feltámadt Krisztussal és egymással!

 

FELTÁMADT KRISZTUS!    VALÓBAN FELTÁMADT!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Az elmúlt héten csütörtök, péntek és szombat este nagyböjti lelkigyakorlatot tartottunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. Akik bekapcsolódtak lélekben gazdagodva készültek a húsvéti ünnepre. A szombat esti szentmisében 86-an részesültek a betegek kenetében.
 • A főbejáratnál a mai és a jövő vasárnap a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai által készített húsvéti ajándékokat találhatunk. A felajánlott adományokat a közösség tagjai családok támogatására fordítják.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 15:45-kor zenés áhítat kezdődik. Az esti mise után a Karitász csoport tagjai elkészítik a húsvéti tartós élelmiszer csomagokat.
 • Kedden 10:00 órakor Generációs találkozó kezdődik iskolánkban. Kanyzia nővér vezetésével nagyböjti elmélkedést lesz az oratóriumban, majd a 6. évfolyam bemutatja Jézus passióját. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Kedden 18:00 órakor a Szent Erzsébet Házban hallgathatjuk meg Dr.Novák István kanonok úr előadását: „Mit tanít az Egyház a közéletről?” címmel.
 • Szerdán tartjuk Iskolánk ünnep előtti lelkinapját a Szent Gyermekség Műve és a Verbita atyák közreműködésével.
 • Pénteken 13:00 órakor a Szentlélek szeminárium befejező közös „küldetési miséje” kezdődik.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten a Karitász csoport és a Cursillo közösség tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:00 órakor az elsőáldozók plébániai felkészítő foglalkozása kezdődik.
 • Szombaton 13:00 órakor a Bazilikától indul a városi keresztút a Mandulásra. A szenvedő Istenember nyomában járó imádságunkat városunk lakóinak lelki megújulásáért ajánljuk fel. Minél többen csatlakozzunk!
 • Jövő vasárnap ünnepeljük Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. 9:00 órakor a rotundánál barkaszenteléssel kezdetét veszi a nagyhét. Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmisében a Bazilika kórusa énekli a Passiót.
 • JÖVŐ VASÁRNAP ELMARAD A 10:30-AS NAGYMISE.
 • Virágvasárnap 16:00 órától kezdődik a gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával. Törekedjen mindenki a bűnbocsánat szentsége által, lélekben megújulva készülni a feltámadt Üdvözítővel való találkozásra.
 • A józseffalvai kápolnában hétköznap (csütörtök kivételével) 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.   
 • A 2017. évi zárszámadás a jövő héten még megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Március 15-16-17.-én (csütörtök-péntek-szombat) 17:00-kor nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános úr vezetésével. 16:30-tól gyónási lehetőség lesz a Bazilikában. A szombat esti szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét, amelyben részesülhetnek a testi-lelki betegségeket hordozók, akik felkészültek (szentgyónás, szentáldozás) a szentség vételére. Éljünk a lelkigyakorlat lehetőségével, hívjuk meg családtagjainkat, ismerőseinket is, imádkozzunk a lelkigyakorlatot vezető atyáért.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében.
 • Csütörtökön 18:00-kor a Család csoport tagjai találkoznak a plébánián a lelkigyakorlatot vezető Atyával.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Egyházközség Képviselőtestület tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek nyolcadik összejövetele kezdődik.
 • Jövő vasárnap a Világegyház gyűjtéséhez kapcsolódva, a Szentföld javára kérjük a kedves hívek nagylelkű perselyadományát.
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • A 2017. évi zárszámadás két hétig megtekinthető a plébániai irodán hivatali időben.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 • A mai vasárnap 16:00-kor a Rózsafűzér Társulat március havi imaórája és titokcseréje kezdődik, majd a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni.         15:45-kor zenés áhítat kezdődik. 18:00-kor kezdéssel Hitoktatóink találkozója lesz a plébánián.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél találkoznak a Boldog Mária Lujza közösség tagjai. Az esti misét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében. 18:00-kor a Család csoport tagjait várjuk a plébániára.
 • Csütörtökön 18:00 órakor kezdődik a Karitasz csoport találkozója a plébánián.
 • Péntek 9:30-kor Szentmisét tartunk az idősek otthonában.
 • A húsvéti előkészülethez tartozik a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában nagyböjti péntekeken az esti mise után 17:45-től tartjuk. A héten az Rózsafűzér társulat tagjai vezetik az elmélkedéseket. A pénteki böjtről ne feledkezzünk el. Hétköznapokon is törekedjünk bekapcsolódni az Eucharisztia ünneplésébe.
 • Szombaton 9:30-kor a ministránsok és az akolitusok találkozója kezdődik a plébánián, majd 14:00 órakor a Bazilikában a Szentlélek Szeminárium résztvevőinek hetedik összejövetele.
 • Jövő vasárnap 9:00 órai Szentmisében az idén házasságot kötő jegyespárokkal találkozhatunk.                           
 • A Józseffalvai kápolnában csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:00 órakor szentmisét tartunk. Miseszándék ott is kérhetők. Péntekenként 16:00-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a kápolnában.
 • Bazilikában március 4-től 18.-áig a Karitász Csoportvezetésével az egyházmegyei gyűjtéshez kapcsolódva tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Adományainkat szokott módon a Szent Erzsébet ereklye közelében helyezhetjük el, amit a karitász tagjai húsvét előtt juttatják el testvéreinkhez.
 • Már most hirdetjük március 15-16-17.-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk, főtisztelendő Linzenbold József, kisvárdai plébános vezetésével.

Hamvazószerdától – Irgalmasság vasárnapjáig

Minden hétfőn 08:00-16:30 Szentségimádás a Bazilikában. 15:45-től zenés áhítat.

Keddenként Szent Erzsébet litánia a szentmise után az ereklyénél.

Nagyböjtben péntekenként keresztúti ájtatosság 17:45-kor.

A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznapon, csütörtök kivételével, reggel 07:00 órakor szentmise kezdődik. Péntekenként 16:00 órakor keresztúti ájtatosság.

Február 14. Hamvazószerda

09:00 óra szentmise és hamuszentelés a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola részvételével.

Február 17. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

14:00 Szentlélek szeminárium 4. találkozója.

Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja

Hamvazás a szentmisék végén.

Február 22. Csütörtök

17:00 Szent Péter apostol székfoglalása – Bazilikai ünnep.

18:00 A Karitász csoport találkozója.

Február 24. Szombat

9:30 Ministráns foglalkozás a plébánián.

14:00 Szentlélek szeminárium 5. találkozója.

Február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja

Gyűjtés a katolikus iskolák javára.

Március 1. Csütörtök

18:00 Egyházközségi Képviselőtestület találkozója.

Március 3. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

13:00 Szentlélek szeminárium 6. találkozója.

Március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja

Tartós élelmiszergyűjtés március 18-ig.

Március 10. Szombat

14:.00 Szentlélek szeminárium 7. találkozója.

Március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja

09:00 Az idén házasságot kötő jegyespárok szentmiséje.

Március 12. Hétfő

18:00 Hitoktatóink találkozója.

Március 13. Kedd

Ferenc pápa megválasztásának évfordulója (2013)

Március 15. Csütörtök

Dr.Ternyák Csaba érsek kinevezésének évfordulója

(2007.)

16:30-tól gyónási lehetőség (mindhárom napon!)

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat–Főtisztelendő Linzenbold József kisvárdai plébános atyával.

Március 16. Péntek

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat 2. este

Március 17. Szombat

14:00 Szentlélek szeminárium 8. találkozója

17:00 Nagyböjti lelkigyakorlat 3. este

Lelkinap fiataloknak a Szent Erzsébet Nővéreknél.

Március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja (feketevas.)

Gyűjtés a Szentföld javára.

Március 19. Hétfő

17:00 Szent József ünnepe – édesapák, nagyapák megáldása.

Március 20. Kedd  Generációs találkozó

Iskolánk növendékei és a Boldog Mária Lujza csoport találkozója. Passió előadása az aulában.

Március 21. Szerda

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lelkinapja a Szent Gyermekség Műve Verbita atyák vezetésével.

Március 23. Péntek

Egri Főegyházmegye – Teremtésvédelmi Nap.

17:00 Szentlélek szeminárium – küldetési mise.

Március 24. Szombat

09:00 Elsőáldozók plébániai foglalkozása.

13:00 Városi keresztút a Mandulásra.

MÁRCIUS 25. VIRÁGVASÁRNAP

09:00 Barkaszentelés a rotundánál, szentmise.

A 10:30 ÓRAI SZENTMISE ELMARAD!

16:00 Gyóntatás a környékbeli Atyák bevonásával.

Március 29. Nagycsütörtök

09:00 Krizmaszentelési mise az Egri Bazilikában.

19:00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE.   VIRRASZTÁS ÉJFÉLIG.

Március 30. Nagypéntek (Szigorú böjti nap!)

07:00 Zsolozsma: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret.

15:00 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. Utána az Isteni irgalmasság nagykilencedének kezdete, későbbiekben a délutáni szertartások előtt 20 perccel.

Március 31. Nagyszombat

07:00 Zsolozsma: olvasmányos imaóra és reggeli dicséret.   Szentsírlátogatási lehetőség egész nap.

20:00 HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA: TŰZSZENTELÉS, FELTÁMADÁSI MISE, KÖRMENET.

ÁPRILIS 1. HÚSVÉTVASÁRNAP

Húsvéti ételek megáldása 08.40-től.

Ünnepi miserend: 09:00; 10:30; 18:00 !!!

Április 2. Húsvéthétfő

08:00 Szentmise a végardói görögkatolikus templomban.

A Bazilikában 09:00 és 10:30 órakor.

Az esti mise elmarad!

Április 8. Isteni Irgalmasság vasárnapja

Ünnepi miserend    09:00; 10:30; 18:00 !!!

17:00 Az Öröm útja – közös, vetítéssel kísért imádság az Úr feltámadásának  nyomában.

Április 9. Hétfő

Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Lelki adoptálás.

Szentmisék 09:00 és 18:00 órakor a Bazilikában.

SZERETETBEN IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!