Társintézményünk

Current date is 2017-11-23 Thursday.
Üdvözöljük Kelemen nevű látogatóinkat!
Holnap Emma névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 8. vasárnap

 • A mai vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által  meghirdetett  országos gyűjtéshez  kapcsolódva,  katolikus iskoláink javára kértük a perselyadományt.  Köszönjük jó szívvel adott támogatásukat.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. Egész nap  lehetőségünk  adódik  az Úr Jézus előtt elcsendesedni, Vele lenni. Térjünk be hozzá.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Március 1-én, szerdán kezdődik a nagyböjt, a húsvéti előkészület szent 40 napja.  Hamvazószerdán délelőtt 9 órakor is lesz szentmisénk a Katolikus Iskola részvételével. A liturgia kezdetén hamut szentelünk, amivel megjelöljük a hívek homlokát, a bűnbánatra indítva és figyelmeztetve mulandóságunkra. A jövő vasárnapi misék végén is lesz hamvazás.
 • Csütörtökön ¼ 5-től Szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Emlékeztetjük a kedves Híveket, hogy hamvazószerda szigorúböjti nap, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhetünk és kerülnünk kell a húseledelek fogyasztását.  A nagyböjti péntekeken is tartózkodjunk a hús fogyasztásától.
 • A nagyböjti idő sajátos imádsága a keresztúti ájtatosság. A Bazilikában péntekenként a szentmise után  ¾  6-tól végezzük.  Pénteken a Szent Erzsébet Nővérek és a Boldog Mária Lujza Csoport tagjai vezetésével.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik az elsőáldozásra, 10 órakor a bérmálkozók készülők plébániai hittanórája.
 • Jövő vasárnap 16 órától tartjuk a Rózsafüzér társulat márciusi imaóráját és titokcseréjét. 1/2 5-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi  alapítványt  támogathatnak.  Egyházközségünk   híveitől  kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét.  Felajánlási   tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek.
 • Csütörtökön a mise után a fiatal házasokat várja Miklós atya a plébániára.

Évközi 7. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Az egyházközség képviselő testületének soron következő gyűlését holnap, hétfőn    18.00 órakor tartjuk.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Következő vasárnap az országos gyűjtéshez kapcsolódva, katolikus iskoláink javára gyűjtjük a perselyadományt. Kérjük a kedves hívek nagylelkű támogatását.
 • Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
 • Lehetőség  van  a  személyi  jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak.   Egyházközségünk  híveitől kérjük,  hogy a második 1% felajánlásával  támogassák  a Sárospataki Bazilikáért,  vagy  a  Sárospataki  Bazilika  Orgonájáért alapítvány egyikét. Felajánlási  tájékoztatót  a  hátsó  asztalon  találhatnak a kedves hívek. Az  alapítványok  kuratóriumainak tagjai nevében hálásan  köszönjük  az  elmúlt évi felajánlásokat.

Évközi 6. vasárnap

  • Magyarországon idén tizedik alkalommal rendezik meg a ma kezdődő Házasság Hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint arra, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
  • A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
  • A bazilikában a péntek esti szentmisét a házasságra készülőkért és a családokért ajánljuk fel. Utána Szentségi Jézus közelében imádkozunk a családokkal 18.30-ig.
  • Jövő vasárnap a 9.00-kor kezdődő szentmisében ebben az évben a bazilikában házasságot kötő jegyespárokkal találkozunk. Szeretettel hívjuk kedves testvéreket, hogy együtt imádkozva kérjük Isten áldását a házasságra készülőkre.
  • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
  • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
  • Csütörtök este a szentmisét követően Cursillo csoport találkozója lesz a plébánián.
  • A Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének napján február 11-én szombaton 16 órakor kilenced kezdődik a józseffalvai kápolnában, melyre február 19-ig minden nap ugyanabban az időben várjuk a kedves híveket. A kápolnában minden hétköznap reggel 7 órakor szentmisét tartunk.
  • Az egyházközség képviselő testületének soron következő gyűlését február 20-án hétfőn 18.00-kor tartjuk.

Évközi 5. vasárnap

 • Pénteken volt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Egyházunkban ő a segítő szentek egyike, akinek közbenjárását kérjük, hogy Isten a torokbajtól és minden más bajtól őrizzen meg bennünket. A mai vasárnap, a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a kedves testvéreket.
 • Ma 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér társulat imaórája és február havi titokcseréje. 16.30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Csütörtökön a szentmise után a Karitász csoport találkozója kezdődik a plébánián.
 • Pénteken a szentmisét követően Szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Szombaton lesz a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária megjelenésének emléknapja, mely a betegek világnapja. A szentmisében imádkozunk a betegekért és a segítőikért. A szentmisét követően gyertyás körmenettel vonulunk a plébánia udvaron lévő lourdes-i barlanghoz, ahol énekkel, imádsággal köszöntjük a Szűz Anyát.
 • Szombaton 16 órakor lourdes-i kilenced kezdődik a józseffalvai kápolnában, melyre kilenc napon át ugyanabban az időben várjuk a kedves híveket. A kápolnában minden hétköznap reggel 7 órakor szentmisét tartunk.
 • Hálásan köszönjük a január hónapban befizetett egyházfenntartási hozzájárulást. Külön is köszönjük, hogy a kedves hívek nagylelkűen, a korábbi évektől eltérően, jövedelmükhöz viszonyítva támogatják egyházközségünket.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSA

Egyházunk anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át. Nyomatékosan kérem, hogy a vasárnapi szentmisék hirdetéseiben február-március hónapban hirdessék az adófelajánláshoz szükséges információt:

„Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Főegyházmegyénk híveitől azt kérem, hogy támogassák a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt a 18578726-2-10 adószámon.

Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani.

Nagylelkűségükért köszönetet mond:

Dr. Ternyák Csaba egri érsek

Évközi 4. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Hétfőn 18 órakor Hitoktatóink félévi megbeszélése kezdődik a plébánián.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Február 2-án, csütörtökön Urunk templomi bemutatását ünnepeljük. Ez a hónap első csütörtöke, ezért 16.15 órától szentségimádási órát végzünk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise kezdetén gyertyát szentelünk, majd égő gyertyákkal körmenetben vonulunk a szentmise ünneplésére. Kérjük a kedves híveket, hogy aki gyertyát kíván szenteltetni, hozza azt magával.
 • Első péntek következik, délelőtt otthonukban meglátogatjuk azokat az idős és beteg testvéreinket, akik nem tudnak részt venni templomi szertartásokon, ezért odahaza részesülhetnek a bűnbocsánat és az Eucharisztia szentségében. Ezúton is kérjük, hogy akinek családjában, ismerősei körében súlyos beteg van, vele egyeztetve tájékoztassanak bennünket, hogy meglátogathassuk és a szentségekben részesülhessenek gyengélkedő testvéreink.
 • Pénteken lesz Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Mise elején Balázs-áldásban részesülnek a jelenlévők, hasonlóképpen a vasárnapi szentmisék végén is.
 • Pénteken a szentmise után szentségimádást tartunk 18.30-ig. Közösen imádkozzuk majd a Jézus Szíve litániát.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik az elsőáldozásra, 10 órakor a bérmálkozásra készülők plébániai hittanórája.
 • Vasárnap 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér társulat február havi imaórája és a titokcsere. 16.30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Évközi 3. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Pénteken a szentmise után szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Az elmúlt héten pénteken Nyíregyházán végső búcsút vettünk főtisztelendő Telenkó Miklós kispataki paróchus úrtól. Isten adjon neki örök hajlékot megdicsőült szentjei körében.
 • Péntek hajnalban súlyos baleset történt az Olaszországi Verona közelében. Egy budapesti gimnázium síelésből hazatartó diákjai és kísérői közül 16-an életüket vesztették, sokan súlyos sérülésekkel fekszenek kórházban. Holnap a  nemzeti gyásznapon az esti szentmisét a balesetben elhunytak lelke üdvéért, a gyászolók vigasztalásáért, a sérültek gyógyulásáért ajánljuk fel.
 •  Miseszándékok a jövő hétre és az esztendő további napjaira előre jegyezhetők.
 • Köszönjük mindazok segítségét, akik a templomi karácsonyfák elbontásában segítettek.
 • Az elmúlt héten hétfőtől péntekig a város templomaiban közösen imádkoztunk a keresztények egységéért. Köszönjük azok részvételét, akik imádságukkal bekapcsolódtak az egyetemes imahét találkozóiba.

Találkoztak az egyházközség korosabb “fiataljai”

A tavaly november végi családi est után, újabb találkozót hirdetett meg egyházközségünk. Ezúttal az idősebb híveket várták a katolikus iskolába. A meghívást sokan elfogadták, közel 90 fő vett részt az eseményen. A program Kissné Murányi Andrea igazgatóasszony köszöntőjével indult, aki bemutatta a megújult oktatási intézményt a jelenlévőknek, a diákok pedig rögtönzött kis műsorral kedveskedtek a vendégek számára. Az iskola megtekintése után az ebédlőben folytatódott az összejövetel. Ft. Bereczkei Miklós plébános atya köszöntése után, egyházközségünk tagjai adták elő ez alkalomra összeállított műsorukat. A találkozó egy szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel folytatódott.

További fotókért kattintson ide!

Évközi 2. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8 órától 16.30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Kedden a szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik az elsőáldozásra készülők plébániai hittanórája.
 • Szombaton 8 órától kérünk segítséget a templomi karácsonyfák bontásához.
 • Akik házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Miseszándékok a jövő hétre és az esztendő további napjaira előre jegyezhetők.
 • Az ökumenikus imahetet január 16-tól január 20-ig, hétfőtől péntekig tartjuk Sárospatakon. Jézus Krisztus akarata szerint gyülekezünk egybe ezeken az estéken, hogy követői egységéért imádkozzunk. Kérjük a kedves testvéreket, hogy valamennyien törekedjenek bekapcsolódni az imahét alkalmaiba. Az imaalkalmakat  a város templomaiban a szokott sorrend szerint tartjuk. Hétfőn a végardói, kedden a bodroghalászi, szerdán a pataki görögkatolikus, csütörtökön a református templomban, a pénteki záró alkalmat pedig bazilikánkban tartjuk 17 órai kezdettel. Bővebben tájékoztató olvasható a hirdetőtáblán.
 •  AZ IMAHÉT NAPJAIBAN, A BAZILIKÁBAN REGGEL 7 ÓRAKOR KEZDŐDNEK A SZENTMISÉK!!
 • A kápolnában is a szokott időben, minden hétköznap reggel 7 órakor tartunk szentmisét.
 • Főtisztelendő Telenkó Miklós kispataki görögkatolikus parochus úr péntek hajnalban elhunyt. Temetése Nyíregyházán lesz pénteken délelőtt 10 órakor. A görög katolikus egyház autóbuszt indít a temetésre, kérjük, hogy aki szeretne elutazni a temetésre, kedd estig jelezze nálunk a plébánia hivatalban.

Karácsony, Újév

 • Január elseje az  új év első napja, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe és a béke világnapja. Isten előtti hálaadásunkkal zártuk az óévet és ma vele kezdjük az újat.
 • Ma délután 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat imaórája és január havi titokcseréje, majd 16,30-tól  a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16,30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Csütörtökön a szentmise előtt 16,15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken Vízkereszt ünnepe lesz. Az egyházi naptárban ez a nap parancsolt ünnep, melyet szentmisén való részvétellel kell megszentelni. Reggel 8 órakor kezdődik az nap az első szentmise, melyen részt vesznek iskolánk tanulói és tanárai is. Délután 17 órakor is lesz szentmise. A vízszentelés szertartását a reggeli misében végezzük. A megszentelt vízből vihetnek haza a kedves hívek. Az esti misét követően Szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Pénteken otthonukban meglátogatjuk elsőpéntekes idős, beteg testvéreinket.
 • Szombaton plébániai hittanórát tartunk az elsőáldozásra készülőknek 9 órától, a bérmálkozóknak 10 órától.
 • Mához egy hétre Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
 • Aki házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Január 9-én, hétfőn 18 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.
Áldott új évet kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!