A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2018-11-15 Thursday.
Üdvözöljük Albert nevű látogatóinkat!
Holnap Ödön névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Advent 4. vasárnapja

 • Karácsony ünnepén Urunk Jézus Krisztus születését ünnepeljük.
 • Karácsony első napján – a régi egyházmegyei hagyományt követve - a persely adományokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet működésének támogatására, a papnevelésre gyűjtjük.
 • Karácsony második napján is ünnepi  rend  szerint kezdődnek a szentmisék a Bazilikában.
 • Karácsony másnapján – kedden - Végardón a görög katolikus templomban római szertartású szentmisét tartunk, reggel 8 órakor.
 • Szerdán, az ünnep 3. napján szent János apostol az Egri Főegyházmegye védőszentjének ünnepe lesz. A szentmise 17:00 órakor kezdődik.  
 • Pénteken az esti szentmise után 19:00 óráig csendes szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap a Szent Család ünnepe. Ünnepi szentmise kezdődik 9:00 és 10:30 órakor, melyet családjainkért ajánlunk fel. A szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő családokat.    
 • December 31-én, vasárnap  a  17:00  órakor kezdődő szentmisében hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőért.
 • Január 1. hétfő az újév első napja, Szűz Mária Isten Anyja főünnepe és a béke világnapja. PARANCSOLT ÜNNEP, MELY SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTELRE HÍV MINKET!
 • Hálásan köszönjük az ünnepi előkészület közös, imádságos találkozásait. A megsegítettek nevében is hálásak vagyunk azért a 350 kilogramm élelmiszer adományért, amit a hívek felajánlottak és a Karitász csoport tagjai továbbítottak rászoruló testvéreinknek. Köszönjük a fenyőfa felajánlásokat és mindazok fáradozását, akik az ünnepi előkészület munkáiba is bekapcsolódtak.

A betlehemi Istengyermekkel való örömteli találkozást, áldott, szent karácsonyt kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!

Advent 2. vasárnapja

• Advent az Úr születésére és a vele való végső találkozásra történő előkészület megszentelt időszaka. Alkalmat kínál számunkra Isten és embertársainkkal való kapcsolatunk átgondolására, a hit és a szeretet cselekedeteiben való elmélyülésre valamint a bűnbánatban a lelki megújulásra. Már a kezdetektől éljünk a gyónási lehetőségekkel. • Adventi reggelen 6:00 órára roráte misére és közös zsolozsmára várjuk a kedves testvéreket.

• Adventi lelkigyakorlatot tartunk szerdán és csütörtökön 17:00 órai kezdettel. A lelkigyakorlatot Szarvas István szikszói plébános, a Szent István Rádió és Televízió elnöke. 16:00 órától gyónási lehetőséget biztosítunk. SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN NEM LESZ HAJNALI SZENTMISE!!!

• Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.

• Kedden reggel 9:00 órától a Boldog Mária Lujza csoport találkozója lesz a Nővéreknél. A hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklye közelében. • Szombaton 10 órától a Szent Erzsébet Nővérek lelki napot tartanak, fiatalok számára. Lehetőség lesz egyéni és közös imádságra, lelki beszélgetésre, szentgyónásra. A nővérek szeretettel várják a fiatalokat. Bővebb információ a hirdetőn található.

• Jövő szombaton 8:00 órától kezdjük a templom karácsonyi díszítését, a fenyőfák elhelyezését, amihez főként férfiak segítségét kérjük. Azt követően takarításhoz várjuk az asszonyok segítségét.

• Jövő vasárnap 16:00 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több atya is érkezik, hogy a kedves hívek a kellő felkészülést követően elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, mely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.

• A Karitász csoport szervezésében december 17.-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk. A karácsony előtt kiosztásra kerülő adományokat úgymond a Szent Erzsébet kötényébe, az ereklye közelében helyezhetjük el.

• Jövő évi falinaptár és kalendárium vásárolható a kegytárgyárus asztalnál.

• Kérjük a kedves testvéreket, hogy az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett egyházadóval az idén is segítsék az egyházközség működését. Az eddig befizetetteket hálásan köszönjük.

• Jövő évre szentmise szándékok már irathatók. • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a Bazilika számára, jelezze a plébánián vagy a sekrestyében.

Évközi 32. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik. Az esti szentmisét követően tartjuk az Egyházközség Képviselőtestületének soron következő ülését tartjuk.
 • Kedden a Szent Erzsébet Nővérek Kongregáció alapítójára emlékezünk. 16:15-től rózsafüzért imádkozunk, majd Boldog Mária Lujza ereklye közelében a litániáját. 17:00 órai szentmise főcelebránsa Varga András olaszliszkai plébános.
 • Csütörtökön a bazilikában nem lesz szentmise. A „Domonkosok 800 éve” címmel kiállítás nyílik az Árpád Vezér Gimnáziumban. 17:30-kor Szent Liturgia kezdődik Orosz Atanáz püspök vezetésével a Szent Péter és Szent Pál görögkatolikus templomban majd a betegek kenetét fogadhatják a hívek.
 • Pénteken Szent Erzsébet ünnepét tartjuk a világegyházban. Iskolánk ezen a napon tartja védőszentjének napját, 11:00-kor szentmisén vesznek részt iskolánk diákjai és tanárai.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • Szombaton délelőtt a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye karitász csoportjai zarándokolnak Szent Erzsébethez. 10:30-tól két előadást hallgathatunk Szent Erzsébetről. 12:00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Bosák Nándor az egyházmegye nyugalmazott főpásztora.
 • Szombaton 17:00 órakor a bazilika cím kihirdetésének 10. évfordulóját ünnepeljük. A szentmisét Csizmadia István az egri főszékesegyház plébánosa vezeti.
 • Jövő vasárnap Szent Erzsébet búcsúünnepet tartjuk. A bazilikában 8.00 órától 10:00-ig a z Egri Főegyházmegye szentségimádási napját tartjuk. Reggel a Karitász tagjai imádkoznak, majd 9:00-től a Cursillo csoport vezeti a szentségimádást. A 9:00 ÓRAI SZENTMISE ELMARAD!!! A búcsúi szentmise 10.30-kor kezdődik, főcelebránsa Buda Péter a Hittudományi Főiskola rektora. 16:30-kor gyertyás körmenettel kísérjük Szent Erzsébet ereklyéjét a Rákóczi vár kápolnájába, ahol a 17:00-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Balog Gyula az egyházmegye papi spirituálisa lesz.
 • November 24-én pénteken 19:00 órai kezdettel tartjuk a Szent Erzsébet Családi Estet iskolánk aulájába.
 • Kérjük a kedves híveket, kövessék nyomon az eseményeket. Valamennyi alkalom lehetőséget kínál számunkra a hitünkben való növekedésre, Szent Erzsébetünk követésére.
 • Jövő vasárnaptól kezdődően, december 10-ig tartós élelmiszer gyűjtést tartunk. A karácsony előtt kiosztásra kerülő adományokat Szent Erzsébet ereklyéjének közelében helyezhetjük el.
 • November 19-én vasárnap az országos gyűjtéshez kapcsolódva a persely adományokat a Katolikus Karitász javára kérjük.
 • Jövő évi falinaptár és kalendárium vásárolható a kegytárgyárus asztalnál.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék az egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.

Évközi 31. vasárnap

 • Ma délután 16:00 órakor kezdődik a Rózsafüzét társulat november havi imaórája és a titokcsere, Majd Jézus Szíve litániát imádkozzuk szentségkitétellel.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn a plébánián 18:00 órakor az elsőáldozásra készülő hittanosok szüleinek tartunk szülői értekezletet.
 • Kedden 10:00 órától a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában találkoznak a diákokkal a Boldog Mária Lujza csoport tagjai.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Csütörtökön a szentmise után a Karitász csoport találkozója lesz.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • November 11-én, szombaton indul az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. Az elsőáldozásra  a  harmadik  osztályba  járók készülnek, de nagyobbak is jelentkezhetnek, akik még nem áldoztak. A gyermekek a hitoktatóiktól kapják meg a jelentkezési lapot, amit a szülők által kitöltve kérünk visszajuttatni.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék  a egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.
 • évi katolikus kalendárium és falinaptár vásárolható a kegytárgyas szekrénynél.
 • November 12.-én, a 11:30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a vajdácskai templom Szent Erzsébet napi búcsúját.
 • A Képviselőtestület következő találkozóját november 13.-án a szentmisét követően tartjuk.

Évközi 30. vasárnap

 • A Szent Erzsébet Nővérek sárospataki közösségbe új nővér érkezett. Az egyházközség hívei nevében szeretettel köszöntöm Paulina Mozeiko nővért, aki Fehéroroszországban született,  Litván állampolgár és a nővérek potzdani kolostorából érkezett. Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje további életét, érezze otthon magát Szent Erzsébet szülővárosában.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Hétfőn 16:00 órától a görög katolikus egyházközség megemlékezést tart Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanúról. A bazilika hívei is meghívást kaptak erre az alkalomra, Páll Miklós parochus úrtól. A bazilika hívei vezetik 19:00 órától a rózsafüzért elmélkedéssel, majd szentségimádást végzünk a Szent Péter és Szent Pál görög katolikus templomban.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél tartják a Boldog Mária Lujza csoport találkozóját. Kanyzia nővér várja a közösség tagjait.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Szerdán, Mindenszentek ünnepén 9:00 órakor lesz a Bazilikában szentmise. Mindenszentek napja parancsolt ünnep, mely szentmisén való részvételre kötelez minket. Szerdán az esti szentmise elmarad. A temetőben 16:00 órakor kezdődik közös imádság.
 • Csütörtökön Halottak napja. Az esti szentmisében megemlékezünk minden elhunyt testvérünkről, lelki üdvükért imádkozunk.
 • Pénteken elsőpéntek következik.  A délelőtt folyamán otthonukban meglátogatjuk idős,  beteg testvéreinket. Az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • Vasárnap 16:00 órától a Rózsafüzér Társulat titokcseréje kezdődik. 16:30 órakor  Szentséges litániát végzünk Jézus Szíve tiszteletére.
 • November 12-én, szombaton indul az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. Az elsőáldozásra  a  harmadik  osztályba  járók készülnek, de nagyobbak is jelentkezhetnek, akik még nem áldoztak. A gyermekek a hitoktatóiktól kapják meg a jelentkezési lapot, amit a szülők által kitöltve kérünk visszajuttatni.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék  a egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.

Teljes búcsú elnyerése Mindenszentek nyolcadában november 1–8  között

Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-tól 8-ig bezárólag teljes búcsút nyerhet,melyet egy elhunytért ajánlhat fel ( mind a nyolc napon elnyerhető a teljes búcsú). Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet kell imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra,ha megőrizzük a kegyelmi állapotot.) Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is.

Évközi 29. vasárnap

 • AZ OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉRT MINDEN NAP AZ ESTI MISE UTÁN IMÁDKOZZUK. KÉRJÜK A KEDVES TESTVÉREKET, HETENTE LEGALÁBB EGY-EGY ALKALOMMAL KAPCSOLÓDJANAK BE A KÖZÖS IMÁDSÁGBA.
 • A józseffalvai kápolnában mindennap 16:00 órakor kezdődik az októberi ájtatosság.
 • Hétfőn elmarad a szokásos szentségimádási nap.
 • Kedden 9.00 órakor a Nővéreknél tartják a Boldog Mária Lujza csoport találkozója. Kanyzia nővér várja a közösség tagjait.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19.00 óráig.
 • Mindenszentekre készülve jövő szombaton 9 órától a temetőben az őszi levelek gereblyézéséhez kérjük a kedves hívek segítségét. Gereblyét hozzanak magukkal.
 • November 12-én, szombaton indul az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. Az elsőáldozásra  a  harmadik  osztályba  járók készülnek, de nagyobbak is jelentkezhetnek, akik még nem áldoztak. A gyermekek a hitoktatóiktól kapják meg a jelentkezési lapot, amit a szülők által kitöltve kérünk visszajuttatni.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék a egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.
 • Az elmúlt hétfőn urnafal építése kezdődött a temetőnkben.
 • Már most hirdetjük, hogy november 1-jén, Mindenszentek napján 9:00-kor lesz a Bazilikában szentmise. Ne felejtsük, Mindenszentek napja parancsolt ünnep.   A temetőben 16:00 órakor kezdődik közös imádság. Halottak napján  17:00 órakor kezdődő szentmisét egyházközségünk minden elhunytjáért ajánljuk fel.

Teljes búcsú elnyerése

Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-tól 8-ig bezárólag mindennap teljes búcsút nyerhet,melyet egy elhunytért ajánlhat fel.

Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra.)

Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is.

Évközi 28. vasárnap

 • AZ OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉRT MINDEN NAP AZ ESTI MISE UTÁN IMÁDKOZZUK. KÉRJÜK A KEDVES TESTVÉREKET, HETENTE LEGALÁBB EGY-EGY ALKALOMMAL KAPCSOLÓDJANAK BE A KÖZÖS IMÁDSÁGBA.
 • A józseffalvai kápolnában mindennap 16:00 órakor kezdődik az októberi ájtatosság.
 • Hétfőn reggel 8.00 órától 16.30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden00 órakor a Nővéreknél tartják a Boldog Mária Lujza csoport találkozója. Kanyzia nővér várja a közösség tagjait.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Szerdán00 órakor a nyíregyházi CANTEMUS gyermekkar és a kecskeméti AURIN leánykar közös hangversenye kezdődik. A belépés díjtalan. Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe.
 • Csütörtökön a 17.00 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepeljük a Bazilika cím megadásának 10. évfordulóját. Templomunk pápai címmel lett ékesítve.  A szentmise főcelebránsa Kecskés Attila főesperes úr lesz. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőleg minél többen  vegyünk  részt  az ünnepi szentmisén.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19.00 óráig.
 • Jövő vasárnap a missziók vasárnapja. A perselyadományt a missziók támogatására gyűjtjük, nagylelkűen adakozzunk.
 • November 12-én, szombaton indul az elsőáldozásra készülők plébániai foglalkozása. Az elsőáldozásra a harmadik osztályba  járók készülnek , de nagyobbak is jelentkezhetnek, akik még nem áldoztak. A gyermekek a hitoktatóiktól kapják meg a jelentkezési lapot, amit a szülők által kitöltve kérünk visszajuttatni.
 • A Rózsafüzér Társulatok anyagi hozzájárulásával 10 áldoztató edényt vásároltunk a bazilika számára 310.000 forintért. Hálásan  köszönjük   a jó szívvel adott adományaikat és imáikat.
 • Hétfőn urnafal építése kezdődik a temetőnkben.

Magyarok Nagyasszonya

 • OKTÓBER 1-TŐL A  BAZILIKÁBAN AZ ESTI SZENTMISÉK 17:00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK VASÁRNAP  ÉS HÉTKÖZNAP  EGYARÁNT. A VASÁRNAP DÉLELŐTTI MISÉK IDŐPONTJA NEM VÁLTOZIK. AZ OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉRT MINDEN NAP AZ ESTI MISE UTÁN FOGJUK IMÁDKOZNI.
 • A józseffalvai kápolnában minden nap 16:00 órakor kezdődik az októberi ájtatosság.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél kezdődik a Boldog Mária Lujza csoport találkozója.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Pénteken az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • Kedden Károlyfalván egyházmegyei szentségimádási napot tartunk. 10:00 órakor szentmisét ajánlunk fel az egyházmegyéért. 16:00-kor lesz a szentségbetétel. Várjuk a pataki híveket is.
 • Kérjük a kedves testvéreket, hogy  az évi egyházfenntartási hozzájárulásukkal, az úgynevezett  egyházadóval az idén is segítsék a egyházközség működését. Az eddig is befizetetteket hálásan köszönjük.
 • Szombaton ministránsaink egyházmegyei találkozón vettek részt. Hálásan köszönjük azoknak, akik a tegnapi napon bekapcsolódtak a várost körüljáró imádságos zarándoklatba.

Évközi 26. vasárnap

 • OKTÓBER 1-TŐL A  BAZILIKÁBAN AZ ESTI SZENTMISÉK 17:00 ÓRAKOR KEZDŐDNEK VASÁRNAP  ÉS HÉTKÖZNAP  EGYARÁNT. A VASÁRNAP DÉLELŐTTI MISÉK IDŐPONTJA NEM VÁLTOZIK. AZ OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉRT MINDEN NAP AZ ESTI MISE UTÁN FOGJUK IMÁDKOZNI.
 • Ma az esti  rózsafüzér  után lesz a társulat szeptember havi titokcseréje.
 • A józseffalvai kápolnában mindennap 16:00 órakor kezdődik az októberi ájtatosság.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 16:30-ig szentségimádást tartunk a bazilikában. 16:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 9:00 órakor a Nővéreknél kezdődik a Boldog Mária Lujza csoport találkozója.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 • Csütörtökön 16:15-től szentségimádást végzünk, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Elsőpéntek következik, délelőtt otthonukban meglátogatjuk idős testvéreinket, hogy a szentségi Jézussal találkozhassanak. Ajánljuk a kedves híveknek az elsőpénteki szentgyónást és áldozást, a nagykilenced elvégzését is Jézus Szíve tiszteletére. Az esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 19:00 óráig.
 • Szombaton  Fatimai  ima délelőttöt  A májustól októberig tartó találkozók alkalmával az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai és hívei részvételével emlékezünk a Fatimai jelenések 100. évfordulójára. Szombaton 7:30-tól gyóntatás,  8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel,  9:00 órakor kezdődik a szentmise.  Szeretettel várjuk a Mária tisztelő kedves híveket patakról és a környékbeli településekről is.  A szentmisét követően gyalogos zarándoklat indul a város körül az itt élők lelki megújulásáért. Tájékoztatót a hirdetőben olvashatnak.
 • Az egyházközség őszi zarándoklatát Szent László nyomában Nagyvárad - Nagyszalonta - Kolozsvár útvonalon tervezzük, október 21-22-23.-ára (szombat – vasárnap – hétfő). Két éjszaka Kolozsváron lesz a szállás félpanzióval, ami két vacsorát és két reggelit, és a vasárnapi ebédet tartalmazza. A biztosítás is benne van az árban. A teljes költség 25.000 forint. Jelentkezni a plébánián lehet, 10.000 forint előleg befizetésével.