Karácsony, Újév

 • Január elseje az  új év első napja, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe és a béke világnapja. Isten előtti hálaadásunkkal zártuk az óévet és ma vele kezdjük az újat.
 • Ma délután 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat imaórája és január havi titokcseréje, majd 16,30-tól  a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Hétfőn reggel 8 órától 16,30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában.
 • Csütörtökön a szentmise előtt 16,15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, a szentmisét ugyanezen szándékra ajánljuk fel.
 • Pénteken Vízkereszt ünnepe lesz. Az egyházi naptárban ez a nap parancsolt ünnep, melyet szentmisén való részvétellel kell megszentelni. Reggel 8 órakor kezdődik az nap az első szentmise, melyen részt vesznek iskolánk tanulói és tanárai is. Délután 17 órakor is lesz szentmise. A vízszentelés szertartását a reggeli misében végezzük. A megszentelt vízből vihetnek haza a kedves hívek. Az esti misét követően Szentségimádást tartunk 18.30-ig.
 • Pénteken otthonukban meglátogatjuk elsőpéntekes idős, beteg testvéreinket.
 • Szombaton plébániai hittanórát tartunk az elsőáldozásra készülőknek 9 órától, a bérmálkozóknak 10 órától.
 • Mához egy hétre Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
 • Aki házukat szeretnék megszenteltetni, kérjük, hogy a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban jelezzék. A házszentelés időpontját a megadott telefonszámon egyeztetjük.
 • Január 9-én, hétfőn 18 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.
Áldott új évet kívánunk egyházközségünk minden tagjának és velünk ünneplő valamennyi testvérünknek!

Advent 4. vasárnapja

 • Az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Az advent utolsó negyedik hetébe léptünk. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére.
 • A bazilikában pénteken lesz az utolsó hajnali mise. A 6 órakor kezdődő roráte misékben a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Ma vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több Atya is érkezik, hogy a kedves hívek a kellő felkészülést követően elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, amely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.
 • Advent utolsó hetében is folytatódik a Karitász csoport közreműködésével a tartós élelmiszerek gyűjtése, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek. Az eddig beérkezett adományokat pénteken a karitász tagok eljuttatták a családokhoz. Ugyanaznap ellátogattunk az idősek otthonába ahol karácsonyváró imádságos műsorral és ajándékkal köszöntöttük az idős lakókat.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16,30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Szerdán lesz a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola lelki napja. 10,30-kor a bazilikában szentmise kezdődik iskolánk diákjai és tanárai részvételével.
 • Urunk születése ünnepe alkalmából december 24-én, szombaton éjjel 12 órakor ünnepi szentmisét tartunk.
 • Karácsony első és második napján, december 24-én és 25-én vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék a bazilikában. A vidéki templomainkban is a vasárnapi rend szerint kezdődnek az ünnepi szentmisék.
 • Karácsony második napján, december 26-án, reggel 8 órakor római mise kezdődik a végardói templomban.
 • Karácsony első napján – a régi egyházmegyei hagyományt követve – a persely adományokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet javára fogjuk gyűjteni.
 • A bazilikában tegnap, szombaton állítottuk fel a karácsonyfákat. Hálásan köszönjük a felajánlott fenyőfákat és mindazok munkáját, akik tegnap itt szorgoskodtak.
 • Advent utolsó napjaiban is szívesen meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük a hozzátartozókat, hogy a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg azok címét, akik szeretnének meggyónni és áldozni.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését. Az eddig is jó szívvel nyújtott adományokat köszönjük. Isten örök javakkal fizessen érte.

Advent 3. vasárnapja

 • Az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére. A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!) Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Jövő vasárnap 16 órától gyóntatás lesz a bazilikában. Több Atya is érkezik, hogy a kedves hívek elvégezhessék karácsony előtti szentgyónásukat, amely kiemelkedően fontos része az ünnepi előkészületünknek.
 • Advent folyamán a Karitász csoport közreműködésével tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz. 17 órakor a Karitász csoport találkozója kezdődik a plébánián.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • A bazilikában szombaton 8 órától lesz a karácsonyfák állítása és díszítése, amihez elsősorban a férfiak segítségét kérjük. Azt követően a takarításhoz várjuk az asszonyokat.
 • Advent harmadik hetében meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük a hozzátartozókat, hogy  a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg adják meg azok  címét, akik szeretnének meggyónni és áldozni.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését. Az eddig is jó szívvel nyújtott adományokat köszönjük. Isten örök javakkal fizessen érte.

Advent 2. vasárnapja

 • Az elmúlt vasárnappal megkezdődött az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére.
 • A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!) Minden nap van gyónási lehetőség a szentmisék előtt.
 • Ma 16 órakor kezdődik a rózsafüzér társulat december havi imaórája majd 16.30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk Szentségkitétellel.
 • Advent folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Kedden 18 órakor az egyházközség képviselőtestületének megbeszélése lesz a plébánián.
 • A bazilika téli búcsúját a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján a 18 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondja Ft. Bordás Péter c. kanonok, törökszentmiklósi plébános. 17 órától gyóntatás lesz, 17.30-tól rózsafüzért imádkozunk. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, hogy egyházközségünket együtt ajánljuk a Szűz Anya oltalmába.
 • Advent 3. vasárnapján a 9 órai szentmisében lesz a bérmálkozásra készülők bemutatása.
 • Advent harmadik hetében meglátogatjuk otthonukban idős, beteg testvéreinket, hogy karácsonyhoz közeledve ők is találkozhassak a szentségekben Üdvözítőnkkel. Kérjük, hogy a plébánia hivatalba vagy szentmisék után a sekrestyében adják meg adják meg címüket.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyházfenntartási hozzájárulások rendezését.

Advent 1. vasárnapja

 • A mai vasárnappal megkezdődött az advent, a karácsonyi előkészület megszentelt ideje. Alkalmasak e napok a lelki elmélyülésre, a bűnbánat gyakorlása által a lelki megújulásra és a segítő szeretet megélésére. A bazilikában minden hétköznap hajnali misét tartunk 6 órai kezdettel. A roráte misében a zsolozsma reggeli dicséretét elimádkozzuk. (Hétköznap a 17 órai szentmise csak szombaton lesz!!)
 • Advent folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk, hogy az ünnephez közeledve megsegíthessük rászoruló testvéreinket. Adonyaikat a Szent Erzsébet ereklye közelébe állított ládába helyezhetik el a kedves hívek.
 • Az elmúlt vasárnap a Karitász javára kértük a perselyadományokat. 113.600,- forint folyt be. Köszönjük a jó szívvel adott támogatást.
 • Hálásan köszönjük mindazok imáját, adományait és munkáját, akik a Szent Erzsébet heti rendezvények előkészítését és alkalmait támogatták és segítették. Isten mindnyájukat áldja meg fáradozásaikért.
 • Elkészült a templomi énekrendet kivetítő rendszer, 384 ezer forint beruházással. Nagyon köszönjük az adományokat.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában, a Szentségbetétel 16.30-kor lesz.
 • Kedden a hajnali szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Csütörtökön a szentmisét papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel.
 • Pénteken december hónap első péntekén, a délelőtt folyamán meglátogatjuk otthonukban idős beteg testvéreinket, hogy a szentségekben részesülhessenek.
 • Advent 2. vasárnapján a 9 órai szentmisében lesz az elsőáldozásra készülők bemutatása.
 • 16 órakor kezdődik a Rózsafüzér társulat december havi imaórája és a titokcsere, 16.30-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Már most hirdetjük, hogy a bazilika téli búcsúját a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén, december 8-án, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük.
 • A kegytárgyárus asztalnál vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Kérjük, hogy akinek a kertjében van kivágásra váró fenyőfa, amit karácsonyra szívesen felajánlana a bazilikába, jelezze a plébánián.
 • Közeledünk az év végéhez, tisztelettel kérjük az elmaradt egyház fenntartási hozzájárulások rendezését.

Évközi 34. vasárnap

 • A mai vasárnap a Karitász javára kértük a perselyadományokat, köszönjük a jó szívvel adott támogatást.
 • Hálásan köszönjük mindazok imáját, adományait és munkáját, akik az elmúlt Szent Erzsébet heti rendezvények előkészítését és alkalmait támogatták és segítették. Isten mindnyájukat áldja meg fáradozásaikért.
 • Hétfőn reggel 8 órakor Szentségimádás kezdődik a bazilikában 16.30-kor lesz a Szentségbetétel.
 • Kedden az esti szentmisét követően Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéjénél.
 • Csütörtök 18 órakor a Cursillo csoport találkozója kezdődik. Ugyanazon 18 órakor a Hitoktatók is találkoznak.
 • Pénteken a szentmise után 19 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és az Egyházközség szervezésében 19 órakor Családi est kezdődik az iskola aulájában. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Nagy szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Belépőjegyek az iskolában és a plébánián kaphatók.
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év. Kérjük, hogy az otthonra készített adventi koszorúkat hozzák el a szentmisére. A vasárnapi szentmiséken megáldjuk az adventi koszorúkat.
 • A kegytárgyárus asztalnál már vásárolható jövő évi kalendárium és falinaptár.
 • Hálásan köszönjük a kedves hívek nagylelkű adományait, amelyből megvalósíthattuk bazilikánk új kivetítő rendszerét. Ezáltal még jobban bekapcsolódhatunk a liturgiák imádságaiba és énekeibe.
 • Az elsőáldozók és bérmálkozók következő felkészítő foglalkozása november 26-án (szombaton) lesz délelőtt 9 órai kezdettel. A közös foglalkozáson adventi koszorút fogunk készíteni, amelyhez kérünk mindenkit, hogy hozzon magával 4 db gyertyát (lehetőleg 3 lilát és egy rózsaszínt). Az elkészült koszorúkat vasárnap szentmise keretében megáldjuk.

Évközi 33. vasárnap

 • A héten ünnepeljük városunk világszerte ismert szentjének Árpád-házi Szent Erzsébetnek halála és temetése évfordulóját a Sárospataki Őszi Szent Erzsébet Napok keretében. A részletes program olvasható a hirdető táblán.
 • Ma van a vajdácskai búcsú. Az ünnepi szentmise de. 11.30-kor kezdődik.
 • Hétfőn November -én – A Szent Erzsébet Nővérek Kongregáció alapítója, Boldog Mária Merkert emléknapját ünnepeljük. 16.15-kor rózsafüzért imádkozunk, majd kihelyezzük a szent ereklyéjét és litániáját imádkozzuk.
 • Szerdán, November 16-án Szent Erzsébet halálának – mennyei születésnapjának világegyházbeli ünnepnapja van. 17.30-kor a Szent Péter és Szent Pál görögkatolikus templomban Szent Liturgia. a betegek kenetének kiszolgáltatása és vecsernye Szent Erzsébet tiszteletére.

Ezen az estén a bazilikában nem lesz szentmise.

 • Csütörtök, November 17-én a Szent Erzsébet Katolikus Iskola is egész napos programmal ünnepli védőszentjét.
  • 10.30-kor Ünnepi szentmise a bazilikában iskolánk diákjai és tanárai részvételével.
  • 17.30-kor a Bazilikából indul a gyertyás processzió a várbeli Szent Erzsébet Kápolnához, ahol 18.00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet a Szent Erzsébet Társaság 20. jubileumán a tagságért és a támogatóikért végzünk. A Kedves Hívek a processzióhoz fáklyát, gyertyát hozzanak magukkal.
 • Pénteken, november 18-án lesz a bazilika cím kihirdetésének 9. évfordulója. 17 órakor hálaadó lesz szentmise a bazilikában ebből az alkalomból.
 • Szombaton, november 19-én lesz Szent Erzsébet magyarországi ünnepe. Ez ősi sárospataki ünnep, melyen az egész magyar katolikus egyházzal együtt köszöntjük szentünket. Az idén ezen a napon zárul az Irgalmasság rendkívüli szentéve városunkban.
  • November 19 a sárospataki hívek régi egyházmegyei szentségimádási napja, amikor együtt imádkozunk a főpásztorért, a papságért, a szerzetesekért, a családokért és az összes hívekért. A szentségimádás reggel 7. órakor kezdődik.
   • 7 óra: A karitász csoport imaórája
   • 8 óra: A cursillos csoport és a rózsafüzér társulat imaórája
   • 9.15 óra: Szent Erzsébet ereklyéjének kihelyezése
   • 9.30 óra: Dr. Krakonperger Zoltán, püspöki irodaigazgató katekézise az irgalmasságról
   • 10.15 óra: Az irgalmasság rózsafüzérének közös elimádkozása
   • 10.30 óra: Ünnepi szentmise Dr. Ternyák Csaba egri érsek vezetésével
   • 14.00 órakor a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Fráter Kórusának hangversenye
   • 14.45 óra Szent Erzsébet litániája, majd ezt követően Érseki áldás és elbocsátás.
   • 16.00 órakor Érseki szentmise a károlyfalvai templomban. A felújított templomtorony megáldása.

Szombat este a bazilikában nem lesz szentmise!

 • A jövő vasárnap, Krisztus király ünnepe lesz. Az idei karitász gyűjtést a jövő vasárnap fogjuk tartani. Kérjük a hívek nagylelkű adományait.
 • A jövő vasárnap tartjuk a nagyhomoki egyházközség búcsúünnepét, a 9.30-kor kezdődő szentmise keretében.

Évközi 31. vasárnap

 • Október a rózsafüzér hónapja, a Bazilikában még hétfőn, az esti szentmisét követően 17,45-kor, imádkozzuk a rózsafüzért, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
 • A Szent József kápolnában minden hétköznap reggel 7, 00-kor szentmise kezdődik, 10.31-én hétfőn 17,00-kor rózsafüzér imádság.
 • Mindenszentek ünnepe, - november 1. - a Római Egyházban ismét a kötelező ünnepek közé tartozik. Az ünnep napján - kedden-a szentmisék de. 9 órakor és 17 órakor kezdődnek a bazilikában. Eleget lehet még tenni a szentmisén való részvétel kötelezettségének az ünnep vigíliáján, hétfőn este is, az 5 órai misével.
 • A temetői imádság november 1-én, du. fél 4. órakor kezdődik a temetői kápolna előtt. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetői kápolna nyitva lesz, ahová be lehet térni, imádkozni.
 • November 2-a szerda, Halottak Napja. Reggel 7 órakor a kápolnában, 17 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét megholtjainkért ajánljuk fel.
 • Csütörtök elsőcsütörtök. 17:15-től papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
 • Péntek elsőpéntek. Otthon levő betegeinket meglátogatjuk.
 • Pénteken délután Szeretetláng lelki nap lesz a Bazilikában, 14 órától 19 óráig. A részletes programot a hirdetőtáblán olvashatják.
 • Vasárnap 16 órakor a rózsafüzér társulat titokcseréje és imaórája kezdődik, majd 16:30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Kérjük a híveket, hogy a sírkőszentelések iránti igényüket a plébánia irodájában jelezzék.

Évközi 30. vasárnap

 • Október a rózsafüzér hónapja, a Bazilikában minden nap az esti szentmisét követően 17.45-kor imádkozzuk a rózsafüzért, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
 • A Szent József kápolnában minden hétköznap reggel 7.00-kor szentmise kezdődik, 17.00-kor rózsafüzér imádság.
 • Kedden a szentmisét követően a Szent Erzsébet litániát is megtartjuk.
 • Pénteken az esti szentmise után 19 óráig tartó szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • A jövő hét napjaira szentmise szándékok még előjegyezhetők.
 • Kérjük a híveket, hogy a sírkőszentelések iránti igényüket a plébánia irodájában jelezzék.
 • Mindenszentek ünnepe, - november 1. - a Római Egyházban ismét a kötelező ünnepek közé tartozik. Az ünnep napján – kedden - szentmisék de. 9órakor és 17 órakor kezdődnek a bazilikában.
 • Eleget lehet még tenni a szentmisén való részvétel kötelezettségének az ünnep vigíliáján, hétfőn este is, az 5 órai misével.
 • A temetői imádság november 1-én, du. fél 4. órakor kezdődik a temetői kápolna előtt. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetői kápolna nyitva lesz, ahová be lehet térni imádkozni.
 • November 2-a szerda, Halottak Napja. Reggel 7 órakor a kápolnában, 17 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét megholtjainkért ajánljuk fel.