Társintézményünk

Current date is 2018-05-27 Sunday.
Üdvözöljük Hella nevű látogatóinkat!
Holnap Emil névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 21. vasárnap

 • Hétfőn reggel 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a bazilikában. 17:00 órakor zenés áhítat kezdődik.
 •  Kedden tartjuk a Bazilika nyár végi búcsúját, Keresztelő Szent János vértanúsága napján. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai részvételével. A szentmise főcelebránsa Dr. Berkes László pápai prelátus, a mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa lesz. Szentmise végén rövid szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért. Úgy készüljünk, hogy részesei lehessünk az ünnepi találkozásnak.
 • Kedden az esti szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyéje közelében.
 •  Pénteken 10.00 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanévnyitója.
 • A délelőtt folyamán otthonukban meglátogatjuk idős testvéreinket. Az esti szentmisét követően a Jézus Szíve litániát imádkozzuk, majd csendes szentségimádást végzünk 20.00 óráig.
 •  Szombaton Fatimai  ima délelőttöt 
 • A májustól októberig tartó találkozók alkalmával az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai és hívei részvételével emlékezünk a Fatimai jelenések 100. évfordulójára. Szombaton 7:30 gyóntatás, 8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel, 9:00 órakor kezdődik a szentmise, főcelebránsa Varga Béla halmaji esperes-plébános úr.  Szeretettel várjuk a Mária tisztelő kedves híveket patakról és a környékbeli településekről is.
 • Jövő vasárnap 17.00 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat titokcseréje és imaórája. 17.30-tól szentségkitétel és a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
 • Vadászi László atya kápláni szolgálata szeptember 3-án  befejeződik a sárospataki plébánián. A Neokatekumenális közösségben,  Debrecenben folytatja papi tevékenységeit. Köszönjük a plébánia hívei körében végzett 2 éves munkáját, Isten áldását kérjük további papi életére.

Évközi 19. vasárnap

 • Hétfőn elmarad a szokásos Szentségimádás, mert augusztus 14-én, hétfő este 7:00 órától kedden reggel 7:00 óráig a bazilikában ima és engesztelő virrasztást tartunk hazánkért és a magyarság lelki megújulásáért. Az este folyamán rózsafüzért imádkozunk, keresztúti ájtatosságot végzünk, irgalmasság órát tartunk, lehetőség lesz közös éneklésre, dicsőítésre. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett Nagyboldogasszonyt. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves pataki és környékbeli híveket. Kérjük, hogy a kihelyezett lapon iratkozzanak fel, melyik órában tudnak bekapcsolódni.
 • Augusztus 15. Szűz  Mária  Mennybevételének napja, parancsolt ünnep, mely szentmisén való részvételre kötelez bennünket. A bazilikában 9:00 és 18:00 órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Pénteken az esti szentmisét követően 20:00 óráig Szentségimádást tartunk.
 • Szombaton 17:00 órakor a Zempléni Zenei Fesztivál záró eseményeként a bazilikában fellép a Szent Efrém férfikar. Az esti szentmise a koncertet követően, a szokottnál egy órával később, 19:00 órakor kezdődik.
 • Jövő vasárnap Szent István Király, Magyarország fővédőszentjének ünnepe. A 9:00-kor kezdődő szentmisében megáldjuk az új kenyeret. A Rákóczi vár udvarában 16:30 órakor kezdődik a városi ünnep, melynek keretében Isten áldását kérjük az  „ország kenyerére”.
 •  Jövő vasárnap tartjuk  a plébániához tartozó Györgytarló és Tiszacsermely egyházközségek templombúcsúját. Györgytarlón 12:00 órakor, Tiszacsermelyen 9:30 órakor kezdődnek a búcsúi szentmisék.

Évközi 17. vasárnap

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Csütörtökig tovább folytatjuk a kilencedet Szent Anna tiszteletére és közbenjárását kérve. 17:15-től szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Pénteken elsőpéntek. Délelőtt meglátogatjuk otthonaikban  idős és beteg testvéreinket.  Az esti szentmisét követően Jézus Szíve litániát imádkozzuk, majd csendes szentségimádást végzünk 20:00 óráig.
 • Szombaton Fatimai  ima délelőttöt   A májustól októberig tartó találkozók alkalmával az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai és hívei részvételével emlékezünk a Fatimai jelenések 100. évfordulójára. Szombaton 7:30 gyóntatás, 8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel, 9:00 órakor kezdődik a szentmise, főcelebránsa Gubala Róbert esperes-plébános úr.  Szeretettel várjuk a Mária tisztelő kedves híveket patakról és a környékbeli településekről is.
 • Szombat esti szentmisében tartjuk Havas Boldogasszony ünnepét. Ez a sárospataki bazilikában a főoltár szentségháza fölötti, XVIII. századi eredetű Mária kegykép ünnepnapja.
 • Következő vasárnap 17:00 órakor a Rózsafüzér Társulat augusztus havi titokcseréje és imaórája kezdődik. 17:30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk Szentségkitétellel.
 • A vasárnapi szentmisék előtt elimádkozzuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott imádságot a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusért. A szentmise végén ezt az imádságot megkapják a hívek.
 • Augusztus hónapra szentmise szándékok még kérhetők. Köszönjük mindazoknak, akik az idén is az egyházfenntartási hozzájárulással támogatták az egyházközség működését. A plébániahivatalban és a sekrestyében van lehetőség szentmise íratására és az egyházadó rendezésére.

Évközi 15. vasárnap

 • Hétfőn 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. 17:00 órától zenés áhítat kezdődik.
 • Kedden 17:00 órától a plébánián tartjuk az egyházközség Képviselőtestületének soron következő találkozóját.
 • Kedden este a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 • Pénteken az  esti szentmisét követően csendes szentségimádást végzünk 20:00 óráig.
 • A mai naptól a vasárnapi szentmisék előtt elimádkozzuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott imádságot a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusért. A szentmise végén ezt az imádságot megkapják a hívek.

Évközi 12. vasárnap

 • Hétfőn 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 •  A plébánián a Katolikus Iskolával együttműködve, hétfőtől péntekig nyári napközit tartunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel várjuk a gyermekeket.
 •  Kedden Szent László király ünnepe: trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója. A Zemplén-Abaúj főesperesség szervezésében a papság és az itt szolgáló szerzetesek számára Tállyán lelki találkozót szervezünk a Szent László plébániatemplomban. 10:30 órakor ünnepi szentmise kezdődik.
 •  Kedden este a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 •  Csütörtökön Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. A Bazilikában délelőtt 9:00 és este 18:00 órakor lesz Szentmise.
 • Pénteken 18:00 órakor a kispataki görögkatolikus kápolna búcsúja lesz, a 12 apostol tiszteletére. A szent liturgiát Atanáz püspök úr vezeti. Vasárnap pedig a Szent Péter és Pál görögkatolikus templom búcsúünnepe lesz. A szent liturgia 11 órakor kezdődik. Paróchus úr szeretettel várja a kedves híveket.
 • Szombaton Fatimai imadélelőttöt tartunk. A májustól októberig tartó találkozók alkalmával az Abaúj-Zempléni Főesperesség papjai és hívei részvételével emlékezünk a Fatimai jelenések 100. évfordulójára. Szombaton 7:30 gyóntatás, 8:00-tól rózsafüzért imádkozunk elmélkedéssel, 9:00 órakor kezdődik a szentmise, főcelebránsa Kertész Ferenc esperes-plébános úr. Szeretettel várjuk a Mária tisztelő kedves híveket patakról és a környékbeli településekről is.
 •  Jövő vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz. Ezt a vasárnapi gyűjtést a Szentatya jótékony célokra fordítja. Kérjük a kedves testvérek nagylelkű adományait.
 • Következő vasárnap 17 órakor a rózsafüzér társulat július havi titokcseréje és imaórája kezdődik. 17:30-tól a Jézus Szíve litániát imádkozzuk Szentségkitétellel.
 • Július 3-án, hétfőn, megemlékezünk a Főtisztelendő Balogh István áldozópap születésének 100. évfordulójáról. A bazilikában 18:00 órakor kezdődő szentmisét ajánlunk fel érte, majd a temetőben imádkozunk és virágot helyezünk el a sírján. Szeretettel várjuk a rokonokat, a kedves híveket.

Úrnapja

 • Hétfőn 8 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 •  Kedden a szentmise után Szent Erzsébet litániáját imádkozzuk az ereklyénél.
 •  Szerda este fejeződik be a Páduai Szent Antal tiszteletére végzett kilenced. A szentmise előtt 17:45-től imádkozzuk a kilencedet Szent Antal tiszteletére és közbenjárását kérve.
 • A dorkói Jézus Szíve búcsút június 25-én, a jövő vasárnap tartjuk. Pénteken 9 órától a dorkói templom takarításához kérjük a kedves hívek segítségét. A búcsúi szentmise délután 4 órakor kezdődik. Várjuk a kedves híveket.
 • Pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe lesz. Az esti szentmisét követően a Jézus Szíve litániát imádkozzuk és 20 óráig csendes Szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • Szombaton 9 órakor kezdődik a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola év végi hálaadó szentmiséje. A Te Deumra szeretettel hívjuk a kedves híveket.
 • A Plébánián a Katolikus Iskolával együttműködve, az  idén 2017. június 26. és 30. között, hétfőtől péntekig nyári napközit szervezünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel várjuk a gyermekeket. Jelentkezni a hátsó lépcsőnél  kihelyezett asztalon található jelentkezési lapokon lehet. Idén is várjuk a fiatalok segítségét. A segítők a táborban eltöltött munkát beszámíthatják a kötelezően előírt közösségi szolgálatukba. Számukra június 20-án, kedden délben megbeszélést tartunk a plébánián. A tábor résztvevői ellátására idén is kérjük a Karitász csoport tagjait. Velük kedden 16:30-kor találkozunk.
 • Szombaton lesz a Múzeumok Éjszakája, melybe bekapcsolódik a Szent Erzsébet Ház és a Sárospataki Képtár. 19:00 órakor kezdődő programjaikat a déli kapunál található hirdetőben olvashatják.
 • 2017. június 10-én Egerben, a Szent Bernát ciszterci templomban Érsek atya akolitussá avatta Balogh Ferenc, Dudás László, Gál József, Koleszár Krisztián és Poncsák Ferenc testvéreinket. Testvéreink a plébánia világi munkatársai, akik a Főpásztor megbízásával segítik a lelkipásztorok munkáját a helyi és a környékbeli településeken. Hálásan köszönjük eddigi fáradozásukat. A jövőben is számítunk a hívek megszentelődését elősegítő imájukra és szolgálatukra. Isten adjon ehhez erőt valamennyiüknek!

Húsvét 5. vasárnapja

 • Május 13-án  a Fatimai jelenések 100. évfordulóján  90-en vettünk   részt az egyházmegye Főpásztora által  meghirdetett  rózsafüzér  találkozón az egri bazilikában.
 • Bazilikánkban  a  mai vasárnapon a 9 órai szentmisében 55 gyermek járult először szentáldozáshoz.  Imádkozzunk értük és családjaikért.
 • Májusban minden nap, az esti szentmisét követően litániát végzünk a Szűz Anya tiszteletére, a Fatimai Szűz Mária szobra előtt. A józseffalvai kápolnában délutánonként 17:00 órakor kezdődik a litánia.
 • Hétfőn reggel 8:00 órától 17:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában.
 • Kedden  a litániát követően az egyházközség képviselőtestületének megbeszélés lesz a plébánián.
 • Szerdán 17:00  órakor  Bíró László püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa lesz a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény vendége. Ez alkalommal kerül bemutatásra Demeter István tábori lelkész hadinaplója. A szervezők nevében is szeretettel várjuk  a kedves híveket.
 • Pénteken  az esti szentmise után 20:00 óráig csendes Szentségimádást tartunk.
 • Jövő vasárnap, május 21-én délután 15:00 órakor tartjuk a károlyfalvi egyházközség búcsúját,  Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tiszteletére. A szentmise főcelebránsa Főtisztelendő Jaskó László tb. kanonok, nyugalmazott plébános lesz, akivel  pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepeljük.  A búcsúra és az aranymisére várjuk  a kedves testvéreket.
 • Szentségek vételére felkészítő csoport indul a közeljövőben a plébánián azon felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve, vagy a későbbiek folyamán nem járultak szentáldozáshoz, bérmáláshoz. Azok jelentkezését is várjuk, akik házasságukat szeretnék  rendezni.  Kérjük, hogy a plébánián, vagy a sekrestyében jelentkezzenek. Bizalommal forduljanak hozzánk.

Elsőáldozás és bérmálás a sárospataki bazilikában

Egy hét eltéréssel két ünnep is zajlott a sárospataki bazilikában. Május 7-én 36 fiatal kérte a bérmálás szentségének kiszolgáltatását a Sárospataki Római Katolikus Egyházközségben. Ft. Bakos Tamás káplán atya és a plébánia hitoktatói, áldozatos munkával és imádságaikkal kísérték a szentségre készülő fiatalokat az iskolai és plébániai hittanórákon keresztül, hogy áhítatos lélekkel várják a felnőtté válás szentségének vételét. Az ünnepi szentmisét és a bérmálás szentségének kiszolgáltatását Dr. Seregély István ny. egri érsek végezte, aki – mint elmondta - mindig szívesen látogat el Szent Erzsébet szülővárosába. Főpásztori tanításában a keresztény élet fontosságáról beszélt a fiataloknak, valamint Isten Lelkének formáló és megerősítő kegyelméről. A homíliát követően papi kézföltételével és az egyház szent olajával, a krizmával elvégezte a bérmálás szertartását.

Május 14-én 55 családdal ünnepelt együtt a bazilika hívő népe. A kisiskolások az elmúlt hónapokban szintén szentségi felkészítőn vettek részt, a katolikus hit tanításit megismerve közeledtek az Oltáriszentség misztériumához. Május 2. vasárnapján ünnepi szentmise keretében, megtisztult lélekkel fogadták szent színekben jelenlévő Jézus Krisztust. Kísérjük imádságainkkal a beavató szentségekben részesülő közel száz fiatalt, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett bennük.

Városi keresztút

Követve az elmúlt évek hagyományát, idén is megszervezte a Római Katolikus Egyházközség városi keresztút-járását. A bazilikából indulva, a Várkerten és a Martinovics úton haladt végig a processzió, megállva egy-egy stációnál. Az idén a Szűzanya személye emelkedett ki, aki végigkísérte Fia fájdalmas szenvedését. Felérve a Mandulás-hegy tetejére, újra a helyére került a „város keresztje”. Az ájtatosság zárásaként a hívek közösen imádkoztak Sárospatakért és az itt lakó emberekért.

További képek a Sárospataki Bazilika közösségi oldalán tekinthető meg.