A bazilika története

Társintézményünk

Current date is 2019-01-18 Friday.
Üdvözöljük Piroska nevű látogatóinkat!
Holnap Sára névnap lesz.

Harangjáték

Üvegablak kivilágítása

Minden nap 16.15-20.00-ig!

Évközi 25. vasárnap

 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól lehet jelentkezni.
 • Csütörtökön Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe. Az ő közbenjárásával a mai kor rabjaiért, a szenvedélybetegekért és családjaikért imádkozunk. A mai kor rabságai: alkoholizmus, játékszenvedély, kábítószer, nikotinfüggőség, testiség - sok személyt, sok családot tesznek tönkre, sokaknak okoznak nagy-nagy szenvedéseket. Szeretettel hívjuk közös imára mindazokat, akik erre a szándékra szeretnének imádkozni. Csütörtökön délután 3/4 5. órakor lesz a találkozó a várkertben, az egykori Trinitárius kolostor előtt, majd 5. órától a kolostor udvarán elimádkozzuk a szent rózsafüzért. Utána együtt vonulunk a bazilikába, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepi szentmiséjére. Szent a Gellért püspök és vértanú a pedagógusok védő szentje, ezért szertettel hívjuk és várjuk a pedagógusokat erre az ünnepre.
 • Jövő vasárnap szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja lesz. Kérjük, a híveket hozzák magukkal a Bibliájukat, melyeket a szentmise végén megáldunk.
 • Egyházközségünk október 23-án péntekre egy napos zarándoklatot szervez. Mátraverebély-Szentkútra, a megújított Nemzeti Kegyhelyünkre. A zarándoklatra a sekrestyében vagy a plébánia irodájában lehet jelentkezni. Részvételi díj személyenként 3500 Ft.
 • Tisztelettel kérjük a híveket, hogy a 2015 évi egyházfenntartási hozzájárulásukat (egyházi adó) aki még nem fizette be, szíveskedjen, rendezi.
 • Pénteken este a szentmise után csendes szentségimádás lesz a szentmise után este 8. óráig.
 • A héten még több napra lehet szentmise szándékra feliratkozni.

Józseffalvi búcsú

2015. szeptember 13-án Sárospatak-Józseffalván ismét megtartották kápolnájuk búcsúját a józseffalvi hívek. A Szűz Mária nevenapjára felszentelt kápolna köré szép számmal összegyűltek a falu lakói, az elszármazottak és az egyházközség pataki hívei. Áhítattal vettek részt a hívek a szentmisén, amit Ft. Bereczkei Miklós plébános atya celebrált. Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek mindig döntések előtt állnak, mint ahogy Szűz Mária is, amikor vállalta anyaságát: a Megváltó istenanyja lett. Megemlékezett a betelepült svábokról, akik magukkal hozták a Szűz Máriához való ragaszkodásukat, mely a kápolna megépülésében valósult meg. Megköszönte a józseffalvi hívek mindennapi imádságát.  Isten áldása mindenkinek a munkájára, aki  segített abban, hogy ebben az ünnepi szentmisében megerősödhettünk hitünkben.

Dudás Lászlóné Matisz Éva

További képek:

Évközi 24. vasárnap

 • Jövő héten hétfőn 14-én Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. Szentmise azon a napon délelőtt 9 órakor lesz, este 18.oo kor szentmise nem lesz. Erre a napra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos imanapot hirdetett meg. A szentmiséken közösen imádkozzuk a kiadott engesztelő imádságot.
 • A jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisében a Szentlélek segítségét kérjük az új iskolai és hitoktatási évre, melyre szeretettel hívjuk a diákokat és szüleiket.
 • A jövő hétvégén tartják a Monoki kálváriabúcsút a szokásos rend szerint. A vasárnapi ünnepi szentmise de. fél 11 órakor kezdődik, melyre 10 órakor indul a processzió a templomtól. A búcsúról bővebben olvashatnak a hirdető táblán.
 • Bérmálkozási és elsőáldozási plébániai felkészítőre a plébánia irodájában és a hitoktatóknál lehet feliratkozni. A bérmálkozásra 8. osztálytól, elsőáldozásra 4. osztálytól lehet jelentkezni.
 • Csütörtökön cursillos csoport tagjainak találkozása lesz a szentmise után.

Bemutatkozott egyházközségünk új plébánosa

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2015. augusztus 1-től Bereczkei Miklós eddigi tiszafüredi plébánost bízta meg a sárospataki plébánia vezetésével. Életút: Született: Pusztadobos, 1964. 12. 06.; pappá szentelték: 1990. 06. 16. 1990-1991. Pásztó, káplán; 1991-1992. Mátészalka, káplán; 1992-1996. Jászapáti, káplán; 1996-1997. Mezőkövesd I., káplán; 1997- 1999. Tiszacsermely, plébános; 1999-2015. Tiszafüred, plébános; 2015.08.01-től Sárospatak, plébános
Címek: 2003- c. esperes Egyházközségünk újabb ellátási területet is kap, Tiszacsermely és filiái tartoznak ezentúl Sárospatakhoz, így Szűcs Gyula atya jelenlegi káplán mellé Vadászi László atya érkezett szintén augusztus 1.-i hatállyal egyházközségünkbe. Életút: Született: Budapest, 1959. 01. 22.; pappá szentelték: 2014. 06. 21. 2014-2015. Mezőkövesd I., káplán; 2015.08.01-től Sárospatak, káplán
 Képek a vasárnapi miséről:

Évközi 18. vasárnap

 • Ma du. 5-től titokcsere lesz a rózsafüzér társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litániát végzünk.
 • Szerdán Havas Boldogasszony ünnepén a szentmise délelőtt 9-kor kezdődik. Ez a Mária kegykép ünnepe.
 • A héten, csütörtökön Urunk színeváltozása ünnepén, a szentmise délelőtt 9-kor lesz. Első csütörtöki ájtatosságot tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise előtt rózsafüzér lesz, és ugyanerre a szándékra lesz a szentmise is. Utána pedig litánia és ima a szentségi Jézus előtt.
 • A héten Jézus Szíve elsőpéntek lesz. Délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel, erre végezzük a szentmise utáni Jézus Szíve litániát is. Utána este 8-ig csendes szentségimádás lesz.
 • Az Egyháztanácsgyűlés augusztus 2. hétfőjén lesz, 10.-én lesz, este 6-tól.

Évközi 17. vasárnap

 • A hétre több napra is lehet szentmisére adakozni.
 • Hétfőn folytatódik és még a héten tart a plébániai napközi a hittanos gyermekek számára. Hétfőn reggel 8. órától lesz a gyülekező, 9-kor kezdődik a program.
 • Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz.
 • Szombaton reggel első szombati Fatimai ájtatosságot Reggel ¾ 8-tól rózsafüzér lesz, elmélkedéssel. Fél 9-től ünnepi szentmise lesz szentbeszéddel. ¾ 8-tól gyóntatás lesz.
 • Tudatjuk a Kedves Hívekkel, hogy Dr. Ternyák Csaba érsek úr rendeletére a sárospataki plébánián augusztus 1-el személyi változások történnek. Érsek atya Kecskés Attila plébánost felmentette a sárospataki plébánia vezetésétől, és elhelyezte a tolcsvai plébániára. Így a plébános atya továbbra is a sárospataki esperesi kerületben fog szolgálni, illetve továbbra is Abaúj-Zemplén főesperese marad. A sárospataki plébánia új plébánosa Bereczkei Miklós esperes úr lesz, aki Tiszafüredről érkezik hozzánk. További személyi változás, hogy a sárospataki plébániára kerül kápláni beosztásba Vadász László tisztelendő úr. Így a plébánost a továbbiakban két káplán segíti majd. Imádkozzunk a személyi változásban érintett atyákért! Fogadjuk szeretettel az érkező új plébánost, és káplánt.

Évközi 14. vasárnap

 • Ma a perselyadományokat ’Péter fillérek’ címen Ferenc pápa apostoli működésének támogatására gyűjtjük.
 • A dorkósi templom búcsúját ma fogjuk tartani. Az ünnepi szentmise a templom felszentelésének 50. évfordulója alkalmából du. 4. órakor kezdődik.
 • Ma du. 5-tól a rózsafüzéreseknek titokcsere lesz, fél 6-tól szentséges litánia.
 • A hétre több napra is lehet szentmisére adakozni.
 • A héten, csütörtökön este a szentmise után a karitász csoport megbeszélése lesz.

Évközi 13. vasárnap

 
 • Holnap / hétfőn van szent Péter és szent Pál apostolok főünnepe, egyben a bazilika nyár eleji búcsúja. Az ünnepi szentmise de. 9-kor kezdődik. Ezen a szentmisén - a Megszentelt élet évében - a szerzetes közösségek erőszakos feloszlatásáról, és 65 évvel ezelőtti elhurcolásáról is megemlékezünk.
 • A héten, csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepén, első csütörtöki ájtatosságot tartunk du. 5. órától papi és szerzetesi hivatásokért, és ugyanerre a szándékra lesz a szentmise is aznap este 6-kor. A szentmise keretében a Szent Erzsébet nővérek a rendi szokás szerint megújítják fogadalmaikat.
 • A héten Jézus Szíve elsőpéntek lesz. Délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel, erre végezzük a szentmise utáni Jézus Szíve litániát is. Utána este 8-ig csendes szentségimádás lesz.
 • Elsőszombaton reggel Fatimai ájtatosságot végzünk: reggel ¾ 8-tól rózsafüzér lesz elmélkedéssel, fél 9-től szentmise lesz szentbeszéddel. ¾ 8tól lehetőség van a szentgyónás elvégzésére is.
 • A dorkósi templom búcsúját július első vasárnapján fogjuk tartani. Az ünnepi szentmise du. 4-kor fog kezdődni. Az ünnepségen megemlékezünk a dorkósi templom 50 évvel ezelőtti építéséről, és felszenteléséről.
 • Mához egy hétre a perselyadományokat ’Péter fillérek’ címen Ferenc pápa apostoli működésének támogatására gyűjtjük.

Úrnapja

 • A karitász csoport találkozója lesz csütörtökön a szentmise után a plébánián.
 • A héten pénteken, Jézus Szentséges Szívének főünnepe, egyben könyörgőnap a papok megszentelődésért. Az ünnepi szentmise este 6. órakor lesz, utána Jézus Szíve litánia, és csendes szentségimádás este 8-ig.
 • A mezőkövesdi Jézus Szíve búcsút a jövő vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise de. 10-kor kezdődik.
 • Ismertetjük Ternyák érsek úr felhívását: „Az Egri Főegyházmegye főpásztoraként szeretettel várom azoknak a nőtlen, ifjú férfiaknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban, és különleges kihívásnak tekintik azt, hogy az Egri Főegyházmegyében - az ország leghátrányosabb régiójában teljesítsenek papi szolgálatot.” A jelentkezést a plébánián keresztül kell eljutatni a Papnevelő Intézet rektorához.
 • A nyári plébániai napközi a hittanos gyerekek számára július 20-tól lesz megtartva. Jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébániairodában lehet.

Szentháromság vasárnapja

 • Az elmúlt héten ünnepeltük a XXII. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet. Ezúton is megköszönjük minden testvérünknek a segítséget, a munkát, az adományokat, a szervezésben, a liturgiában, a körmenetben való részvételüket, szolgálattevőként való közreműködésüket, a háttérben való munkálkodást. A Szent Erzsébet ünnepen is úgy kell szolgálnunk Szent Erzsébet lelkületével a zarándokokat, hogy közben az egyházközségi kötödések, hittestvéri kapcsolatok megerősödjenek, elmélyüljenek, tanúságtevő szeretetté formálódjanak, plébániánk népe pedig ’Erzsébetes’ lelkületű szeretetközösséggé legyen.
 • A héten lesz az Oltáriszentség ünnepe - Úrnapja. Figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatát, valamint a Patakin kívüli vasárnapi vidéki kötelezettségeinket, tájékoztatjuk a híveket, hogy az Úrnapi szentmisét és körmenetet a napján, azaz a héten csütörtökön tartjuk meg, hasonlóan az elmúlt 4 évhez. Az ünnepi szentmise kezdete tehát csütörtökön este 6. óra, és utána a körmenet. Jó idő esetén, a templomon kívül lesz a körmenet. Szeretettel várjuk a híveket az Oltáriszentség iránti tiszteletünk tanúságtevő kinyilvánítására.
 • Elsőpéntek következik. A betegek látogatása a szokásos rend szerint lesz. Pénteken este a szentmisét a házas és családos hivatásokért ajánljuk fel.
 • A héten, Június első szombatján reggel Fatimai ájtatosságot tartunk. A rózsafüzér reggel ¾ 8-kor kezdődik, utána fél 9-kor lesz a szentmise.
 • Ismertetjük Ternyák érsek úr felhívását: „Az Egri Főegyházmegye főpásztoraként szeretettel várom azoknak a nőtlen, ifjú férfiaknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek magukban, és különleges kihívásnak tekintik azt, hogy az Egri Főegyházmegyében - az ország leghátrányosabb régiójában teljesítsenek papi szolgálatot.” A jelentkezést a plébánián keresztül kell eljutatni az Egri Papnevelő Intézet rektorához.
 • A nyári plébániai napközi a hittanos gyerekek számára július 20.-tól lesz megtartva. Jelentkezni a hitoktatóknál vagy a plébániairodában lehet. Segítők jelentkezését is várjuk.