A bazilika története
Társintézményünk
Current date is 2019-07-22 Monday.
Üdvözöljük Magdolna nevű látogatóinkat!
Holnap Lenke névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.
 • Nyílt tanítási órák lesznek az ősszel első osztályt kezdő gyermekek és szüleik számára szerdán délelőtt 8-tól 12-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, vagyis most Szent Erzsébet u. 16. szám alatti épületben – szemben a plébániaházzal, a volt zárda és Karolina óvoda épületében. Szeretettel várják a leendő elsősöket, és szüleiket.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskolaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket (óvodát, iskolát) előnybe részesíteni, így is törekedve betartani a gyermekek katolikus nevelésére vonatkozó ígéreteiket.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • A Máriapócsi Szűz Mária Kegykép érkezésére készülve, február 28-án, szombaton városi imazarándoklat lesz, vagyis egész napos gyalogos zarándoklat, amely körül öleli Sárospatak városát. Igazi nagyböjti alkalom ez, hogy a Szűz Anya közbenjárásával megkérleljük Urunkat, a magunk és a mieink megtérésért könyörögve. Találkozás és kezdőima reggel fél 8-kor a városi görög katolikus templomban. Útközben is lehet csatlakozni. Részletes program a hirdetőtáblán, illetve kérésre el is küldjük a programot.  Szeretettel buzdítunk mindenkit, ha csak rövid időre is, csatlakozzon a városunkért való imazarándoklathoz. Rossz idő esetén egy héttel később lesz a zarándoklat.
 • Hála Istennek, sokan tudtak részt venni Hamvazószerdán a nagyböjt kezdő napján szentmisén, és így a hamvazás bűnbánati szertartásán is. Akiknek ez minden igyekezetük ellenére sem sikerült, alkalmat adunk, hogy a szentmise áldása után hamvazkodhasson.

Évközi 6. vasárnap

 • A mai napon római katolikus Anyaszentegyházunkban könyörgő imanapot tartunk a világ éhezőiért. Napi személyes imánkban is emlékezzünk meg szükséget szenvedő embertársainkról. Kérjük Istentől a kegyelmet a felelősök, tisztségviselők számára, hogy az Istentől kapott javak egyetemes rendeltetése elvének figyelembevételével hozzák meg döntéseiket az éhezők javára, és jusson elegendő kenyér minden család asztalára.
 • Kedden véget ér a farsang, ezzel a báli idény is. Kedden este a mise után helyezzük fel az oltár elé a lila leplet. Kérjük a hívek segítségét.
 • A héten hamvazószerda lesz. Kezdődik a nagyböjt. Célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 hétköznapot, péntekenként a böjt a húsételtől való megtartóztatást jelenti. Ilyenkor visszaemlékezünk keresztségünkre, és bűnbánatot tartunk, különös odaadással végezzük állapotbeli kötelességeinket. A bűnbánat lelkülete töltsön el bennünket, tartózkodjunk minden olyan tevékenységtől, amely ezzel ellentétes. Vállaljunk önként külön is bűnbánati cselekedeteteket, imákat, önmegtagadásokat. Hamvazószerdán szigorú böjti napot tartunk.
 • Hamvazószerdán a hamuszentelést és a hamvazás bűnbánati szertartását végezzük a bazilikában de. 9. órakor. A bazilikában este 6-kor is lesz szentmise. Elfoglaltságtól függően válasszuk a reggeli vagy az esti szentmisén való részvételt. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy a húsvétra való készületet az első napon – hamvazószerdán kezdjék el, úgy hogy részt vesznek a hamvazás bűnbánati liturgiáján.
 • Cursillos összejövetel lesz csütörtökön este a plébánián.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt. Az első nagyböjti keresztúti ájtatosság imádsága pénteken ¼ 6-tól lesz itt a Bazilikában.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Mához egy hétre a perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk gyűjteni.
 • A máriapócsi kegyképet hozzák el márciusban Sárospatakra. Előkészületi imaesteket tartanak a görög katolikus templomban hétfőn, és csütörtökön este 6. órától.
 

Évközi 5. vasárnap

 • Ma a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Szerdán Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lesz, amely egyben a betegekért való könyörgő imanap az Egyházban. Az esti bazilikai szentmisét a betegekért ajánljuk fel, utána rövid szentségimádás lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Ezekben a napokban különösen ajánljuk a plébánia udvarán lévő Lourdes-i barlang felkeresését.
 • Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére kezdődik szentkilenced a józseffalvi kápolnában szerdán délután 4. órától.
 • Csütörtökön az esti szentmise után karitász gyűlés lesz. A karitász csoport 6 éve működik az önkéntesség alapján egyházközségünkben. A szentmisére, és utána a közösségi összejövetelre, szeretettel várunk érdeklődőket is, akik szívesen bekapcsolódnának a karitász közösségbe.
 • Ezekben a napokban tartják a Házasság hete programjait. Mottója: „Megtartó hűség”. A Házasság hete mozgalom néhány éve indult társadalmi szerveződésként, a keresztény egyházak támogatásával. Célja, hogy hangsúlyozottan a közvélemény figyelmébe ajánlja a házasságot, hiszen pl. Magyarországon már a népesség fele él csak házasságban. Nagyon sok a válás, egyre több az együttélés, ideiglenes kapcsolat. Ezek a jelenségek súlyos sebek a társadalom életében.
 • A héten szerdától lehet megtekinteni a plébánia irodájában a 2014-es számadást, és a 2015-ös költségvetést, 3 hét időtartamban.

Évközi 4. vasárnap

 • Ma délután 5-től rózsafüzér imádság lesz, utána fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Katolikus Anyaszentegyházunkban ezen az ünnepen könyörgő imanapot tartunk a szerzetesekért, szerzetesi hivatásokért. Az ünnepi szentmise és gyertyaszentelés délelőtt 9. órától lesz a Bazilikában.
 • Kedden Szent Balázs püspök napján, a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni. A gyermekük megkeresztelését kérő szülők annak idején vállalták a gyermek keresztény nevelését. Ennek alkalmas eszköze a katolikus oktatási intézmény. Ehhez a felhíváshoz kötődik a következő hirdetés.
 • Az ősszel első osztályt kezdő gyermekek szülei számára lesz szülői tájékoztató értekezlet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezésében. Helyszín: itt a Szentnegyedben, a régi zárda – Karolina épületében. Időpont: szerdán du. 5-órától. Szeretettel várják a leendő elsősök szüleit. Gyermekfelügyeletről gondoskodnak a pedagógusok.
 • Csütörtökön 1/4 6-tól elsőcsütörtöki szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A héten elsőpénteken a betegeket látogatjuk a szokásos rend szerint. Az esti szentmisében házas és családos hivatásokért könyörgünk Jézus Szentséges Szívéhez.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, és 12-én.

Évközi 3. vasárnap

 • Egyháztanácsgyűlés lesz hétfőn este fél 6-tól, a plébánián.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Szombaton kerül sor a bazilika karácsonyi díszítésének elbontására, és templomtakarításra. Kérjük a segítőket, hogy reggel 8. órára jöjjenek.
 • A görög katolikus egyházközség farsangi jótékonysági bált rendez a héten, szombaton január 31.-n, este fél 7-től. A bál helyszíne az Árpád Vezér Gimnázium aulája. Belépő a bálra a parókián és az énekkari tagoknál vásárolható, 3500 Ft-os áron, mely egy egytálételes vacsorát is tartalmaz. Iskolásoknak a belépés vacsorajegy áron.
 • Szívesen fogadják tombolatárgyak felajánlását, támogatói jegyek vásárlását, ezzel is segítsék a jótékonysági bál célkitűzését, a görög katolikus templom felújítását.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, az első könnyezés 300. évfordulója alkalmából.

Évközi 2. vasárnap

 • A katolikus egyházban ma könyörgő imanapot tartunk az elvándorlókért és a menekültekért.
 • A héten lesz a szokásos januári imahét a keresztény egységért. Az imahét kezdete Végardón lesz hétfőn este 5.-kor. Itt a Bazilikában pénteken este 5. órakor lesz a záró alkalom. A részletes program a hirdetőtáblán.
 • Az imahét miatt a hétköznapi szentmisék péntekkel bezárólag reggelenként 7. órakor kezdődnek itt a Bazilikában.
 • A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Bartók Béla utcai épületének felújításáról lesz tájékoztató és lakossági fórum a helyszínen (Bartók B. u. 2.), a héten csütörtökön du. fél 3-tól. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.

Urunk megkeresztelése

 • Mai nappal lezárul a karácsonyi időszak. Az Úr felmutatás utáni imát illetően a most következő évközi időre visszatérünk az első formulához. Szíveskedjen mindenki utána nézni az imakönyvében!
 • A Kossuth Rádióban héten kétszer, a déli harangszóként a sárospataki bazilika jelenlegi nagyharangja szól majd. Az adás hétfőn, és szombaton délben 11.56-kor kezdődik.
 • Ferenc pápa hétfőn indul apostoli útra Ázsiába, a Fülöp-szigetek és Srí Lanka katolikus közösségeit látogatja meg a pápa. A sárospataki pápai bazilika hívei imádságunkkal kísérjük őt ezekben a napokban.
 • Csütörtökön este szentmise után lesz a cursillos csoport összejövetele a plébánián.
 • Pénteken este az egyházközség betegeiért lesz szentmise, utána rövid szentségimádás, és szentségi áldás a betegekre.
 • Szombaton hittanóra lesz az elsőáldozásra készülő gyermekek számára de. fél 10-től.
 • Akik házukat szeretnénk megszenteltetni, kérjük a sekrestyében vagy az irodában jelezni. A házszentelés időpontját a megadott telefonszám segítségével egyeztetjük.
 • Kérjük a jegyespárokat, hogy az erre az évre tervezett házasságkötéseket szíveskedjenek bejelenteni a plébániahivatalban.
Kérjük azon római katolikus jegyeseket is, akik nem katolikus templomban tervezik házasságot kötni: jöjjenek be a plébániára, hogy a szükséges engedélyt és katolikus házasságkötési forma alóli felmentést meg tudjuk kérni az egyházmegye vezetőjétől

Karácsony 2. vasárnapja

 • Ma délután a Rózsafüzér Társulat tagjai 5. órától rózsafüzért imádkoznak, és titokcserét tartanak. Fél 6-től litánia lesz.
 • Kedden Vízkereszt ünnepe lesz. A tavalyi évtől a Vízkereszt ünnepe visszakerült a kötelező ünnepek közé, ha köznapra esik is. Vízszentelés szertartását a hétfői előesti misében végezzük. Az ünnepnapon, kedden de. 9-kor és este 6-kor lesz szentmise a bazilikában Így a napközben munkahelyen lévő testvérek is részt tudnak venni az esti szentmisén 6. órakor a Bazilikában. Igyekezzünk buzgón eleget tenni katolikus lelki kötelességünknek az ünnepnapon, vagy az előesti szentmisén.
 • Csütörtökön este szentmise lesz a Karitász szándékára, utána a karitász csoport megbeszélése a plébánián
 • Mához egy hétre Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, a karácsonyi ünnepkör lezárása.
 • Akik házukat szeretnénk megszenteltetni, kérjük a sekrestyében vagy az irodában jelezni. A házszentelés időpontját a megadott telefonszám segítségével egyeztetjük.

Szent Család vasárnapja

 • December 31.-én szerdán este 6. órakor a polgári év befejezése alkalmából az esti szentmise keretében év végi hálaadást tartunk.
 • Csütörtökön január 1.-én, Újév napján a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepét tartjuk. Az ünnepnap szentmisén való részvétel szempontjából a kötelező ünnepek közé tartozik. Vasárnapi miserend lesz. Ezen a napon az esti mise előtt, ¼ 6-tól szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Jézus Szíve elsőpéntek következik, betegek látogatásával. Az esti szentmisében házas és családos hivatásokért könyörgünk Jézus Szentséges Szívéhez.

Karácsony ünnepe

 • Ma Karácsony elsőnapja – december 25.-e, szerda – Urunk születésének ünnepe
 • Karácsony első és második napján vasárnapi miserend van a Bazilikában.
 • Karácsony elsőnapján – szokás szerint - a persely adományokat az egri papnevelő intézet működésének támogatására, a papnevelésre gyűjtjük.
 • Karácsony másnapján – pénteken - Végardón a görög katolikus templomban római szertartású szentmise lesz reggel 8. órakor.
 • Szombaton, az ünnep 3. napján szent János apostol az Egri Főegyházmegye védőszentjének ünnepe lesz. A szentmise de. 9-kor kezdődik.
 • Vasárnap lesz a Szent Család ünnepe.
 • A bazilika külső felújítása – több, előre nem látott jelentős akadály (pl. csapadékvíz elvezetési gondok, statikai problémák) ellenére - lassan a végéhez közeledik. Elkészült a tető, a kövek restaurálása, a külső vakolatjavítás és színezés, a déli oratórium tetőmagasítása és az oratórium – Szent Erzsébetet ábrázoló – színes üvegablaka, az orgonaház és a hangszer megújítása, és a harangjáték. Ez utóbbiak beüzemelése folyamatban van. A nagy orgona a mai napon szólal meg a szertartásokban. Többször felhangzanak már dallamok a harangjáték által. A hívek vasárnaponként, és ünnepnaponként a két délelőtti szentmise között hallhatják a harangjátékot, 10 óra után pár perccel. Köszönjük a hívek türelmét.
 • Ennek kapcsán jelezzük a híveknek, hogy a jelenlegi építkezést illetően önrészt kellett vállalnunk, és ennek fedezésére nem áll rendelkezésünkre teljes összeg. Komolyabb adományokat is szívesen elfogadunk. Aki teheti, adakozzon Isten dicsőségére, és a bazilika és környezetének szépítésre. Köszönjük a napokban már felajánlott nagyobb összegű adományokat.
 • Áldott szent karácsonyt kívánunk vendégeinknek, és egyházközségünk minden tagjának.